O vazbě

Jak to chodí ve vazbě

Od zadržení k vazbě

Sebrali vás, najednou máte pouta na rukou, a vezou vás policejním autem prostě někam. V hlavě se vám honí milion myšlenek, a jen těžko se vám je daří nějak utřídit. Je jedno, co jste udělali, a pro tento článek je asi fuk, jestli jste něco udělali. Podstatné je tu popsat, co vás nejspíš čeká. Míst, kam vás povezou, může být vícero. Obvykle jedete přímo, nebo k vyšetřovateli, kde proběhne výslech. Ten může trvat hodinu, dvě i více… Záleží na okolnostech. Pokud se policie nerozhodne vás propustit na svobodu, sepíší s vámi protokol o zadržení, prohledají vás, a seberou vše kromě oblečení (i tkaničky od bot). Kontaktují za vás rodinu, a dají možnost zavolat advokáta. Od této chvíle jste omezeni na svobodě,            a technicky vzato, nemůžete vůbec nic. Dají vás do policejní cely, kterou většinou sleduje kamera, nonstop zde svítí světlo, a bez zavolání strážníka nemůžete ani na záchod. V mnoha celách není ani matrace a dostanete jen deku (s trochou štěstí nebude kousat), a pokud budete mít velké štěstí, nechají vás v cele samotného. Jinak to může být zajímavé, CPZ jsou plné lidí sebraných z ulice. Ve většině tzv. CPZ (cel předběžného zadržení) není ani okno, a běží jen větrák. Jste bez hodinek, nemáte žádnou představu o čase. Jediné, podle čeho se můžete orientovat v čase, je roznášení jídla. Obvykle dostanete třikrát denně tři rohlíky a nějaký salám. Jedná se o poměrně účinný způsob, jakým z vás něco dostat. Mohou vás tahat po výsleších. Přes den, v noci, kdykoli. Celý proces, který může trvat maximálně 48 hodin, je obvykle zakončený sdělením obvinění, po kterém vás buď propustí, nebo státní zástupce navrhne vzetí do vazby. Soud má pak dalších 24 hodin na rozhodnutí. Celkem tedy můžete v policejní cele strávit 72 hodin. Po návrhu na vazbu skončíte před soudcem.

Vazba

Soudce rozhodne o tom,  zda vás propustí, nebo ne. Jsou v tři zákonné důvody, pro které Vás na vazbu dají.  Za prvé obava z toho, že budete pokračovat v trestné činnosti, nebo dokončíte, pro co vás obvinili (nejčastější důvod vazby). Za druhé existuje reálná obava, že budete ovlivňovat nebo nějak mařit vyšetřování (například ovlivňování svědků). Třetí je obava z toho, že nebudete spolupracovat, případně se budete vyhýbat trestu. Často bývá ukládána vazba z více důvodů současně. 

Pokud soudce souhlasí s návrhem na uvalení vazby, policejní eskorta vás zpravidla přiveze do vazební věznice v obvodu soudu, který vás do vazby poslal. Jsou i výjimky, kdy vás odvezou do vazby jiné, ale od čeho máme diskuze…?

Při příjmu do vazební věznice procházíte znovu osobní prohlídkou, kdy s vámi dozorci projdou základní administrativu a rozhodnou, jaké věci můžete mít u sebe, a které vám uloží do skladu. Zpravidla vám nechají hodinky, nezávadné potraviny, a například cigarety a hygienické potřeby, pokud u sebe nějaké máte. Při příjmu pak dostanete matraci a základní oblečení. Dají vás do tzv. nástupní cely, kde zůstanete, dokud s vámi neprojdou základní sezení pedagog, psycholog, a lékař. Jakmile jste odbavení, zpravidla do týdne vás dají do cely, kde můžete být zavření až do propuštění, případně do  pravomocného odsouzení, a přesunu k výkonu trestu. Pokud vás tedy nepřesunou do volné vazby, nebo na jinou celu. 

