Dopis odsouzených

Aktualizace k návštěvám- výsměch z ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví skutečně aktualizovalo mimořádné opatření související s protiepidemiologickými opatřeními souvisejícími s nemocí COVID. Nařízení ministerstva se mi skutečně jeví jako výsměch, protože naprosto neřeší situaci většiny odsouzených, kteří jsou rodiči, a tedy nově umožňují návštěvy jedné blízké osoby a dvou v případě, kdy je jedna osobou mladší 15 let. Nařízení považuji doslova za kruté. Neumím si představit, […]

crying-baby-2708380_960_720

Návštěvy ve věznicích, aktualizace

Výkonná moc v naší zemi je opravdu výkonná, a tak ke schválení rozšíření návštěv naší vládou zatím skutečně nedošlo. Mimořádné opatření, které povolí návštěvy více osob má být vydáno ministerstvem zdravotnictví nakonec až v pondělí 22.6.2020. Citujeme mluvčí ministerstva „mimořádné opatření povolující návštěvu více osob bude vydáno v následující vlně od 22.6.2020. Děkujeme Vám tímto za trpělivost.“ MgA. […]

změna u podmíněného propuštění

Od 15.6. děti opět na návštěvě?

Věřím, že zejména díky angažovanosti pana Franka ze spolku Za branou, který na situaci nemožnosti návštěv dětí odsouzených dlouhodobě upozorňuje, si ministerstvo zdravotnictví na rodiny vězněných osob konečně vzpomnělo. Pokud se tedy vše potvrdí po pondělním jednání vlády, na návštěvy budou opět moci 4 osoby a doba návštěv se vrátí k zákonnému stavu 3 hodin. Omezení […]

crying-baby-2708380_960_720

Děti stále nemohou za rodiči na návštěvu

  Ministerstvo zdravotnictví stále nezrušilo opatření, které výrazně omezuje práva vězněných osob v možnostech kontaktu s blízkými osobami. Odsouzení smějí stále přijímat na návštěvu jen jednu osobu starší 15 let. Důvodem je další zákonné omezení určující, že osoby mladší 15 let smějí navštěvovat vězněné osoby jen v doprovodu osob starších 15 let. Je tedy vyloučené, aby na návštěvy docházeli […]

Skutečně jen jeden nakažený ve vězncích?

Vězeňská služba oficiálně vykazuje jen jednoho nakaženého ve věznicích, a to člověka, který byl na tento virus testován ještě před samotným vzetím do vazby. Během nouzového stavu však vězeňská služba otestovala jen necelou stovku vězněných osob, a to při nástupu trestu. (nastupuje jich však cca 500 za měsíc) Na otázku, zda byly testovány  s příznaky i […]

Obase.cz

Aktualizace k návštěvám ve věznicích

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví Vězeňská služba ČR zahajuje proces k uskutečňování návštěv vězněných osob. Pro věznice to znamená administrativní proces, který spočívá v odesílání tzv. navštívenek rodinným příslušníkům a dalším osobám, které vězně navštěvují. Fyzicky tedy návštěvy ve věznicích začnou v sobotu 23. května. Současně s touto agendou probíhají ve věznicích technické přípravy návštěvních místností na návštěvy v omezeném režimu a […]

čestné prohlášení k návštěvě osoby blízké

Vzor čestného prohlášení k návštěvě blízké osoby

  Stále více lidí se na nás obrací s prosbou o radu, jak mají napsat čestné prohlášení, případně formulovat žádost o umožnění návštěvy, pokud mají někoho blízkého ve výkonu trestu a zároveň nejsou v příbuzenském poměru. Vypracoval jsem tedy vzor takového čestného prohlášení a zároveň žádosti. Světlé části je nutno vyplnit podle vašich údajů a podpis druha […]

Psočka, vztah rodiče a dítěte obase

Od pondělí povoleny návštěvy ve věznicích

Vláda zakázala kvůli pandemii koronaviru návštěvy ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence od 14. března krizovým opatřením. Vzhledem ke konci nouzového stavu v neděli 17. května resort musel přistoupit ke změně právního režimu z krizového opatření.   Lidé navštěvující vězně budou muset podepsat prohlášení o tom, že nejsou podrobeni karanténě, a nesmí mít příznaky respiračního […]

Koronavir obase.cz

První případ COVID ve věznicích

Na infekčním oddělení Vazební věznice Brno je umístěný první vězeň nakažený COVID 19. Na případ nepřišli vězenští lékaři. Osoba byla vzata do vazby právě z obavy z toho, aby virus úmyslně nešířila na svobodě. Do vazby byl obviněný vzat Okresním soudem v Novém Jičíně. O případu informoval irozhlas a Brněnský deník.

Vylepšení obase

Obase volá o pomoc – poděkování

Díky Vám se zatím na projekt obase.cz vybralo 14. 420 Kč. Za což Vám náleží obrovský dík a velmi to pomůže pokračování webu. V tuto chvíli již díky tomu proběhla implementace SSL certifikátu, přesun na PHP 7.2, což obojí velmi pomůže ochraně proti hackerským útokům i ochraně Vás uživatelů. Web již nepadá. Programátor nám opravil diskuze a komentáře, […]