Věznice Příbram

Adresa věznice Příbram:

Vězeňská služba ČR
Věznice Příbram
Dubenec 100
261 15 Příbram

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-21141881/0710

Adresa místně
příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Příbrami

Milínská 167, 261 01 Příbram

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

  Vaše hodnocení  2,6 (18 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Telefonní číslo:

318 656 111

Web věznice Příbram:

http://www.vscr.cz/veznice-pribram-91/

Oficiální informace

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha (A,B,C) + specializované oddělení pro osoby s poruchou osobnosti

Kapacita: cca 1000

Informace pro muklíky: vaše známky k 20.10.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Příbram 3,3 2,9 3,3 3,3 3 3,5 3,4 4,4 3,3 ne ano ano

Úspěšnost podmíněného propuštění v 1. 1/2 roku 2020 36,1%.

Návštěvy v této věznici jsou naprosto katastrofální jedna místnost s dlouhým stolem, uprostřed rozděleným přepážkou, přičemž na jedné straně sedí odsouzení a na druhé návštěvníci, velmi často senemáte šanci ani navzájem slyšet. Pokud si s sebou nevezmete drobné, nemůžete se během návštěvy ani napít. Odsouzení zařazení v 1.PSVD mají možnost návštěvy bez zrakové a sluchové kotroly.

Shrnutí:

Informace nemáme zcela aktuální. Hlavním problémem věznice Příbram jsou drogy. Obchod s pervitinem a subotexem. Jedna z mála věznic, kde však většina zákona opravdu funguje a řády jsou vymahatelné. Vzhledem k velikosti věznice, velmi záleží, na jaký oddíl se odsouzený dostane. Rozhodně nezbytné je, snažit se, dostat do práce a kvůli PP časem do jiné věznice. V Příbrami to odsedíte celé.

Prosím o vaše zkušenosti.

Doporučení advokáti pro PP a pod:

JUDr. Vladimír Kyselák

Zahradnická, 261 01 Příbram

JUDr. Josef Liška

Pražská 141, 261 01 Příbram

Diskuze k věznicím

Věznice Příbram

(zdroj vscr.cz)

Věznice Příbram je organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí svobody mužů. V rámci typu věznice s ostrahou jsou ve Věznici Příbram zřízena oddělení pro výkon trestu oddělení s dohledem, oddělení s dozorem, oddělení s ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici s ostrahou.

Informace o výkonu trestu

Základním cílem oddělení výkonu trestu je jednat s odsouzenými takovým způsobem, aby se podporovaly postoje a dovednosti, které jim pomohou k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.  

Z důvodu efektivního naplňování tohoto cíle je uplatňován systém vnitřní diferenciace, kde jsou odsouzení zařazeni do jednotlivých prostupných skupin dle jejich osobního přístupu k výkonu trestu odnětí svobody. Ve věznici je z důvodu potřeby vzájemného oddělení rozdílných typů odsouzených dále realizováno diferencované zacházení, kde zohledňujícím kritériem je věk, osobnostní vlastnosti, způsob dosavadního života včetně možnosti jejich osobnostního ovlivnění. Na základě této potřeby je ve věznici zřízeno „Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku zneužívání psychotropních látek“, „Oddělení mladých dospělých“, „Bezdrogové zóny“, „Substituční léčba“ a „Poradna drogové prevence“. Dále se pro jednotlivé kategorie odsouzených realizují střednědobé i dlouhodobé programy směřující do profesního vzdělávání (rekvalifikační a kvalifikační kurzy) a programy zaměřené na motivaci odsouzeného k prosociálnímu životu – „Již nechci krást, ale pracovat“, „Zastav se, zamysli se a změň se“.
 
Specializované oddělení výkonu trestu 
V roce  2002 bylo zřízeno ve věznici specializované oddělení výkonu trestu pro odsouzené muže zařazené do typu věznice s ostrahou a s poruchou chování a osobnosti způsobenou užíváním psychotropních látek. Hlavním cílem tohoto oddělení je omezovat a snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy trestné činnosti u drogově závislých odsouzených a v podmínkách věznice jim nabídnout možnost změnit své chování. Na základě dobrovolnosti jsou přijatí odsouzení zařazeni do terapeuticko-vzdělávacího programu v minimálním rozsahu 21 hodin týdně po dobu až 16 měsíců, zaměřeného především na motivaci k bezdrogovému životu.
 
