Jak dlouho můžete být ve vazbě

Obecně by mělo platit, že ve vazbě by měl obviněný pobýt jen nezbytně dlouhou dobu. Celková maximální doba trvání vazby se pak liší podle skutků, pro které je obviněný stíhaný.

1 rok maximálně pokud se jedná o obvinění z přečinu.

2 roky maximálně pokud jde o obvinění ze zločinu

3 roky, pokud jde o zvlášť závažný zločin

4 roky, pokud jde o zločin pro který je možné uložit výjimečný trest. 

Nejvýše do třetiny této maximální doby však musí být podána obžaloba. Tzn. například u přečinu do 4 měsíců. Pokud do té doby obžaloba není, obviněný musí být propuštěný.

Tzv. koluzní vazba, tedy vazba z důvodu možnosti maření vyšetřování může trvat maximálně 3 měsíce. Výjimkou je situace, kdy se obviněný během vazby pokusil nějakým způsobem ovlivňovat svědky nebo spoluobviněné. V takovém případě může soud na návrh státního zástupce koluzní vazbu prodloužit. V případě, že obviněný nemá zároveň další důvody vazby, musí být po třech měsících propuštěn.

Do doby vazby se započítává doba od okamžiku zadržení policií.

Čtěte dál:

Od zadržení k vazbě.

Jak vypadá vazební cela.

Jídlo ve vazbě.

Vycházky, návštěvy, korespondence.

Specifické druhy vazby.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.