Věznice Praha Pankrác

Vazební věznice Praha Pankrác

Adresa věznice Praha Pankrác:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha-Pankrác
Soudní 988/1
140 57 Praha

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-30929881/0710

Telefonní číslo:

ústředna: +420 261 031 111

Web věznice Praha Pankrác:

http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/

 Vaše hodnocení  3,3 (25 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Obvodní soud pro Prahu 4

28. pluku 1533/29B, 100 83 Praha 10

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha (A,B,C), vazba

Kapacita: 1202 (111 nemocnice)

Vaše hodnocení ke 12.8.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Pankrác 3,3 3,7 3,7 3,7 3,5 2,9 3,4 3,5 2,7 ne ano ne

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 36 %

 

Návštěvy:

Návštěvy v této věznici jsou naprosto katastrofální jedna místnost s dlouhým stolem uprostřed rozděleným přepážkou, přičemž na jedné straně sedí odsouzení a na druhé. Pokud si s sebou nevezmete drobné, nemůžete se během návštěvy ani napít.

Shrnutí:

Jedná se o největší věznici v ČR a lze v ní najít tak širokou škálu odsouzených, že lze snad i napsat, že je zde možné vše. V zásadě si však odsouzené do standardních oddělení vybírají, a tak zůstat na Pankráci (jedná se o nástupní věznici), může být pro někoho výhra. Obecně platí, že na odděleních výkonu trestu ve vazebních věznicích, je výkon trestu o něco příjemnější. Proto je i sama Pankrác dosti elitářská. Aktuálně zde je slušná prostupnost podmíněného propuštění. Naprosto katastrofální je však jídlo a místnosti pro návštěvy.

Upozornění: Do Vazební věznice Praha Pankrác chodí velice špatně pošta. Minimálně s denním a často s několikadenním zpožděním a nezřítka se stává, že dopis zmizí, proto s tímto počítejte.

 

——————————————————–

Vazební věznice Praha-Pankrác

(zdroj vscr.cz)

Vazební věznice Praha-Pankrác je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy. Vazební věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s dohledem, dozorem a ostrahou. Kapacita vazební věznice je 1 202 míst při 4 m² na vězněnou osobu.

V menší míře se ve vazební věznici objevují i odsouzení zařazení do věznice typu se zvýšenou ostrahou. Důvodem jejich umístění je ve většině případů hospitalizace v nemocnici s poliklinikou, soudní jednání, vyšetřovací úkony a další činnosti. Podíl míst výkonu vazby a výkonu trestu na celkové ubytovací kapacitě je v průběhu času proměnlivý. Součástí oddělení výkonu trestu je velké nástupní/příjmové oddělení, kde vězněné osoby pobývají po nezbytně nutnou dobu. Po dokončení prvotní diagnostiky jsou přemísťováni a zařazováni do dalších 34 věznic v rámci České republiky. Obviněné a odsouzené ženy jsou do vazební věznice umisťovány od druhé poloviny roku 2008. Mladistvé osoby od 15 let věku jsou do vazební věznice na základě rozhodnutí soudu umisťovány v případě selhávání ústavní výchovy. Ve věznici je umístěno více než 180 osob cizí státní příslušnosti, např. z  Vietnamu, Rumunska, Ukrajiny, Ruské federace, Slovenska, Srbska, Polska, Mongolska, Nigerie a dalších zemí. V rámci vazební věznice se nachází oddělení tzv. pracovně nezařaditelných, tj. vězněných osob s nízkou mentální úrovní, imobilních vězňů, vyžadujících neustálou medikaci např. z důvodu předešlé drogové kariéry. Součástí vazební věznice je také Nemocnice s poliklinikou, která zajišťuje léčení vězněných osob z celé České republiky na odděleních interních oborů, chirurgických oborů, radiologie a oddělení poliklinických služeb. Ubytovací kapacita činí 111 lůžek. Hrazeno pojišťovnami je v současné době 103 lůžek. Nemocnice s poliklinikou hospitalizuje v průběhu kalendářního roku více než 2 000 vězněných osob a realizuje více než 500 operací. Dalších několik set operativních zákroků je realizováno ve smluvních civilních zařízeních formou tzv. střežení, kdy je nutné i v rámci hospitalizace mimo areál věznice vězněnou osobu střežit příslušníky vězeňské služby.
V rámci vazební věznice je průměrně zaměstnáno 40% odsouzených na pracovištích hospodářské činnosti kovovýroby a tiskárny (digitální a ofsetová). Součástí zaměstnávání je také oblast vnitřních provozů. Odsouzení pracují v centrální prádelně, prádelně nemocnice s poliklinikou, ústavní a zaměstnanecké kuchyni, úklidu, kotelně, nemocnici – sanitáři, energu, spojích, truhlárně, dílnách, automobilních opravnách, autoparku, odpadovém hospodářství a venkovních pracovištích, kde provádějí úklidové práce na Generálním ředitelství VS ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Zotavovně Květnice, ubytovnách a dalších.
Vazební věznice kromě činností s vězněnými osobami také zajišťuje bezpečnost soudů a státních zastupitelstev (justiční stráž) a provádí eskortní činnost stovek vězněných osob v rámci jednoho kalendářního měsíce, a to u Obvodního soudu pro Prahu 1, 2, 3, 4, (5, 6, trestní soud) 7, 8, 9, 10 a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, Okresního soudu v Benešově, Městského soudu v Praze a Městského státního zastupitelství v Praze, Vrchního soudu v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Praze.
jid

