Věznice Liberec

Vazební Věznice Liberec

Adresa věznice Liberec:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Liberec
Pelhřimovská 3
460 62 Liberec

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-15737881/0710

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

Vaše hodnocení  1,7 (16 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Telefonní číslo:

Telefonní ústředna: 482 426 111

Web věznice Liberec:

 

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha,(B,C) vazba

Kapacita: 259 míst (VT), 101 (vazba)

Vaše hodnocení ke 12.8.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Liberec 1,7 2,3 2,5 1,2 2,1 3 1,2 1,8 2,2 ano ne ano

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 24%

 

Návštěvy:

Návštěvy probíhají v důstojném prostředí, pro maminky s dětmi je zřízen i hrací koutek. Dvě místnosti se stoly s židlemi na návštěvníky diskrétně dohlíží zaměstnanci. V automatu možno zakoupit občerstvení. Věznice umožňuje za odměnu i návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly (navrhuje komise schvaluje ředitel).

Shrnutí:

Jedna z nejpokrokovějších věznic s velikou snahou o profesionální přístup k odsouzeným, bez ponižování a pod. Jediným větším problémem je trvající nedostatek práce pro odsouzené v ostraze, což zvyšuje napětí. Pokud vězeň chce změnu života, zde mu pomůžou a může se vrátit do života jako slušný člověk.

Prosíme o vaše zkušenosti.

 

Doporučení advokáti pro PP a pod:

Mgr. Martin Hanke

724 381 420

 

