Výklad pojmů z vězení

Jako každá oblast lidské činnosti má své specifické výrazy a pojmy, tak i oblast vězeňství. Zde se tedy objeví všechny známé pojmy, výrazy, a zkratky s výkonem trestu související.

Krom tohoto se můžete podívat na oficiální výklad z otevřených zdrojů zde výklad pojmů

Pojmy:

2/3 podmíněné propuštění z výkonu trestu po 2/3 trestu. U některých zvlášť závažných zločinů je možné propuštění až po dvou třetinách trestu

Basa – věznice

Bachař – bengo, žandár, policajt – jedná se o zaměstnance vězeňské služby v uniformě

Balík nárokový – jedná se o balík o hmotnosti do 5 kg, který je možné ve výkonu trestu přijmout jednou za 6 měsíců (vazba a mladiství jednou za 3 měsíce). Balík může obsahovat trvanlivé potraviny, kuřácké potřeby, sypané nápoje, hygienu, apod.  Rozsah věcí, které je možné poslat, či donést na návštěvy, je v různých věznicích různý. Na balík se vydává tzv. balíčenka, bez tohoto potvrzení balík nelze přijmout

Balík civilní – to je balík s civilním oblečením, jeho posílání je velmi individuální, a bývá na povolení speciálního pedagoga, či vychovatele. Není na něj právní nárok, ale obecně se věznice přijímání sportovního oblečení, nebo spodního prádla nebrání

Balík hygienický – V osvícenějších věznicích existuje institut hygienického balíku. Zhruba jednou za 2 měsíce lze jeho prostřednictvím zaslat – donést odsouzenému věci potřebné k hygieně. V mnoha věznicích je tato možnost zrušena především kvůli pašování drog v šamponech apod.

Balík (program zacházení) – někde existuje i tzv. balíček pro program zacházení. Např. pokud někde funguje kurz vaření, může pedagog povolit zaslání koření, či hořké čokolády. Obvykle do 1-2 kg.

Balíčenka – potvrzení o povolení přijetí balíku. V některých věznicích je toto potvrzení nutné, a bez něj není balík vydán. Toto potvrzení vydává vychovatel na základě nároku

Barákový – odsouzený, který je zároveň jakýmsi prostředníkem mezi odsouzenými a zaměstnanci. Často dělá práci za zaměstnance a z toho mu plynou výhody a výsostné postavení. Jedná se o formu spolupráce. Ale není to jen negativní role

Baťoh – velmi vysoký trest

Bešelit – být zavřený

Bonzák – tlačítko nouze k přivolání dozorce

Buchna injekční stříkačka

Bufet – zavírací otvor v katru, kterým se podává jídlo

Cáchař – vězeň starající se o věci zaměstnávání odsouzených a pomáhající v administrativě. Vnímáno jako nejvyšší vězeňská pozice. Relativně dobře placené místo. Navíc má prostě přístup všude. Tato funkce je zachována jen ve větších věznicích

Cimra – místnost, kde vězni bydlí, cela, nebo ložnice

Chábr –  Zvláštní forma přátelství. Chábr je něco jako nejlepší kamarád ve vězení. Specialitou je,  že chábrovství propuštěním většinou končí

Chodbař – je vězeň, který na uzavřených odděleních vydává stravu a zalívá vodu. Chodbař může být taky jediný, kdo Vám zprostředkuje nějaký kontakt. Většinou ale při komunikaci s ním vedle něj stojí dozorce. Hlavně na vazbě je to důležitá spojka

Čórka – trestný čin krádeže

Dálková eskorta – celodenní převoz do jiné věznice

Diferenčka – skupina vnitřní diferenciace, více  zde

Díra – oddělení výkonu kázeňských trestů. Někde jde jen o formální trest a odsouzení si tam chodí odpočinout z oddílu. Jinde se jedná o opravdu nepříjemnou formu trestu. Jste v cele, kde nemáte nic, než zdi. Maximálně lze udělit na 20 dní

Dohled – věznice s nejmírnějším stupněm střežení (jen teoreticky)

Dozor – věznice s druhým nejnižším stupněm střežení. Fakticky však nejvýhodnější

Deka – způsob potrestání mezi vězni,kdy se na odsouzeného hodí deka a kopne si každý, kdo jde kolem

El-paso – výraz pro trestný čin loupeže. Jedná se o skutek hodnocený vysokými sazbami

Filcung – důkladná prohlídka ložnic, cel, s různou intenzitou. Nic příjemného

Flastr – kázeňský trest

Intrik – nerovné jednání za účelem poškození konkurenta ze zlé vůle, nebo podvod

Kartáč – věznice Valdice (podle Kartouzy)