Nemocnice s poliklinikou

Nemocnice s poliklinikou je nedílnou součástí organizační jednotky VV Praha-Pankrác a je výkonným zdravotnickým zařízením Vězeňské služby ČR, které zajišťuje a poskytuje komplexní zdravotní péči ústavní (nemocniční) i ambulantní (poliklinickou) v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče a komplexní ošetřovatelskou péči osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody s celorepublikovou působností.

Ústavní péči zajišťuje a poskytuje pacientům ze všech vazebních věznic a věznic Vězeňské služby ČR (akutní a chronické stavy nemocí interního a chirurgického charakteru, sebepoškození polknutím nebo zavedením cizího tělesa a odmítání stravy), kromě duševně nemocných, nemocných TBC a dalšími infekčními nemocemi. Dále zajišťuje lékařskou službu první pomoci v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními zdravotnickými předpisy. V neposlední řadě zajišťuje i dostupnost zdravotnických služeb pro obviněné a odsouzené ve své vlastní působnosti a v příslušných mimorezortních zdravotnických zařízeních. Nemocnice s poliklinikou disponuje celkem 111 lůžky (k dnešnímu dni hrazeno pojišťovnami 103 lůžek). Oddělení chirurgických oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči nemocným chorobami chirurgickými a v omezeném rozsahu i nemocemi ženskými, dále pak otorinolaryngologickými, ortopedickými, urologickými, neurochirurgickými, očními, stomatochirurgickými a cévními. Kromě diagnostických úkonů je zde poskytována léčba nemocných chirurgickými chorobami (předoperační příprava nemocných, pooperační péče, též diagnostika a léčba nemocných chorobami ženskými, krčními, nosními, ušními a zubními). Průběžně jsou prováděny operační výkony v rozsahu veškeré všeobecné chirurgie, některé operace ortopedické, traumatologické, urologické, gynekologické, výjimečně jsou prováděny operace thorakochirurgické a otorinolaryngologické). Neprovádí se operace stomatochirurgické, plastické a neurochirurgické s výjimkou některých poúrazových stavů a chirurgických výkonů na periferních a vegetativních nervech. Zajišťuje konziliární vyšetření. Oddělení interních oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči stanoveného rozsahu nemocným chorobami vnitřními a v potřebném rozsahu i nemocemi neurologickými. Zajišťuje předoperační a konziliární vyšetření. Oddělení radiodiagnostiky provádí odborná radiodiagnostická a sonografická vyšetření. Ambulantní a komplementární péči zajišťuje a poskytuje pacientům z vazební věznice a věznic na území hl. m. Prahy (v odbornostech praktického lékařství, stomatologie, psychiatrie a v dalších určených specializovaných odbornostech). Rozsah této péče může být upraven ředitelem Nemocnice s poliklinikou po předchozím souhlasu Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a ředitele vazební věznice. Je poskytována primární ambulantní zdravotní péče o odsouzené a obviněné, umístěné ve vazební věznici, v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a dále v ordinaci stomatologa, ambulantní péče pro obviněné a odsouzené, umístěné ve vazební věznici, v ordinacích odborných lékařů ve spolupráci s ostatními primariáty následně: ordinace psychiatrie, oční, ORL, neurologie, kožní, interní, endoskopické pracoviště, diabetická poradna, revmatologie, rehabilitace, chirurgie, gynekologie, ortopedie a urologie. V neposlední řadě je zajišťována péče i pro příslušníky a zaměstnance vazební věznice a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR praktickým lékařem v ordinaci závodní preventivní péče v ordinaci Na Květnici.

