Věznice Praha Ruzyně

Vazební věznice Praha Ruzyně

Adresa věznice Praha Puzyně:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha-Ruzyně
Staré náměstí 3
161 02 Praha 6

 

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-30822881/0710

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Obvosní soud pro prahu 6

28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

  Vaše hodnocení  2,2 (9 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Telefoní čísla:

220 184 111 (ústředna)

220 510 000

Web věznice Praha Puzyně:

https://www.vscr.cz/vazebni-veznice-praha-ruzyne/

Základní údaje:

 

ostraha muži (B,C),ženy A,B,C, vazba

(ostraha ženy A,B- Praha Řepy, Velké přílepy, B,C)

Kapacita: cca 800

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Ruzyně 2,1 1,7 3,3 3 1 1,3 1,3 1,7 1,8 ne ano ne

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 53 %

 

Shrnutí:

Vazební věznice Praha Ruzyně patří dlouhodobě k lepším věznicím. Pokud se vězeň chová slušně, má možnost rozvoje, lepšího kontaktu s rodinou v podobě vycházek a pod. A možnost PP je na Ruzyni poměrně vysoká. O něco horší je to v oddělení s ostrahou. Věznice si odsouzené velmi vybírá. Je tedy obtížné, se sem dostat.

 

——————————————————————————————

Základní informace o Vazební věznici Praha-Ruzyně

   (zdroj vscr.cz)

Vězeňská služba Vazební věznice Praha – Ruzyně Staré nám. 3, 161 02 Praha 6

Tel. ústředna: 220 184 111 fax: 220 184 471, 220 510 000

Podrobné kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakty

Pro kvalifikovaná podání slouží pouze e-podatelna e-podatelna@grvs.justice.cz

Oddělení výkonu trestu pro odsouzené ženy- Řepy

Součástí vazební věznice je oddělení výkonu trestu žen, které je umístěno v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích.