Katr – dveře do cely

Karate – porno časopis

Kázeňák – kázeňský trest – způsob trestání odsouzeného za spáchané prohřešky během výkonu trestu. Pohybuje se od důtky, až po trest samovazby (díry). Hlavním problémem je však škraloup v posudku, který se muže mazat třeba i rok

Kápéčko– pravá ruka barákového

Kilovka – jedná se o zásilky, neoficiální. Tedy někdy někde někdo přimhouří oko, a pustí zásilku s tabákem, čokoládou apod. Protože to dříve fungovalo běžně, a bylo to do jednoho kilogramu, ustálil se název kiovky. Dnes se tak pojmenovávají zejména zásilky ve velikých obálkách s psacími potřebami, časopisy, knihami apod.

Konina – kůň vězeň sloužící jiným pro uznání z donucení, či za úplatu. Většinou za služby dostává i jakousi pseudo – ochranu od silnějších. Druhá nejnižší ,,pozice“ ve vězení. Je to rovněž urážka

Konfident největší urážka pro vězně. Jedná se o člověka, který udává

Koňovat – má dva významy, jednak se jedná o způsob posílání všeho možného pomocí systému lanovek mezi celami skrz okna, a pak koňovat znamená také sloužit nějakému vězni za úplatu, nebo ze strachu

Král– onačení dříve užívané pro hlavu vězňů. Dnes se používá spíše jako provokativní označení pro někoho, kdo nebere ohled na ostatní

Kolchoz – jedná se o zvláštní druh společenství dvou a více lidí, kteří mají vše společné. Jídlo, kávu, tabák, společně si vaří  apod.

Kvak kvašený alkoholický nápoj max. 19% alk.

LV (elvéčko)- eskorta k lékařskému vyšetření do civilní nemocnice

Mařenka – výraz pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (veliká část odsouzených)

Mrskat – trápit se, být smutný, mít deprese

,,Mukl“ – výraz, který vznikl v lágrech. Zkráceně znamená muž určený k likvidaci. Má hanlivý i pochvalný význam (záleží, od koho zazní). Aktuálně je to prostě označení vězně

Navštívenka – potvrzení o povolení návštěvy

Nachcat – mít pozitivní výsledek testu na drogy

Nálož – přidání dalšího trestu, nebo též vysoký trest

Nápasnost – lakomost

Nástupák – oddělení, kam se nastupuje výkon trestu ve vazebních věznicích

Nášup – přidání dalšího trestu

NB – nárokový balík do hmotnosti 5 kg

Oddíl – většinou část ubytovny pro odsouzené pro cca 20 – 180 odsouzených. Do různých oddělení se sdružují odsouzení s podobnými vlastnostmi

Paleta – velmi vysoký trest

Palba – vysoký trest

Pálka – vysoký trest

Pampeliška – ohrožený díky špatné pověsti, homosexuál, transvestita, udavač, odsouzený za násilí na ženě, dětech, starších osobách, nebo prostě jen psychicky slabý člověk

Pampeliškárna – oddělení pro ohrožené osoby.

Pentagon– administrativní část věznice.

Platovka -platová skupina. Ve výkonu trestu jsou možné čtyři. První začíná na 5500 Kč měsíčně brutto, druhá je 8220 Kč, třetí 11000 Kč, a čtvrtá 13750 Kč. V zásadě se používají jen dvě, protože pro tu třetí a čtvrtou je třeba vykonávat práci, pro kterou je třeba vysokého vzdělání

Pochvala – zvláštní způsob odměny. V zásadě nic moc neznamená, jen je to malé plus do posudků

Ponorka– ponorný vařič, nebo eskortní autobus

Prcačkář – odsouzený za mravnostní delikt

Přečin– trestný čin, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 5 let a všechny trestné činy spáchané z nedbalosti

P.P. (půlka) – podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

PTčko perušení trestu odnětí svobody. V podstatě nejvyšší možná odměna pro odsouzeného. Trest lze přerušit na 20 dní (mimo zdravotního přerušení)

Přeřazení – přeřazení do mírnějšího typu věznice

Rajóny – úklid svěřené části oddělení – vytírání apod.

Raketa – vysoký trest

Sčíták – početní prověrka stavu odsouzených

Sarpo – počítačový systém hodnocení odsouzených majících své mouchy. Jednoduše – lidé nejsou digitální

Sintr – vězeňský mundur

Sociálka – jedná se o sociálního pracovníka ve věznici, nebo o výraz pro sociální kapesné (100 Kč)

Speciální pedagog – výchovný nadřízený vychovatele. V některých věznicích se s ním roky nemusíte setkat. Vytváří programy zacházení, někdy i různé kroužky apod.

