Věznice Rýnovice

Adresa věznice Rýnovice

Vězeňská služba ČR
Věznice Rýnovice
Belgická 3765/11
466 05 Jablonec nad Nisou

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-17732881/0710

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové nám. 5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon: 483 337 011

Odvolací soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Předseda soudu: Mgr. Kateřina Kupková

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

  Vaše hodnocení  2,2 (12 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Telefonní číslo:

Spojovatelka:546 433 111

Web věznice Rýnovice:

http://www.vscr.cz/veznice-rynovice-48/

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha (B,C)

Kapacita: 482

Informace pro muklíky: vaše známky jako ve škole k 20.10.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Rýnovice 2,4 2,8 2,5 1,7 3 2 2 3 4 ne ne ano

Úspěšnost podmíněného propuštění v 1. polovině roku 2020 12,9%.

Shrnutí:

Věznice původně profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou, ostratně zde vykonávají tresty i doživotní vězni zařazení do věznice s ostrahou. Řadí se jako průměrná. Spíše pro protřelé vězně. Je tu však slibně fungující učiliště.

Prosím o Vaše zkušenosti.

Advokáti:

Diskuze k věznicím

 

Věznice Rýnovice

(ZDROJ VSCR.CZ)

Věznice Rýnovice se nachází v Jizerských horách mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec.
Adresa:
Věznice Rýnovice
P.O.Box 14
Jablonec nad Nisou
466 21
Tel: 483 338 111 fax: 483 337 475

