Věznice Brno

Adresa věznice Brno:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Jihlavská 12
625 99 Brno-Bohunice

Č.ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-59035881/0710

Místně příslušný soud (pro PP a přeřazení):

Městský soud v Brně

Polní 994/39, 608 01 Brno

Telefonní čísla:

Telefonní ústředna:+420 543 515 111

Oficiální web

https://www.vscr.cz/vazebni-veznice-a-uvzd-brno/

Vaše hodnocení  1,3 (12 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Informace pro muklíky: vaše známky k 11.10.2017

Ostraha (B,C) Kapacita: 579 míst

(akt. snížena o 22 míst z důvodu stavebních prací ve věznici).

Informace pro muklíky: vaše známky k 11.10.2019

celkově Půlky PT:  1.5;

zaměstnanci 2,4;

strava 3;

návštěvy 2,4;

Přerušení trestu;1

práce 1,5;

násilí  2;

drogy 2;

přísnost režimu 2,2;

Intimky – ano

Hygienické balíčky – ne

Přepážka na návštěvě – ne

Úspěšnost podmíněného propuštění 26,8% (2020)

 

Shrnutí:

Ve věznici většinou bezproblémoví vězni. Věznice si hodně vybírá. Spekuluje se o úplatcích. Moc tomu nevěřím. Spíš je pravděpodobné z pohodlnosti zaměstnanců řídí podstatnou číst chodu věznice sami vězni. Jedna z tzv. VIP věznic.

Prosíme o vaše zkušenosti.

Z Vašich postřehů:

