Čestné prohlášení k návštěvám/žádost

Vzor čestného prohlášení k umožnění návštěvy druha, žádost o návštěvu

Stále více lidí se na nás obrací s prosbou o radu, jak mají napsat čestné prohlášení, případně formulovat žádost o umožnění návštěvy, pokud mají někoho blízkého ve výkonu trestu a zároveň nejsou v příbuzenském poměru. Vypracoval jsem tedy vzor takového čestného prohlášení a zároveň žádosti. Světlé části je nutno vyplnit podle vašich údajů a podpis druha na svobodě nechat ověřit na poště. Pošlete odsouzenému, který podepíše svou část a žádost a předá vychovateli, nebo jinému zaměstnanci věznice. Pokud vše provedete správně, domnívám se, že věznice nemá příliš prostoru pro zamítnutí takové žádosti. Samozřejmě budu rád za vaše zkušenosti. Odkaz na vzor ve wordu zde.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Aneta Kaucká narozená 11.11.2000, bytem Vodičkova 21, Praha prohlašuji, že jsem družkou Tomáše Vokouna nar. 25.5.1990, bytem Tranvajáků 99, Praha. tč. Ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Vinařice

Dále prohlašuji, že jsem mu osobou blízkou ve smyslu § 22 Občanského zákoníku a § 19 odst. 1 Zákona o výkonu trestu. Tedy, pokud by můj druh utrpěl újmu, pak tuto újmu pociťuji důvodně jako újmu vlastní. Důvodem je citová a mentální vázanost.

 

 

 

Praze 19.5.2020

 

Aneta Kaucká

 

(ideálně nechat podpis ověřit na poště)

 

 

 

Tomáš Vokoun narozený 25.5.1990, bytem Tranvajáků 99, Praha tč. Ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Vinařice, prohlašuji, že jsem druhem Anety Kaucké narozené 11.11.2000, bytem Vodičkova 21, Praha

Dále prohlašuji, že jsem jí osobou blízkou ve smyslu § 22 Občanského zákoníku a § 19 odst. 1 Zákona o výkonu trestu. Tedy, pokud by má družka utrpěla újmu, pak tuto újmu pociťuji důvodně jako újmu vlastní. Důvodem je citová a mentální vázanost.

 

 

 

Ve Vinařicích 22.5.2020

 

 

Tomáš Vokoun

 

(podepíše odsouzený ve věznici)

 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ NÁVŠTĚVY

 

Tomáš Vokoun narozený 25.5.1990,

bytem Tranvajáků 99, Praha

tč. Ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici

 

 

Věznici Vinařice

 

 

Žádost o umožnění návštěvy osoby blízké

 

 

Vážení,

 

obracím  se na Vás s žádostí o umožnění návštěvy Anety Kaucké narozené 11.11.2000, bytem Vodičkova 21, tedy osoby blízké za podmínek stanovených zákonem o výkonu trestu, vyhlášky ministerstva spravedlnosti  č. 345/1999 a vnitřním řádem věznice. A to v termínu obvyklém, tedy (dopíše odsouzený). Zároveň prosím o dopsání této osoby do návštěvní karty odsouzeného, případně jiného informačního systému, tak aby další návštěvy této osoby mohly proběhnout již obvyklou žádankou o povolení návštěv.

 

 

Ve Vinařicích dne 23.5.2020

 

S úctou

 

Tomáš Vokoun

 

 

Příloha čestné prohlášení

 

 

3 komentáře v “Čestné prohlášení k návštěvám/žádost

  Olga Drapakova

  (30.6.2020 - 5:35)

  Dobrý den jak zruším cestne prohlášení o tom ze již nejsem osobou blízkou v mem případě druzkou

   obase.cz

   (30.6.2020 - 7:28)

   Dobrý den, doručením nového čestného prohlášení. O.

  Kristýna

  (2.9.2020 - 15:17)

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, jak a komu napsat žádost o povolení návštěvy po převezeni na soud ,pokud to vlastně jde…? Mojeho druha zavřeli 400 km od nás a čeká ho ale v říjnu soud v našem městě.. v září se nám má narodit druha dcera a nedokážu si představit s ní jet 400km daleko… myslíte,že vy byla možnost spojit soud pak s návštěvou? Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.