Výklad pojmů z vězení

Jako každá oblast lidské činnosti má své specifické výrazy a pojmy, tak i oblast vězeňství. Zde se tedy objeví všechny známé pojmy, výrazy, a zkratky s výkonem trestu související.

Krom tohoto se můžete podívat na oficiální výklad z otevřených zdrojů zde výklad pojmů

Pojmy:

2/3 podmíněné propuštění z výkonu trestu po 2/3 trestu. U některých zvlášť závažných zločinů je možné propuštění až po dvou třetinách trestu

Basa – věznice

Bachař – bengo, žandár, policajt – jedná se o zaměstnance vězeňské služby v uniformě

Balík nárokový – jedná se o balík o hmotnosti do 5 kg, který je možné ve výkonu trestu přijmout jednou za 6 měsíců (vazba a mladiství jednou za 3 měsíce). Balík může obsahovat trvanlivé potraviny, kuřácké potřeby, sypané nápoje, hygienu, apod.  Rozsah věcí, které je možné poslat, či donést na návštěvy, je v různých věznicích různý. Na balík se vydává tzv. balíčenka, bez tohoto potvrzení balík nelze přijmout

Balík civilní – to je balík s civilním oblečením, jeho posílání je velmi individuální, a bývá na povolení speciálního pedagoga, či vychovatele. Není na něj právní nárok, ale obecně se věznice přijímání sportovního oblečení, nebo spodního prádla nebrání

Balík hygienický – V osvícenějších věznicích existuje institut hygienického balíku. Zhruba jednou za 2 měsíce lze jeho prostřednictvím zaslat – donést odsouzenému věci potřebné k hygieně. V mnoha věznicích je tato možnost zrušena především kvůli pašování drog v šamponech apod.

Balík (program zacházení) – někde existuje i tzv. balíček pro program zacházení. Např. pokud někde funguje kurz vaření, může pedagog povolit zaslání koření, či hořké čokolády. Obvykle do 1-2 kg.

Balíčenka – potvrzení o povolení přijetí balíku. V některých věznicích je toto potvrzení nutné, a bez něj není balík vydán. Toto potvrzení vydává vychovatel na základě nároku

Barákový – odsouzený, který je zároveň jakýmsi prostředníkem mezi odsouzenými a zaměstnanci. Často dělá práci za zaměstnance a z toho mu plynou výhody a výsostné postavení. Jedná se o formu spolupráce. Ale není to jen negativní role

Baťoh – velmi vysoký trest

Bešelit – být zavřený

Bonzák – tlačítko nouze k přivolání dozorce

Buchna injekční stříkačka

Bufet – zavírací otvor v katru, kterým se podává jídlo

Cáchař – vězeň starající se o věci zaměstnávání odsouzených a pomáhající v administrativě. Vnímáno jako nejvyšší vězeňská pozice. Relativně dobře placené místo. Navíc má prostě přístup všude. Tato funkce je zachována jen ve větších věznicích

Cimra – místnost, kde vězni bydlí, cela, nebo ložnice

Chábr –  Zvláštní forma přátelství. Chábr je něco jako nejlepší kamarád ve vězení. Specialitou je,  že chábrovství propuštěním většinou končí

Chodbař – je vězeň, který na uzavřených odděleních vydává stravu a zalívá vodu. Chodbař může být taky jediný, kdo Vám zprostředkuje nějaký kontakt. Většinou ale při komunikaci s ním vedle něj stojí dozorce. Hlavně na vazbě je to důležitá spojka

Čórka – trestný čin krádeže

Dálková eskorta – celodenní převoz do jiné věznice

Diferenčka – skupina vnitřní diferenciace, více  zde

Díra – oddělení výkonu kázeňských trestů. Někde jde jen o formální trest a odsouzení si tam chodí odpočinout z oddílu. Jinde se jedná o opravdu nepříjemnou formu trestu. Jste v cele, kde nemáte nic, než zdi. Maximálně lze udělit na 20 dní

