právní rady obase.cz

Novela trestních předpisů

Mnozí z Vás se dotazují na to, co vlastně přinese novela trestních předpisů z července tohoto roku. Návrh novely byl několikrát během schvalovacího procesu změněn. Nakonec byla schválena varianta, která vlastně nikoho nepotěší a nikomu mimo velkých defraudantů a zlodějů nepomůže. Dovolím si říci, že pro drtivou většinu již odsouzených se prakticky nic nemění. Žádné hromadné propouštění, […]

změna zákonu výkonu trestu

Nezákonné jednání věznice Světlá nad Sázavou

Delší dobu sledujeme stále stejné podněty od blízkých osob odsouzených vykonávajících trest ve věznici Světlá nad Sázavou. Podněty se týkají zadržování žádostí podaných na soud projednávající podmíněné propuštění. Kdy dle mnoha podnětů věznice pozdržuje podání žádosti samotné s odůvodněním, že věznice musí nejdříve připravit posudek. Z odkazem na to, že tak činní osoby, které píší na odsouzené […]

Přemístění do jiné věznice a jak na něj. Obase.cz

Vylepšený formulář pro přemístění

vylepšili jsme pro vás formulář pro přemístění odsouzených výměnou. Nyní lze, zaznačit alternativní možnosti k přemístění. Tím se násobně zvýšila pravděpodobnost shody. Zároveň máte možnost náhledu aktuální situace, počty žádostí apod, data se nám zapisují online a celá databáze je automatická. Nutno dodat, že většina z vás chce přemístit do lepších věznic, a z těch se zase druhým […]

otazky

Spouštíme sociální poradnu

Díky ochotě sociální služby AL PASO Oblastní charity Třebíč ke spolupráci, spouštíme profesionální sociální poradnu. Mimo ,,vězeňské“ a právní poradny tak rozšiřujeme možnost pomoci. Poradna je otevřená všem, kdo jsou nějakým způsobem dotčení vězením. Právě sociální oblast byla Obase.cz ne zcela zmapována, a tak jste v případě složitých dotazů na odborné rady v těchto oblastech museli někdy […]

Dopis odsouzených

Aktualizace k návštěvám- výsměch z ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví skutečně aktualizovalo mimořádné opatření související s protiepidemiologickými opatřeními souvisejícími s nemocí COVID. Nařízení ministerstva se mi skutečně jeví jako výsměch, protože naprosto neřeší situaci většiny odsouzených, kteří jsou rodiči, a tedy nově umožňují návštěvy jedné blízké osoby a dvou v případě, kdy je jedna osobou mladší 15 let. Nařízení považuji doslova za kruté. Neumím si představit, […]

crying-baby-2708380_960_720

Návštěvy ve věznicích, aktualizace

Výkonná moc v naší zemi je opravdu výkonná, a tak ke schválení rozšíření návštěv naší vládou zatím skutečně nedošlo. Mimořádné opatření, které povolí návštěvy více osob má být vydáno ministerstvem zdravotnictví nakonec až v pondělí 22.6.2020. Citujeme mluvčí ministerstva „mimořádné opatření povolující návštěvu více osob bude vydáno v následující vlně od 22.6.2020. Děkujeme Vám tímto za trpělivost.“ MgA. […]

změna u podmíněného propuštění

Od 15.6. děti opět na návštěvě?

Věřím, že zejména díky angažovanosti pana Franka ze spolku Za branou, který na situaci nemožnosti návštěv dětí odsouzených dlouhodobě upozorňuje, si ministerstvo zdravotnictví na rodiny vězněných osob konečně vzpomnělo. Pokud se tedy vše potvrdí po pondělním jednání vlády, na návštěvy budou opět moci 4 osoby a doba návštěv se vrátí k zákonnému stavu 3 hodin. Omezení […]

crying-baby-2708380_960_720

Děti stále nemohou za rodiči na návštěvu

  Ministerstvo zdravotnictví stále nezrušilo opatření, které výrazně omezuje práva vězněných osob v možnostech kontaktu s blízkými osobami. Odsouzení smějí stále přijímat na návštěvu jen jednu osobu starší 15 let. Důvodem je další zákonné omezení určující, že osoby mladší 15 let smějí navštěvovat vězněné osoby jen v doprovodu osob starších 15 let. Je tedy vyloučené, aby na návštěvy docházeli […]

Skutečně jen jeden nakažený ve vězncích?

Vězeňská služba oficiálně vykazuje jen jednoho nakaženého ve věznicích, a to člověka, který byl na tento virus testován ještě před samotným vzetím do vazby. Během nouzového stavu však vězeňská služba otestovala jen necelou stovku vězněných osob, a to při nástupu trestu. (nastupuje jich však cca 500 za měsíc) Na otázku, zda byly testovány  s příznaky i […]

Obase.cz

Aktualizace k návštěvám ve věznicích

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví Vězeňská služba ČR zahajuje proces k uskutečňování návštěv vězněných osob. Pro věznice to znamená administrativní proces, který spočívá v odesílání tzv. navštívenek rodinným příslušníkům a dalším osobám, které vězně navštěvují. Fyzicky tedy návštěvy ve věznicích začnou v sobotu 23. května. Současně s touto agendou probíhají ve věznicích technické přípravy návštěvních místností na návštěvy v omezeném režimu a […]