Věznice Horní Slavkov

Adresa věznice Horní Slavkov

Vězeňská služba ČR
Věznice Horní Slavkov
Hasičská 785
357 31 Horní Slavkov

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

Neuvádí

Místně příslušný soud (pro podání PP, či přeřazení)

Okresní soud v Sokolově

K. H. Borovského 57, 356 01 Sokolov

Vaše hodnocení  3,1 (3 hodnotitelé)

 hodnocení Obase

Telefonní ústředna:+420 352 660 111

Web věznice Horní Slavkov:

http://www.vscr.cz/veznice-horni-slavkov-74/

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha, vysoký stupeň střežení

Kapacita: 710

Vaše hodnocení k 13.8.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Horní Slavkov 4 3,5 3,7 3 4,8 3,3 3,7 4,3 3,7 ne ano ne

Průměrná úspěšnost podání žádosti o podmíněné propuštění v r. 2019  22 %

 

Shrnutí:

Dlouhodobě nejhorší ze všech věznic v ČR. Umísťují se sem, především problémoví odsouzení a můžou Vás sem poslat pokud někoho hodně naštvete. Pro prvovězněného je to peklo. Jediná možná záchrana je, dostat se na údržbu věznice, případně na nekuřácký oddíl.

Co se ovšem týká komunikace s věznicí, je na nejlepší úrovni.

 

Věznice Horní Slavkov-oficiálně

(čerpáno z www.vscr.cz)

je určena pro výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů a je profilována pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených zařazených do typu věznice s ostrahou, včetně doživotního trestu. Celková normová ubytovací kapacita činí 710 osob. Ve věznici je zřízeno specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, výstupní oddělení a oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením pro odsouzené zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou, ostrahou a dozorem.

Adresa:

Vězeňská služba ČR

Věznice Horní Slavkov

Hasičská 785

357 31 Horní Slavkov

Tel.:  + (420) 352 660 111

Fax:  + (420) 352 660 211

Nástupní oddělení

Po přijetí do věznice se nově přijatí odsouzení ubytují odděleně od ostatních odsouzených, a to v nástupním oddělení. Délka pobytu na tomto oddělení zpravidla nepřevyšuje dva týdny. Odsouzení se seznamují se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, řádem výkonu trestu, s obsahem vnitřního řádu pro odsouzené této věznice a s prostředím, ve kterém bude trest vykonávat.

Dále se provede proškolení v oblastech: bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, manipulace s vlastními finančními prostředky, způsobu dostupnosti a zabezpečování zdravotnické péče, stanovených opatření v protidrogové prevenci, materiálního vybavení a stravovacích náležitostí, možnosti a způsobu zařazování do pracovního procesu, možností řešení osobních a sociálních problémů s příslušnými zaměstnanci věznice, o možnostech a způsobech řešení při vlastní žádosti o přemístění. O seznámení a provedením poučení se provede záznam v osobní kartě odsouzeného, který jej stvrdí svým podpisem.

V průběhu zařazení v nástupním oddělení zpracuje odborná komise komplexní zprávu o odsouzeném a návrh programu zacházení s jeho osobou. Po zpracování komplexní zprávy a programu zacházení je odsouzený předvolán před odbornou komisi, která s ním projedná obsah programu zacházení, a určí vychovatele, kterému bude svěřen do péče.

Výstupní oddělení

ve zdejší věznici realizuje svou činnost v souladu se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody. Cílem pobytu odsouzených na tomto oddělení je zajištění plynulého přechodu jedince z vězeňského prostředí do společnosti po dlouhodobém pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody, a to zejména formou vytváření a prohlubování návyků a dovedností potřebných pro pozitivní přístup k životu na svobodě.

Umístění odsouzeného do výstupního oddělení je realizováno na návrh odborných zaměstnanců po schválení ředitelem věznice. Dle platných norem jsou zde umisťováni odsouzení, kteří mají delší trest než 3 lety a ti, kterým je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života a odsouzení před eventuelním podmíněným propuštěním, zpravidla 6 měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu.