Bezdrogové zóny
Ve věznici jsou zřízeny od roku 2004 dvě stavebně oddělené bezdrogové zóny se standardním a terapeutickým režimem, kde cílem je minimalizovat možnosti kontaktu odsouzených s drogou, aplikovat bezdrogový režim a realizovat u uživatelů drog programy v zájmu snižování zdravotních a sociálních rizik. Odsouzení zde plní specifický program zacházení zaměřený na drogovou primární i sekundární prevenci. Činnost bezdrogové zóny a specializovaného oddělení je v rámci věznice úzce propojená z důvodu zvýšení efektivity při ovlivňování odsouzeného formou terapeuticko-výchovné činnosti realizované kvalifikovaným personálem.
Substituční léčba
V roce 2006 byl ve věznici zahájen pilotní ověřovací projekt substituční léčby závislosti na opioidech a na základě získaných zkušeností v roce 2007 uveden do praxe. Substituční léčba je určena pro drogově závislé odsouzené, kteří nejsou schopni přijmout terapeutické metody, jejichž primárním cílem je abstinence od návykových látek. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky (Metadon) za striktně stanovených podmínek. Cílem substituční léčby je všestranně zlepšit kvalitu života drogově závislého odsouzeného. Po medicínské stránce je substituční léčba zajišťována zdravotnickým střediskem věznice a v oblasti reedukační zde působí pracovníci oddělení výkonu trestu.
 
Oddělení mladých dospělých
Pro věkovou kategorii odsouzených od 18 do 26 let zařazených do typu věznice s ostrahou je ve věznici zřízeno oddělení mladých dospělých s programem zacházení, jehož skladba zohledňuje věk odsouzených s upřednostněním možnosti profesního vzdělávání (např. absolvování rekvalifikačního kurzů) a minimalizací či eliminací vlivů vězeňské subkultury.
 
Poradna drogové prevence
Hlavním úkolem poradny ve věznici je řešit problematiku v oblasti prevence zneužívání drog včetně zacházení s uživateli i neuživateli psychotropních látek. V konkrétní podobě se jedná o odsouzené, kteří se rozhodli žít bez drog, dále odsouzené drogou ohrožené, ale dosud nepropadli závislosti a rovněž i o odsouzené, kteří jsou na droze závislí. V rámci činnosti poradny je ze strany odborných pracovníků poskytována psychologická, sociální a pedagogická pomoc při níž jsou využívány individuální i skupinové terapeutické formy práce.
Program : ,,Zastav se, zamysli se a změn se “  (tzv.3Z)
Program „3Z“ je původním projektem Transition Facility Twinning z Velké Británie, který byl upraven pracovníky Probační a mediační služby a pracovníky Vězeňské služby České republiky na podmínky českého vězeňství. Cílem programu je motivace odsouzených pachatelů ve výkonu trestu odnětí svobody ke změně postojů a stylu myšlení. Je zaměřen proti recidivě trestné činnosti a z tohoto důvodu je vhodný zejména pro přípravu odsouzených na podmíněné propuštění.
 Program : „Již nechci krást, ale pracovat
Jedná se o střednědobý program, který je zaměřen kognitivním způsobem s prvky získávání a nácviku nových praktických dovedností. Cílem programu je zvýšení osobních kompetencí a dovedností u vybraných odsouzených potřebných pro život po propuštění z výkonu trestu.
 
Profesní vzdělávání odsouzených 
V rámci profesního vzdělávání odsouzených se ve věznici realizují především rekvalifikační a kvalifikační kurzy s cílem možného uplatnění v běžném životě. Kurzy jsou organizovány ve spolupráci se vzdělávacími institucemi okresu Příbram a jsou hrazeny z prostředků Vězeňské služby ČR.