Stále jste nevinný, ale trest se na vás již vykonává, to je absurdita vazby. Na druhou stranu nutno dodat, že vazba se vám v případě odsouzení započítává do trestu. 

Jak dlouho můžete ve vazbě být

Obecně by mělo platit, že ve vazbě by měl obviněný pobýt jen nezbytně dlouhou dobu. Celková maximální doba trvání vazby se pak liší podle skutků, pro které je obviněný stíhaný:

1 rok maximálně, pokud se jedná o obvinění z přečinu.

2 roky maximálně, pokud jde o obvinění ze zločinu

3 roky, pokud jde o zvlášť závažný zločin

4 roky, pokud jde o zločin, pro který je možné uložit výjimečný trest. 

Nejvýše do třetiny této maximální doby však musí být podána obžaloba. Tzn. například u přečinu do 4 měsíců. Pokud do té doby obžaloba není, obviněný musí být propuštěný.

Tzv. koluzní vazba, tedy vazba z důvodu možnosti maření vyšetřování, může trvat maximálně 3 měsíce. Výjimkou je situace, kdy se obviněný během vazby pokusil nějakým způsobem ovlivňovat svědky, nebo spoluobviněné. V takovém případě může soud na návrh státního zástupce koluzní vazbu prodloužit. V případě, že u obviněného nejsou další důvody k vazbě, musí být po třech měsících propuštěn.

Do doby vazby se započítává doba od okamžiku zadržení policií.

Cela

Na cele jste většinou ve dvou, máte možnost mít televizi, rádio. Pokud má cela zásuvku, nebývá to problém.Pokud ne, jako například ve VV Praha Pankrác, televize si příliš neužijete, protože baterie jsou velmi drahé. Jinak je v cele jen záchod umyvadlo, stolek, nepohodlná židle a skříňka na osobní věci. Rozhodně doporučuji koupit si v kantýně, nebo nechat poslat zámek. Nutno ještě také dodat, že jakákoliv elektronika nejdříve musí projít kontrolou, za kterou zaplatíte cca 200 Kč. Horší než placení je fakt, že na  kontrolu můžete čekat několik týdnů až měsíců. Více ke kontrole elektroniky zde

Ve vazební věznici – cele bývají malá okna s mříží a pletivem  (tzv. piškoty). 

Nekuřáci mají možnost být odděleni od kuřáků

Jedná se skutečně jen o možnost, v zásadě záleží opravdu jen na  vás. Vězeňská služba toto skutečně dodržuje, takže pokud jste nekuřáci, máte možnost být odděleni od kuřáků, v praxi pak i v některých věznicích na vycházce. 

Jídlo ve vazbě

Jídlo vám nosí třikrát denně: snídani, oběd, a večeři. Z toho teplé jídlo 1-2 dvakrát denně. Ve většině vazebních věznicích je strava naprosto příšerná, proto obvinění využívají možnost nákupu v kantýně. Jídlo vám podávají sklopným okénkem ve dveřích cely (katru), tzv. bufetem. 

Kantýna

Máte samozřejmě možnost si jednou až dvakrát  týdně nakoupit v kantýně, a z peněz, které vám do vazby přijdou se vám nic nestrhává. Nakoupit si můžete buď přímo v kantýně, nebo si napíšete seznam a nákup vám dovezou na celu. Limit na nákup má každá věznice stanovený jinak. Bývá to 500-2000 Kč. V kantýně lze koupit běžné věci jako sušenky, trvanlivé potraviny, tabák, či kávu. Většinou bývají kantýny neskutečně předražené.

Vycházky

Na vycházky máte právo 1 hodinu denně. Ve většině vazebních věznic Vás dovedou na dvůr, kde jste uzavřeni v kotcích cca 3 krát 3 metry a můžete tak maximálně chodit dokola a křičet na ostatní. Za což Vás příslušníci nepochválí. Omezení v prostoru nejste ani tak proto, že by Vám chtěla věznice znepříjemnit život, ale je třeba zabránit styku kompliců ve stejných věcech, žen od mužů, násilníků, ohrožených a pod. V některých vazbách je možnost sportovních aktivit během vycházek.  