Ostraha věznice s ostrahou. Nejběžnější typ věznice. Všehochuť. Na vycházky mimo věznici, nějaké výhody apod. spíš zapomeňte

VIS – vězeňský informační systém od společnosti Microsoft, která však podporu již zastavila

Vrecko – vězeňská taška pro věci do práce.

VS – vězeňská služba, či vězeňská stráž

VT – výkon trestu odnětí svobody

Vychovatel – administrativní pracovník, který vás hodnotí podle toho, co má napsáno a vydává poštu. Mimo tuto činnost mu pro administrativní zátěž většinou na nic více nezbývá čas. Může pro vás lecos udělat, ale …

Výstup – propuštění, datum konce trestu

Trestňák – oddělení pro problematické odsouzené

Zvýšená ostraha odkladiště pro silné povahy. Nejtvrdší střežení pro dlouhé tresty

Živý – peníze v hotovosti.

Jako každá oblast lidské činnosti má své specifické výrazy a pojmy, tak i oblast vězeňství. Zde se tedy objeví všechny známé pojmy, výrazy a zkratky s výkonem trestu související.

Mimo toto se můžete podívat na oficiální výklad z otevřených zdrojů zde výklad pojmů

Pojmy:

2/3 podmíněné propuštění z výkonu trestu po 2/3 trestu. U některých zvlášť závažných zločinů je možné propuštění až po dvou třetinách trestu

Basa – věznice

Bachař – bengo, žandár, policajt – jedná se o zaměstnance vězeňské služby v uniformě

Balík nárokový – jedná se o balík o hmotnosti 5 kg, který je možné ve výkonu trestu přijmout jednou za 6 měsíců. (vazba a mladiství 1*za 3 měsíce). Balík může obsahovat trvanlivé potraviny, kuřácké potřeby, sypané nápoje, hygiena, apod.  Rozsah věcí, které je možné poslat, či donést na návštěvy je v různých věznicích různý Na balík se vydává tzv. balíčenka, bez tohoto potvrzení balík nelze přim

Balík civilní – to je balík s civilním oblečením, jeho posílání je velmi individuální a bývá na povolení speciálního pedagoga, či vychovatele. Není na něj právní nárok, ale obecně se věznice přijímání sportovního oblečení, nebo spodního prádla nebrání.

Balík hygienický – V osvícenějších věznicích existuje institut hygienického balíku. Cca. 1* za 2 měsíce lze jeho prostřednictvím zaslat- donést odsouzenému věci potřebné k hygieně. V mnoha věznicích je tato možnost zrušena především kvůli pašování drog v šamponech apod.

Balík (program zacházení) – někde existuje i tzv. balíček pro program zacházení. Např. pokud někde funguje kurz vaření, může pedagog povolit zaslání koření, či hořké čokolády. Obvykle do 1-2 kg.

Balíčenka – Potvrzení o povolení přijetí balíku. V některých věznicích je toto potvrzení nutné a bez něj není balík vydám. Toto potvrzení vydává vychovatel na základě nároku.

Barákový – Odsouzený, který je zároveň jakým si prostředníkem mezi odsouzenými a zaměstnanci. Často dělá práci za zaměstnance a z toho mu plynu výhody a výsostné postavení. Jedná se o formu spolupráce. Ale není to jen negativní role.

Bonzák – tlačítko nouze, k přivolání dozorce.

Buchna – injekční stříkačka.

Bufet – otvor zavírací otvor v katru, kterým se podává jídlo.

Cáchař – vězeň starající se o věci zaměstnávání odsouzených a pomáhající v administrativě. Vnímáno jako nejvyšší vězeňská pozice. Relativně dobře placené místo. Navíc mí prostě přístup všude. Tato funkce je zachována jen ve větších věznicích.

Cimra – místnost, kde vězni bydlí, cela, nebo ložnice.

Chábr –  Zvláštní forma přátelství. Chábr je něco jako nejlepší kamarád ve vězení. Specialitou je, ž e chábrovství propuštěním většinou končí.

Chodbař – je vězeň, který na uzavřených odděleních vydává stravu a zalívá vodu. Chodbař může být taky jediný, kdo Vám zprostředkuje nějaký kontakt. Většinou ale při komunikaci s ním vedle něj stojí dozorce. Hlavně na vazbě je to důležitá spojka.

Čórka – trestný čin krádeže.

Dálková eskorta– celodenní převoz do jiné věznice

Diferenčka – (skupina vnitřní diferenciace) info zde.

