Věznice Valdice

Adresa věznice Valdice:

Vězeňská služba ČR
Věznice Valdice
Nám. Míru 55
507 11 Valdice

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-52239881/0710

Telefonní čísla:

Telefonní ústředna: 493 507 111

 Vaše hodnocení  3,1 (36 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

4

přidat vlastní hodnocení

Web věznice Valdice:

http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Jičíně

Šafaříkova 842, Valdické Předměstí, 506 25 Jičín

Základní údaje:

 Typy výkonu trestů:

ostraha (B,C), zvýšená ostraha

Kapacita: 1 098

Informace pro muklíky: vaše známky k 24.8.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Valdice 3,1 3 3,5 2 5 3,7 3,5 2,8 3 ne ne ne

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2020 – 15,9%

 

Shrnutí :

Jedna z věznic typu stát ve státě. Jedná se o nejvyhlášenější věznici v ČR, kde vykonávají trest nejhorší zločinci, ale nejen oni. Má spoustu vlastních pravidel a ze všech věznic asi nejvíce deformující prostředí.

Prosím o Vaše zkušenosti.

 

Věznice Valdice

(zdroj vscr.cz)

Věznice je situována v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, který se nachází 4 km za městem Jičín, směrem na město Lomnice nad Popelkou a Semily.
Založil jej v letech 1627 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. V roce 1856 bylo rozhodnuto, že z bývalé kartuzie bude zřízena centrální věznice, ta nejtěžší pro tresty od 10 let do doživotí. V roce 1857 zakoupil objekt rakouský stát a v témže roce po jednoduchých úpravách sem byla přivezena část vězňů z trestnice Špilberk u Brna. Mezi prvními trestanci převedenými do Kartouz byl i známý loupežník Babinský. Od té doby mají Kartouzy Valdické jiný účel, než k jakému byly ustanoveny.
Od roku 1948 až do roku 1990 byli do Valdic zařazováni převážně odsouzení s dlouhodobými tresty, zařazení do III.NVS. 100% vězňů bylo zaměstnáno ve státních firmách, které byly činné ve výrobních provozech uvnitř věznice. V tomto období zaznamenala věznice absolutně největší počet vězněných osob. Toto číslo bylo o něco málo vyšší než 2 700 vězněných mužů. Po revoluci v roce 1989 a po následné amnestii a novele trestního zákona v roce 1990 klesl počet vězňů na cca 500.
V současné době je objekt využíván jako věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Do Valdic jsou umísťováni odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Součástí věznice bylo po dobu deseti let i zvláštní oddělení pro výkon vazby. Toto oddělení bylo dnem 1.3.2001 zrušeno a okamžitě byla zahájena jeho přestavba tak, aby zde mohl být vykonáván trest odnětí svobody u odsouzených k doživotnímu trestu a dalších odsouzených, u nichž je diagnostikována potřeba zvýšené detence. Včetně tohoto oddělení se 48 místy má věznice kapacitu 1098 míst. Odsouzení jsou ubytováni s ohledem na rozdělení do jednotlivých typů profilace výkonu trestu v pěti odděleních. Pro odsouzené je dále zřízeno nástupní oddělení,  výstupní oddělení, kam jsou odsouzení zařazováni před propuštěním, krizové oddělení, specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a specializované oddělení pro odsouzené zařazené do zvýšené ostrahy s poruchou osobnosti a chování, způsobenou požíváním psychotropních látek. Součástí věznice je i lůžková část ošetřovny, kde je odsouzeným poskytována zdravotní péče na úrovni městských nemocnic.
Oblast vzdělávací probíhá zejména v rámci Školského vzdělávacího střediska, kde si odsouzení mohou doplnit základní vzdělání nebo získat výuční list ve tříletém učebním oboru obrábění kovů. Organizovány jsou dále různé vzdělávací kurzy například jazykové, svářečské nebo malíř natěrač a knihař. Počet odsouzených zařazených do těchto forem vzdělávání je ročně téměř 150. Odsouzení jsou zaměstnáváni jednak ve vnitřních provozech věznice (ústavní kuchyně, prádelna, zámečnická dílna, truhlárna, atd.), u podnikatelských subjektů i v provozovně střediska hospodářské činnosti. Z celkového počtu je zaměstnáváno průměrně 45-50 % odsouzených.

