Kam podat žádost o PP

Žádost o podmíněné propuštění, případně návrh se podává k okresnímu soudu v okrese věznice. V případě Vazební věznice Praha- Pankrác, k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, v případě  Vazební věznice Praha – Ruzyně k obvodnímu soudu pro Prahu 6. V případě Vazební věznice Brno k městskému soudu v Brně. 

Příslušné soudy jsou uvedeny v popisech jednotlivých věznic.

Adresy soudů:

http://obase.cz/soudy-v-cr/

Vložit dotaz/komentář