Věznice Praha Pankrác

Vazební věznice Praha Pankrác

Adresa věznice Praha Pankrác:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha-Pankrác
Soudní 988/1
140 57 Praha

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-30929881/0710

Telefonní číslo:

ústředna: +420 261 031 111

Web věznice Praha Pankrác:

http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/

 Vaše hodnocení  3,3 (25 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Obvodní soud pro Prahu 4

28. pluku 1533/29B, 100 83 Praha 10

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha (A,B,C), vazba

Kapacita: 1202 (111 nemocnice)

Vaše hodnocení ke 12.8.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Pankrác 3,3 3,7 3,7 3,7 3,5 2,9 3,4 3,5 2,7 ne ano ne

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 36 %

 

Návštěvy:

Návštěvy v této věznici jsou naprosto katastrofální jedna místnost s dlouhým stolem uprostřed rozděleným přepážkou, přičemž na jedné straně sedí odsouzení a na druhé. Pokud si s sebou nevezmete drobné, nemůžete se během návštěvy ani napít.

Shrnutí:

Jedná se o největší věznici v ČR a lze v ní najít tak širokou škálu odsouzených, že lze snad i napsat, že je zde možné vše. V zásadě si však odsouzené do standardních oddělení vybírají, a tak zůstat na Pankráci (jedná se o nástupní věznici), může být pro někoho výhra. Obecně platí, že na odděleních výkonu trestu ve vazebních věznicích, je výkon trestu o něco příjemnější. Proto je i sama Pankrác dosti elitářská. Aktuálně zde je slušná prostupnost podmíněného propuštění. Naprosto katastrofální je však jídlo a místnosti pro návštěvy.

Upozornění: Do Vazební věznice Praha Pankrác chodí velice špatně pošta. Minimálně s denním a často s několikadenním zpožděním a nezřítka se stává, že dopis zmizí, proto s tímto počítejte.

 

——————————————————–

Vazební věznice Praha-Pankrác

(zdroj vscr.cz)

Vazební věznice Praha-Pankrác je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy. Vazební věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s dohledem, dozorem a ostrahou. Kapacita vazební věznice je 1 202 míst při 4 m² na vězněnou osobu.

V menší míře se ve vazební věznici objevují i odsouzení zařazení do věznice typu se zvýšenou ostrahou. Důvodem jejich umístění je ve většině případů hospitalizace v nemocnici s poliklinikou, soudní jednání, vyšetřovací úkony a další činnosti. Podíl míst výkonu vazby a výkonu trestu na celkové ubytovací kapacitě je v průběhu času proměnlivý. Součástí oddělení výkonu trestu je velké nástupní/příjmové oddělení, kde vězněné osoby pobývají po nezbytně nutnou dobu. Po dokončení prvotní diagnostiky jsou přemísťováni a zařazováni do dalších 34 věznic v rámci České republiky. Obviněné a odsouzené ženy jsou do vazební věznice umisťovány od druhé poloviny roku 2008. Mladistvé osoby od 15 let věku jsou do vazební věznice na základě rozhodnutí soudu umisťovány v případě selhávání ústavní výchovy. Ve věznici je umístěno více než 180 osob cizí státní příslušnosti, např. z  Vietnamu, Rumunska, Ukrajiny, Ruské federace, Slovenska, Srbska, Polska, Mongolska, Nigerie a dalších zemí. V rámci vazební věznice se nachází oddělení tzv. pracovně nezařaditelných, tj. vězněných osob s nízkou mentální úrovní, imobilních vězňů, vyžadujících neustálou medikaci např. z důvodu předešlé drogové kariéry. Součástí vazební věznice je také Nemocnice s poliklinikou, která zajišťuje léčení vězněných osob z celé České republiky na odděleních interních oborů, chirurgických oborů, radiologie a oddělení poliklinických služeb. Ubytovací kapacita činí 111 lůžek. Hrazeno pojišťovnami je v současné době 103 lůžek. Nemocnice s poliklinikou hospitalizuje v průběhu kalendářního roku více než 2 000 vězněných osob a realizuje více než 500 operací. Dalších několik set operativních zákroků je realizováno ve smluvních civilních zařízeních formou tzv. střežení, kdy je nutné i v rámci hospitalizace mimo areál věznice vězněnou osobu střežit příslušníky vězeňské služby.
V rámci vazební věznice je průměrně zaměstnáno 40% odsouzených na pracovištích hospodářské činnosti kovovýroby a tiskárny (digitální a ofsetová). Součástí zaměstnávání je také oblast vnitřních provozů. Odsouzení pracují v centrální prádelně, prádelně nemocnice s poliklinikou, ústavní a zaměstnanecké kuchyni, úklidu, kotelně, nemocnici – sanitáři, energu, spojích, truhlárně, dílnách, automobilních opravnách, autoparku, odpadovém hospodářství a venkovních pracovištích, kde provádějí úklidové práce na Generálním ředitelství VS ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Zotavovně Květnice, ubytovnách a dalších.
Vazební věznice kromě činností s vězněnými osobami také zajišťuje bezpečnost soudů a státních zastupitelstev (justiční stráž) a provádí eskortní činnost stovek vězněných osob v rámci jednoho kalendářního měsíce, a to u Obvodního soudu pro Prahu 1, 2, 3, 4, (5, 6, trestní soud) 7, 8, 9, 10 a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, Okresního soudu v Benešově, Městského soudu v Praze a Městského státního zastupitelství v Praze, Vrchního soudu v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Praze.
jid