Dohled – věznice s nejmírnějším stupněm střežení (jen teoreticky)

Dozor – věznice s druhým nejnižším stupněm střežení. Fakticky však nejvýhodnější

Deka – způsob potrestání mezi vězni,kdy se na odsouzeného hodí deka a kopne si každý, kdo jde kolem

El-paso – výraz pro trestný čin loupeže. Jedná se o skutek hodnocený vysokými sazbami

Filcung – důkladná prohlídka ložnic, cel, s různou intenzitou. Nic příjemného

Flastr – kázeňský trest

Intrik – nerovné jednání za účelem poškození konkurenta ze zlé vůle, nebo podvod

Kartáč – věznice Valdice (podle Kartouzy)

Katr – dveře do cely

Karate – porno časopis

Kázeňák – kázeňský trest – způsob trestání odsouzeného za spáchané prohřešky během výkonu trestu. Pohybuje se od důtky, až po trest samovazby (díry). Hlavním problémem je však škraloup v posudku, který se muže mazat třeba i rok

Kápéčko– pravá ruka barákového

Kilovka – jedná se o zásilky, neoficiální. Tedy někdy někde někdo přimhouří oko, a pustí zásilku s tabákem, čokoládou apod. Protože to dříve fungovalo běžně, a bylo to do jednoho kilogramu, ustálil se název kiovky. Dnes se tak pojmenovávají zejména zásilky ve velikých obálkách s psacími potřebami, časopisy, knihami apod.

Konina – kůň vězeň sloužící jiným pro uznání z donucení, či za úplatu. Většinou za služby dostává i jakousi pseudo – ochranu od silnějších. Druhá nejnižší ,,pozice“ ve vězení. Je to rovněž urážka

Konfident největší urážka pro vězně. Jedná se o člověka, který udává

Koňovat – má dva významy, jednak se jedná o způsob posílání všeho možného pomocí systému lanovek mezi celami skrz okna, a pak koňovat znamená také sloužit nějakému vězni za úplatu, nebo ze strachu

Král– onačení dříve užívané pro hlavu vězňů. Dnes se používá spíše jako provokativní označení pro někoho, kdo nebere ohled na ostatní

Kolchoz – jedná se o zvláštní druh společenství dvou a více lidí, kteří mají vše společné. Jídlo, kávu, tabák, společně si vaří  apod.

Kvak kvašený alkoholický nápoj max. 19% alk.

LV (elvéčko)- eskorta k lékařskému vyšetření do civilní nemocnice

Mařenka – výraz pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (veliká část odsouzených)

Mrskat – trápit se, být smutný, mít deprese

,,Mukl“ – výraz, který vznikl v lágrech. Zkráceně znamená muž určený k likvidaci. Má hanlivý i pochvalný význam (záleží, od koho zazní). Aktuálně je to prostě označení vězně

Navštívenka – potvrzení o povolení návštěvy

Nachcat – mít pozitivní výsledek testu na drogy

Nálož – přidání dalšího trestu, nebo též vysoký trest

Nápasnost – lakomost

Nástupák – oddělení, kam se nastupuje výkon trestu ve vazebních věznicích

Nášup – přidání dalšího trestu

NB – nárokový balík do hmotnosti 5 kg

Oddíl – většinou část ubytovny pro odsouzené pro cca 20 – 180 odsouzených. Do různých oddělení se sdružují odsouzení s podobnými vlastnostmi

Paleta – velmi vysoký trest

Palba – vysoký trest

Pálka – vysoký trest

Pampeliška – ohrožený díky špatné pověsti, homosexuál, transvestita, udavač, odsouzený za násilí na ženě, dětech, starších osobách, nebo prostě jen psychicky slabý člověk

Pampeliškárna – oddělení pro ohrožené osoby.

Pentagon– administrativní část věznice.