Historie věznice Věznice Rýnovice byla zprovozněna dnem 27. září 1968. Tehdejší ústav byl vystavěn v těsném sousedství n. p. LIAZ Jablonec nad Nisou. V tomto národním podniku pracovala většina odsouzených, a to až do závěru roku 1989. V průběhu existence ústavu do něho byli vždy zařazováni odsouzení muži II., od roku 1989 i III. nápravně výchovné skupiny. V roce 1991 bylo v Rýnovicích zřízeno oddělení pro výkon vazby, které bylo obsazováno vybranými obviněnými z Vazební věznice Liberec. Činnost tohoto oddělení byla ukončena k 31. 7. 1996. Již v minulosti existovala v ústavu v Rýnovicích některá specializovaná oddělení. Jednalo se o oddělení protialkoholní, protidrogové a školské a vzdělávací středisko. V rýnovickém ústavu vykonávalo trest odnětí svobody cca 900 odsouzených.
Současnost věznice
Věznice Rýnovice (dále jen „věznice“), jako organizační jednotka Vězeňské služby České republiky, je zřízena nařízením ministryně spravedlnosti č. 4 ze dne 31. října 1997. Je členěna na dva základní typy – oddělení s dozorem a s ostrahou. V současné době ve Věznici Rýnovice trest odnětí svobody vykonává cca 500 odsouzených při ubytovací kapacitě 500 odsouzených.
Ve všech typech věznice jsou odsouzení diferencováni podle zásad vnitřní diferenciace, která je nedílnou součásti ovlivňování a podle způsobu jednání, postojů ke spáchanému trestnému činu a k výkonu trestu jsou zařazováni do jednotlivých prostupných skupin. Z důvodu potřeby oddělit odlišné typy odsouzených je ve věznici zřízeno Oddělení pro mladé a prvovězněné odsouzené, studující, Bezdrogová zóna, Výstupní oddělení, Oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, Oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a Oddělení pro léčbu drogových závislostí.
Garantem odborného zacházení s odsouzenými je oddělení výkonu trestu. Pod vedením oddělení pracují dozorci, vychovatelé, specialisté – psychologové, sociální pracovnice, speciální pedagogové, pedagogové volného času a vychovatelé-terapeuti.
Specializované oddělení léčby protitoxikomanické léčby Specializované oddělení pracuje v různých formách již od roku 1998. Od 15. 1. 2001 do roku 2010 zde bylo prováděno ochranné léčení protitoxikomanické v ústavní formě. Od roku 2011 zde probíhá léčba ve formě ambulantní. Do oddělení jsou zařazováni odsouzení se soudně nařízenou ambulantní léčbou, vykonávají trest odnětí svobody v ostraze. Přijetí je podmíněno podáním písemné žádosti. Program specializovaného zacházení, kterým klienti prochází je vypracován na 13 měsíců, avšak délka pobytu je posuzována individuálně.
Protidrogová poradna Ve věznici je zřízena Poradna drogové prevence (dále jen „DP“), jejíž činnost zajišťují odborní pracovníci oddělení výkonu trestu a zdravotního střediska věznice. K cílům DP patří realizace preventivních opatření v oblasti zneužívání psychotropních a jiných návykových látek odsouzenými a pomoc drogově závislým a drogou ohroženým odsouzeným. Bezdrogová zóna V březnu 2006 byla v souladu se stanovenými úkoly GŘ VS ČR zřízena Bezdrogová zóna pro odsouzené v oddělení s ostrahou. V tomto oddíle jsou ubytováni odsouzení, kteří nebyli a nejsou uživateli drog, ale lze je považovat za jedince, kteří jsou vlivem drog nejvíce ohroženi, přednostně mladí ods. ve věku do 26-ti let. Oddělení pro mladé a prvovězněné
Oddělení pro mladé odsouzené do 26 let věku a prvovězněné bylo zřízeno v rámci resortního programu prevence kriminality 1. 9. 2000. Cílem tohoto oddělení je vytvoření diferencovaného výkonu trestu pro odsouzené, kteří jsou poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody a odsouzené, jejichž věk v době zařazení nepřesahuje 26 let. Zaměstnanci tohoto oddělení v rámci programu zacházení pomáhají zařazeným odsouzeným s adaptačními problémy na život ve věznici, tak aby bylo dosaženo co největší minimalizace negativních vlivů vězeňského prostředí.
V souvislosti s kriminalitou v samotném vězeňském prostředí je třeba přijímat a realizovat taková opatření, která zabezpečí ochranu jak vězněných osob, tak zaměstnanců vězeňské služby před odsouzenými, jejichž chování je neslučitelné s požadavky pro řádný výkon trestu ve standardních podmínkách, a kteří vyžadují specifický způsob zacházení, jehož hlavním záměrem je vytvořit podmínky pro diferencovaný výkon trestu odnětí svobody více kriminálně narušených odsouzených odděleně od méně narušených. Tento záměr se Věznice Rýnovice rozhodla v r.2005 realizovat v praxi zřízením oddělení, které je uspořádáno v celovém systému.
Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a s poruchou chování Nárůst počtů odsouzených s diagnostikovanou poruchou duševní a poruchou chování ve vězeňské populaci si vyžádaly vybudování specializovaného oddělení, které umožňuje plánovitě působit na úpravu nebo redukci poruch. Činnost oddělení byla zahájena k 1.8.2005 a je určena pro odsouzené zařazené do věznice typu ostraha. Oddělení je uspořádáno v celovém systému.
Výstupní oddělení
Před vlastním ukončením výkonu trestu jsou dle stanovených zásad odsouzení umísťováni do výstupního oddělení, které bylo v naší věznici otevřeno v listopadu roku 1996, pro odsouzené v oddělení s ostrahou. Do tohoto oddělení se umísťují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než tři roky a odsouzení, jimž je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života, a to zpravidla šest měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu.
Školské vzdělávací středisko Rýnovice ŠVS Rýnovice je místně odloučeným pracovištěm SOU,U a OU Praha 4, Táborská 988. Nosným programem Školského vzdělávacího střediska Rýnovice jsou zejména učební obory se specializací na obrábění kovů a obrábění 3D. — Tříletý učební obor – Obráběč kovů Studium na ŠVS je určeno pro odsouzené z typu věznic s ostrahou. Do ŠVS jsou zařazováni zejména prvotrestaní odsouzení, odsouzení blízcí věku mladistvým a odsouzení bez kvalifikace. Po úspěšném ukončení SOU získají absolventi výuční list z příslušného učebního oboru. Další vzdělávací aktivity v ŠVS jsou : – Kurz – Programování a ovládání NC strojů 3D – Kurz – Vazač knih – Kurz – Základy ovládání PC Výuka v učebních oborech i kurzech se provádí denním studiem a ze získaných dokladů není patrné, že byly získány ve VTOS. Studium je zdarma. Pro studium je nutné splňovat následující kritéria : – Zbytek trestu – nejméně dva nebo tři roky od 1.září školního roku – Odpovídající úroveň vědomostí, zájem o studium – Zdravotní stav neomezující práci na rychlořezných a otáčivých strojích max. Bx – Úspěšné vykonání přijímacího řízení – popř. rozdílových zkoušek – Odsouzení mají možnost dokončení studia z civilní školy za předpokladu, že vykonají rozdílovou zkoušku a jsou schopni dokladovat vysvědčením ukončení I.případně II.ročník učiliště.