Návštěvy

Obviněný má právo na 1 návštěvu za 14 dní. Maximální doba návštěvy je 90 minut. Vazební věznice většinou nijak zvlášť neomezují okruh osob, které vás mohou navštívit. Někdy však ano, pak právo na návštěvu mají jen osoby blízké. Maximální počet návštěvníků jsou 4 osoby.  Výjimkou z toho celého je koluzní vazba, ale k tomu později. Návštěvní místnosti jsou velmi různé, ale obvykle se jedná o přísnější režim než ve výkonu trestu. Žádná možnost občerstvení, dotyk jen při přivítání a loučení. Obvykle jste odděleni nízkou přepážkou. 

Horká voda

Ze zákona máte nárok na horkou vodu k zalití čaje nebo kávy. Takže vám ji zpravidla zalijí ráno a večer. Většinou není až tak horká, a často vám přes okénko polijí ruku. Proto se velká část obviněných uchyluje k zajímavému řešení vaření vody tzv. ponorkou. Tedy ponorným vařičem ze zapalovače, nebo žiletek na bázi elektrolýzy. Viz výklad pojmů zde. Samozřejmě vám v té vodě potom plavou zbytky rzi z kabelů, a podobné věci. O zdravotní nezávadnosti se mluvit příliš nedá.

Balíčky, korespondence

Ve výkonu vazby máte možnost přijmout jeden 5 kg balíček za 3 měsíce. Obsah balíčku může být stejný, jako v případě výkonu trestu, podrobnosti zde. Stejně tak máte na rozdíl od výkonu trestu právo  přijímat hygienické balíčky. 

Pokud jde o ostatní korespondenci, máte možnost přijímat i odesílat poštu a tiskoviny bez omezení. Jediným limitem jsou poštovní známky a případná cenzura. Pošta se čte a kontroluje, s tím počítejte. Pokud jste v koluzní vazbě, je celá situace ještě složitější, ale o tom dále. 

Oblečení

Máte v zásadě dvě možnosti. Buď přijmete možnost nošení  vazebního erárního mundúru, což může být pro někoho ponižující a nedůstojné, ale na druhou stranu máte výměnu a praní zajištěné a v zásadě je to pohodlné, k soudu vám pak dají vaše oblečení. (což je rozdíl oproti výkonu trestu). Nebo budete chtít nosit vlastní oblečení, v takovém případě si ale musíte zajistit výměnu sám, a minimálně jednou týdně oblečení měnit. Buď prostřednictvím pošty, nebo při návštěvách. Případně kombinací, což je nejběžnější. Je to drahé, ale pro někoho důležité.

Volná vazba

Volná vazba je něco jako mírnější forma vazby. Jedná se o to, že jste sice ubytováni na jedné cele, ale máte možnost se pohybovat po jedné chodbě, kde je cel více, a můžete se tak volně setkávat s více lidmi. Je to vlastně podobný princip jako ve výkonu trestu. Na chodbě míváte konvici na vodu, někde i kulturní místnost s televizí a nějakými hrami.

Práce ve vazbě

Ačkoli to zákon o výkonu vazby umožňuje, šance na běžnou práci ve vazbě je jen teoretická. Jedinou možností práce tak zůstává stát se tzv. chodbařem. To je právě ten člověk, který nosí po vazbě vodu, jídlo, a dělá takového nosiče všeho možného. Často pomáhá zajišťovat i další věci chodu oddělení. Dostává více jídla apod. Práce pro věznici samozřejmě přináší i jisté výhody, a v některých případech je i placená. Takže si ze zájemců vězeňská služba vybírá. Pokud víte, že budete ve vazbě delší dobu, není špatný nápad usilovat o to, stát se chodbařem. 

