Právní rady

Právní rady odsouzeným ve vězení a jejich blízkým

Odpovídá právník – pokud chcete právní radu od právníka advokátní kanceláře

Odpovídá právník

Dobrý den,

jak ostatně lépe pomoci, než právními radami. V první řadě dáváme  seznam důležitých dokumentů ke stažení.

  1. Trestní zákon Trestni-zakon(aktuální znění)
  2. Zákon o výkonu trestu aktuální znění
  3. Vyhláška MS o srážkách ze mzdy odsouzených vyhláška odměny
  4. Zákon o výkonu vazby aktuální znění
  5. Vyhláška MS o výkonu trestu aktuální znění
  6. Vyhláška o výkonu vazby aktuální znění
  7. Trestní řád aktuální znění
  8. Ústava ČR  úplné znění

Součástí důležitých dokumentů je také vnitřní řád věznice, který musí být v souladu s výše vypsanými předpisy. Každá věznice má svůj vlastní, a tento musí, dále schvalovat Generální ředitelství VS. Pokud v řádu najdete slova, jako zpravidla, pak s tím z pravidla vůbec nepočítejte. Vnitřní řády najdete ke stažení u popisů věznic.

Starší diskuze