Program zacházení

je základní forma cílevědomého a komplexního působení na odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, zejména slouží k jejich vedení k přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin a naplňování účelu trestu. 

Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy o odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti v průběhu jeho pobytu na nástupním oddělení. Obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle a způsob a četnost hodnocení. Pravidelnou součástí programu zacházení je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Program zacházení s odsouzenými se člení dle § 36 vyhlášky MS č. 345/1999 na pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, speciální výchovné aktivity, zájmové aktivity, oblast utváření vnějších vztahů. Programy zacházení s jednotlivými odsouzenými sestavuje speciální pedagog, který je zároveň garantem jejich odborné úrovně, a to včetně potřebných aktualizací programu zacházení v průběhu výkonu trestu. Na základě doporučení komise jej pak schvaluje ředitel věznice nebo jeho zástupce. Dnem 1. 3. 2015 vstoupila v platnost rozsáhlá novela Řádu o výkonu trestu odnětí svobody. V ní mimo jiné došlo i k redefinici základních principů pro tvorbu programů zacházení odsouzených. V § 36 odst. 1 je nově stanoveno, že věznice na základě komplexní zprávy zvolí program zacházení, který pro odsouzeného považuje za vhodný. Přitom sleduje zejména minimalizaci identifikovaných rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu. Základní členění aktivit programu zacházení dle § 36 odst. 2 ŘVTOS zůstalo nezměněno. Došlo však k dílčím změnám v popisu jednotlivých druhů aktivit, největší změny pak doznalo ustanovení § 36 odst. 5 ŘVTOS (speciálně výchovné aktivity), kde je nově kladen důraz i na oblast příčin a důsledků páchání trestné činnosti či na rizika a kriminogenní potřeby. Novela dále v §36a zavádí dělení typů programů zacházení dle míry rizik (program minimálního zacházení, program standardního zacházení, program speciálního zacházení, program výstupního zacházení). Pokud si odsouzený nezvolí některou z navržených alternativ programu zacházení, je mu stanoven minimální program zacházení. Jeho základ tvoří pracovní aktivity odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného. Naplnění cíle programu zacházení jednotlivého odsouzeného se hodnotí v pravidelných termínech. Při hodnocení se program zacházení aktualizuje v souladu s vývojem osobnosti odsouzeného a změnami v jeho chování a jednání. Hodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení vyhodnocují vychovatelé s odsouzenými, kteří se na aktualizaci programu zacházení aktivně podílí. Oblast pracovních aktivit – jedná se zejména o vykonávání činností, nezbytných k zajištění chodu věznice (úklidové práce, brigádnická činnost, atd.). Oblast vzdělávací probíhá zejména v rámci školského vzdělávacího střediska – možnost doplnění si základního vzdělání i vyučení se ve tříletém učebním oboru obrábění kovů a dále formou speciálních aktivit prováděných na ubytovnách odsouzených (kroužky cizích jazyků – anglického, německého, španělského a francouzského, kurzy výchovy k občanství, sociálně právní poradenství, kurzy drogové problematiky, vědomostní soutěže, kvizy, besedy k vybraným tématům aj.). Mezi speciálně výchovné aktivity lze zařadit právní a sociální minimum, etiketa, výcvik sociálních dovedností apod. Mezi zájmové aktivity pak šachy, stolní tenis, společenské hry, či hudební nebo akvaristický kroužek. V oblasti utváření vnějších vztahů je kladen důraz na udržení sociálního zázemí, kontakt s rodinou a pomoc při ukončení výkonu trestu. Mimo výše uvedených aktivit mají odsouzení možnost navštěvovat oddílovou knihovnu, v čase stanoveném týdenním plánem pedagoga mohou také sledovat televizní pořady a filmy vybrané pedagogem.