No čím začít, Věznice Brno Bohunice určitě patří mezi ty lepší, né li nejlepší věznice v ČR. Díky více soudům jsem byl eskortován do několika věznic, kde jsem byl na soudech a čili na ně čekal v místní věznici a Brno se s ničím nedá srovnat. Pokud je člověk ve vazbě, má čerstvě po soudu, tak dostane dotazník,  kde vyplní nějaké udaje, jestli se cítí být vinen, koníčky, zájmy, jestli by chtěl ve výkonu trestu pracovat apod. , do dotazníku můžete napsat více věznic,kde by jste chtěli trest vykonávat ale většinou vás přidělí v okolí vašeho bydliště, pokud je to z kapacitních důvodů nebo z ohledu na trestný čin a povahu trestu možné. Obecně platí pravidlo, že pokud se člověk chová slušně, tak je to velké plus, a ikdyž může vypadat, že jste zavření na vazbě a nikdo o vás neví, jak se chováte, tak opak je pravdou..
Do dotazníku jsem si napsal věznice Brno, měl jsem pár dní po soudu, nepodmíněný trest. Jelikož jsem za necelý rok na vazbě neměl jediný problém a pozitivní hodnocení, tak za mnou přišel vychovatel, že odpoledne půjdu ke komisi,která rozhodne, jestli půjdu z vazby v Brně rovnou do výkonu trestu nebo mě odvezou a přidělí jinam.
Komise vypadala asi tak, že mě odvedli do malé kanceláře,  kde bylo asi 10 lidí (vychovatelé,  pedagog,   psycholog,vedoucí výkonu trestu, a nevím kdo další), otázky spíše obecné, a řekl bych, že se chtěli jen podívat, jak člověk vypadá, jak se vyjadřuje, a jestli zapadne do stavajícího režimu výkonu trestu v Brně.
Po pár dnech mi bylo oznámeno, že jsem byl „přijat“, už si nepamatuju za kolik dní ale jednoho dne pro mě přišel na vazbu velitel ,ať si sbalím věci a z vazby, jako už odsouzený mě odvedl na oddělení výkonu trestu B, dozor.
Výkon trestu v Brně se skládá ze dvou pater, první patro, kde je cca 60 odsouzených, je patro prvotrestů, druhé patro kde je asi 30 odsouzenýchú jsou vícetresti,čili sedí po druhé a víc… Všechny „ložnice“ ,jak se tam pokojům říká, jsou volně přístupné, čili vězni se mohou volně pohybovat,navštěvovat, jsou tam i klasické dveře s klikou a jediné, co tam připomíná vězení, jsou mříže na oknech. Nachází se tam kuchyňka kde je mikrovlná trouba a několik lednic, v každé lednici jsou uložené boxy na zámek, kde každý pokoj má jeden svůj box, kam si může uložit potraviny, samozřejmě se vším se dá kšeftovat, a není vyjímkou, že jeden odsouzený má svůj vlastní box… Platí obecné pravidlo, že hlavní měnou ve vězení je tabák, na druhém místě káva a na  třetím i telefonní karty, nebo známky. V Brně ve výkonu trestu jsem se za několik let nesetkal s drogami, že by tam někdo pašoval,   apod.Vše je tam pečlivě hlídáno a hlavně vězni si uvědomují,že pokud by se někdo pokusil něco propašovat,byla by to jeho jízdenka do jiné horší věznize, kázeňský trest který by vám v konečné fázi mohl způsobit zamítnutí podmínečného propuštění.
Dále je tam velká kulturní místnost, kde jsou dvě velké akvária, o která se starají odsouzení z akvaristického kroužku, dále akvárium s želvou, plazmová televize, dvd přehrávač (lze si pouštět pouze schválené a originální dvd filmy).
Na patře je i kuřárna , samozřejmě toalety (každý pokoj má svůj záchod na zámek) a sprchy. Sprchovat se odsouzení mohou kolikrát chtějí, zpravidla od 9 hodin do 21 .
V Brně ve výkonu trestu jsou všichni zaměstnaní, není tam jeden, který by nepracoval, pokud se najde někdo, kdo pracovat po čase nechce nebo dělá problémy,  je odvezen do jiné věznice. Také se dá říct, že většinu pracovních pozic ve fungování věznice zastávají vězni.
