Kdy je možné podat žádost o podmíněné propuštění

  • Kdy je možné žádost/návrh na podmíněné propuštění podat:

  1. Po jedné třetině trestu může žádost o podmíněné propuštění podat odsouzený, který je ve výkonu trestu poprvé, a nebyl odsouzený pro zvlášť závazný zločin (zvlášť závažný zločin je přitom zločin, za který trestní zákon stanoví horní hranici trestní sazby nejméně 10 let).
  2. Po polovině trestu u všech ostatních s výjimkou odsouzených, kteří mohou žádat až po dvou třetinách trestu. 
  3. Po dvou třetinách trestu odsouzení pro zločiny vraždy (§ 140), zabití (§ 141 odst. 2), těžkého ublížení na zdraví (§ 145 odst. 3), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 odst. 4), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159 odst. 3, 4), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164 odst. 3, 4), obchodování s lidmi (§ 168 odst. 4, 5), zbavení osobní svobody (§ 170 odst. 2, 3), zavlečení (§ 172 odst. 3, 4), loupeže (§ 173 odst. 3, 4), braní rukojmí (§ 174 odst. 3, 4), vydírání (§ 175 odst. 3, 4), znásilnění (§ 185 odst. 3, 4), pohlavního zneužití (§ 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení (§ 272 odst. 2, 3), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283 odst. 4), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292 odst. 3), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316 odst. 3, 4), válečné zrady (§ 320), násilného překročení státní hranice (§ 339 odst. 3), organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice po(§ 340 odst. 4), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje po(§ 411 odst. 3), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414), nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415 odst. 3), odsouzení k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až třicet let (§ 54 odst. 2)
  4. Odsouzení na doživotí mohou žádat o podmíněné propuštění po 20 letech věznění. Soud však může při rozhodování o trestu lhůtu prodloužit tak, že do ní nezapočítá dobu, kterou stráví ve věznici se zvýšenou ostrahou. V takovém případě může žádat nejdříve po 30 letech.

Výpočet lhůty pro podmíněné propuštění …zde… 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.