21 komentáře v “Věznice Rýnovice

 • Lejsková Danka

  (12.10.2020 - 17:55)

  Dobrý den,jak donutit vězně pracovat ve vězení,aby vrátil dluh lidem,co jim dluží?Podala sem návrh na soudě na platební příkaz.A nevím,dceři soudkyně odpustila 1000Kč za kolek a přičetla to vězni.Dcera naletěla cikánovi,který jí obral o televizi a počítač.Hodnotu vyčíslili na 15 000Kč.Holka je mentálně postižená,ale krom ní okradl ještě 2 lidi.Pomůžete mi prosím.Jedná se o Roma. Děkuji.Lejsková

  • obase.cz

   (12.10.2020 - 20:02)

   Už jsem vám odpověděl. O.

 • peter kuba

  (9.8.2021 - 12:55)

  veznice je nejhorsi misto kam se muze clovek dostat.a zvlaste do rynovic tolik zmrdu v radqch dozorcu kteri i ublizuji odsouzenym jsou opravdu frajeri ze se tem zmetkum dozorcum postavili a neboji se tech hovad. kez by se to dotahlo do konce a dozorci skoncili v sinterech jenze to se nestane soud jim da maximalně podminku

  • Helena

   (9.3.2022 - 20:01)

   Hruza co se deje ve veznicich na nasich rodinych laskach.Zamestnanci si vybijeji zlost byji je ,sikanujou,zneuzivaji atd mohu pokracovat.Mysli ze jsou nedotknutelny a nas stat jim dava volnou ruku,nic neresi vsechno zametou pod koberec jako pokazde.Kdyz jsou volby to nas potrebujou delnickou tridu.Jinak nici nase cele rodiny,viz tyto namachrovany frajeri jsou to ubozaci.Maji byt vsude kamery,bylo by videt v jakem stavu je odsouzeny a po jejich mlaceni.Tomu se brani zuby nehty

  • Anonym

   (26.7.2023 - 16:29)

   Člověk kdyz si necha nasrat to je jedno jestli dozorce nebo mukl.. tak je žena a neměl venku páchat.. dozorci to zkouší.. hned musí jeden z nich ležet polamanej.. v base musí bit člověk zlej..ďábel..

   • Mgr. Jan Roll

    (5.2.2024 - 17:58)

    Helena> Asi jste ve vezeni nikdy nebyla, ze? Protoze jak jinak nez tvrde se chovat k bande zakernych, prolhanych kriminalnich zmrdu(ne vsichni jsou taci, ale vetsina ano)??? Nerikam ze vsichni dozorci jsou svati, ale diky jim za jejich praci. Je to poradne tezka „facha“…

 • Jana

  (13.11.2021 - 21:01)

  Máte tam chybu, místně příslušným soudem pro PP či přeřazení je Okresní soud v Jablonci nad Nisou, nikoli Okresní soud v Liberci.