Koluzní vazba

Tzv. koluzní vazba, tedy vazba, která se ukládá z důvodu možného maření vyšetřování. Zejména pak proto, aby obviněný nepůsobil na spoluobviněné, nebo svědky. Koluzní, nebo také „béčková“ vazba (podle § 67 písm. b) trest. řádu.). Jedná se v zásadě o nejpřísnější formu vazby. Jste odděleni od ostatních obviněných, a na cele s vámi může být jen člověk ve stejném režimu. Na vycházky chodíte též odděleně. Během návštěv vás poslouchá vyšetřovatel a dopisy neprocházejí jen běžnou cenzurou, ale jdou ještě přes vyšetřovatele. V závislosti na tom, jak rychle váš dopis přečte a odešle vám, docházejí odpovědi. Je to velmi psychicky náročné, v podstatě je to taková větší míra izolace v base.  Představte si, že v dnešní době čekáte na odpověď třeba měsíc. Koluzní vazba může trvat maximálně 3 měsíce. Tedy pokud si ji sami nějak neprodloužíte snahou o ovlivňování svědků. 

Aktivity ve vazbě

Aktivity ve vazbě jsou oproti výkonu trestu ještě poměrně dost omezené. Je to dáno v zásadě velkým množstvím skupin, tedy nutnému oddělení lidí. Vězeňská služba tak má poměrně složitou situaci. Každopádně záleží, jaké máte štěstí. Někde je možnost psychoterapií, hraní her na hřišti (pokud je ve skupině dost lidí a věznice to umožňuje), občas máte možnost podívat se na film, nebo nějaké stolní hry. Oblíbená aktivita vězeňské služby je pracovní terapie, kdy vás vytáhnou z cely a a dají vám nějaký úkol, například vynést popelnice a pod. Nejvíce asi osobám ve vazbě pomáhají kaplani věznic. 

Související:

Mapa pomocných organizací

42 komentáře v “O vazbě

 • Sandra

  (8.2.2021 - 22:12)

  Dobrý večer chci se zeptat pokud už přítel byl odsouzen a sebrali ho a vzali do vazby a pak do výkonu trestu ve vazbě byl měsíc je možné že ho mohli ještě odsoudit z nakeho činu? nebo ho jen zadržovali aby neutek a momentálně má jen deset měsíců co mi řek a ptal se na to je možné že může něco příd nebo si jen odsedi to co dostal? je tam druhým měsícem ve výkonu trestu a už by věděl kdyby měl něco na víc a vazba se také započítává do výkonu trestu? děkuju za odpověď

  • Silvi

   (2.1.2023 - 13:44)

   Dobrý den,
   mám dotaz co bude s penězi, které má manžel na účtu (je ve vazbě), když půjde do trestu. Peníze mu převedou na jiný účet? nebo bude mít po celou dobu účet, který má nyní?
   děkuji

   • obase.cz

    (2.1.2023 - 22:15)

    Dobrý den. Pokud nemá žádné dluhy, tak mu peníze zůstanou. O.

 • Sandra

  (8.2.2021 - 22:33)

  Byl v budejcich a pak v Hradci Králové ten měsíc dohromady ve vazbě a tet je u Trutnova ve výkonu trestu jen se ptám psycholozka mu tvrdí jen tich 10 měsícu moc se v tom nevyznám děkuji ještě jednou za odpověď jestli může ještě něco čekat?? Nebo ne

  • obase.cz

   (10.2.2021 - 22:16)

   Dobrý den. Na to Vám opravdu neumím odpovědět. O.

 • Sandra

  (8.2.2021 - 22:58)

  A po případě jestli mu může přít mareni nebo až na konci tohoto trestu něco ze by šel do jiné věznice?? Jestli mu může něco přijít

 • Eva

  (2.4.2021 - 23:21)

  Dobrý večer. Můj syn dostal za maření soudního rozhodnutí měsíc vazby. O jakou vazbu se prosím vás jedná? Nevím jestli je to vazba koluzni. Děkuji

  • obase.cz

   (4.4.2021 - 21:03)

   Dobrý večer. Za maření úředního rozhodnutí se na vazbu obvykle neposílá. Předpokládám tedy, že jde o výkon trestu. Tam se o koluzních důvodech neuvažuje. O.