Platovka -platová skupina. Ve výkonu trestu jsou možné čtyři. První začíná na 5500 Kč měsíčně brutto, druhá je 8220 Kč, třetí 11000 Kč, a čtvrtá 13750 Kč. V zásadě se používají jen dvě, protože pro tu třetí a čtvrtou je třeba vykonávat práci, pro kterou je třeba vysokého vzdělání

Pochvala – zvláštní způsob odměny. V zásadě nic moc neznamená, jen je to malé plus do posudků

Ponorka– ponorný vařič, nebo eskortní autobus

Prcačkář – odsouzený za mravnostní delikt

Přečin– trestný čin, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 5 let a všechny trestné činy spáchané z nedbalosti

P.P. (půlka) – podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

PTčko perušení trestu odnětí svobody. V podstatě nejvyšší možná odměna pro odsouzeného. Trest lze přerušit na 20 dní (mimo zdravotního přerušení)

Přeřazení – přeřazení do mírnějšího typu věznice

Rajóny – úklid svěřené části oddělení – vytírání apod.

Raketa – vysoký trest

Sčíták – početní prověrka stavu odsouzených

Sarpo – počítačový systém hodnocení odsouzených majících své mouchy. Jednoduše – lidé nejsou digitální

Sintr – vězeňský mundur

Sociálka – jedná se o sociálního pracovníka ve věznici, nebo o výraz pro sociální kapesné (100 Kč)

Speciální pedagog – výchovný nadřízený vychovatele. V některých věznicích se s ním roky nemusíte setkat. Vytváří programy zacházení, někdy i různé kroužky apod.

Ostraha věznice s ostrahou. Nejběžnější typ věznice. Všehochuť. Na vycházky mimo věznici, nějaké výhody apod. spíš zapomeňte

VIS – vězeňský informační systém od společnosti Microsoft, která však podporu již zastavila

Vrecko – vězeňská taška pro věci do práce.

VS – vězeňská služba, či vězeňská stráž

VT – výkon trestu odnětí svobody

Vychovatel – administrativní pracovník, který vás hodnotí podle toho, co má napsáno a vydává poštu. Mimo tuto činnost mu pro administrativní zátěž většinou na nic více nezbývá čas. Může pro vás lecos udělat, ale …

Výstup – propuštění, datum konce trestu

Trestňák – oddělení pro problematické odsouzené

Zvýšená ostraha odkladiště pro silné povahy. Nejtvrdší střežení pro dlouhé tresty

Živý – peníze v hotovosti.

Jako každá oblast lidské činnosti má své specifické výrazy a pojmy, tak i oblast vězeňství. Zde se tedy objeví všechny známé pojmy, výrazy a zkratky s výkonem trestu související.

Mimo toto se můžete podívat na oficiální výklad z otevřených zdrojů zde výklad pojmů

Pojmy:

2/3 podmíněné propuštění z výkonu trestu po 2/3 trestu. U některých zvlášť závažných zločinů je možné propuštění až po dvou třetinách trestu

Basa – věznice

Bachař – bengo, žandár, policajt – jedná se o zaměstnance vězeňské služby v uniformě

Balík nárokový – jedná se o balík o hmotnosti 5 kg, který je možné ve výkonu trestu přijmout jednou za 6 měsíců. (vazba a mladiství 1*za 3 měsíce). Balík může obsahovat trvanlivé potraviny, kuřácké potřeby, sypané nápoje, hygiena, apod.  Rozsah věcí, které je možné poslat, či donést na návštěvy je v různých věznicích různý Na balík se vydává tzv. balíčenka, bez tohoto potvrzení balík nelze přim

Balík civilní – to je balík s civilním oblečením, jeho posílání je velmi individuální a bývá na povolení speciálního pedagoga, či vychovatele. Není na něj právní nárok, ale obecně se věznice přijímání sportovního oblečení, nebo spodního prádla nebrání.

