Kázeňské odměny

Jedním ze způsobů, jakými má možnost věznice motivovat odsouzené k lepšímu chování a práci na sobě, je udělování kázeňských odměn. Kázeňskou odměnu může udělovat ten, kdo má nad odsouzeným kázeňskou pravomoc. Zpravidla je to vychovatel, speciální pedagog, vedoucí oddělení výkonu trestu a ředitel věznice. Kázeňskou odměnu mu ale může navrhnout jakýkoli zaměstnanec vězeňské služby, nebo zaměstnavatel, škola apod. Věznice má více možností. Nejčastější kázeňskou odměnou je tzv. pochvala. Jedná se o kus papíru bez větší hodnoty, ale zůstává po něm záznam v hodnocení, který se hodí pro rozhodování soudu o případném podmíněném propuštění a o postupu do mírnějšího střežení, případně dalším výhodám, či možnosti dalšího odměňování.

Dalšími možnými odměnami jsou:

  1. Mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin (používá se poměrně často)
  2. Povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který jinak tyto nákupy nemůže provádět. (nevyužívá se)
  3. Zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na 3 měsíce. (využívá se)
  4. Věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1000 Kč (využívá se)
  5. Rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní, nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 měsíce (nevyužívá se)
  6. Povolení opustit věznici na dobu až 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení. (velmi cenná odměna)
  7. Přerušení výkonu trestu (nejvyšší forma odměny)

Paradoxně není určené, za jaké zásluhy vám připadne jaká odměna. Není vůbec výjimkou, že dostanete za vytírání chodby přerušení výkonu trestu a za záchranu života pochvalu. Vždy je to o konkrétních lidech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.