Věznice Příbram

Adresa věznice Příbram:

Vězeňská služba ČR
Věznice Příbram
Dubenec 100
261 15 Příbram

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-21141881/0710

Adresa místně
příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Příbrami

Milínská 167, 261 01 Příbram

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

  Vaše hodnocení  2,6 (18 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Telefonní číslo:

318 656 111

Web věznice Příbram:

http://www.vscr.cz/veznice-pribram-91/

Oficiální informace

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha (A,B,C) + specializované oddělení pro osoby s poruchou osobnosti

Kapacita: cca 1000

Informace pro muklíky: vaše známky k 20.10.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Příbram 3,3 2,9 3,3 3,3 3 3,5 3,4 4,4 3,3 ne ano ano

Úspěšnost podmíněného propuštění v 1. 1/2 roku 2020 36,1%.

Návštěvy v této věznici jsou naprosto katastrofální jedna místnost s dlouhým stolem, uprostřed rozděleným přepážkou, přičemž na jedné straně sedí odsouzení a na druhé návštěvníci, velmi často senemáte šanci ani navzájem slyšet. Pokud si s sebou nevezmete drobné, nemůžete se během návštěvy ani napít. Odsouzení zařazení v 1.PSVD mají možnost návštěvy bez zrakové a sluchové kotroly.

Shrnutí:

Informace nemáme zcela aktuální. Hlavním problémem věznice Příbram jsou drogy. Obchod s pervitinem a subotexem. Jedna z mála věznic, kde však většina zákona opravdu funguje a řády jsou vymahatelné. Vzhledem k velikosti věznice, velmi záleží, na jaký oddíl se odsouzený dostane. Rozhodně nezbytné je, snažit se, dostat do práce a kvůli PP časem do jiné věznice. V Příbrami to odsedíte celé.

Prosím o vaše zkušenosti.

Doporučení advokáti pro PP a pod:

JUDr. Vladimír Kyselák

Zahradnická, 261 01 Příbram

JUDr. Josef Liška

Pražská 141, 261 01 Příbram

Diskuze k věznicím

Věznice Příbram

(zdroj vscr.cz)

Věznice Příbram je organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí svobody mužů. V rámci typu věznice s ostrahou jsou ve Věznici Příbram zřízena oddělení pro výkon trestu oddělení s dohledem, oddělení s dozorem, oddělení s ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici s ostrahou.

Informace o výkonu trestu

Základním cílem oddělení výkonu trestu je jednat s odsouzenými takovým způsobem, aby se podporovaly postoje a dovednosti, které jim pomohou k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.  

Z důvodu efektivního naplňování tohoto cíle je uplatňován systém vnitřní diferenciace, kde jsou odsouzení zařazeni do jednotlivých prostupných skupin dle jejich osobního přístupu k výkonu trestu odnětí svobody. Ve věznici je z důvodu potřeby vzájemného oddělení rozdílných typů odsouzených dále realizováno diferencované zacházení, kde zohledňujícím kritériem je věk, osobnostní vlastnosti, způsob dosavadního života včetně možnosti jejich osobnostního ovlivnění. Na základě této potřeby je ve věznici zřízeno „Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku zneužívání psychotropních látek“, „Oddělení mladých dospělých“, „Bezdrogové zóny“, „Substituční léčba“ a „Poradna drogové prevence“. Dále se pro jednotlivé kategorie odsouzených realizují střednědobé i dlouhodobé programy směřující do profesního vzdělávání (rekvalifikační a kvalifikační kurzy) a programy zaměřené na motivaci odsouzeného k prosociálnímu životu – „Již nechci krást, ale pracovat“, „Zastav se, zamysli se a změň se“.
 
Specializované oddělení výkonu trestu 
V roce  2002 bylo zřízeno ve věznici specializované oddělení výkonu trestu pro odsouzené muže zařazené do typu věznice s ostrahou a s poruchou chování a osobnosti způsobenou užíváním psychotropních látek. Hlavním cílem tohoto oddělení je omezovat a snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy trestné činnosti u drogově závislých odsouzených a v podmínkách věznice jim nabídnout možnost změnit své chování. Na základě dobrovolnosti jsou přijatí odsouzení zařazeni do terapeuticko-vzdělávacího programu v minimálním rozsahu 21 hodin týdně po dobu až 16 měsíců, zaměřeného především na motivaci k bezdrogovému životu.
 
Bezdrogové zóny
Ve věznici jsou zřízeny od roku 2004 dvě stavebně oddělené bezdrogové zóny se standardním a terapeutickým režimem, kde cílem je minimalizovat možnosti kontaktu odsouzených s drogou, aplikovat bezdrogový režim a realizovat u uživatelů drog programy v zájmu snižování zdravotních a sociálních rizik. Odsouzení zde plní specifický program zacházení zaměřený na drogovou primární i sekundární prevenci. Činnost bezdrogové zóny a specializovaného oddělení je v rámci věznice úzce propojená z důvodu zvýšení efektivity při ovlivňování odsouzeného formou terapeuticko-výchovné činnosti realizované kvalifikovaným personálem.
Substituční léčba
V roce 2006 byl ve věznici zahájen pilotní ověřovací projekt substituční léčby závislosti na opioidech a na základě získaných zkušeností v roce 2007 uveden do praxe. Substituční léčba je určena pro drogově závislé odsouzené, kteří nejsou schopni přijmout terapeutické metody, jejichž primárním cílem je abstinence od návykových látek. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky (Metadon) za striktně stanovených podmínek. Cílem substituční léčby je všestranně zlepšit kvalitu života drogově závislého odsouzeného. Po medicínské stránce je substituční léčba zajišťována zdravotnickým střediskem věznice a v oblasti reedukační zde působí pracovníci oddělení výkonu trestu.
 