Výstupní oddělení ve věznici má vybavení internátního typu s televizorem na každé ložnici. Součástí je mimo ubytovacích prostor kulturní místnost, sušárna, kuchyňka a prostor pro stolování vybavený stolním prádlem, porcelánovým nádobím, el.sporákem, chladničkou, mikrovlnou troubou s možností přípravy teplých i studených pokrmů a víceúčelová terapeutická místnost, kde se provádí speciální , výchovné a terapeutické aktivity. K realizaci sebeobslužných činností je dále vybaveno výstupní oddělení v samostatné místnosti přístroji, prostředky a pomůckami pro praní, žehlení, sušení prádla a dalšími pomůckami pro úklid. Chod života tohoto oddělení , činnost zde umístěných odsouzených a jejich podíl na řešení otázek souvisejících se životem ve věznici se řídí časovým rozvrhem dne, plánem realizace programu zacházení s odsouzenými stanovovaným po kalendářních týdnech. Při realizaci programu zacházení s odsouzenými je dbáno na individuální přístup za účasti a vzájemné spolupráce odborných zaměstnanců. Jejich každodenní potřeby zajšťuje vychovatel, speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog, pedagog volného času a stálá dozorčí služba.

V souladu s § 53 odst.6 ŘVTOS jsou realizovány extramurální aktivity s odsouzenými, které je s ohledem na délku trestu nutno formou kontaktu s civilním světem připravit na život po výkonu trestu odnětí svobody za doprovodu zaměstnanců věznice.

4 komentáře v “Věznice Horní Slavkov

  Holomek Stanislav

  (18.3.2020 - 9:17)

  Čus Slavkov no popravdě sem nikdy do Slavkova nechtěl velký respekt, ale pokud nejste vyloženě blbec tak se nemusíte bat. Byl sem na F. Od. a nemůžu si nanic stěžovat doživotní vezni ok. A dozorci vám vysvětlí pravidla hry hned ze startu . Sedělo se mi tu nejlíp ze všech těch věznic kde jsem byl a nebylo jich málo prostě basa!!! A rada odeme je nepáchej tr činnost a nemusíš v base trpět když nato nemáš.

  Anonym

  (23.4.2020 - 11:21)

  prosim je u vas vezen jiri slaby a ky bude volny od barak joef

   Obase

   (23.4.2020 - 11:21)

   Dobrý den, takové informace nemáme.

  Jecmen

  (14.7.2020 - 4:21)

  Nejhorší vězení v kterém jsem byl.
  Opravdu barák s označením písmena :A: je ubytovna s nejhoršími vězni které jiná věznice nechce.
  Převážně jsou to lide__ vězni z nedalekého města H.Slavkov a okolí.Na oddíle jsou ubytovaný celé rodinné klany kteří si dělají co chtějí.Byl jsem svědkem kdy takový to klan jiného odsouzeného zmlátili a rozslapli mu hlavu.A to jen proto že chtěli aby jim odevzdal celý barokový balík.Jednalo se hlavně o tabák a kávu.A takových akcí je ve Slavkově více.A co nato vězeňská stráž? Nic!!Jdou jim na ruku tak jako vychovatelé.Veznice jako taková není špatná ,ale lidé kteří tam vykonávají trest se chovají hůře než zvířata.Znasilneni a také souhlas k sexuálním hrátkám je na denním pořádku.Pokud jim nevyhovyte s kávou a tabákem ale také se zubní pastou nebo šamponem na vlasy tak si to prostě cenou sami. Oni jsou tam doma a vy jste povinni jim to dát.
  Já osobně jsem takové problémy snimi neměl ale byl jsem toho svědkem.Ve věznici jsou také jinae oddílu např. Jako je oddíl pro odsouzení kteří chtějí se sebou pracovat a do vězení se nechtějí už vracet.Takovy oddíl ve věznici Slavkov je a jsou tam velice kvalitní lidé(personál) kteří Svámí opravdu pracují a hlavně pomůžou vám najít problém , vás problém kvůli kterému se do vězení vracíte.A rádi pomáhají ho Svámí řešit zamyslet se nad sebou a začít na něm pracovat.
  Ano tento specializovaný oddíl pro poruchy chování je místo které mě pomohlo si srovnat priority a uvědomit si že život je o něčem jiném než je páchání trestné činnosti.Ze pravidla a povinnosti jsou úplnou součástí normálního života.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.