Věznice Plzeň Bory

Vazební věznice Plzeň Bory

Adresa věznice Plzeň Bory:

Vězeňská služba ČR
Věznice Plzeň
Klatovská třída 202
306 35 Plzeň

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-81240881/0710

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Plzeň město

Nádražní 325/7, 301 00 Plzeň 3

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

  Vaše hodnocení  2,4 (12 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Telefonní číslo:

377 660 111

Web:

http://www.vscr.cz/veznice-plzen-47/

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

Ostraha

Kapacita: 1152, z toho 206 vazba,

Informace pro muklíky: vaše známky k 11.10.2017

celkově Půlky PT:  3,5.; zaměstnanci 1,5; strava 2,5; telefonování 1,5; návštěvy 1; vycházky 5; práce 3,3; program zacházení 3;násilí  1;drogy 3,5;komunikace s věznicí 1,3;šikana od zaměstnanců 1;přísnost režimu 2,3;pošta 2,3;

Občerstvení na návštěvě – ano

Intimky – ne

Vycházky- ne

Hygienické balíčky- jen na některých oddílech

(vycházíme z vašich hodnocení)

Shrnutí:

Přestože se jedná o jednu z největších věznic v ČR, máme jen velmi málo aktuálních informací. Z toho, co víme, vyplývá, že se v podstatě jedná o stát ve státě. Veliké problémy s drogami, jinak se věznice za posledních 20 let příliš nezměnila. Letitým vězňům se zde bude líbit více. Těm méně zkaženým méně.

Doporučení advokáti pro PP a pod:

Prosím o Vaše zkušenosti.

Diskuze k věznicím

Vazební věznice Plzeň Bory

(zdroj vscr.cz)

Věznice Plzeň je zřízena nařízením ministra spravedlnosti České republiky č. 4/1997, o zřízení vazebních věznic a věznic, Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, Institutu vzdělávání Vězeňské služby České republiky a zotavoven Vězeňské služby České republiky, ke dni 1. listopadu 1997 podle ust. § 4 odst. 3) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, jako jedna ze základních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky.

Z důvodu zajištění výkonu vazby u obviněných mužů a žen, včetně mladistvých pro Krajský soud Plzeň a okresní soudy Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov je ve Věznici Plzeň zřízeno zvláštní oddělení pro výkon vazby.
Věznice Plzeň je profilována jako věznice s ostrahou.Jsou zde rovněž zřízena oddělení pro odsouzené v typu věznice s dozorem a se zvýšenou ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek ve věznici s ostrahou a dále je zde zřízeno oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve věznici se zvýšenou ostrahou. Posláním specializovaného oddělení je omezovat a snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti vykonávajících trest odnětí svobody a přispívat k ochraně společnosti po jejich návratu do občanského života. Cílem skupinového specializovaného zacházení ve specializovaném oddělení je posílení sebenáhledu a změna rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a chování odsouzených směrem k sociálně žádoucím formám. Odsouzeným trvale pracovně nezařaditelným je odsouzený, který je starší 65 let, pokud sám nepožádá o zařazení do práce, který byl uznán invalidním ve třetím stupni nebo jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení (trpí závažnějšími zdravotními potížemi, jež znemožňují soustavný výkon práce, do níž je věznicí zařazen, resp. kterou mu věznice může nabídnout). Ubytovací kapacita Věznice Plzeň je 946 odsouzených a 206 obviněných, celkem tedy 1152 vězněných osob. Další podmínky ubytování vězňů souvisí s naplňováním §17 VMS č.345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu OS.

Vložit dotaz/komentář