Díra – oddělení výkonu kázeňských trestů. Někde jde jen o formální trest a odsouzení si tam chodí odpočinout z oddílu. Jinde se jedná o opravdu nepříjemnou formu trestu. Jste na cele, kde nemáte nic než zdi. Maximálně lze udělit na 20 dní.

Dohled – věznice s nejmírnějším stupněm střežení (jen teoreticky)

Dozor – věznice s druhým nejnižším stupněm střežení. Fakticky však nejvýhodnější

Deka – způsob potrestání mezi vězni, kdy se na odsouzeného hodí deka a kopne si, kdo jde kolem.

El-paso – výraz pro trestný čin loupeže. Jedná se o skutek hodnocený vysokými sazbami.

Filcung – důkladná prohlídka ložnic, cel, s různou intenzitou. Nic příjemného.

Flastr – Kázeňský trest.

Intrik – nerovné jednání za účelem poškození konkurenta, ze zlé vůle, nebo podvod.

Kartáč – věznice Valdice (podle Kartouzy)

Katr – dveře do cely.

Kázeňák – kázeňský trest – způsob trestání odsouzeného za spáchané prohřešky během výkonu trestu. Pohybuje se od důtky, až po trest samovazby (díry). Hlavním problémem je však škraloup v posudku, který se muže mazat třeba i rok.

Kápéčko– pravá ruka barákového.

Kilovka – jedná se o zásilky, neoficiální. Tedy někdy někde někdo přimhouří oko a pustí zásilku s tabákem, čokoládou apod. Protože to dříve fungovalo běžně a bylo to do jednoho kilogramu, ustálil se název kylovky. Dnes se tak pojmenovávají zejména zásilky ve velikých obálkách s psacími potřebami, časopisy knihami a pod.

Konina-kůň – vězeň sloužící jiným pro uznání, z donucení, či za úplatu. Většinou za služby dostává i jakou si pseudo- ochranu od silnějších. Druhá nejnižší ,,pozice“ ve vězení. Je to rovněž urážka.

Konfident – Největší urážka pro vězně. Jedná se o člověka, který udává.

Koňovat – Má dva významy, jednak se jedná o způsob posílání všeho možného pomocí systému lanovek mezi celami zkrs okna a pak koňovat znamená také, sloužit nějakému vězni, za úplatu, nebo ze strachu.

Král– Onačení dříve užívané pro hlavu vězňů. Dnes se používá spíše jako provokativní označení pro někoho, kdo nebere ohled na ostatní.

Kolchoz – jedná se o zvláštní druh společenství dvou a více lidí, kteří mají vše společné. Jídlo, kávu, tabák společně si vaří a pod.

Kvak – kvašený alkoholický nápoj max. 19% alk.

LV (elvéčko)- Eskorta k lékařskému vyšetření do civilní nemocnice.

Mařenka – výraz pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (veliká část odsouzených).

Mrskat – Trápit se, být smutný, mít deprese.

,,Mukl“ – Výraz, který vznikl v lágrech. Zkráceně znamená muž určený k likvidaci. Má hanlivý i pochvalný význam (záleží, od koho zazní). Aktuálně, je to prostě označení vězně. O

Navštívenka -Potvrzení o povolení návštěvy.

Nachcat – mít pozitivní výsledek testu na drogy

Nástupák – oddělení, kam se nastupuje výkon trestu ve vazebních věznicích.

NB- nárokový balík do hmotnosti 5 kg

Oddíl – většinou část ubytovny pro odsouzené pro cca 20 – 180 odsouzených. Do různých oddělení se sdružují odsouzení s podobnými vlastnostmi.

Pampeliška – ohrožený, díky špatné pověsti, homosexuál, transvestita, udavač, odsouzený za násilí na ženě, dětech, starších osobách, nebo prostě jen psychicky slabý člověk

Pampeliškárna – oddělení pro ohrožené osoby.

Pentagon– administrativní část věznice.

Platovka -platová skupina. Ve výkonu trestu jsou možné 3. první začíná na 4500,- měsíčně brutto. 2. 6750.- a 3. 9600.- V zásadě se používají jen dvě, protože pro tu třetí je třeba vykonávat práci, pro kterou je třeba vysokého vzdělání.

Pochvala: Zvláštní způsob odměny. V zásadě nic moc neznamená, jen je to malé plus do posudků.

Ponorka– Ponorný vařič, nebo eskortní autobus.

Prcačkář – odsouzený za mravnostní delikt.

Přečin– trestný čin, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 5 let a všechny trestné činy spáchané z nedbalosti.

