Kdo podává žádost o PP

Kdo je oprávněný podat žádost/návrh o podmíněné propuštění:

 • Odsouzený

Za odsouzeného může podat žádost též advokát na základě udělení plné moci, případně určením Českou advokátní komorou nebo ustanovení soudem (zejména v případě mladistvých) a zákonný zástupce.  

Za odsouzeného ve smyslu zákona nemohou jednat osoby blízké (s výjimkou zákonných zástupců u odsouzených mladistvých). Proto soud zpravidla odmítne žádost podanou blízkými osobami, a celý proces se tak často protáhne. 

 • Ředitel věznice

Ředitel věznice má právo podat za odsouzeného návrh na podmíněné propuštění, pokud to uzná z vhodné. Jedná se o výjimečný institut používaný jako významná motivace pro odsouzené, kterým se tak postavení odsouzeného před soudem významně zlepší. Soud však ani v takovém případě není povinen návrhu vyhovět, a ani takové podání není zárukou podmíněného propuštění.

Speciální úprava je pak u odsouzených za přečin, kde může ředitel věznice podat návrh na podmíněné propuštění kdykoli během výkonu trestu. Není tedy vázán žádnou zákonnou lhůtou. A soud návrhu nevyhoví jen v případě, je-li zjevné, že odsouzený po propuštění nepovede řádný život. 

Se souhlasem státního zástupce může o podmíněném propuštění v případě podání žádosti ředitelem věznice rozhodnout předseda senátu sám. 

Ředitel věznice může po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu podmíněné propuštění návrh ihned opakovat.  

Ředitel věznice se stejně tak může k žádosti odsouzeného ,,pouze“ připojit. 

 • Státní zástupce

Návrh na podmíněné propuštění odsouzeného může podat i státní zástupce. Velice výjimečný institut, se kterým se běžně nesetkáváme. 

 • Zájmové sdružení občanů, pokud zároveň navrhne záruku za dovršení nápravy odsouzeného

Trestní řád považuje za zájmové sdružení občanů odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, ostatní občanská sdružení s výjimkou politických stran a hnutí, církve, náboženských společnosti a právnické osoby sledující v předmětu své činnosti charitativní účely.

Soud při projednávání návrhu na podmíněné propuštění zpravidla zkoumá kontakt zájmového sdružení občanů s odsouzeným, průběh spolupráce, i schopnost zájmového sdružení občanů dostát své záruky. Je proto dobré velmi dobře zvážit, se kterým zájmovým sdružením občanů bude odsouzený spolupracovat. V případě dobře zvoleného zájmového sdružení a dlouhodobější spolupráce, jsou takové záruky významnou výhodou odsouzeného při jednání o podmíněném propuštění. V případě zamítnutí takového návrhu může zájmové sdružení po nabytí právní moci rozhodnutí návrh opakovat. 

Věcně příslušným soudem pro jednání o žádosti o podmíněné propuštění je okresní soud, v případě Prahy obvodní soud, v Brně pak městský soud.

Související články:

 

 

6 komentáře v “Kdo podává žádost o PP

 • Klara

  (13.3.2022 - 16:11)

  Dobrý den chtěla bych se zeptat přítel 24.3 má nástup za dva přečiny za prospěšné práce a za výživné.Muze si požádat před nástupem o podmínečně propuštění ze by jsi oddsedel jen prospěšné práce a za výživné by ho pustily podmíněné domu? Podotykam výživné jsme vyplatily jak dluh tak měsíční výživné.Dekuji moc za radu klara

  • obase.cz

   (13.3.2022 - 22:49)

   Dobrý den. Podat žádost o podmíněné propuštění může až po vykonání určité části trestu. Takže tedy ne. O.

   • Klara

    (18.3.2022 - 19:39)

    Dobře Děkuji ale když byl odsouzen a zaplatil ten dluh.Takze stim tedy nejde nic dělat i tak si to musí oddsedet? Dekuji

 • Fabio

  (6.9.2022 - 15:34)

  Podle jakého paragrafu může ředitel věznice podat žádost o propuštění z vězení za odsouzeného?

  • obase.cz

   (14.9.2022 - 18:45)

   Dobrý den. Podle paragrafu 331 tr. řádu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.