Domov sv. Karla Boromejského Domov sv. Karla Boromejského (dále jen ,,Domov“) poskytuje dlouhodobě nemocným starým lidem komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Domov je majetkem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která byla založena v polovině 17. století ve francouzském městě Nancy v Lotrinsku. Již v roce 1865 byla budova Domova pronajata vládě, která zde zřídila ženskou trestnici a její správu včetně převýchovy trestanek svěřila Kongregaci. Avšak po 83 letech existence byla ženská trestnice v roce 1948 zrušena. Následně o dva roky později došlo v roce 1950 k násilnému opuštění Domova řepskými sestrami. K plnohodnotnému návratu Kongregace mohlo dojít až po roce 1989, kdy došlo k převratu na politické scéně. V roce 1996 byla završena rozsáhlá rekonstrukce Domova a jeho velmi nákladné přebudování a vybavení za pomoci sponzorských darů a přispění mnoha lidí. V tomto roce také došlo ve spolupráci Kongregace s Vězeňskou službou ke vniku oddělení v Domově se záměrem napomáhat člověku potřebnému pomoci tj. poskytovat péči o nemocné a nabízet pracovní příležitosti pro odsouzené ženy. Charakter oddělení V souladu se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody je oddělení profilováno jako oddělení pro výkon trestu odsouzených žen, zařazených do věznice s dozorem a dohledem. Dalšími hledisky pro zařazování odsouzených do oddělení je zejména jejich pracovní zařaditelnost, splnění podmínek pro udělení volného pohybu mimo věznici. Dále se při výběru zohledňuje osobnost odsouzené, charakter trestné činnosti, nařízení ústavní či ambulantní léčby (protitoxikologická, protialkoholní aj.) atd. Normová ubytovací kapacita je stanovena na 56 míst. Ložnice odsouzených jsou soustředěny do dvou pater Domova. V oddělení je celkem 10 ložnic po 5 místech. K dispozici odsouzeným jsou také 2 kulturní místnosti, 1 jídelna, 2 kuchyňky, 2 sportovní a zájmové místnosti a 1 učebna. Pro další aktivity jsou využívány také prostory Domova. Podmínky výkonu trestu v oddělení Po přijetí do oddělení se nově přijaté odsouzené věnují zaměstnanci tvz. nástupního oddělení. Po dobu pobytu v nástupním oddělení se odsouzená seznamuje s režimem oddělení a s prostředím, se všemi právními normami upravujícími výkon trestu odnětí svobody tj. zejména se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „zákon“), Řádem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „řád“) a Vnitřním řádem oddělení výkonu trestu – Řepy (dále jen „vnitřní řád“). Současně je odbornými zaměstnanci oddělení zpracována komplexní zpráva o odsouzené a program zacházení. Výkon trestu odnětí svobody probíhá ve třech prostupných skupinách vnitřní diferenciace, které jsou jedním z prostředků motivace odsouzených k aktivnímu a důslednému plnění jednotlivých oblastí programů zacházení. Diferencovaný způsob realizace práv a povinností je základním motivačním činitelem při zacházení s odsouzenými. Program zacházení je v souladu s řádem členěn na pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové aktivity a dále na oblast utváření vnějších vztahů. Přehled alternativ jednotlivých oblastí zacházení s odsouzenými: Pracovní aktivity odsouzené jsou pracovně zařazeny uvnitř i vně oddělení. Nejrozsáhlejší pracovní příležitosti vytváří Domov, kde jsou odsouzené zařazeny v kuchyni, prádelně, při úklidu, ale i jako pomocné síly na stanicích. Odsouzené mají možnost absolvovat Sanitářský kurs sv. Zdislavy z Lemberka a následně zde pracovat jako kvalifikované ošetřovatelky. Zejména při ošetřovatelské činnosti dochází k reálnému kontaktu s životem ve stáří, bezmocností a umíráním, což vede jednoznačně k přehodnocení dosavadních priorit a postojů odsouzených žen. Vlídný přístup, práce v příjemném prostředí a osvojení si pracovních návyků jsou základní kameny účinné resocializace. Odsouzené jsou zaměstnávány nejen v Domově, ale i u dalších zaměstnavatelských subjektů. Jedná se o Generální ředitelství VS ČR, Zotavovnu VS ČR, Místní úřad Praha 17 – Řepy, Tělovýchovnou jednotu Sokol – Řepy, kde odsouzené provádí zejména úklidové popřípadě administrativní činnosti. V souvislosti s pracovním zařazením mimo věznici je odsouzeným udělován volný pohyb při plnění pracovních povinností. Vzdělávací aktivity: Oblast vzdělávání reprezentuje Sanitářský kurz sv. Zdislavy z Lemberka, na jehož realizaci se podílí Domov a Vězeňská služba. Úspěšné absolventky získají osvědčení pro činnost kvalifikované ošetřovatelky, které je uplatnitelné i v civilním sektoru a umožňuje snadnější pracovní uplatnění po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V posledním období se ze strany odsouzených zvýšil zájem o umožnění dalšího vzdělávání formou dálkového studia na některých specializovaných školách, který je ze strany věznice podporován. Speciálně výchovné aktivity a zájmové aktivity: V této oblasti se činnost personálu zaměřuje na individuální nebo skupinové ativity např. psychologická skupina, relaxační cvičení, diskusní klub. Při zacházení s odsouzenými je věnován také dostatečný prostor zájmovým aktivitám jako jsou např. kroužky zeměpisný, zahrádkářský, sportovní, dramatický, výtvarný, vaření, pečení, pletení, háčkování, vyšívání, šití, reportérský a literární, chovatelský, sportovní, hudební, zdravotnický, historický, turistický, výuky cizích jazyků, práce na PC, křesťanský, pastorační rozhovory, hra na klavír, sborový zpěv, sociální tolerance aj. V této oblasti je podporována charitativní a veřejně prospěšná činnost odsouzených nejen pro Domov. Významná je také spolupráce se Speciální mateřskou školou v Praze – Čimicích. Odsouzené ženy pro děti vyrábějí různé dárky, hračky, ošacení (pletené i šité) opravují i jejich poškozené oblečení a pořádají pro ně zábavná a velmi úspěšná odpoledne včetně představení pohádek. Velmi úspěšná byla Dětská pouť organizovaná ve spolupráci s Domovem a dalšími civilními subjekty. O pozitivním ohlasu svědčí celková účast cca 500 dětí a 1000 dospělých. Oblast utváření vnějších vztahů Koncepce oddělení je směřována především na podporu extramurálních vztahů, udržování pozitivních vazeb s dětmi, rodinami a přáteli, popř. pomoc při obnovování těchto vazeb, k jejichž narušení mohlo dojít nástupem výkonu trestu. Při podpoře těchto vazeb je využívána především možnost udělení volného pohybu mimo věznici v souvislosti s návštěvou a přerušení výkonu trestu. Vznikem oddělení výkonu trestu – Řepy v Domově sv. Karla Boromejského došlo k realizaci zcela ojedinělého projektu, který spojuje velmi rozdílné světy – nemocné, řádové sestry, civilní personál a odsouzené ženy.