Oddělení mladých dospělých
Pro věkovou kategorii odsouzených od 18 do 26 let zařazených do typu věznice s ostrahou je ve věznici zřízeno oddělení mladých dospělých s programem zacházení, jehož skladba zohledňuje věk odsouzených s upřednostněním možnosti profesního vzdělávání (např. absolvování rekvalifikačního kurzů) a minimalizací či eliminací vlivů vězeňské subkultury.
 
Poradna drogové prevence
Hlavním úkolem poradny ve věznici je řešit problematiku v oblasti prevence zneužívání drog včetně zacházení s uživateli i neuživateli psychotropních látek. V konkrétní podobě se jedná o odsouzené, kteří se rozhodli žít bez drog, dále odsouzené drogou ohrožené, ale dosud nepropadli závislosti a rovněž i o odsouzené, kteří jsou na droze závislí. V rámci činnosti poradny je ze strany odborných pracovníků poskytována psychologická, sociální a pedagogická pomoc při níž jsou využívány individuální i skupinové terapeutické formy práce.
Program : ,,Zastav se, zamysli se a změn se “  (tzv.3Z)
Program „3Z“ je původním projektem Transition Facility Twinning z Velké Británie, který byl upraven pracovníky Probační a mediační služby a pracovníky Vězeňské služby České republiky na podmínky českého vězeňství. Cílem programu je motivace odsouzených pachatelů ve výkonu trestu odnětí svobody ke změně postojů a stylu myšlení. Je zaměřen proti recidivě trestné činnosti a z tohoto důvodu je vhodný zejména pro přípravu odsouzených na podmíněné propuštění.
 Program : „Již nechci krást, ale pracovat
Jedná se o střednědobý program, který je zaměřen kognitivním způsobem s prvky získávání a nácviku nových praktických dovedností. Cílem programu je zvýšení osobních kompetencí a dovedností u vybraných odsouzených potřebných pro život po propuštění z výkonu trestu.
 
Profesní vzdělávání odsouzených 
V rámci profesního vzdělávání odsouzených se ve věznici realizují především rekvalifikační a kvalifikační kurzy s cílem možného uplatnění v běžném životě. Kurzy jsou organizovány ve spolupráci se vzdělávacími institucemi okresu Příbram a jsou hrazeny z prostředků Vězeňské služby ČR.

14 komentáře v “Věznice Příbram

 • Stibůrková

  (9.8.2020 - 23:59)

  Jak je to že zdravotní péči? Mají vězni možnost docházky za psychiatrem?

  • obase.cz

   (10.8.2020 - 5:17)

   Dobrý den, ano mají.

 • Anonym

  (22.8.2020 - 8:55)

  Dobrý den , jak je to s intimkama ? Dekuju

  • obase.cz

   (22.8.2020 - 18:47)

   V Příbrami fungují návštěvy bez zvukové a zrakové kontroly, ale na návštěvě nikdy nesmí být dvě osoby sami. Vždy tam musí být nějaký rodinný příslušník. O.

 • Katia

  (31.8.2020 - 18:47)

  Dobrý den, komu napsat o převodu mého syna do jiného vězení blíže k domovu v Polsku

 • Pavla

  (23.2.2021 - 20:52)

  Chcise zeptat dáse tet pribramu premenit do hermanic

  • obase.cz

   (23.2.2021 - 21:56)

   Dá.

   • Katia

    (17.3.2021 - 17:34)

    Pavla Takto chceme změnit Příbram na Hermanice

    • Pavla

     (7.4.2021 - 22:02)

     Katia us sem psala do věznice vůbec nic us nevím někoho se mám obrátit co to bje

 • Rostislav

  (6.5.2021 - 16:20)

  Proč jim tady lžete já sem doma 4mesice a doktor je s fetovanej vůbec nepomáhá sere na vězni říkají že SME jako psi a že SME zmrdi tak co po nich chcem ať třeba chcipnem to mi říkali a další věci prostě jednáníji jako se zvířátkama jako nezlob tě se na mě ale to si nedokáže nikdo představit co tam za tou zdi děje lituju tak ty kluky

 • Rostislav Gujda

  (6.5.2021 - 16:20)

  Proč jim tady lžete já sem doma 4mesice a doktor je s fetovanej vůbec nepomáhá sere na vězni říkají že SME jako psi a že SME zmrdi tak co po nich chcem ať třeba chcipnem to mi říkali a další věci prostě jednáníji jako se zvířátkama jako nezlob tě se na mě ale to si nedokáže nikdo představit co tam za tou zdi děje lituju tak ty kluky

 • Hansz

  (14.6.2021 - 17:44)

  To co vám napovídají lidi
  Teď jsem tam trávil posledních 4,5 roku …..
  Chcete se na něco zeptat? A dozvědět se pravdu…?
  Volejte mi na tel číslo 723736299….nejdříve sms ve tvaru dotaz

  • Pavla

   (11.7.2021 - 22:47)

   Dobry večer prosivas dnes můj druh tam bil napadnoty zbili ho skočili naneho 4kluci jen kvůli tabáku moc se oneho bojím dase ho premesnit do ine věznice ??bojim se oneho moc

   • obase.cz

    (13.7.2021 - 21:27)

    Dobrý den. Ano je třeba podat zadost. Vzor je na těchto stránkách. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.