85 komentáře v “Věznice Praha Pankrác

 • Marketa

  (12.12.2021 - 1:31)

  Dobrý den,
  přítel je nejspíš umístěn v cele s drobnohledem, typ B. Můžete mi stručně popsat, co všechno může a co ne???
  Co je specifické pro toto zařízení.
  Velice děkuji

  • obase.cz

   (12.12.2021 - 19:38)

   Dobrý den. Je mi líto, ale odpověď by byla velmi dlouhá. Věznice s drobnohledem navíc neexistuje. Možná jste myslela věznice s dohledem, která už ovšem také neexistuje. Předpokládám, že tedy půjde o věznici s ostrahou se středním stupněm střežení. Ve zkratce druhý nejsilnější typ věznice. O.

   • Monika Ferkova

    (18.1.2022 - 18:27)

    Dobrý den, chci se zeptat máte u Vas ve věznici celu typu A? Děkuji Monika

    • obase.cz

     (18.1.2022 - 19:51)

     Ano.

     • Michal Bouček

      (1.11.2022 - 7:05)

      Dobrý den chci se zeptat 31.10.2022 k vám nastoupila moje Přítelkyně má to na 10.mesicu za Alimenty můžu ji posílat tiskoviny,tužky,papír na psaní,známky a v jakém oddělení bude umístěna a navíc je asi i Těhotná pokud by se to potvrdilo tak jaké jsou pro ni podmínky Děkuji Michal

      • obase.cz

       (2.11.2022 - 21:21)

       Dobrý den. Posílat můžete. Pokud je těhotná, bude pravděpodobně propuštěna. Na jakém oddělení bude umístěna Vám neumím říci. O.

 • Marketa

  (12.12.2021 - 23:23)

  Dobrý večer, myslela jsem si, že to nebude jednoduchá odpověď…
  Víte, jsem že všeho tak dtrichu zmatená.
  Vůbec jsem netušila, že můj přítel může takto dopadnout, z toho plyne moje určita najivita…Pocity jsem měla občas podivné, ale v hektickém životě o tom toliko nepřemýšlíte.
  Chtěla bych se se vás zeptat, je zařazen do tzv. B. Odpykává si trest za neplacení alimentů, jà o tom nevěděla….snad od roku 2016 cca, dostal 10 měsíců.Je to možné,?
  A může spolu souviset, že není prvotrestaný???Tuším v roce 2000 se něco odehrálo.
  Prosím, kolik může opravdu nejvíce dostat?
  Jaký je ve stručnosti reživ v B zařazení?
  Moc děkuju za odpověď.

  • obase.cz

   (14.12.2021 - 20:15)

   Dobrý den. Ano možné to je. Kolik může dostat neumím odhadnout neznám podrobnosti případu. Těžko popsat režim v B. Je to standardní režim. Pokud by byl vícekrát trestaný, byl by zařazen v přísnějším režimu. O.

 • Hana

  (25.1.2022 - 14:01)

  Ahoj. Máte někdo informaci, co je oddíl A1C? Jak to tam vypadá, kdo tam je a vůbec něco konkrétnějšího? Děkuji.

  • obase.cz

   (28.1.2022 - 6:53)

   Dobrý den. A1C je nástupní oddělení. O.

  • Eva

   (25.5.2022 - 19:48)

   Je na Pankráci možnost svářečského kurzu?

   • obase.cz

    (25.5.2022 - 19:59)

    Dobrý den. Není. O.

  • Standa

   (10.10.2022 - 2:57)

   A1c je nástupní oddělení pro“Béčkaře“

 • Hana

  (3.2.2022 - 13:19)

  Ahoj, aktuální zkušenost z věznice Pankrác k telefonování: První týden: Zasláno poštou čestné prohlášení potvrzené na CzechPoint, které by mi poskytlo možnost spojit se s přítelem telefonicky. Tento týden je to třetí týden a přítel teprve dostal telefonní kartu a bude se ověřovat mé telefonní číslo, abychom se mohli spojit. Podobnou zkušenost má známá, která také musela čekat 3 týdny na vyřízení na Pankráci, než si s přítelem mohli poprvé zavolat. A aktuálně se tam kvůli pandemii řeší také spojení s vězni přes Skype, tam zatím vůbec netuším, v jakém je to stavu a jestli to bude partnerovi umožněno.

