Soudy v ČR

Soudy v ČR, adresy a spojení

Okresní, obvodní a krajské soudy

Okresní a obvodní soudy rozhodují ve všech trestních věcech s vyjímkou nejzávažnějších zločinů, odvolat se je potom možné ke krajskému soudu. V případě skutků řešených v v prvním stupni krajskými soudy je odvolacím soudem vrchní soud. V seznamu jsou vždy krajské soudy a jim ,,podřízené“ soudy okresní. Odkazy poté vedou na oficiální stránky justice s kompletními informacemi.

Nejvyšší soud ČR

Burešova 20
657 37 Brno

Nejvyšší správní soud

Moravské náměstí 6
657 40 Brno

Vrchní soud v Praze

Náměstí Hrdinů 1300
140 00 Praha 4

Vrchní soud v Olomouci

Masarykova třída 1
771 11 Olomouc

Soudy v ČR