86 komentáře v “Věznice Praha Ruzyně

 • Nikola jancarova

  (7.3.2022 - 20:52)

  Dobrý den chci se zeptat ve vězení mám přítele Timotej bohony Praha Ruzyně psala jsem mu dopis ale neodepsalmaˇ strach

  • obase.cz

   (9.3.2022 - 19:25)

   Dobrý den. Bohužel neumím odpovídat na situaci jednotlivých odsouzených. O.

   • Nikola

    (12.3.2022 - 19:06)

    Dobry den chci se zeptat jak na tom je vubec o nem nc nevim

    • obase.cz

     (12.3.2022 - 20:56)

     Dobrý den. To nevím. O.

    • Dana

     (25.8.2022 - 14:25)

     Dobrý den,jak zjistím zda je u vás můj druh ,bylo mu řečeno že ho převezou do Ostrova a já se teď na vazební věznici v Brně-Bohunicích dozvěděla že v počítači mají že byl převezen na Ruzyň. Předem děkuji za odpověď

     • Tereza

      (21.4.2024 - 3:27)

      Dobrý den je nějaká šance dostat přítele ven bez příslibu o zaměstnání na 1,3 je vězněn po prvé
      A čekáme miminko a doma už máme 5deti je tu nějaká šance dekuji

      • obase.cz

       (25.4.2024 - 23:16)

       Dobrý den. Ano určitě je. Zaměstnání není podmínkou pro PP. O.

  • Dana

   (25.8.2022 - 14:24)

   Dobrý den,jak zjistím zda je u vás můj druh ,bylo mu řečeno že ho převezou do Ostrova a já se teď na vazební věznici v Brně-Bohunicích dozvěděla že v počítači mají že byl převezen na Ruzyň. Předem děkuji za odpověď

   • obase.cz

    (25.8.2022 - 18:38)

    Dobrý den. Nepíšete na stránky věznice, ale organizace obase.cz.

  • Helena

   (17.1.2023 - 11:24)

   Dne 12,1,2023,byl muj bratr poslan do vezeni z Anglie meno Vladimir Ziga 3,9,1964 nar.nemame zadni spravi onem kde se nachazi budte tak hodny a napiste nam kde je

   • obase.cz

    (19.1.2023 - 5:11)

    Dobrý den. Je mi líto, ale informace o konkrétních lidech nemáme. O.

  • Ivana

   (27.7.2023 - 13:03)

   Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli by mohl můj syn přestoupit z jiného vězení k Vám.Nyni je v Příbrami,kde si nerozumí že spoluvězni. Rád by také pracoval, kdy ho rodina už nemůže moc podporovat.
   Za mřížemi je kvůli drogám, ale jinak je to velmi slušný a hodný člověk.
   Děkuji Zíková

 • Anonym

  (24.3.2022 - 16:01)

  Přítel napsal dopis ale ještě nikdo
  Žabím nebyl takže nevíme kdy bude moct zažádat o kartu aby jsme mohly s nim mluvit po jaké době k němu dorazí vychovatel?

  • obase.cz

   (26.3.2022 - 19:58)

   Dobrý den. Vychovatel by měl chodit každý den. O.

   • Fanda

    (27.12.2023 - 21:50)

    Dobrý den chtěl bych se zeptat když odsououzena o nemocní a nedostane léky tak na koho se může obrátit? Děkuji

    • obase.cz

     (2.1.2024 - 22:37)

     Dobrý den. Na ředitele věznice. O.