   • Brona

    (25.4.2021 - 1:27)

    Dobrý večer chtěla bych Vás požádat kde mám vzít informace aby přítele pustili na svobotu z vazby a byl by stíhán na svobodě.Dekuji za odpověď

    • obase.cz

     (25.4.2021 - 13:45)

     Dobrý den. Muže podat žádost o propuštění z vazby k soudu který do tam poslal. Vy nemůžete jednat za nej. O.

     • Anonym

      (19.7.2021 - 15:20)

      Když člověka zavřou za katr a venku bral drogy jeto nejlepší lékař ,i když rodině tvrdí jako zdraví člověk že se drogu už venku nedotkne tak je to kec:) možná že 100 jeden a to je málo že.V kriminále jsou sami Paka a buzici jeto verbez ale člověk musí mít masku ať neboznaji vězni že ho máš v prdeli .Musí být v pozadí ti kteří se staví v před ti mají basu jako domov .raci jíst duchy chleba ale být doma

      • Jaroslav

       (24.9.2023 - 22:04)

       Kdy půjde do vězení anom

 • Michaela

  (26.7.2021 - 1:30)

  Dobrý večer chtěla sem vás poprosit o radu manžel je ve vazbě manžel přišel o řidičák a stále jezdil dostal 4marenky a teď jezdil v lese na Krosové motorce a vjel do chráněné oblasti a chytli ho Lesáci a on jim ujel jenže oni ho vyfotili a teď je ve vazbě mohl Bi být zato odsouzený a ještě vůbec neví jakou zato vazbu má moc děkuji za odpověď

  • obase.cz

   (26.7.2021 - 21:03)

   Dobrý den. Ano mohl by být odsouzený. Pokud ho dali na vazbu, pak pravděpodobně pro pokračování v trestné činnosti. O.

 • Lenka Veselá

  (3.8.2021 - 15:37)

  Dobrý den chci se zeptat, před pár hodinami mi zavřeli přítele do vazby. Je možnost mu tam něco poslat nebo donést? Myslím tím kafe, cigarety atd. A existuje nějaký způsob jak mu to tam ulehčit?

  • obase.cz

   (3.8.2021 - 20:24)

   Dobrý den. Počkejte, až napíše, co potřebuje a pošle balíčenku. Zatím mu napište něco pěkného do dopisu a pošlete dopisní potřeby a pár známek. O.

 • Deni

  (7.2.2022 - 8:08)

  Dobrý den. Poradil by mi někdo, jestli můžu manželovi zvenčí poradit či pomoct ohledně toho, že je jako nekuřák mezi samými kuřáky a není mu z toho vůbec dobře, co s tím zmůže? Naposledy, když mi volal, tak říkal, že se z toho ráno u sčítání vězňů sesypal. Bohužel mu k tomu nedá nikdo informace. Chápu, že není v hotelu, ale v base, ale cožpak si jako zdravej člověk kromě odpykávání trestu musí nedobrovolně ničit plíce? On si to nevybral. Kdyby mě někdo mohl nasměrovat, co mu doporučit, respektive jestli tohle lze vůbec nějak řešit, budu moc moc ráda. Děkuju vám.

  • obase.cz

   (10.2.2022 - 17:04)

   Dobrý den. Pokud o to požádá, má vězeňská služba povinnost, přemístit ho odděleně od kuřáků. O.

