Připojení rodičů k žádosti o PP

Připojení rodičů k žádosti o  PP

 POUZE VZOR!!!!!!!!!

Obvodnímu soudu, Okresnímu soudu v …

Adresa…..

_______________________________________________________________________

ke sp. zn.: spisová značka rozsudku (aktuální nynější odsouzení)

Věc:           Připojení k žádosti odsouzeného, jméno odsouzeného, nar. narození odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Připojuji se k žádosti mého syna, bratra, manžela apod., jméno odsouzeného narozeného …., bytem ……., PSČ: …., o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Můj syn, bratr, manžel, jméno byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu …., ze dne ….., sp.zn.:……, k trestu odnětí svobody v délce ….., za druh trestné činnosti např. majetkovou trestnou činnost § …… Pro výkon tohoto trestu byl zařazen do věznice ….. např. s ostrahou, a nyní vykonává trest  ve  věznici ……

Polovina (nebo 2/3 trestu) doby výkonu tohoto trestu mu uplyne/ou  dne ……

Připojuji se jako matka, manželka  apod. odsouzeného ……. k žádosti o podmíněné propuštění z výkonu uvedeného trestu odnětí svobody mého syna,manžela, bratra apod. ………, protože jsem přesvědčena, že splnil podmínky uvedené v § 88 odst. 1 písm. a) tr. zák..

V rámci připojení se k této žádosti uvádím následující skutečnosti.

Např.:  

Po celou dobu výkonu trestu mého syna jsem s ním v pravidelném osobním i písemném kontaktu.

Zde můžete uvést stručně své zkušenosti se synem (nebo jiná role, manžel apod.) během výkonu trestu, vaše úvahy, pozorování apod..

Ze svého negativního jednání si vzal ponaučení a na svobodě chce vést řádný život, založit si rodinu a pracovat. V tomto snažení jsem připravena ho jako jeho (matka,…) plně podpořit ve všech směrech zapojení se do řádného života na svobodě.

Tady je nejlepší napsat, co a jak bude vypadat, když bude syn propuštěn, pomoc, podpora, finance (i když půjde syn do Prahy bydlet na ubytovnu, tak mu pomůžu a budu ho podporovat v tom, že domů se může vždy vrátit- zde uvést adresu, kam by se mohl vrátit)!!!

Z mých pravidelných kontaktů s manželem (bratrem, synem…) je zřejmé, že trest byl dostatečný k tomu, aby si své negativní jednání z minulosti plně uvědomil, a do budoucna se již ničeho takového nedopustil.

Ze všech uvedených důvodů navrhuji/navrhujeme, aby příslušný soud v …., rozhodl o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve věci našeho syna apod., a stanovil mu přiměřenou zkušební dobu.

Místo a datum

            Jméno a adresa

Vzor-pripojeni-ro-k-pp