 • Kristýna

  (23.4.2022 - 1:14)

  Dobry večer, chci se jen zeptat jak je to na ruzyni s pouštěním v % na pulku dekuji .

  • obase.cz

   (23.4.2022 - 20:27)

   Dobrý den. Statistiku najdete na našich stránkách. Víc než na ní ale záleží na odsouzeném samotném. O.

  • Fanda

   (30.12.2023 - 5:16)

   Moc bych přál aby to dopadlo dobře ono záleží jak se státní zástupce vyspí nebo soudce znám případ kdy odsouzená měla samé pochvaly zažádala si a státní zástupkyně to zamítla

 • Martina Brejníková

  (4.6.2022 - 22:33)

  Dobrý den chtěla bych tímto poděkovat strašně moc p.velitelce bohužel jméno neznám pracuje v Řepích občas i Přílepy má brýle a dlouhé vlasy za to jak skvělý je to člověk profesionál děkuji moc Brejníková

  • Anonym

   (13.8.2022 - 19:20)

   Dobrý den můžu se zeptat je tam moje mama Martina brejnikova

   Děkuji Kristýna eichingerova

 • ladalevo

  (13.6.2022 - 11:58)

  Dobrý den,
  jde napsat odsouzenému na obecnou adresu věznice, která je na stránkách, bude mu dopis takto doručen?
  Děkuji za informaci.

  • obase.cz

   (16.6.2022 - 20:09)

   Dobrý den, ano bude. Pokud jméno doplníte o datum narození, dostane dopis téměř jistě. O.

 • Romana

  (24.8.2022 - 3:20)

  Dobrý den,prosím chci se zeptat maminka si napsala žádost o zařazení do věznice Řepy- Ženy Je teď ve vazbě v Liberci chci se zeptat zda ji tam vemou advokát to podal.Ale nevíme jestli to zvládne zařídit mohly by jste mi poradit co můžeme jako rodina udělat aby ji to dopadlo je prvotrestana a je jí 54 let a A řada se stará o lidi a napomáhá jim.Děkuji moc za odpověď.

  • obase.cz

   (25.8.2022 - 18:36)

   Dobrý den. Neumím říci, jak mamince žádost dopadne. Ani si nemyslím, že pro to můžete něco zvlášť udělat. Přeji Vám ale, aby to vyšlo. O.

   • Romana

    (29.8.2022 - 13:37)

    Děkuju,za odpověď.Chci se jen zeptat zda máte někdo zkušenost z věznici Světla nad Sázavou maminku tam zařadily i když si psala Řepy.Advokát asi teda neudělá taky nic,člověk zaplatí peníze a štejne ani advokát nepomůže.

   • Barbara

    (3.2.2024 - 15:21)

    Dobrý den,mužu se zeptat jaké jsou momentálně možnosti pracovního zařazení odsouzených ve věznici Přílepy?Na jaká venkovní pracoviště?

    • obase.cz

     (3.2.2024 - 22:06)

     Dobrý den. Je mi líto ale máme málo informací. O..

 • Anonym

  (23.10.2022 - 12:25)

  Dobrý den,
  obdržel jsem nástup do VTOS na dobu 8.měsíců za zanedbání péče o dítě.Je možné tento trest vykonat ve věznici Pha 6 Ruzyně? Musí se o to žádat i když VT nastoupím ve VV Ruzyně? Jsou povolené telefoní kontakty s rodinou?Pokud ano,tak jak často? Děkuji za odpověd.Jsem trvalým pobytem Praha 4.

  • obase.cz

   (24.10.2022 - 19:40)

   Dobry den. Ano ve věznici o to muzete požádat, ale jestli vám vyhoví bude záležet na kapacitních možnostech věznice. O

 • Jiří

  (23.10.2022 - 12:26)

  Dobrý den,
  obdržel jsem nástup do VTOS na dobu 8.měsíců za zanedbání péče o dítě.Je možné tento trest vykonat ve věznici Pha 6 Ruzyně? Musí se o to žádat i když VT nastoupím ve VV Ruzyně? Jsou povolené telefoní kontakty s rodinou?Pokud ano,tak jak často? Děkuji za odpověd.Jsem trvalým pobytem Praha 4.