Nemocnice s poliklinikou

Nemocnice s poliklinikou je nedílnou součástí organizační jednotky VV Praha-Pankrác a je výkonným zdravotnickým zařízením Vězeňské služby ČR, které zajišťuje a poskytuje komplexní zdravotní péči ústavní (nemocniční) i ambulantní (poliklinickou) v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče a komplexní ošetřovatelskou péči osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody s celorepublikovou působností.

Ústavní péči zajišťuje a poskytuje pacientům ze všech vazebních věznic a věznic Vězeňské služby ČR (akutní a chronické stavy nemocí interního a chirurgického charakteru, sebepoškození polknutím nebo zavedením cizího tělesa a odmítání stravy), kromě duševně nemocných, nemocných TBC a dalšími infekčními nemocemi. Dále zajišťuje lékařskou službu první pomoci v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními zdravotnickými předpisy. V neposlední řadě zajišťuje i dostupnost zdravotnických služeb pro obviněné a odsouzené ve své vlastní působnosti a v příslušných mimorezortních zdravotnických zařízeních. Nemocnice s poliklinikou disponuje celkem 111 lůžky (k dnešnímu dni hrazeno pojišťovnami 103 lůžek). Oddělení chirurgických oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči nemocným chorobami chirurgickými a v omezeném rozsahu i nemocemi ženskými, dále pak otorinolaryngologickými, ortopedickými, urologickými, neurochirurgickými, očními, stomatochirurgickými a cévními. Kromě diagnostických úkonů je zde poskytována léčba nemocných chirurgickými chorobami (předoperační příprava nemocných, pooperační péče, též diagnostika a léčba nemocných chorobami ženskými, krčními, nosními, ušními a zubními). Průběžně jsou prováděny operační výkony v rozsahu veškeré všeobecné chirurgie, některé operace ortopedické, traumatologické, urologické, gynekologické, výjimečně jsou prováděny operace thorakochirurgické a otorinolaryngologické). Neprovádí se operace stomatochirurgické, plastické a neurochirurgické s výjimkou některých poúrazových stavů a chirurgických výkonů na periferních a vegetativních nervech. Zajišťuje konziliární vyšetření. Oddělení interních oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči stanoveného rozsahu nemocným chorobami vnitřními a v potřebném rozsahu i nemocemi neurologickými. Zajišťuje předoperační a konziliární vyšetření. Oddělení radiodiagnostiky provádí odborná radiodiagnostická a sonografická vyšetření. Ambulantní a komplementární péči zajišťuje a poskytuje pacientům z vazební věznice a věznic na území hl. m. Prahy (v odbornostech praktického lékařství, stomatologie, psychiatrie a v dalších určených specializovaných odbornostech). Rozsah této péče může být upraven ředitelem Nemocnice s poliklinikou po předchozím souhlasu Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a ředitele vazební věznice. Je poskytována primární ambulantní zdravotní péče o odsouzené a obviněné, umístěné ve vazební věznici, v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a dále v ordinaci stomatologa, ambulantní péče pro obviněné a odsouzené, umístěné ve vazební věznici, v ordinacích odborných lékařů ve spolupráci s ostatními primariáty následně: ordinace psychiatrie, oční, ORL, neurologie, kožní, interní, endoskopické pracoviště, diabetická poradna, revmatologie, rehabilitace, chirurgie, gynekologie, ortopedie a urologie. V neposlední řadě je zajišťována péče i pro příslušníky a zaměstnance vazební věznice a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR praktickým lékařem v ordinaci závodní preventivní péče v ordinaci Na Květnici.

123 komentáře v “Věznice Praha Pankrác

 • robert

  (1.5.2023 - 22:32)

  chtel bich se zeptat propustil reditel veznice pankrac nakou osobu za vzorne chovani nebo ho doporucil na podminecne propusteni v roce 2019.dekuji za odpoved

  • obase.cz

   (5.5.2023 - 18:40)

   Dobrý den. Ano. O.

   • Markéta L ìpova

    (13.9.2023 - 8:59)

    Dobrý den, chtěla bych informace o příteli ale nejsme manželé. Jak na to prosím? Děkuji za odpověď

 • simona

  (16.5.2023 - 2:09)

  Hledam milana farbar a prosim dejte mi vedet co snim je

  • obase.cz

   (16.5.2023 - 19:50)

   Dobrý den. Je mi líto, ale nemáme informace o konkrétních odsouzených. O.