 Prádelna, dílny, ústavní kuchyň, nebo závodní kuchyň, sanitáři ve zdější vězeňské nemocnici, úklidovka apod . Odsouzení,kteří jsou ve výkonu trestu zde delší dobu a nemají žádné problémy a mají už absolvovanou venkovní vycházku se mohou také dostat na venkovní nestřežené pracoviště, kdy každé ráno je odvezou a poté odpoledne zase přivezou zpět. Práci si většinou vybrat nemůžete ale požádat že by jste chtěli tu a tu pozici vykonávat samozřejmě můžete. Není kolikrát ani divné,že instalatér pracuje v kuchyni a naopak.. Mzda za práci je pohybuje cca kolem 5000kč, kdy ze mzdy jsou vám sráženy dluhy, výkon trestu, případně alimenty a další věci, v konečné fázi vám zbyde necelých 1000kč na kantýnu. Ta je tady v Brně docela slušná, i když ceny poměrně vysoké jako asi všude ve veznicích, a je možné se nahlásit na nákup a chodit na nej dvakrát týdně. Samozřejmě se nenosí peníze v hotovosti ale jakmile se týden předem napíšete na nákup na týden nadcházející, vychovatel sepíše seznam odsouzených který nasledně předá aktuální nákupní den v kantýně kde následně nahlásíte své jméno, bude vám sděleno kolik máte na ůčtu. Všude se samozřejmě chodí většinou hromadně a s velitelem, ale jak musím říct, když se chováte vy slušně, to samé dělají i velitelé a personál věznice.
Přímo na oddělení věznice panuje poměrně volná atmosféra, pokud nejste v práci, nebo z ní přijdete, můžete se volně pohybovat a navštěvovat ostatní v rámci svého oddělení, každý den večer je tzv. sčíták, (víkedy i ráno),  kdy se postaví na chodbu ve dvouřad všichni odsouzení, a čeká se na příchod velitele s vychovatelem, který odsozuzené sečtě, poté je rozchod a zase volno.. večerka je zde  ve 21:00, víkendy ve 22:00, ale jestli se chcete dívat na filmy, hrát na kuřárně karty třeba do 3 ráno, většinou to nikomu nevadí.  Ve večerních hodinách na oddělení přijde jen každou hodinu velitel, který obejde a náhledne do všech ložnic jestli se nikdo nepere, nepáchá sebevrazdu apod., a poté zase odejde na jiné oddělení.
Samozřejmě na oddělení jsou kamery, takže i když se tam aktuálně velitel nenachází, mají přehled co se tam děje…
Každý odsouzený po příchodu do výkonu trestu v Brně si zvolí kroužky,které chce navštěvovat, jako například zeměpis (jednou týdně vám pustí na hodinu nějaký dokument), akvaristika (jednou za čas se akvárka čistí), pěstitelský kroužek (věznice má několik záhonů kam se chodí okopávat ,sadit a sklizet různá zelenina) apod.
Je zde i poměrně slušně zařízená posilovna, tu mohou odsouzení navštěvovat až po nějaké době, kdy maji od vychovatele určitě pozitivní hodnocení a každý odsouzený má svůj čas, kdy může na hodinu posilovnu navštívit, čili většinou není možné posilovnu navštivit kdykoliv se zachce, ale po určité době se dá chodit klidně každý den..
Návštěvy v Brně jsou každý měsíc na 3 hodiny v sobotu, odsouzení vždy předem na nástěnce dostanou termíny návštěv  v danném měsíci a na žádanku si napíšou termín, kdy návštěvu chtějí (dopisem nebo telefonem se s rodinou mohou domluvit předem kdy se jim to hodí), návštevy jsou vždy v sobotu a to v čase 7:30 až 10:30 (většinou pro odsouzené které mají rodiny v okolí) a 11:30 až 14:30 ( pro rodiny odsouzených z daleka) , vše je ale vždy na posuzení a schválení vychovatele .Schválenou navštívenku s danným termínem, kterou odsouzený od vychovatle dostane,poté v dopise pošle rodině,která navštívenku v den návštevy poté vezme s sebou do věznice jako povolení o návštěvě . Návštěva trvá 3 hodiny, můžou přijít až 4 osoby a jejich jména musí být předem nahlášená, není tedy možné, že den před návštěvou manželka, která je psaná jako osoba na návštívence onemocní a nemůže dorazit,  tak za sebe pošle někoho jiného.
Vychovatelé zde v Brně jsou velmi loajální, pokud se chováte slušně, stále s nečím neotravujete, máte vždy svoji skřínku na pokoji uklizenou při kontrolách a nijak neporušujete vězeňský řád, spravidla je Vám vyhověno,pokud je to možné.
Telefonování je možné každý všední den, kdy je potřeba min. den předem se napsat na papír, kam se píše, kdy chcete volat (zítra), kdo chce volat(vaše jméno) a komu chcete volat (matka,syn, družka, apod.) , následný den poté jen přijdete do kanceláře vychovatelů, která se nachází přímo na oddělení a požádáte o klíče od tel. automatu,že si chcete zavolat.Volat můžete jen na 4 schválená čísla,která věznice předem kontroluje a to 10 minut na jeden hovor. Automaty jsou na telefonní karty, které vám mohou přijít dopisem nebo přinést rodina na návštěvu v neomezeném množství.
