Připojení partnera k ž. o PP

Připojení partnera k ž. o PP-vzor

Odesílatel:

Nar. 22. 5. 1987

Bydliště: Filipa Divného 77, Ostrava 703 00

Adresát:

Městský soud v Brně

Polní 994/39

608 01 Brno

Číslo jednací:

V Ostravě, 1.10. 2015

Věc: Připojení se k žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění

 

Tímto se jako družka Aleše Nováka připojuji k žádosti o jeho podmíněné propuštění. V prosinci 2015 to bude 2,5 roku od doby, co si pravidelně dopisujeme a dva roky, co odsouzeného ve věznici Břeclav pravidelně navštěvuji. Během této doby pozoruji, že odsouzený si je vědom svého provinění a uvědomuje si důsledky svého jednání z minulosti. Toto je jeho mementem při posuzování životních rozhodnutí a plánování budoucnosti. Já sama jsem byla v slušnosti vychována a budu jej v jeho přesvědčení nadále podporovat. Jsem dostatečně finančně zajištěna, což nám po propuštění velmi zjednoduší situaci. Jsem připravena mu nabídnout bydlení na níže uvedené adrese a také finanční zajištění do doby než bude plnohodnotně zařazen do pracovního procesu.

Adresa bydliště:

Filipa Divného 77, Ostrava 703 00

Plánujeme společnou budoucnost, kterou chceme ztvrdit sňatkem.

Vzhledem k výše uvedenému shledávám jako kontraproduktivní další věznění, které Tomáše osobnostně již nikam neposune.

S úctou ……………………………

Alice Janků

Ke stažení- připojení partnera