Balík hygienický – V osvícenějších věznicích existuje institut hygienického balíku. Cca. 1* za 2 měsíce lze jeho prostřednictvím zaslat- donést odsouzenému věci potřebné k hygieně. V mnoha věznicích je tato možnost zrušena především kvůli pašování drog v šamponech apod.

Balík (program zacházení) – někde existuje i tzv. balíček pro program zacházení. Např. pokud někde funguje kurz vaření, může pedagog povolit zaslání koření, či hořké čokolády. Obvykle do 1-2 kg.

Balíčenka – Potvrzení o povolení přijetí balíku. V některých věznicích je toto potvrzení nutné a bez něj není balík vydám. Toto potvrzení vydává vychovatel na základě nároku.

Barákový – Odsouzený, který je zároveň jakým si prostředníkem mezi odsouzenými a zaměstnanci. Často dělá práci za zaměstnance a z toho mu plynu výhody a výsostné postavení. Jedná se o formu spolupráce. Ale není to jen negativní role.

Bonzák – tlačítko nouze, k přivolání dozorce.

Buchna – injekční stříkačka.

Bufet – otvor zavírací otvor v katru, kterým se podává jídlo.

Cáchař – vězeň starající se o věci zaměstnávání odsouzených a pomáhající v administrativě. Vnímáno jako nejvyšší vězeňská pozice. Relativně dobře placené místo. Navíc mí prostě přístup všude. Tato funkce je zachována jen ve větších věznicích.

Cimra – místnost, kde vězni bydlí, cela, nebo ložnice.

Chábr –  Zvláštní forma přátelství. Chábr je něco jako nejlepší kamarád ve vězení. Specialitou je, ž e chábrovství propuštěním většinou končí.

Chodbař – je vězeň, který na uzavřených odděleních vydává stravu a zalívá vodu. Chodbař může být taky jediný, kdo Vám zprostředkuje nějaký kontakt. Většinou ale při komunikaci s ním vedle něj stojí dozorce. Hlavně na vazbě je to důležitá spojka.

Čórka – trestný čin krádeže.

Dálková eskorta– celodenní převoz do jiné věznice

Diferenčka – (skupina vnitřní diferenciace) info zde.

Díra – oddělení výkonu kázeňských trestů. Někde jde jen o formální trest a odsouzení si tam chodí odpočinout z oddílu. Jinde se jedná o opravdu nepříjemnou formu trestu. Jste na cele, kde nemáte nic než zdi. Maximálně lze udělit na 20 dní.

Dohled – věznice s nejmírnějším stupněm střežení (jen teoreticky)

Dozor – věznice s druhým nejnižším stupněm střežení. Fakticky však nejvýhodnější

Deka – způsob potrestání mezi vězni, kdy se na odsouzeného hodí deka a kopne si, kdo jde kolem.

El-paso – výraz pro trestný čin loupeže. Jedná se o skutek hodnocený vysokými sazbami.

Filcung – důkladná prohlídka ložnic, cel, s různou intenzitou. Nic příjemného.

Flastr – Kázeňský trest.

Intrik – nerovné jednání za účelem poškození konkurenta, ze zlé vůle, nebo podvod.

Kartáč – věznice Valdice (podle Kartouzy)

Katr – dveře do cely.

Kázeňák – kázeňský trest – způsob trestání odsouzeného za spáchané prohřešky během výkonu trestu. Pohybuje se od důtky, až po trest samovazby (díry). Hlavním problémem je však škraloup v posudku, který se muže mazat třeba i rok.

Kápéčko– pravá ruka barákového.

Kilovka – jedná se o zásilky, neoficiální. Tedy někdy někde někdo přimhouří oko a pustí zásilku s tabákem, čokoládou apod. Protože to dříve fungovalo běžně a bylo to do jednoho kilogramu, ustálil se název kylovky. Dnes se tak pojmenovávají zejména zásilky ve velikých obálkách s psacími potřebami, časopisy knihami a pod.