V Brně ve výkonu trestu se téměř nesetkáte s jinou barvou pleti jako je to v jiných věznicicích nebo s vězni problémovými, všichni jsou vybíráni, všichni zde pracují, a většinou chovají, jak mají… Samozřejmě, je to vězení, nikdo tam není za odměnu, a čas od času se tam nějaká šarvátka stane. Ale já jsem to bral spíše jako delší pobyt na táboře s určitými omezeními. Za roky, co jsem v Brně vykonával trest, jsem se nesetkal s šikanou od velitelů nebo kohokoliv z personálu věznice, a nemohu říci špatné slovo. Opět zopakuji, že pokud se člověk chová slušně a šlape jak má, tak myslím, že trest projede rychle jak nůž máslem..
Co se týče dopisů, ty můžete odesílat denně i přijímat jak chcete. Pokud například v pondělí napíšete odpoledne po práci dopis rodině, vhodíte do schránky pro dopisy u kanceláře vychovatelů. Vychovatel následný den ráno všechny dopisy, ze schránky vezme, letmo přečte, jestli se tam nepíše o trestné činnosti nebo nějakou formou neporušuje řád, a dopisy odešle. Stejně tak, když vám dopis přijde, vychovatel ho otevře, zkontroluje obsah dopisu a každé odpoledne na nástěnce je vystavený papír se jmény odsouzených, komu přišla soukromá pošta a komu úřední (od soudu apod.).
Vycházky a přerušení trestu v Brně jsou poměrně slušné. Záleží, jak dlouhý má člověk trest . Pokud je tam někdo na půl roku tak s vycházkou počítat nemůže. Pokud je tam člověk který dostal několik let, tak pokud seká dobrotu, pracuje, má pozitivní hodnocení z práce od mistra ve věznici, navštevuje kroužky, plní tzv. program zacházení, tak po určité době, zpravidla rok (doba je individuální, může být kratší i delší), jde na první vycházku. Všechny vycházky jsou na základě návrhu od vychovatele, ten dále putuje ke komisi která schválí, že vám je daná důvěra a můžete věznici opustit na určitý čas.
Jakmile člověk začně chodit na vycházky, může počítat stím,že každé 2 mesíce se podívá ven.Vždy jeden měsíc máte návštevu rodiny ve věznici a další měsíc jdete ven a takto pořád dokola,jen rozdíl ten,že delký vycházet jsou delší.
První vycházka je na 2 hodiny a jde se s vychovatelem, buď se podivat do obchodního centra nebo kamkoliv jinam,pak se jde zase zpět. Druhá vycházka už je bez vychovatele na 3 hodiny s rodinnou, dále 6 hodin, 9 hodin. Jakmile člověk absolvuje všechny tyto vycházky, vždy se vrátí přesně na čas a samozřejmě je negativní na alkohol a drogy (vždy po příchodu se dýchá) tak následuje vycházka na 24 hodin, kdy vás pustí v pátek v 16:00 a v sobotu přesně v 16:00 musíte být zpět u brány. U všech těchto vycházek vás vždy musí vyzvednout někdo z rodiny nebo blízkých, který o tom samozřejmě předem ví . Pokud vás nikdo u brány nečeká na domluvený čas vycházky tak nikam nejdete a vycházka propadá.
Po této vycházce na 24 hodin následuje přerušení trestu, zpravidla na víkend od pátku 16:00 do neděle 19:00 , tohle je nejvyšší forma odměny ve věznici, kdy vás nikdo vyzvednout nemusí, prostě vás pustí a zpět musíte být v neděli do 19:00.
Někdy se dá vyjímečně i nějakou vycházku přeskočit a jít rovnou na tu delšíA ale vše je na posouzení vychovatele za odměny apod.  A určitě se nedá říci, že každý na vycházky chodí.. Jednou se s někým porvete za celé roky, jednou uděláte problém, porušíte řád, nebo jakkoli vám rupnou nervy, a už nikam nejdete a v papírech to máte na pořád.. proto je dobré si dávat bacha a kolikrát zatnout zuby…
Brno jako věznice určitě patří mezi ty nejlepší, a než výkon trestu ve vězení bych to nazval výkon táboru na delší dobu s omezenou svobodou…
——————————
Dal jsem to dohromady, co mě tak napadlo. Zrovna je to trochu guláš, ale nějak se s tím poperte, kdyby bylo potřeba něco doplnit, nebo jiné dotazy, tak stačí napsat, pokud si vzpomenu, tak rád zodpovím, přece jenom na tuhle životní zkušenost se snažím zapomenout, tak spoustu věcí už jsem zapoměl, nebo si přesně nepamatuju..