Vazební Věznice Liberec

(zdroj vscr.cz)
Město Liberec leží v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. Leží blízko trojmezí státních hranic s Německem a Polskem. Jeho historie sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty do Německa a Polska. Jelikož přechod Ještědského hřebene byl pro obchodníky se zbožím příliš náročný, bylo nutné vytvořit místo pro odpočinek. Liberec tedy vznikal jako otevřená tržní obec. První zmínky o městě jsou z roku 1352 a v první polovině 16. století se postupně změnilo na poddanské městečko. Liberec býval druhým největším městem v Čechách. Byly zde 3 konzuláty, 50 textilních továren a 60 továren kovoprůmyslu.
V současné době nabízí Liberec řadu turistických zajímavostí. Město se pyšní mnoha významnými budovami, například radnicí, divadlem F. X. Šaldy, Severočeským muzeem, rozhlednou Ještěd, odpočinkovým centrem Babylon a dalšími kulturními a historickými památkami. Mezi významné stavby se zcela jistě řadí i budova vazební věznice, která spolu s moderním justičním palácem a státními zastupitelstvími tvoří ucelený komplex poskytující zázemí všemu, co s výkonem spravedlnosti souvisí. Vazební věznice byla postavena podle plánu vrchního stavebního rady Johanna Kaura v toskánském slohu v roce 1877. V minulosti sloužila vazební věznice pouze k účelu výkonu vazby. Dnes je vazební věznice detenčním zařízením sloužícím jak pro výkon vazby, tak pro výkon trestu odnětí svobody. V souvislosti s touto změnou, vyvstala potřeba vytvoření větší ubytovací kapacity. Vazební věznice prošla náročnou rekonstrukcí, na jejímž konci stojí historická budova s moderním vnitřním vybavením, odpovídající beze zbytku dnešním vysokým nárokům. V současné době tvoří ubytovací kapacitu 123 míst na oddělení výkonu vazby a 249 míst na oddělení výkonu trestu. Provoz věznice zajišťují jednotlivá oddělení (ekonomické, logistiky, personální atd.). Na zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti se podílí zejména oddělení vězeňské a justiční stráže, které rovněž zajišťuje eskorty všeho druhu. V posledních letech dochází ke stabilizaci počtu eskort jak k soudům, tak i do zdravotnických zařízení. Větší výkyvy nezaznamenává ani počet přepravovaných vězněných osob v souvislosti s mezikrajovými eskortami. Vzhledem k poloze věznice, která se nachází v bezprostřední blízkosti centra města Liberce, je otázka bezpečnosti jednou z klíčových. Systém moderních bezpečnostních prvků zajišťuje maximální bezpečnost uvnitř i vně objektu věznice. Mechanické překážky v kombinaci s elektronickým a monitorovacím systémem, detekční rámy a rentgenové zařízení minimalizují bezpečnostní rizika. Podíl na bezpečnosti uvnitř věznice má rovněž oddělení výkonu vazby a trestu, které se zároveň podílí na organizování činností obviněných a odsouzených. Náročnost dnešní doby přináší i nárůst trestných činů páchaných narušenými osobami, které vyžadují specifický přístup. I vazební věznice dokázala zachytit tento narůstající trend a vybudovala specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, kteří jsou zařazeni do věznice s dozorem. V měsíci listopadu 2008 bylo toto oddělení uvedeno do provozu. Kapacita vazební věznice se navýšila na 374 míst. Současný trend klade důraz nejen na kvalitu ubytování, ale zvyšují se i nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Dnes již prakticky není možné zaměstnat nikoho, kdo nesplňuje minimálně úplné střední vzdělání. Ve vazební věznici pracuje bezmála 250 zaměstnanců, přičemž 72% tvoří příslušníci a 28% občanští zaměstnanci. Z tohoto počtu dosahuje 5% příslušníků bakalářského vzdělání a 3% příslušníků magisterského vzdělání. Práce s obviněnými a odsouzenými je psychicky velmi náročná,a proto je dnes více než kdy jindy, kladen velký důraz na výchovu a celoživotní vzdělávání vězeňského personálu. Ve výčtu studijních aktivit nelze skončit pouze doplňováním vzdělání. Nezbytnou nutností se stává účast na různých odborných kurzech pořádaných zejména Akademií VS ČR ve Stráži pod Ralskem. S ohledem na účinnost novely zákona o výkonu vazby se významně zvýšily nároky na odborný personál, který musí být připraven nabídnout každému z obviněných některý z preventivně – výchovných, vzdělávacích, sportovních, zájmových, kulturních a duchovenských programů. Vazební věznice se může pyšnit týmem, který zahrnuje speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, vychovatele, vrchní dozorce a pedagogy volného času, kteří pro obviněné připravují různé skupinové aktivity. K těmto aktivitám slouží dvě tělocvičny, posilovna, kulturní místnosti, modelářská a keramická dílna, ale i kaple. Zvláštní pozornost je věnována mladistvým, kteří mají dokončené zvláštní nebo základní vzdělání. Pod vedením speciálních pedagogů a vychovatele pro mladistvé se zdokonalují v psaní mateřským jazykem, v matematice, ale i v dalších základních dovednostech v životě nezbytných. Aktivity přispívají ke snižování vnitřního napětí obviněných a nepochybně pozitivně ovlivňují výskyt agresivních projevů. Cílem aktivit obviněných je smysluplně vyplnit čas a přispět tak alespoň částečně k omezení patologických jevů ve výkonu vazby. Jak jsme již zmiňovali, součástí vazební věznice je také výkon trestu. I zde se tým odborníků stará o vytvoření podmínek, které usnadňují návrat odsouzených do běžného občanského života. Podstatnou složkou práce s odsouzenými je i jejich zaměstnávání. V rámci již zmíněné rekonstrukce, byla vytvořena pracoviště uvnitř objektu věznice, kde je v současné době zaměstnáno zhruba 40 odsouzených. Další desítky odsouzených pracují na vnějších nestřežených pracovištích nebo na pracovištích s volným pohybem. Ve vnitřním provozu věznice je zaměstnáno zhruba 30 odsouzených. Průměrná zaměstnanost odsouzených se pohybuje okolo 70%. Zájem firem o zaměstnávání odsouzených neustále narůstá. Nezbytnou součástí vazební věznice je i kvalitní knihovna sloužící potřebám obviněných i odsouzených. Knihovna obsahuje vedle literatury právnické, o kterou je největší zájem, i literaturu s vážným obsahem. Nedílnou součástí knihovny jsou i díla cizojazyčná (např. v polštině, ukrajinštině, romštině apod.). Zaměstnanci vazební věznice realizují i další typy speciálních výchovných postupů, z nichž mezi nejoblíbenější patří zejména extramurální aktivity. Odsouzení spolu s vychovateli, speciálními pedagogy nebo psychology navštěvují zejména kulturní akce, avšak výjimkou nejsou ani sportovní utkání, návštěva bazénu, ZOO nebo botanické zahrady. Také opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo přerušení trestu má jistě velmi kladný motivační efekt a zároveň pomáhá udržovat odsouzeným sociální vazby s rodinami a blízkými. Do programu zacházení musíme zařadit též vzdělávací, speciální výchovné a zájmové aktivity. Ve vzdělávacím programu zacházení je kromě výuky cizího jazyka zahrnut i kurz přírodních a historických zajímavostí. V oblasti speciální výchovné aktivity se zejména psychologové zaměřují na individuální terapii dle potřeb a aktuálních stavů odsouzených. V oblibě nezůstávají stranou ani zájmové aktivity a to zejména práce v keramické dílně, sportovní aktivity, kondiční cvičení a práce na PC. Aktualizaci programů zacházení provádějí speciální pedagogové nejen s ohledem na závěry jednotlivých vyhodnocení programů, ale též s přihlédnutím k aktuálním změnám potřeb odsouzeného. Tradici ve vazební věznici má rovněž duchovní služba, kterou využívají jak obvinění, tak odsouzení. Od roku 2007 se této činnosti věnuje kaplanka Mgr. Renata Wachová a dva dobrovolní duchovní, Mgr. Radek Jurnečka – liberecký arciděkan Církve římskokatolické, a dále Miloš Klámrt z Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Těžiště duchovní služby je v pastoračních rozhovorech, v bohoslužbách a skupinových aktivitách. Kaplanka dále spolupracuje se zdejšími specialisty a podílí se na terapeutické činnosti. Pro vězněné osoby kaplanka v rámci své činnosti také organizuje extramurální aktivity – návštěvy kostelů a bohoslužeb v Liberci.