 • eva

  (26.2.2022 - 20:33)

  dobry vecer chtela jsem se vas zeptat kdyz zavreli meho pritele a soud ho odsoudil na tri roky a je neviny muzu se obratit jako jeho pritelkyne na soud aby ho propustili zvezeni kdyz je nevinny dekuji vam za vasi odpoved

  • obase.cz

   (27.2.2022 - 20:07)

   Dobrý den. Na soud se můžete obrátit, ale pokud nemáte nějaké zásadní informace pro návrh na obnovení řízení, nedává to žádný smysl. O.

 • Klára

  (24.5.2022 - 16:47)

  Dobrý den,manžela včera odvezli do vazební věznice Ruzin. Za jak dlouho se mi může ozvat ?předem děkuji za odpověď

  • obase.cz

   (24.5.2022 - 20:10)

   Dobrý den. Dopis vám může poslat druhý den. O.

   • Klára

    (25.5.2022 - 20:55)

    Ještě jsem se chtěla zeptat. Jak dlouho trvá vyjádření u odvolacího soudu.

    • obase.cz

     (30.5.2022 - 19:54)

     Dobrý den. To neumím říci. Zpravidla 2 měsíce. O.

 • Ingrid

  (4.8.2022 - 17:01)

  Dobrý den přítel je ve vazební věznici Ruzyně za obzvlášť závažný zločin z ostrahou kdy mi může poslat dopis děkuji je tam týden

  • obase.cz

   (9.8.2022 - 14:51)

   Psát může kdykoli. O.

   • Monika

    (22.10.2022 - 18:50)

    Dobrý večer, mám budoucího manžela v Hradci Králové. Nemohu se do Hradce bohužel dovolat a jsem už z toho psychicky hotová. Ráda bych se zeptala, jak mám postupovat dále. Jestli čekat na telefonát nebo jestli mi může vůbec zavolat? Nebo mám čekat na dopis ohledně návštěvy? Od nástupu neuplynul týden. Kdy má tedy nárok nějak o sobě dát vědět? Vzájemně slyšet se a vidět. Nevím kam mu mohu dobít kredit a kdy mu mohu přinést nakoupeny věci. Jak to prosím vše probíhá. Nemohu se to nikde dočíst ani dovolat. Jsem už z toho hotová. Děkuji moc za info a pochopení. Mějte se! M.

    • obase.cz

     (24.10.2022 - 19:37)

     Dobrý drn. Je mi líto, ale musíte počkat na dopis, nebo telefonát od snoubence. O.

   • Zdenek

    (4.11.2022 - 16:26)

    Dobrý den,
    Strávil jsem skoro 24 hodin ve vazbe, nevinne. Stalo se to tento tyden v Anglii. Zatkli me pred barakem a odvlekli do vazby do jineho mesta. Byl to naprosto traumatizujici zazitek. V cele jsem byl sice sam, ale nebylo tam absolutne nic. Ani okno, jen takova mlecna sklicka, pres ktere neni nic videt. Stale rozsvicena obri zarivka. Cili neslo poznat, zda uz je noc, ci den. Totalni casova deprivace. Jsem nemocny, beru leky na hypertenzi a potrebuji dostatek vody. Tu mi sice prinesli, po nekolika pokusech na zvoneni, ale jen kelimek s maximalne dvemi deci. Na dalsi vodu uz jsem nemel silu cekat, a tak jsem byl nekolikrat donucen natocit vodu do kelimku z toalety pri splachnuti. Kazda minuta mi prisla dlouha jako hodina. Mel jsem jen ponozky a chodil po ledove podlaze. V kratasech a kratkem tricku. Az druhy den odpoledne(zadrzeli me v utery vecer, pustili ve stredu k veceru) bylo vysetrovani s detektivy, dostal jsem zadarmo pravnika a podarilo se mi prokazat nevinnu. Pote me zavezli detektivove zpet do meho mesta. Chtel jsem se zeptat, mate nejakou radu, jak tento traumatizujici zazitek vyhnat z hlavy? Uz je to dva dny a ja stalr nemohu spat… je to opravdu neco tak strasneho, ze kdo to nezazil, nevi. Nejhorsi asi na tom vsem bylo to, ze jsem nevedel, zda me propusti a co bude dal. Bylo to opravdu priserne. Dekuji za precteni a pripadnou odpoved. Preju hezky den, Zdenek

    • obase.cz

     (7.11.2022 - 20:31)

     Dobrý den, podmínky v České celé předběžného zadržení jsou naprosto stejné. Je to způsob nátlaku na podezřelé.