Konina-kůň – vězeň sloužící jiným pro uznání, z donucení, či za úplatu. Většinou za služby dostává i jakou si pseudo- ochranu od silnějších. Druhá nejnižší ,,pozice“ ve vězení. Je to rovněž urážka.

Konfident – Největší urážka pro vězně. Jedná se o člověka, který udává.

Koňovat – Má dva významy, jednak se jedná o způsob posílání všeho možného pomocí systému lanovek mezi celami zkrs okna a pak koňovat znamená také, sloužit nějakému vězni, za úplatu, nebo ze strachu.

Král– Onačení dříve užívané pro hlavu vězňů. Dnes se používá spíše jako provokativní označení pro někoho, kdo nebere ohled na ostatní.

Kolchoz – jedná se o zvláštní druh společenství dvou a více lidí, kteří mají vše společné. Jídlo, kávu, tabák společně si vaří a pod.

Kvak – kvašený alkoholický nápoj max. 19% alk.

LV (elvéčko)- Eskorta k lékařskému vyšetření do civilní nemocnice.

Mařenka – výraz pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (veliká část odsouzených).

Mrskat – Trápit se, být smutný, mít deprese.

,,Mukl“ – Výraz, který vznikl v lágrech. Zkráceně znamená muž určený k likvidaci. Má hanlivý i pochvalný význam (záleží, od koho zazní). Aktuálně, je to prostě označení vězně. O

Navštívenka -Potvrzení o povolení návštěvy.

Nachcat – mít pozitivní výsledek testu na drogy

Nástupák – oddělení, kam se nastupuje výkon trestu ve vazebních věznicích.

NB- nárokový balík do hmotnosti 5 kg

Oddíl – většinou část ubytovny pro odsouzené pro cca 20 – 180 odsouzených. Do různých oddělení se sdružují odsouzení s podobnými vlastnostmi.

Pampeliška – ohrožený, díky špatné pověsti, homosexuál, transvestita, udavač, odsouzený za násilí na ženě, dětech, starších osobách, nebo prostě jen psychicky slabý člověk

Pampeliškárna – oddělení pro ohrožené osoby.

Pentagon– administrativní část věznice.

Platovka -platová skupina. Ve výkonu trestu jsou možné 3. první začíná na 4500,- měsíčně brutto. 2. 6750.- a 3. 9600.- V zásadě se používají jen dvě, protože pro tu třetí je třeba vykonávat práci, pro kterou je třeba vysokého vzdělání.

Pochvala: Zvláštní způsob odměny. V zásadě nic moc neznamená, jen je to malé plus do posudků.

Ponorka– Ponorný vařič, nebo eskortní autobus.

Prcačkář – odsouzený za mravnostní delikt.

Přečin– trestný čin, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 5 let a všechny trestné činy spáchané z nedbalosti.

P.P. (půlka)- podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

PTčko – Přerušení trestu odnětí svobody. V podstatě nejvyšší možná odměna pro odsouzeného. Trest lze přerušit na 20 dní. (mimo zdravotního přerušení)

Přeřazení – přeřazení do mírnějšího typu věznice.

Sčíták -pošetní prověrka stavu odsouzených.

Sarpo – počítačový systém hodnocení odsouzených mající své mouchy. Jednoduše lidé nejsou digitální.

Sintr – vězeňský mundur

Sociálka – Jedná se o sociální pracovnici ve věznici, nebo o výraz pro sociální kapesné (100 Kč).

Speciální pedagog – výchovný nadřízený vychovatele. V některých věznicích se s ním roky nemusíte setkat. Vytváří programy zacházení a někteří i různé kroužky apod.

Ostraha – věznice s ostrahou. Nejběžnější typ věznice. Všehochuť. Na vycházky mimo věznici nějaké výhody a pod spíš zapomeňte.