 • Anonim

  (16.11.2021 - 20:05)

  Už par dozorcu maji problem a někteří dostali 10 let vězení dobře jim tak doufam že jim to jiní vězni vrati nic jineho si nezaslouží

 • Helena

  (9.3.2022 - 20:17)

  Zavrit maji tyto dozorce at si to vychutnaji az do dna.Prosim vsechny lidicky pomozte svym blizkym v base,piste stiznosti na zamestnance at se to co nejvice resi,nenechte nasim laskam neopravnene ublizovat!!!!!Odsouzeny si stezovat „“nemuze'““hned dostane par let na vic !!Bachari si mezi sebou potvrdi ze je odsoueny napadl!!! To je bezna praxe bacharu !!Nici cele nase rodiny a
  neni mozne je nechat nas ponizovat,mlatit atd.Prosim piste stiznosti na vice mist+ ombucmanovi Jidlo co jedi je jedna velka hruza,maso nemaji.To se deje v 21 stoleti a pomlouvaji Hytlera co delal za zverstva.Tady se dejou a kazdy dela ze nic nevidi,

 • Helena

  (9.3.2022 - 20:25)

  Polivka je voda+ dve kulicky zmrazeneho hrasku,to je prosim polevka.Omacky sama mouka,bsechno na jedno brdo.Chleba nakrajeny ,spise natrhany a podavany prevazne plesnivyJen zniceny zdravy z jidla a psychyka v haji vsech cele rodiny.

  • Patrik

   (21.7.2023 - 20:59)

   Pěkná blbost . Já tam byl a jídlo proti jiným věznicím ,,super ,, …dokonce svíčková byla fakt výborná ,řízky taky .

 • Helena

  (9.3.2022 - 20:36)

  Prosim vsechny lidicky piste,brante svoji rodinu,pratele atd.Moc Vas prosim musime pomoci pomahat si mame prava musime byt vytrvali a nevzdavat se tomuto systemu

 • Pavlina Lakoma

  (28.6.2022 - 20:24)

  V Rynovicich mam syna za 80 tisic dostel3 roky.Byl převezen s PlzneBorú.3 roky jeho zivota tam byly akorat k tomu ze ma zlomenou psychiku.Bete spoustu lékú na nervy a uklidéní ale je na tom zdravotné špatne.Na pulku ho pustit nechtély.Nevim kdo by mi pomohl sjednat nápravu .človek ma pravo být v takovem vezeni a by de rodina mohla do

 • Pavlina Lakoma

  (28.6.2022 - 20:28)

  V Rynovicich mam syna za 80 tisic dostel3 roky.Byl převezen s PlzneBorú.3 roky jeho zivota tam byly akorat k tomu ze ma zlomenou psychiku.Bete spoustu lékú na nervy a uklidéní ale je na tom zdravotné špatne.Na pulku ho pustit nechtély.Nevim kdo by mi pomohl sjednat nápravu .človek ma pravo být v takovem vezeni a by de rodina a mohla dostat na navštevu.jejich zavirani na diru to je asi pozůstatek s mnplících k skoncenrakú atd.po covidu ma nalezna leve plici ale nikdo nic maji na vas
  .

 • Tomáš

  (17.8.2023 - 8:58)

  Ti kteří někoho okradou si zaslouží mnohem přísnější tresty. Ve středověku by všichni byli bez ruky nebo něčeho takového. Když jsou trestanci,tak se s nimi musí i tak zacházet. ne v rukavičkách. Lidsky jsou na okraji společnosti a vězení slouží k vykonání trestu. Trest kdy bude mít vše o.k není terstem. JHen ať si to příště pořádně rozmyslí zda dělat prasárny.

  • obase.cz

   (23.8.2023 - 23:29)

   Tomáši, Tomáši. Zajímalo by mě, jak byste si vedl ve středověku Vy. O.