     • Zdenek

      (8.11.2022 - 10:02)

      Ano a ten funguje naprosto dokonale. Myslím ten tlak. Naštěstí jsem dostal právníka zdarma a ten mi pomohl se dostat z této noční můry. CPZ jsou opravdu nejhorší. Kdo nezažil, neví. Ale prý dle zákona vás tam nesmí držet déle, než 24 hodin. Děkuji za předešlou odpověď. Nyní po týdnu už je mi o něco lépe 🙂 Zdenek

 • Jitka

  (23.1.2023 - 11:07)

  Dobrý den. Prosím Vás o radu. Soud nařídil vazbu pro mého syna. Nevím jak postupovat dál. Jak se s ním spojit. Co pro něj mohu udělat. Zprávu mi oznámili po telefonu. Děkuji za odpovědˇ.

  • obase.cz

   (25.1.2023 - 21:05)

   Dobrý den. Vím, v jak složité situaci jste. Momentálně můžete zjistit, kdo je jeho právním zástupcem a ten Vám sdělí, jestli případně co lze dělat. Komunikovat můžete momentálně dopisy, prostřednictvím pošty a telefonem, pokud mu bude umožněno volat. O.

  • Iveta

   (20.2.2024 - 13:35)

   Dobrý den chci se zeptat .. když přítel sedí na Pouchově..
   Tak by měl mít vycházky a kdy by je mohl tak mi děkuji

   • obase.cz

    (26.2.2024 - 9:33)

    Dobrý den. Na to neumím odpovědět. Hodně záleží na něm.

 • Petra

  (6.2.2023 - 7:09)

  Dobrý den přítel je ve vazbě v Liberci bude tomu týden, může mi psát dopisy a volat když nemá prostředky? Po případě kdy nejdříve? Jsou schopni mu to tam ze začátku zajistit nebo musím já? Děkuji

  • obase.cz

   (9.2.2023 - 19:44)

   Dobrý den. Nechají ho odeslat jeden dopis a jeden hovor. O.

 • Tomáš

  (15.6.2023 - 1:42)

  Zdravím přítelkyně nastoupila na výkon trestu na Ruzyně a chtel bych vědět jak zjiszim kam ji přiřadil i a potreboval bych ji poslad peníze a dopis se známkami děkujeme za Váši odpověď

  • Anonym

   (7.2.2024 - 8:47)

   Dobrý den, Tomáši,
   Vy se to rozhodně od nikoho nedozvíte. Informace o vězněných osobách se nesdělují a už vůbec ne po telefonu. Jediný kdo ví, kam jí případně přeřadí bude ona sama a to tak cca 2-7 dní před plánovaným přesunem. Rozhodně to ale asi nebude dříve jak za tři neděle. Musíte si tedy počkat na informace od ní. Peníze jí můžete zaslat převodem na číslo účtu věznice ve které momentálně je a jako variabilní symbol použijte její celé rodné číslo. Dopis včetně známek můžete odeslat ihned, ale nezapomeňte k jménu napsat datum narození.
   Držte se

 • Dáša kalejova

  (6.2.2024 - 23:53)

  Zdravím chci se zeptat Syna odvezli na vazbu .b kolesalnu kdy můžu ho navštívit a poslat balík.

  • Anonym

   (7.2.2024 - 8:50)

   Dobrý den, paní Kalejová
   Navštívit syna budete moct až po obdržení navštívenky. Balík můžete také zaslat až po obdržení balíčenky. Bohužel nepíšete ve které vazbě syn je a tak je odpověď taková obecná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.