Diskuze k Věznicím

Věznice Brno

Vazební věznice Brno – oficiální informace

(zdroj www.vscr.cz)

Vazební věznice v Brně-Bohunicích byla postavena roku 1956 a ve srovnání s nejstaršími, dosud fungujícími věznicemi na území ČR, jako jsou např. Valdice (1857) a Mírov (1858) patří spíše mezi věznice středního dospělého věku. I tak má za sebou již svou minulost, současnost a v jihomoravské metropoli i budoucnost. Vězeňství v Brně má ale bohatou historii a je spojováno zejména s hradem Špilberkem – dominantou města.

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence v Brně-Bohunicích je profilována jako vazební věznice a zajišťuje výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých. Výkon trestu odnětí svobody vykonávají v Brně odsouzení, zařazení do věznice s dozorem (kapacita 87 míst) a s ostrahou (kapacita 10 míst). Kromě toho je ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně vyčleněna kapacita pro dočasně umístěné odsouzené (nástupy do výkonu trestu odnětí svobody, eskorty k jiným soudům apod.). Od roku 2005 je ve VV a ÚpVZD Brno také v provozu oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením pro odsouzené, zařazené do výkonu trestu s ostrahou. V roce 1997 byl zahájen v objektu VVaÚpVZD Brno provoz vězeňské nemocnice s rehabilitačním, specializovaným (interním, infekčním, jednotkou intermediální péče a oddělením následné lékařské péče) a psychiatrickým pavilonem. Celková ubytovací kapacita Vazební věznice Brno (stav k 29.5.2009, 4m2 na 1 osobu) činí 691 míst. Z toho je pro výkon vazby určeno 268 míst a pro výkon trestu 262 míst. Ve Vězeňské nemocnici VV a ÚpVZD Brno je celkem 113 lůžek, z toho je 50 lůžek ve specializovaném pavilonu a 63 lůžek v psychiatrickém pavilonu. Současná naplněnost VVaÚpVZD Brno se v průměru pohybuje kolem stanovené kapacity. Ve VVaÚpVZD Brno, včetně vězeňské nemocnice, je zaměstnáno 664 zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby ČR (stav k 1.5.2016). Z toho je 158 příslušníků Justiční stráže a 293 příslušníků Vězeňské stráže.

 

Programy zacházení
Odsouzení, zařazení do výkonu trestu s dozorem a ostrahou jsou pracovně zařazeni v provozech vazební věznice. Zájmová činnost je soustředěna do doby osobního volna a představuje širokou nabídku kroužků. Jedná se např. o kroužek jazykový, akvaristický, modelářský, sportovní, divadelní a kroužek vaření. I pro obviněné se stále rozšiřuje nabídka zájmových aktivit. Od roku 2003 se zdárně rozvíjí také činnost keramického kroužku na oddělení mladistvých obviněných. Do vazební věznice docházejí na individuální pastorační návštěvy také zástupci církví. Jeden den v týdnu se věnuje obviněným a odsouzeným kaplan vězeňské duchovenské péče. Aktivní činnost vyvíjí Sdružení Podané ruce, které v rámci projektu Drogové služby ve vězení kontaktuje uživatele drog, a nabízí jim pomoc. Od září roku 2004 mají odsouzení možnost zvyšovat si svou kvalifikaci studiem na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno. Studium probíhá přímo ve VV a  ÚpVZD Brno.

Více informací o výkonu vězeňství naleznete zde.

Péče o zaměstnance
Mimopracovní život zaměstnanců je bohatý a různorodý, k čemuž velkou mírou přispívá i sama věznice. Zájem je o sportovní aktivity jako je fotbal, nohejbal, tenis, hokej atd. V objektu VV a ÚpVZD Brno je pro sportovní nadšence k dispozici dobře vybavená posilovna a tenisový kurt. Zaměstnanci věznice mají možnost navštěvovat divadelní a jiná kulturní představení za finanční spoluúčasti FKSP. Věznice má vlastní rekreační zařízení na Vranovské přehradě. Již tradicí je pořádání letního a zimního tábora pro děti zaměstnanců.

 

34 komentáře v “Věznice Brno

 • Anonym

  (10.9.2023 - 21:12)

  Dobrý den, je nutné mít v příslibu bydlení pro vězněnou osobu, úředně ověřený podpis manžela/manželky ? Děkuji předem za Vaši odpověď.

 • Tatiana Simonicova

  (12.4.2024 - 1:22)

  Muj syn Viliam Simonic umrel ve veznici Brno 23 .Septembra 2019 a ja jsem dosud neobdrzela zadnou spravu o duvodu jeho umrti,snazne Vás prosim
  Tatiana Simonicova
  118pinewood Estate
  Killarney co.kerry
  Ireland

 • Flop

  (23.5.2024 - 19:50)

  Totální pampeliškárna…pro prvotresta, který nepoznal normální basu se to může zdát super…ale pro člověka, který má něco odsezeno tohle opravdu není…na každém rohu konfident, vychovatelé vyžadují pozdrav při každém potkání se, to znamená pokud se během půl hodiny potkáte na patře 5x, tak ho během té půl hodiny musíte 5x prostě pozdravit, celkově špatně nastavený režim, tato věznice degeneruje lidi.

 • Jury

  (6.6.2024 - 16:43)

  Když z venku zavolám na moji přítelkyni která je v Brně na vazbě ,uslyší mě ?

  • obase.cz

   (12.6.2024 - 20:52)

   Je to možné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.