VIS– vězeňský informační systém od společnosti Microsoft, která však podporu již zastavila.

Vrecko – vězeňská taška pro věci do práce.

VS – vězeňská služba, či vězeňská stráž

VT – výkon trestu odnětí svobody

Vychovatel – administrativní pracovník, který vás hodnotí podle toho, co má napsáno a vydává poštu. Mimo tuto činnost mu pro administrativní zátěž většinou na nic více nezbývá čas. Může pro vás lecos udělat, ale …

Trestňák – oddělení pro problematické odsouzené.

Zvýšená ostraha – odkladiště pro silné povahy. Nejtvrdší střežení pro dlouhé tresty.

Živý – peníze v hotovosti.

Výklad pojmů z vězení

24 komentáře v “Výklad pojmů z vězení

 • Anonym

  (23.11.2020 - 17:36)

  Dobrý den
  Jak je to s kázeňskými tresty? Dá se jich nějak zbavit? Je pravda, že vězeň, který dostane kázeňák nemůže žádat o podmíněné propuštění? A musí si odpykat celý trest?

  A za co všechno dostávají vězni kázeňský trest?

  • obase.cz

   (23.11.2020 - 19:37)

   Dobrý den. Kazensky trest je možné zahladit. Záleží jen na dalším chování odsouzeného. Ano je pravda, že pokud má odsouzený Kazensky trest, který není zahlazený., je pravděpodobnost podmíněného propuštění minimální. O.

   • Anonym

    (27.5.2023 - 9:28)

    Dobrý den…je možný dostat trestnak za něco v dopise na jakou dobu se dává

  • Martin

   (1.5.2021 - 0:06)

   Kázeňských trestů se dá zbavit když odsouzený dostane návrh na pochvalu. Tak je možnost zahlazení kázeňského trestu. No kázeňáky se tam dávají pomalu za všechno. Stačí se znelíbit dozorci a ten už si důvod ke kázeňáku najde. Není to tak úplně pravda že člověk s kázeňským trestem nemůže žádat pp. Záleží hodně zač ten kázeňák je, a taky na tom jestli ho vyvažují pochváli atd. Taky jde o to jak na ten kázeňák kouká soudce. A jde i o to zda to byla jen důtka, podmínka nebo vyloženě kázeňák. Ale z vlastní zkušenosti vím, že byla doba kdy věznice v Ostrově nad Ohří pouštěl i s kázeňák, i s porušenýma podmínkama.

 • Macik

  (30.1.2021 - 10:56)

  Co je to piškot?

  • obase.cz

   (30.1.2021 - 18:11)

   Dobrý den. Piškot je slangové označení pro síťovou mříž. Jde o typ mříže za silnou mříží používanou ve vazebních celách. O.

 • Anonym

  (15.2.2021 - 21:28)

  Dobrý den
  Trestňák je tedy oddíl se zvýšenou ostrahou?

  • obase.cz

   (16.2.2021 - 20:37)

   Dobrý den. Nikoli. Trestňák je oddělení pro problémové vězně.

  • O

   (27.5.2023 - 9:27)

   Dobrý den…je možný dostat trestnak za něco v dopise na jakou dobu se dává

   • obase.cz

    (27.5.2023 - 22:02)

    Dobrý den. Za příchozí dopis ne. O.

 • Herák

  (21.5.2021 - 8:34)

  Ostrov nad Ohří je nejhorší vazba

 • Simona

  (11.7.2021 - 14:51)

  Můžu se zeptat jakou šanci má můj přítel při PP když půlku trestu měl 30.9.2020
  Ale bude žádat až teď a mařil výkon trestu?

  • obase.cz

   (13.7.2021 - 21:25)

   Dobrý den. Je mi líto, ale je to moc málo informací, na to abych Vám uměl odpovědět. O.

