laptop, office, hand-3196481.jpg

Představujeme EŠKK – možnost vzdělání

Možnosti vzdělání ve věznicích jsou podstatně omezené možnostmi vězeňské služby i jednotlivých věznic. Možnost rozvoje vzdělání, zejména pro lidi, kteří již mají střední vzdělání jsou ve věznicích značně omezené. Proto jsme dosud neměli příliš mnoho možností, kam lidi toužící po vzdělání nasměrovat. Jednou z příležitostí, kterou nám nastínila jedna z našich dopisovatelek je právě možnost využití školy korespondenčního vzdělávání. Ačkoli se jedná o korespondenční kurzy, kvalita výuky je na dobré úrovni. Jedná se sice o placenou formu vzdělání, avšak cena j zanedbatelná oproti přínosu, který pro vězněnou osobu může mít. ,,Vše proběhlo tak, že mi poštou přišel ke každému oboru šanon s 1.-4. lekcí a odpovědní obálky. V jednotlivých lekcích (skriptech) je samozřejmě teorie, ale i cvičení (s řešeními), každá kapitola je shrnutá, má slovník pojmů a závěrečný domácí úkol. Ten je koncipován tak že je postaven na pochopení probrané látky. Je nutné, dát si jí do souvislostí. Úkol defacto nelze jen ,,opsat“ z probrané lekce. Domácí úkol s přiděleným kódem studenta odešle v připravené obálce…. Ve skriptech je také uvedena předpokládaná délka studia. Další lekce budou posílat automaticky, nebo je možné si o ně napsat. (pokud je student rychlejší)“

Pro ty, kdo se chtějí vzdělávat i bez asistence a povolení věznice je to ideální příležitost.

Seznam nabízených kurzů najdete zde: https://www.eskk.cz/kurzy

 

Autor příspěvku: obase.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.