 • David

  (25.8.2023 - 18:07)

  Čtu tady plno komentářů, nedá mi na ně nezareagovat. Je mi 40 let,od 18 let podnikám a v životě znám jen práci. V 31 letech jsem se nechal vlastní blbostí svým kamarádem stáhnout do braní pervitinu. Do té doby bezproblémového nikdy nestíhaného člověka, jsem se dokázal díky blbostem o kterých na drogách bohužel vůbec nepřemýšlíte dostat až do vězení Rýnovice. A můžu Vám říct jen a jen pozitivní hodnocení na tuto věznici. Ale je to jen o člověku, jak se chováte, jaké kraviny děláte a pod. Pokud někdo podle Vás chudák skončí na díře(na samotce)tak je to jen a jen velmi špatným chováním, porušováním stále dokola těma samýma věcmi. Nikdy tam nikoho nedají jen tak náhodou. To za prvé. Za druhé, jakékoliv vaše názory, že by dozorci neboli zaměstnanci měli být potrestání za to že někomu dali přes hubu z věznů, tak s tím absolutně nesouhlasím. Dozorci a i všichni zaměstnanci se k věznům chovají přesně tak jako se chovají vězni k nim. Já jsem za 20 měsíců tam nikdy nezažil že by na mě někdo třeba jen zvýšil hlas. Pokud vidí že vězen má zájem na sobě pracovat, chová se slušně tak vám poskytnou práci, klidně i hodiny s psychology, terapeuty, kaplany a třeba byť i pro každého vězně soukromě. Ale když pak vězen před ostatními machruje a řve na dozorce že je čurák a dělá jim naschvály, tak se nemůže divit, že je s nim zacházeno stejným způsobem. A případ který se dostal až na trestní stíhání dozorců znám velmi dobře ,pochází z doby kdy jsem tam seděl. Uvedu příklad, dozorce otevře věznovi mříže ať může z cely ven a on mu okamžitě vypálí několik ran pěstí a zlomí mu čelist a nos, na pomoc přijdou další a on kope a mlátí se do krve než ho zpacifikujou. Případ který se stal několikrát u několika vězňů, pak se jeden z nich začal stěžovat a dostalo se to až k soudu. Ano, chápu že dozorce by měl být vždy nad věcí, ale když vám někdo takhle ublíží, nebo na Vás řve že vaše máma je kurva, že vám zabije děti až vyjde apod. tak bych chtěl vidět kohokoliv z vás, kdo by jste se pořád zachoval klidním. Znám i případy kdy vězni schválně ucpávají záchody ve třetím patře a vytopí několik cel pod sebou a pod.A udělají to třeba tři dny za sebou. Takže když to shrnu, když vy se chováte jako lidi a jste slušný a pokorný k lidem kteří tam pracují, tak Vám oni vyjdou vstříc když pak cokoliv potřebujete. A na půlku ,nebo třetinu jste doma, pokud nejste recidivista, ale i ty mají velikou šanci se tam změnit, pracovat na sobě a to všechno máte zapsané v kartě vězně kterou pak vidí soud a pak může jít na půlku domu i recidivista. Takže za mě Rýnovice, perfektní věznice, perfektní personál, návštěvy, za odměny vycházky ven, přerušení trestu, tzv. pétéčka, intimky a možnost se vzdělávat na všemožných sezeních, hudební výchově, keramice, modelářský kroužek, užasná a krásná kaple s užasným panem Suchánkem a paní Jakubalovou. A jídlo? Prosím Vás, co by jste chtěli? Pečený holuby do huby? Za mě na kriminál dost dobrý!!!A že je masa málo,prosím Vás,kriminál je jako vojna, samozřejmě že kuchaři sní a rozdaji kamarádům většinu, ale za tabák či dva měsíčně máte masa dost pokud ho tak potřebujete k životu. A pokud nebudete ležet celý dni na baráku jako prase a půjdete pracovat a že je tam sakra možností co dělat, tak si na ty dva tabáky v pohodě měsíčně vyděláte a ještě Vám dost zbyde. Jediné co bych ale hodně, hodně moc vytknul tak je kurevsky předražená kantína kam si může každý vězen jednou týdně dojít nakoupit. A rodinám kterým někoho zavřeli právě do Rýnovic chci říct, ať se nestresujou, to není ani ztrocha drsné vězení, ale tábor pro dospělé kluky.

 • phxhpvyhzo

  (25.9.2023 - 20:22)

  Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

 • szzmmjmfxs

  (28.9.2023 - 18:38)

  Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

 • nrbjdjauxt

  (21.11.2023 - 7:01)

  Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.