66 komentáře v “Věznice Valdice

 • Martin

  (2.6.2020 - 11:30)

  Valdice ,zažil sem 10 let . Celý komplex žije svym životem ,má to své zákony psané i nepsané . Člověka tam kdykoli můžou zlikvidovat když chtějí už se odtamtud nedostane . Rozepsal bych se na knížku mluvit o všem co sem tam zažil .

  • Leen

   (3.7.2020 - 11:59)

   A co si tam zažil ? Zlikvidovat ,když chtějí ? Koho tím myslis.

   • ondra

    (6.7.2020 - 15:22)

    Ja tam take ztravil nejaky ten patek, a na to jak me strasili, tak uplny pionyrak. Funguje to tam jak ty k ostatnim, tak oni k tobe. když si das pozor na lidi, mas klid.

    • Sarka

     (6.11.2020 - 11:38)

     Ahoj Ondro mám tam druhá ve Valdicích už se mi neozval telefonicky 17 dní mám strach jak to tam chodí telefonování když mi jednou volal druch tak mi řek že měl zazafanej telefon a nevzali hodnocení až po dxl je to možný

     • Alex

      (9.7.2021 - 11:55)

      Včera přivezli kvam Ilonu forejtovou kdo ji zná at napíše

      • Alex králů

       (29.10.2021 - 15:00)

       Kdo zná Ilonu forejtovou mrdku zlodejskou

   • Grjza

    (11.6.2021 - 19:04)

    Máš pravdu když chtěj j jdeš domů třeba o 2 roky dýl,já byl na všech oddílech vím co píšu.Byl jsem jak v 1ds tak ve 3 ds 23 hodin zavřenéj na pokoji.Je to stát ve státě,strávil jsem tam skoro 5 let.

   • Gejza

    (11.6.2021 - 19:07)

    Pravda byl jsem tam skoro 5 let vím o čem píšeš

    • Jirka

     (11.6.2021 - 21:47)

     Samej skurvenej čabaláják tam. Ty kurvy tam jsou úplně všude mrdky!!!!!

    • Jirka

     (11.6.2021 - 21:54)

     Valdice jsou InterContinental téměř s all inclusive!!! Akorát holky na prcání tam nejsou nic moc hold!!! Ale co, když není zbytí v v bání je každá královna i když to je třeba chlap že… Mýdlo ve sprše upadává celkem často

  • Markéta

   (31.10.2020 - 19:07)

   Ahoj Martine, budu ráda když se ozveš zajímá mě jak to tam chodí. Mám tam syna. Děkuji za odpověď. Můžeš i na email Mmarkett@seznam.cz

  • Denisa

   (7.12.2020 - 22:45)

   Dobrý večer může se zeptal kde to je přesně co to je za město děkuji vám moc kucerakova

  • Denisa

   (19.12.2020 - 20:08)

   Dobrý večer dostala balicenka tet nevím esli to mám dát do krabice nebo nalepit na krabicu dekuji moc kucerakova moje číslo 792238696

   • obase.cz

    (20.12.2020 - 11:06)

    Dobrý den. Nalepit na krabici.

  • K

   (23.12.2020 - 1:58)

   Dobrý den, je možné se s Vámi zkontaktovat? Děkuji

  • Alena .K

   (26.8.2021 - 2:25)

   Dobrý večer , mohl by jste mi prosím napsat na můj osobní email moc děkuji jedná se o mého bratra více prosí na email děkuji alenadec@seznam.cz

   • Jirka

    (30.8.2021 - 14:39)

    Spadlo mýdlo ve sprše asi že….jaaj tak to bude nepříjemné…

   • Jirka Neubauer

    (21.9.2021 - 5:44)

    Halt, bráchoj spadlo mýdlo ve sprše, takže je jasný co se stalo …..