60 komentáře v “Věznice Příbram

 • Martina Kovačovà

  (11.3.2022 - 21:02)

  Za info děkuju i,když si myslím ,že tak ,Ako pan doktor Žiška mi nepomohol ,lebo pan doktor Rotyka doslova šlape po mojomjdruhovi lže a výmyšla si len ,aby mu ublížil.A myslí si ,že tie lieky čo druh berie psychiat.menil za ně niečo ine.To vôbec nieje pravda.Kludně nech sa to prešetri ,Lebo druh tie lieky mosi brát a nie ,aby ICH vymienal za niečo ine.Myslim si ,že ,keď toto pan Rotyka navykladal pánovi Žiskovi ,tak preto mi nepodal pomocní ruku.A přísahám vám druh nic neurobil ,tak nechàpem prečo Pan Rotyka mu jeho lieky vzal a robí mu zle .Je to hnusné o doktora Rotyky.Bo zo zdravím sa nezahràva.Mal by liečit a nie ubližovat a klamat a krivdit niekomu kdo je nevinní v tomto směru.Kovàčová

  • Anonym

   (25.3.2023 - 14:02)

   V Příbramu se odjakživa prodávali a koňovali drogy. Vězni kteří na oddílu vedou to tam celé rozjíždí a bachaři to absolutně neřeší. Nikdo neřeší, že se tam koňujou po provázku, nikdo neřeší sfetovanych muklů a tí, kteří jsou slabší nebo nechcou konflikt to tam musí trpět. Ptám se kde se třeba obrátit když mi muž řekne, že to nezvláda psychicky a hlavně když se na oddilu veselo fetuje.

   • obase.cz

    (26.3.2023 - 21:43)

    Dobrý den. Na oddělení prevence a stížností věznice. O.

    • Tomáš

     (31.5.2023 - 8:00)

     Ani prevence,všechno nevyřeší,byl jsem ve věznici nedávno vězněn a to co se tam děje,se nedá popsat. Všude drogy,telefony,ale většina pracovníků dělá že to nevidí a třeba paní vychovatelka Kučerová nemá problém vězně při sčítání,nazvat že jsou zmrdi! Hrozný chování, Příbram je taková parodie na kriminál…

 • Libor

  (3.9.2022 - 9:57)

  Katastrofální jednání ze strany zaměstnanců věznice.Od vedoucí výkonu trestu po prevenci věznice.Vezni si tam vesele každý den aplikují drogy a nikoho to nezajímá.Vse se tam ututlá a zamete pod koberec.Vychovatelé vám z 90procent nepomůžou a na oddílech jako je E2/1,2/5,2/2,F1/4 Není absolutně nic.Jen drogy a banda narkomanů.Aplikuji si tam převážně morfinové náplasti,subotex.Opravdu je to tam katastrofa a nechápu jak je možné, že to všem tolik let prochází a stát a vláda a Ministerstvo s tím nic neudělají!! Každý jen zavírá oči.

 • Anonym

  (1.11.2022 - 21:50)

  Doufám že není pravda co tu píše Libor,

  • Tomáš

   (31.5.2023 - 8:01)

   Naprosto, má pravdu…

 • Anonym

  (5.11.2022 - 13:11)

  Pravda co pise Libor je,predavaji si tam drogy z oddeleni na jine oddeleni tzv.konovani po provazkach,prodavaji si to tam mezi sebou a pak tam jsou dohady a valky,kdyz nekdo nedostane,kdo zaplatil,samozrejme dozorci nic nevidi.Proto je to take vyhlasena veznice,mozna by to chtelo vymenit cely personal a nastala by zmena

  • Anna

   (21.12.2022 - 21:21)

   Přesně tak, obchod s drogami je na denním pořádku. Nikoho to nezajímá.

 • Anonym

  (5.11.2022 - 13:15)

  A to jak se snazi Veznice aby kazdy vezen byl pridelen na spravne a odpovidajici oddeleni,je taky lez,vsechny hodi na jednu hromadu a treba se tu pozabijej te!!!!!