 • Simona

  (14.7.2021 - 19:34)

  Přítel má strávit 4 roky ve vězení v roce 2018 nastoupil do výkonu trestu stím že měl nastoupit dřív ale nenastoupil, 30.9.2020 měl půlku trestu za sebou ale rozhodl se zažádat o PP až teď 16.7.

 • Ody

  (1.1.2022 - 17:22)

  Hygienický balík. Píšete, že v osvícených věznicích se vydává 1x za 2 měsíce. Pletete si pojmy s dojmy. Když chcete psát pro lidi, tak si o tom něco zjistěte a nemotejte lidem hlavy! On je totiž obrovský rozdíl mezi Zákonem o výkonu vazby a Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Do vazby si skutečně může odsouzený nechat posílat hygienu a ty „osvícené“ věznice se jmenují VAZEBNÍ! Zákon o VTOS už žádný hygienický balíček nezná a hygiena je součástí Nárokového balíčku! Pokud někdo vydá ve výkonu trestu hygienu či tabák nebo sladkosti mimo nárokový balík, dělá to na vlastní riziko proti předpisům a může za to být potrestán, protože tento sortiment je dán zákonem.

  • obase.cz

   (1.1.2022 - 20:57)

   Opět se mýlíte. Pletete si pojmy. Ve vazebních věznicích jsou skutečně hygienické balíky povolené častěji, nicméně i pro osoby ve výkonu trestu. Tzv. narokové balíky jsou jen zákonným minimem. Věznice hygienické balíčky povolují zpravidla v režimu zasílání potřeb pro realizaci programu zacházení. Záleží jen na posouzení vedení věznice. O.

 • Petra

  (8.1.2022 - 3:04)

  Z vlastní zkušenosti vím docela jistě, že ve Velkých Přílepech a z kompetentních zdrojů taktéž ve Světlé nad Sázavou žádné hygienické balíky neexistují. Hygienu si můžete 1. nafasovat- ovšem nároky na jakoukoli kvalitu nebo představu toaletáku o dvou vrstvách nechte před branou věznice… 2. koupit v kantýně – pokud máte to štěstí, že vás zařadí do práce (standartní mzda českého vězně je 4-5 korun na hodinu) nebo vám rodina posílá peníze na vězenský účet (1/2 z toho vám strhnou na úhradu pobytu atd., pokud máte zvenku exekuci atp… smůla) 3. jednou za půl roku vám ji může zaslat rodina v max. 5kg nárokovém balíku tedy pokud máte venku někoho, kdo na vás nezapomněl, vhod přijde i bývalý komplic s troškou svědomí a peněz z vašich společných akcí. Ani jedno ale nebude mít dlouhou životnost. Pokud máte maminku, která vás dokáže mít ještě ráda a předstírá, že na tu vykradenou garáž už zapomněla, považujte se za šťastlivce. Máte dost času na to vymyslet, jak jí to vynahradíte. No jo, ale víc jak polovina vězňů má po nástupu kontakt maximálně se svým ex offo. Na vazbě přibyde piškoťák, který dokáže během 24 hodin naslibovat vzdušný zámek velikosti Ruzyně, ovšem budete rádi, když vám zkoňuje pár vajglů, co vydoloval z mříží nebo sebral při vycházce. Pozor, během dalších 24 hodin bude od vás požadovat slib lásky, manželství, erotický dopis a kalhotky. Pošle vám „svou“ fotku- jste citově v pr…., tak by se vám líbil i horší. Pokud ale mohu radit- rande na zdravotním, abyste se aspon pár vteřin směli zahlédnout- to vážně nedoporučuji. Mimoto vazba pravděpodobně ani vám na kráse nepřidá. Budiž vám útěchou, že se o vás postará systém. Pokud se naučíte přežít s jednou roličkou toaleťáku na měsíc, uvědomíte si, že víc než dvě vložky na den je zbytečný luxus, zapomenete na krájený knedlík nebo chleba a přijmete fakt, že i plíseň je součást přírody, pak jste vykročili tou správnou nohou. A kdyby bylo nejhůř, je tu pro vás pán ze Sananimu, který přesně ví, jak vám je, protože to zažil. No a nakonec tu máme ještě možnost výletu do Brna…krásné město…. Zdravím všechny, co nesedí, protože ti si to možná přečtou 🙂 Ostatním zajedu asi aspoň zamávat na statek….