  • Anna

   (22.12.2023 - 15:02)

   Dobrý den v Pankráci se mi nachází můj bracha Jakub Steppan dlouho jsem o něm nic neslysela.Mohla bych vědět jak na tom je a jestli je v pořádku?Děkuji Steppanová

   • obase.cz

    (26.12.2023 - 20:59)

    Dobrý den. Je mi líto, ale nepíšete do věznice a informace o konkrétních odsouzených nemáme. O.

 • Anonym

  (13.6.2023 - 18:28)

  Návštěvy ve vazbě nyní probíhají v místnosti, kde jsou malé kukaňky (takové budky) a v tech sedí trestanci . Je to šílené. Nesmí se jim podat za ty 2 hodiny návštěvy ani kelímek vody z místního barelu. Automat na jídlo není žádný.

  • Anonym

   (14.6.2023 - 22:10)

   To si děláte srandu. To jsou hrozně návštěvy

   • Anonym

    (14.6.2023 - 22:13)

    Jste s nimi v těch buňkách či se ho nesmíte ani dotknout 7??

    • Karlos

     (13.9.2023 - 9:24)

     Pokud je návštěva ve vazebním režimu, je to přes plexisklo a telefon. Takže se ho dotknout nemůžete. Takhle to bylo před x lety, ale nemyslím si, že by se něco změnilo.

   • Martina

    (24.10.2023 - 19:45)

    Zdravím vás.Ja s přitelem máme ,taky problém.On jak nastupoval do kriminálu SME byli pohàdany.Tak mě neuvedl na volání a navštěvi.Ale spomenul mě,že jsem byla jeho druźka žili SME v společnej domácnosti.My se dali zas dokopi SME spolu.A on uź psal aj ředitelovi ne 1x a já uź jsem 2x poslala česné prohlášení a aj jsem osobně psala ředitelovi aj email jsem napsala.A nic se neděje.Sme zoufalí.Jde nàm o to ,aby mě mu schvàlili ,aby mi mohl volavat a já dojít za ním na nàvštěvu.Prosím vás co máme ještě udělat proto.Odpikàva si trest na Pankráci Praha4.Prosim vás dejte mi vědět Děkuju Martina

    • obase.cz

     (1.11.2023 - 11:58)

     Dobrý den. Napište stížnost ke krajskému státnímu zastupitelství. O.

    • Lenka

     (4.2.2024 - 20:16)

     Dobrý večer.Prosim o informaci webové stránky,která uvádí kapacitu v Českých věznicích za leden 2024.Kvuli možnému přesunu osoby blízké blíže k domovu a rodině.Predem děkuji za odpověď.L.B.

     • obase.cz

      (7.2.2024 - 11:10)

      Dobrý den. Informace jsou dostupné ve výročních zprávách vězeňské služby na webu generálního ředitelství. O.

      • Marie Stočesová

       (25.6.2024 - 22:33)

       Chci se zeptat kdyby mi otec zavolal z věznice tak jaké číslo skryté asi bude děkuji za odpověď Stočesová

       • Anonym

        (26.6.2024 - 12:02)

        skryté

       • obase.cz

        (30.6.2024 - 6:36)

        Dobrý den. Bude to skryté číslo. O.

 • Irma

  (27.8.2023 - 23:36)

  Dobrý den, prosím co znamena ověření telefonního čísla ? Může si odsouzený dát na seznam volajících sestřenici ? V čem přesně spočívá to prověřování .
  Děkuji za odpověď .

  • obase.cz

   (1.9.2023 - 11:41)

   Dobrý den. Prověřování probíhá obvykle tak, že zaměstnanec zavolá, zda jste osobou, které volá. O.

 • Jan

  (12.9.2023 - 2:18)

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je řešeno, když mám nástup a jsem nekuřák, kde mohu uvést, že bych chtěl být přirazen na celu s nekuřákem, mám na toto nárok? Nastupuji na Pankrác.

 • Anna

  (12.9.2023 - 17:27)

  Ahojky rada popisu s nekym ve vykonu trestu kominukace je dulezita…Anita

 • doner marcelo

  (23.10.2023 - 10:08)

  Dobry den. Ztratil se mi kamarad. A protoze casto byl za hranou zakona, tak mne napadlo SE zeptat zda je nejaka moznost zjistit zda je konkretni osoba ve vykonu trestu, znam li jmeno a rodne cislo?

  • Marie Stočesová

   (28.6.2024 - 14:48)

   Dobrý den nebyl to Mário Chudý děkuji za odpověď

 • Lenka

  (4.2.2024 - 20:16)

  Dobrý večer.Prosim o informaci webové stránky,která uvádí kapacitu v Českých věznicích za leden 2024.Kvuli možnému přesunu osoby blízké blíže k domovu a rodině.Predem děkuji za odpověď.L.B.

 • Marie

  (28.6.2024 - 14:48)

  Dobrý den nebyl to Mário Chudý děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.