P.P. (půlka)- podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

PTčko – Přerušení trestu odnětí svobody. V podstatě nejvyšší možná odměna pro odsouzeného. Trest lze přerušit na 20 dní. (mimo zdravotního přerušení)

Přeřazení – přeřazení do mírnějšího typu věznice.

Sčíták -pošetní prověrka stavu odsouzených.

Sarpo – počítačový systém hodnocení odsouzených mající své mouchy. Jednoduše lidé nejsou digitální.

Sintr – vězeňský mundur

Sociálka – Jedná se o sociální pracovnici ve věznici, nebo o výraz pro sociální kapesné (100 Kč).

Speciální pedagog – výchovný nadřízený vychovatele. V některých věznicích se s ním roky nemusíte setkat. Vytváří programy zacházení a někteří i různé kroužky apod.

Ostraha – věznice s ostrahou. Nejběžnější typ věznice. Všehochuť. Na vycházky mimo věznici nějaké výhody a pod spíš zapomeňte.

VIS– vězeňský informační systém od společnosti Microsoft, která však podporu již zastavila.

Vrecko – vězeňská taška pro věci do práce.

VS – vězeňská služba, či vězeňská stráž

VT – výkon trestu odnětí svobody

Vychovatel – administrativní pracovník, který vás hodnotí podle toho, co má napsáno a vydává poštu. Mimo tuto činnost mu pro administrativní zátěž většinou na nic více nezbývá čas. Může pro vás lecos udělat, ale …

Trestňák – oddělení pro problematické odsouzené.

Zvýšená ostraha – odkladiště pro silné povahy. Nejtvrdší střežení pro dlouhé tresty.

Živý – peníze v hotovosti.

Výklad pojmů z vězení

11 komentáře v “Výklad pojmů z vězení

  Anonym

  (23.11.2020 - 17:36)

  Dobrý den
  Jak je to s kázeňskými tresty? Dá se jich nějak zbavit? Je pravda, že vězeň, který dostane kázeňák nemůže žádat o podmíněné propuštění? A musí si odpykat celý trest?

  A za co všechno dostávají vězni kázeňský trest?

   obase.cz

   (23.11.2020 - 19:37)

   Dobrý den. Kazensky trest je možné zahladit. Záleží jen na dalším chování odsouzeného. Ano je pravda, že pokud má odsouzený Kazensky trest, který není zahlazený., je pravděpodobnost podmíněného propuštění minimální. O.

   Martin

   (1.5.2021 - 0:06)

   Kázeňských trestů se dá zbavit když odsouzený dostane návrh na pochvalu. Tak je možnost zahlazení kázeňského trestu. No kázeňáky se tam dávají pomalu za všechno. Stačí se znelíbit dozorci a ten už si důvod ke kázeňáku najde. Není to tak úplně pravda že člověk s kázeňským trestem nemůže žádat pp. Záleží hodně zač ten kázeňák je, a taky na tom jestli ho vyvažují pochváli atd. Taky jde o to jak na ten kázeňák kouká soudce. A jde i o to zda to byla jen důtka, podmínka nebo vyloženě kázeňák. Ale z vlastní zkušenosti vím, že byla doba kdy věznice v Ostrově nad Ohří pouštěl i s kázeňák, i s porušenýma podmínkama.

  Macik

  (30.1.2021 - 10:56)

  Co je to piškot?

   obase.cz

   (30.1.2021 - 18:11)

   Dobrý den. Piškot je slangové označení pro síťovou mříž. Jde o typ mříže za silnou mříží používanou ve vazebních celách. O.

  Anonym

  (15.2.2021 - 21:28)

  Dobrý den
  Trestňák je tedy oddíl se zvýšenou ostrahou?

   obase.cz

   (16.2.2021 - 20:37)

   Dobrý den. Nikoli. Trestňák je oddělení pro problémové vězně.

  Herák

  (21.5.2021 - 8:34)

  Ostrov nad Ohří je nejhorší vazba

  Simona

  (11.7.2021 - 14:51)

  Můžu se zeptat jakou šanci má můj přítel při PP když půlku trestu měl 30.9.2020
  Ale bude žádat až teď a mařil výkon trestu?

   obase.cz

   (13.7.2021 - 21:25)

   Dobrý den. Je mi líto, ale je to moc málo informací, na to abych Vám uměl odpovědět. O.

  Simona

  (14.7.2021 - 19:34)

  Přítel má strávit 4 roky ve vězení v roce 2018 nastoupil do výkonu trestu stím že měl nastoupit dřív ale nenastoupil, 30.9.2020 měl půlku trestu za sebou ale rozhodl se zažádat o PP až teď 16.7.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.