60 komentáře v “Věznice Liberec

 • Anonym

  (30.8.2022 - 11:58)

  Dobrý den prosím vás do programů lze vstoupit kdykoliv nebo mají nake určitě časové trvání?.např.jako školní rok

  • obase.cz

   (31.8.2022 - 6:51)

   Dobrý den. Záleží o jakém programu píšete. Program pro ,,nasilníky“ je na rok. O.

   • Anonym

    (31.8.2022 - 7:02)

    Takže dejme tomu od září do září nebo se dá nastoupit i v průběhu roku?

    • obase.cz

     (3.9.2022 - 20:43)

     Dá se nastoupit i v průběhu roku. O.

    • Zdenka Mareckova

     (8.5.2023 - 1:11)

     Chci se vás zeptat kolik je tady ve vasi věznici odborných lékařů a jak se starají o odsouzené?

     • obase.cz

      (9.5.2023 - 19:17)

      Dobry den. Ve věznici Liberec jsou dva praktičtí lékaři a odjíždějí tam další specialisti. Zubař, psychiatr, ortoped. O.

 • Anonym

  (4.9.2022 - 13:43)

  Moc děkuji.takže teď už jen čekat až nám dají vědět

 • herkuleksesta selän

  (12.10.2022 - 9:20)

  Veljeni suositteli, että voisin pitää tästä verkkosivustosta. Hän oli täysin oikeassa. Tämä postaus todella piristi päivääni. Et voi kuvitella kuinka paljon aikaa minulla oli tähän tietoon! Kiitos!

 • Ema

  (26.4.2023 - 17:27)

  Dobrý den,
  syn druhý trest, porušení podmínky. Psal, že je v Liberci, ale nenapsal jestli ve vazbě nebo ve VT a tím pádem nevím ani oddíl. Co mám uvést na adresu, když chci poslat nárokový balík? Děkuji předem za informaci. S pozdravem.

  • obase.cz

   (28.4.2023 - 19:19)

   Dobrý den. Napište na jeho jméno, adresu věznice a připište datum narození. O.

 • Anonym

  (4.9.2023 - 20:31)

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat mám 3letou dceru a tátu má ve věznici v Liberci. Mají tam možnost videohovoru.??

  • obase.cz

   (10.9.2023 - 20:51)

   Dobrý den. V tuto chvíli ne. O.

 • Milan

  (30.1.2024 - 18:25)

  Proč mi neschvali tel na přítelkyni?

 • Saša

  (5.3.2024 - 21:14)

  Dobrý den, jak velké % možnosti přeložení odsouzeného z Rýnovic do Liberce. Když do konce VTOS zbývají 4 roky s ostrahou a je zařazen do 1. dif. s tím, že má skutečný zájem o resocializaci ( středoškolák, nekuřák ). Děkuji.

  • obase.cz

   (12.3.2024 - 10:11)

   Dobrý den. Musíte zkoušet. Neumím Vám odpovědět pravděpodobnost. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.