 • Anonym

  (26.10.2022 - 0:03)

  Dobry vecer jak dlouho se ceka v teto veznici na dalsi soudni rizeni dekuji za odpoved.

 • Jana

  (19.12.2022 - 20:24)

  Dobrý den, jak je možné v ženské Věznici Ruzyň Řepy že tam pedagožka vyhrožuje odsouzeným, že si nemůžou podat půlku když mají na ni nárok ze mají ještě málo dopracovaný práce ve věznici ?

  • obase.cz

   (24.12.2022 - 23:12)

   Dobrý den. No selhání jedince je možné vždy. Máte možnost si stěžovat. O.

   • Anonym

    (17.1.2023 - 15:02)

    Selhání jedince? V Řepích jde spíše o selhání systému za dobu co jsem tam byla mi ani nedali podepsat hodnocení programu zacházení. Jen odpovědi typu nemáte nárok a podobně.

    • Fanda

     (27.12.2023 - 21:47)

     Dobrý den chtěl bych se zeptat když odsououzena o nemocní a nedajim ani léky na koho se obrátit děkuji

     • obase.cz

      (2.1.2024 - 22:36)

      Dobrý den. Nadřízeným lékaře je ředitel věznice. O.

 • Michaela Donátová

  (10.1.2023 - 13:19)

  Dobrý den, chci jít na návštěvu.., kdy mam na ni nárok? Děkuji

  • obase.cz

   (10.1.2023 - 20:49)

   Dobrý den. Návštěvník nemá v tomto smyslu žádné právo. Odsouzený má právo pozvat osobu blízkou na návštěvu ve věznici v rozmezí 3 hodiny měsíčně. Obviněný pak 2 hodiny za 14 dní. O.

   • Martina

    (8.2.2023 - 22:53)

    Dobrý den chci se zeptat jak je to s poštou už před týdnem sem odeslala dopis a odezva nikde ví někdo jak to tam chodí s poštou??

    • obase.cz

     (9.2.2023 - 19:49)

     Dobrý den. Dopisy jdou obvykle 1-2 dny. O.

  • Anonym

   (11.4.2023 - 9:54)

   Ano, bohužel máte pravdu, co se týče hodnocení programu v Řepích. Přítelkyně, tč.v Řepích má stejné zkušenosti. Vychovatelky si tam ku prospěchu svého využívají zkušenosti a znalosti odsouzených. Ten, kdo něco umí a je normální, bezproblémový a dělá to, co se po něm chce, jen horko těžko dosáhne toho, co je v jiných věznicích celkem běžné a to je to, že za kladné hodnocení, pochvaly atd.po hodnotícím období má „našlápnuto“ na 1.DS. Bohužel mi přijde, že tam platí to, „jsi šikovná,zůstaneš“.

 • Lucka

  (15.3.2023 - 0:17)

  Dobrý den můj přítel druh je ve vězení Ruzyně už sem mu napsala 4dopisi a porad mi neodepsál je v pořádku? Na obálku sem napsala jeho jméno a adresu vězení ale nenapsala sem na obálku jeho datum narození

  • obase.cz

   (15.3.2023 - 8:39)

   Dobrý den. Na dopis určitě uvádějte i datum narození. Dopis nemusel dostat, případně může být v koluzní vazbě, kde chodí pošta velmi dlouho. Ale jak je na tom Vám neumím odpovědět, protože nemáme informace o konkrétních vězněných osobách. O.

 • Lucka

  (29.4.2023 - 14:44)

  Dobrý den chtěla bych se zeptat po jaké době a co je potřeba k tomu aby mohl vězeň na vycházky mimo věznici Ruzyne.

  • obase.cz

   (30.4.2023 - 12:40)

   Dobrý den. Obvykle se jedná o několik měsíců, ale roli hrají i další aspekty. Neumím Vám ale dostatečně přesně odpovědět. O.

  • Fanda

   (30.12.2023 - 6:05)

   To se obvykle dostává za odměnu heto hodně vzácná odměna

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.