 • Michal

  (12.1.2023 - 7:09)

  Byl jsem na Bytízu pár let, byl jsem i v jiných věznicích a osobně si myslím, že před deseti lety se tam fetovalo daleko víc. Neříkám že tam nejsou drogy, ale to je ve všech věznicích. Podle mě je problém spíš jaký jsou tam lidi. Je tam navožený odpad a věznice z nikým nic nedělá. A co pak muklovi zbyde, když nemá žádnou činnost? Sjede se . A to i ten co to venku nebral. Kdyby věznice používala peníze z rozpočtu lépe, tak by ti co chtějí se sebou něco udělat, měli nějakou motivaci. Například nově zřízený školák. Nevím kolik jeden „žák“ stojí peněz, ale kdyby jste vyděli co za elitu vybrala věznice ke studiu, tak žasnete. Jsou tam jedinci co neumí ani psát a číst a oni si udělají kuchařskoé učiliště. Může mi někdo vysvětlit jak to zvládli? Na celý školák nacpaly ten největší povl z Bytízu. Proč já jako daňový poplatník mám za něco takového platit, když se dá za ty peníze zřídit třeba kurz 3D programování a tisku, nebo programování cnc nebo něco co má nějaké uplatnění potom venku a zařadit tam lidi kteří to možná venku využijí. Protože papír s kuchařského kurzu je naprosto k ničemu. S ním vás vezmou jedině jako pomocného kuchaře a to seženete i bez něj. Kuchařské kurzy se tam a v dalších věznicích dělají tak 20let a stálo to už miliony a kolik kuchařů z toho máme v našich restauracích? 10-20? max.
  Takže pokud konečně někdo začne s muklama opravdu pracovat a ne jenom na papíře, tak se konzumace drog sníží sama . To je můj názor.

  • Michaela

   (5.5.2023 - 13:10)

   Dobrý den včera odvezly druhá z Ostravy fo Příbrami ,dostal1rok za řízení auta bez řidičáku.muzu zadat oprerazeni do Ostravy Heřmanice máme to kousek s dětmi,a zdali mohu požádat opulku

 • Dáša

  (5.2.2023 - 13:18)

  Dobrý den.
  Může odsouzený požádat o přemístění do jiné věznice ? Příbram je totiž od Vizovic dost daleko.

  • obase.cz

   (9.2.2023 - 19:43)

   Dobrý den. Ano může. O.

  • Václav

   (5.3.2023 - 21:21)

   Naprosto souhlasím s Michalem, byl jsem tam 4,5 roku.

 • D.

  (12.3.2023 - 19:54)

  Dobrý večer,
  Ve věznici jsou ubytování dospělí muži nebo malé děti. Ptám se ohledně porcí jídla, protože co mi přítel volá tak tam jsou porce jak pro děti z mateřské školky.

  • obase.cz

   (12.3.2023 - 20:06)

   Dobrý den. Někteří se skutečně chovají jako malé děti. Ale dost legrace. Porce bývají opravdu malé. Je to dáno tím, že má věznice málo peněz na osobu (cca. 65 Kč na den) a spousta toho se ještě rozkrade (kuchaři…). Ale od války v base hlady nikdo nezemřel, takže se není až tak čeho bát. O.

   • D.

    (12.3.2023 - 21:15)

    Tak kuchaře zavřít do cely. A hlavně večeře se podává večer, ne při obědě kdy si to skoro všichni sní a do rána mají hlad.

    • D.

     (14.3.2023 - 9:14)

     Dobrý den,
     mám Vám vyřídit aby jste si tam šel alespoň na měsíc sednůt. Pak budete mluvit jinak.

     • Jiří

      (17.5.2023 - 19:53)

      Chápu vás,ale to se jedná spíš o nedělní večeři kdy je to večeře tkz: studená.Navíc odsouzeni (kuchaři) jsou taky jen lidé.Kteří vaří ostatním odsouzeným,buďte objektivní….

    • obase.cz

     (14.3.2023 - 20:38)

     Kuchaři jsou vězni. Tím neříkám, že se nestrácejí suroviny i jinde, ale především tak. O.

 • Dáša

  (10.5.2023 - 10:19)

  Dobrý den,
  přítel chce poslat různé časopisy a baterie do rádia. Lze tohle všechno poslat ? Musí být obálka nějak označená nebo ne.

  • obase.cz

   (16.5.2023 - 19:41)

   Dobrý den. Ano toto je možné odeslat. O.

 • Sarah

  (27.5.2023 - 21:09)

  Dobrý den, mám Syna ve vaší věznici a už 14 dní se mi neozval. Nevím co se děje.

  • obase.cz

   (27.5.2023 - 22:03)

   Dobrý den. Je mi líto ale neumím Vám odpovědět. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.