 • Klara šámalová

  (10.2.2022 - 18:09)

  Dobrý den ,v pondělí jdu na návštěvu za přítelem,poprvé. Mohu mu donést do vazby drogerii a papirenske potřeby?dekuji

  • obase.cz

   (10.2.2022 - 19:44)

   Dobrý den. Nikoli. Nemůžete. O.

   • Jan

    (6.11.2022 - 10:39)

    Ano můžete do vazby neomezeně

 • Danka

  (12.2.2022 - 20:35)

  Prosim poradite mi nekdo jestli u navstevy si sebou muzu vzit hotovost, abych tam manzelovi neco koupila, co si behem te navstevy sni nebo vypije? Ma nekdo z Pankrace zkusenost, co se pri te navsteve tam da vubec koupit? Dekuji vam za radu.

  • obase.cz

   (14.2.2022 - 19:53)

   Dobrý den ano můžete. O.

   • Danka

    (22.2.2022 - 9:41)

    Zdravim. Tak neni tam povoleno nic. Mohla jsem sebou mit jenom papirove kapesnicky. Vse ostatni muselo zustat dole ve skrince.

  • Standa

   (10.10.2022 - 2:59)

   Vůbec nic… Je tam jen voda!!!

 • Péťa

  (20.3.2022 - 8:43)

  Ahojky. Chci se s vámi už po několikáté podělit o zkušenosti s návštěvami, ať víte co vás čeká.
  Když vám domů přijde navštívenka, píšou tam, že máte přijít minimálně o 30 minut dříve. Ze zkušenosti můžu říct, že je to zbytečné chodit dřív, protože stejně budete čekat v té jejich čekárně. Takže chodím 20 minut předem a bohatě to stačí. Když tam dorazíte, jdete do místnosti, kde zkontrolují vaší navštívenku a občanku. Bacha, nepustí vás tam, pokud jste ztratili občanku a máte jenom ten náhradní papír.
  Před prvními mřížemi je velká čekárna se stoly a židlemi, kde můžete počkat. V chodbě je WC (jen pro odvážné) a automat na pití (bere jen hotovost).
  Dovnitř si nemůžete vzít nic, kromě občanky a papírových kapesníčků. Ani to pití vám nepovolí, takže vám doporučuju se napít dole. Ještě u toho vstupu mají zamykatelné skříňky, kam si dáte kabelku se všemi věcmi. Návštěvy vězňů z oddělení s nízkým typem zabezpečení se konají ve velké tělocvičně 1. patra. Tam je alespoň WC, ale žádná možnost občerstvení. Když přijdete nahoru, musíte si obout jejich roztrhané látkové návleky, což je o rozbití držky na těch dřevěných parketách a pak vám řeknou, které číslo stolku bude vaše. Stolky jsou malé, dřevěné a sedíte naproti sobě. Můžete se držet za ruce, s tím ostraha nemá problém. Přišlo mi, že jsou tam velmi tolerantní. Na soukromí moc nečekejte. Stolky jsou zhruba metr od sebe, takže slyšíte, kdo co říká.
  Bachaři sedí celou dobu na začátku tělocvičny a občas procházejí mezi stolky. Obecně to probíhá docela v poklidu. Doporučuji vám si vzít hodinky, ať máte představu o tom, kolik času vám zbývá do konce. Hodiny tam sice visí, ale očividně se před lety zastavili. Tak to jsou moje poznatky z návštěv na Pankráci.

  • Michal

   (30.3.2022 - 14:24)

   Jen pro upřesnění, ve velké tělocvičně probíhají standartně všechny návštěvy odsouzených, a to i ze středního a vysokého stupně zabezpečení.
   Pokud je některý odsouzený považován za rizikového (včetně rizika „pašování“ nepovolených věcí do věznice), pak jeho návštěva probíhá v jiné budově, kde probíhají vazební návštěvy, z malé komory s okýnkem před kterým sedí návštěva. Okýnko je opatřeno sklem, to může být zavřené a návštěva může probíhat přes sko a přes telefonní aparát.