  • Anonym

   (15.2.2024 - 8:34)

   Krásný den Petro,

   s tak obrovským sarkasmem popsaný výkon trestu jsem dlouho neviděl. Za mne hodně dobrý. Se vším se musím ztotožnit až na jednu malinkou výjimku. Tzv.hygiencký balíček ve Velkých přílepech doopravdy existuje, ale jeho obsah je více než směšný. Smí obsahovat pouze 10ks rolí toaletního papíru a 70ks buď tampónů a nebo hyg.vložek a nebo obojího, ale maximálně v počtu těch 70.kusů. Zaslat je jej možné 1x za 3 měsíce.

 • Petra

  (8.1.2022 - 3:58)

  Ještě pro úplnost- PZ balíček- tedy ten v rámci programu zacházení- může obsahovat konkrétní předem schválený obsah např na ruční práce: háčkování, pletení, kreslení nebo jinou podobnou aktivitu. Ovšem pokud se vám nepodaří vychovatele přesvědčit, že plánujete vyzdobit chodby kriminálu luxusními obrázky za použití speciální techniky, kdy mícháte barvy se šamponem a pro 4D efekt přidáváte mýdlovou složku a deodorantem vysoušíte kaňky, nikdy nikdo vám hygienu v této zásilce nedovolí. A pokud by se tam přece jen objevila, skončí v koupelně bachařů a vy na oddělení prevence 🙂 Samozřejmě zkušenosti se mohou lišit, je možné, že do mužských věznic můžete posílat hygienické balíčky kdykoli chcete. Vždyť dnes máme systém nastaven tvrdě na rovnoprávnost. A tak to má být. Nám coby ženám také bylo umožněno v průběhu ledna až března chopit se lopat a krumpáčů a vybudovat pro věznici novou kanalizaci. Neberte to za ty prachy… a hned bylo na šampony… A nejlepší značka? Jasně že Freedom…;-)

 • olga

  (10.11.2022 - 13:55)

  dobry den chtěla sem se zeptat prosim vas muj muž dostal 6měsicu tres ale je prvo tres co znamena mařenka přišla mu ale nevim jesli toje na 100procent jestli muže dostat něco navic nebo ne čeka se na soud děkuji za každou radu

  • obase.cz

   (15.11.2022 - 19:43)

   Dobrý den. Není mi jasné, na co se ptáte.

  • obase.cz

   (15.11.2022 - 19:44)

   Odpověď máte v jiném vlakne.

 • olga

  (18.11.2022 - 16:57)

  dobri den chtěla sem se zeptat muj přitel dostal 6měsicu tres za nedodělani prospěšnich pracich nastoupil 5.10.2022 .je prvo tres dnes je 16.11.a žadala sem o podminěne propouštěni podala na soud ale přišlo mu mařeni ale nastup trestu nepřevzal protože semnou nebidlel tak otim ani nevěděl je možne abi ho pustili ale podala sem i spětni navrh na zrušeni alimentuch
  děkuji za každou informaci

 • Vaclav

  (17.5.2023 - 20:40)

  Dobrý den chtěl bych se zeptat přítelkyně je ve výkonu trestu odnětí svobody 7 měsíců má 1 měsíc do výstupu a přišel ji rozsudek k soudů ohledně podmínky nešlo by nějak udělat že by mohla vyjít ven nebo jse proti té podmínce odvolád a kdyby vyskočila ven tak by mohla požádat soud o prospěšné hodiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.