Odpovídá právník

Zuzana Candigliota logo

Právníci z advokátní kanceláře Mgr. Zuzany Candigliota zde odpovídají na vaše otázky týkající se právních otázek.  Jsou situace, ve kterých jsme s rozumem v koncích a tak jsme velmi vděční za ochotu právní kanceláře k tak úzké spolupráci. Tedy s nám poprvé podařilo spustit skutečnou on-line právní poradnu pro osoby postižené výkonem trestu. Zde tedy můžete zanechat své dotazy v právních věcech.

můžete kontaktovat i na mail pravnik@obase.cz

2 112 komentáře v “Odpovídá právník

  Pavel

  (1.12.2020 - 19:57)

  Dobrý den paní/e doktorko/re, můj kamarád je ve vězení, dostal dva tresty na základě dvou rozsudků. Tyto rozsudky ztratil, můj dotaz zní, jak může dostat opisy popř. kdo může žádat za něho o zaslání těchto opisů či kopií rozsudků, aby bylo možné žádat o “ půlku „. Děkuji

   právník

   (2.12.2020 - 11:02)

   Vážený pane Pavle,
   existují tři možnosti:

   1/ pokud měl Váš kamarád v trestním řízení (prvním i druhém) obhájce, nechť se zkusí obrátit na ně a požádat o poskytnutí fotokopií rozsudků.
   2/Pokud obhájce neměl, pak doporučuji, aby si u vězeňské služby nejprve zjistil čísla jednací, pod kterými byly vydány rozsudky, z nichž nyní vykonává trest odnětí svobody. Poté ať písemně požádá soudy, které rozsudky vydaly o poskytnutí fotokopií rozsudků vždy ke každé spisové značce zvlášť. Upozorňuji, že soud vybírá poplatek za provedení fotokopií ve výši 20 Kč za jednu stránku. Tento poplatek lze uhradit i pomocí kolkové známky. Soud má 30 dnů na vyřízení žádosti.
   3/ Váš kamarád může zmocnit advokáta k tomu, aby fotokopie obou rozsudků zajistil. Znamenalo by to udělení plné moci a zaplacení této práce advokátovi. Praxe je zpravidla taková, že advokát si nechá u soudu předložit trestní spis a na mobilní telefon vyfotí potřebné listiny (rozsudek), v kanceláři fotky vytiskne a odešle klientovi.

   Pro informaci ještě uvádím, že rozsudky jsou rovněž založeny v osobním spise odsouzeného u vězeňské služby (správní oddělení). Bohužel však vězeňská služba zamítá žádosti odsouzených o pořízení fotokopie těchto rozsudků, neboť se pro vězeňskou službu jedná o další administrativní zátěž, což lze pochopit. Nemohu však vyloučit, že vězeňská služba bude ochotna žádosti o pořízení fotokopií rozsudků výjimečně vyhovět, pokud odsouzený uhradí věznici náklady s tím spojené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.