   • Magdalena

    (4.5.2022 - 21:03)

    Ss vsim s vami sohlasim!!

 • Týna

  (11.4.2022 - 12:58)

  Dobrý den,
  Budeme si moc někdy přinést i nějaký pití na návštěvu? Neboť sedět s odsouzennym 3h bez pití je docela nemožné, hlavně pro cukrovkaře., už není nouzový stav vse se z lehka rozvolnilo, Ideal by bylo třeba kelímky a klidně vaší vodu s kohoutku, nemusíme si nosit s automatu. Jako bylo by to fajn to je jedine mínus které věznice má. Ani se nebráním X kelímku dozasobit 🙂

  • obase.cz

   (13.4.2022 - 19:52)

   Dobrý den. Obávám se, že ne. O.

 • Jan

  (16.5.2022 - 20:07)

  VTOS na Pankráci je hrůza. K doktorovi se jen tak nedostanete , policajti ktéry vám nic neřeknou. Sam jsem si tam prožil 40 měsíců a musím říct že je to nejhorší kriminal v Praze … Kdyby ste měl umřít tak vás překročej a jdou dál. Všechno je jim na obtíž. Vychovatel vás vidí 30s denne a pise na vás posudky k soudu … Co to je ..

 • Olga

  (15.9.2022 - 8:01)

  Dobrý den,
  Partner je na Pankráci ve VTOS v nízkém stupni. Můžu na návštěvu donést narokovy balík a nechat jej na bráně? S tím že by mu ho pak dali? Dekuji

  • obase.cz

   (17.9.2022 - 17:08)

   Dobrý den. Obávám se, že nikoliv. O.

 • Katka

  (6.10.2022 - 11:56)

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda když je přítel kvůli soudu eskortován do Prahy do Vazební věznice Pankrác a bude tam trávit týden na vazbě, zda může zavolat. Moc děkuji za jakoukoli odpověď. K.

  • obase.cz

   (9.10.2022 - 15:18)

   Dobrý den. V praxi záleží na ochotě zaměstnanců věznice. O.

 • Michal Bouček

  (3.11.2022 - 6:31)

  Dobrý den chci se zeptat 31.10.2022 k vám nastoupila moje Přítelkyně má to na 10.mesicu za Alimenty můžu ji posílat tiskoviny,tužky,papír na psaní,známky a v jakém oddělení bude umístěna a navíc je asi i Těhotná pokud by se to potvrdilo tak jaké jsou pro ni podmínky Děkuji Michal

  • obase.cz

   (7.11.2022 - 20:23)

   Dobrý den. Nepíšete do věznice. Poslat dopisní potřeby můžete. Kde bude umístěna nevím. Pokud je těhotná, pravděpodobně bude propuštěna. O.

 • Anonym

  (5.11.2022 - 11:04)

  CHCI SE ZEPTAT JESTLI DNES JSOU NASTEVY DEKUJU ZA ODPOVED

  • obase.cz

   (7.11.2022 - 20:33)

   Dobrý den. Mluvili jsme spolu po telefonu. O.

   • Anonym

    (9.12.2022 - 9:43)

    Dobrý den chtěla bych se zeptat nedávno mi zavřeli kámoše za Alimenty ale v dopise mě žádá o balík i peníze zda muzu poslat nebo ne. Děkuji za odpověď.

    • obase.cz

     (11.12.2022 - 19:56)

     Dobrý den. Pokud Vás o to žádá tak ano. O.

 • Ondřej

  (6.12.2022 - 19:56)

  Dobrý den,
  nevíte někdo, na kterých místech (myšleno na mapě) jsou nemocnice, ÚVZD a „sekyrárna“?

  • Kristýna

   (9.12.2022 - 23:19)

   Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Přítel je momentálně ve věznici na Pankráci. Dochází mu tabák a já bych se chtěla zeptat, jestli je možné mu ho poslat v kilovce? Nebo tabak musí být v 5kg. Děkuji moc. A ještě bych se chtěla zeptat kam mám jít až půjdu na návštěvu? Je to tam kde ho přijímali? Děkuji

   • obase.cz

    (11.12.2022 - 19:57)

    Tabák musí být v narokovém balíku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.