  • Jaroslav

   (22.9.2021 - 11:42)

   Dobrý den.Prosim Valdice dnes a před rokem 1989 to je určitě rozdíl
   Žádný 3 oddělení.zadny Satrapa Zemana další co nás mucili.Petrek v kuchyní a další nepěkné vzpomínky.Kolik muklů nepřežilo.Dnes již je to pomálu hotel bez svobody.Jen nikdy více Valdice Mladá Boleslav. Jáchymov a další hrůzy komunismu.

  • sasa

   (19.10.2021 - 23:59)

   JJ. Valdice,Valdice. Kdo tam nebyl je mu tezke vysvetlit co to tam je,co se tam deje a kdo vsechno tam je.
   Nevi se kdo je horsi, vezni nebo zamestnanci. Byl jsem tam 2x a na me stesti vzdy na nejakou kratkou dobu -2 roky-. Zkratka , ti romove nebo cikani jsou vsude stejni. Paka vylyzany ,kteri delaji jen bordel. Ve Valdich maji svoji homosexualni cimru a koimunitu.

  • Anonym

   (25.1.2022 - 10:17)

   Pravda.. jaky si to tam udelas takovy to mas..

 • Anonym

  (5.7.2020 - 14:31)

  Kdyby ses choval slušně, nemusel jsi tam tvrdnout

  • sasa

   (20.10.2021 - 0:04)

   JJ. Valdice,Valdice. Kdo tam nebyl je mu tezke vysvetlit co to tam je,co se tam deje a kdo vsechno tam je.
   Nevi se kdo je horsi, vezni nebo zamestnanci. Byl jsem tam 2x a na me stesti vzdy na nejakou kratkou dobu -2 roky-. Zkratka , ti romove nebo cikani jsou vsude stejni. Paka vylyzany ,kteri delaji jen bordel. Ve Valdich maji svoji homosexualni cimru a koimunitu.
   Satrapa-Liberecak atd

   • Jirka Neubauer

    (20.10.2021 - 3:37)

    Jj, tak cigoši ani být chytří nemohou, když většina z nich vznikla z incestu!!!!

   • Anonym

    (25.1.2022 - 10:31)

    Nemas pravdu.. videl jsi to ve valdicich asi a pises ze vsude.. ja bich te chtel potkat nekde dostal bisi facky za to ze lžeš.. podivej se na sebe a pak mluv o druhych..

    • Jirka Neubauer

     (26.1.2022 - 9:12)

     Tak podle vašeho komentáře jste těžkej čabalájes skurvenej dementí s vychozenou bambus fakultou podle vašeho písemného projevu… Ale to se nedá nic dělat noo … Cikáni jsou vždy těžce dementí. Čím to asi bude že…

   • Zub

    (25.1.2022 - 19:21)

    A ty jsi tam jako seděl jo a co ti vadilo a co jsi myslel těmi jmény Satrapa,Liberecká?

 • Michael Novák

  (6.7.2020 - 23:24)

  V roce 2018 jsem tam byl. Sice jen na 1 den , ale pokud tohle má být jedna z nejtvrdších věznic, tak si skurvení pseudohumanisté a další vyfetovaní sluníčkáří můžou gratulovat. Většina osazenstva naprosto vysmátí cigoši… Nicméně pokud se ten zmrd, co zabil toho 3 letýho kluka nezabil sám, ale zabili ho muklové, tak klobouk dolů a vážil bych si všech co k tomu jakkoliv pomohli ….

 • Sarka

  (5.11.2020 - 14:29)

  Ahoje tam sedí Valdicích můj druch mam oměj strach jak to tam chodí to nevím

  • obase.cz

   (5.11.2020 - 20:25)

   Dobrý den. Myslím, že se bát nemusíte. O.

   • Sarka

    (6.11.2020 - 9:41)

    Děkuji za uklidnění ale on mi vůbec nevolá nevím co mám dělat můžete mi poradit už nevím kudy kam

    • obase.cz

     (6.11.2020 - 19:24)

     Dobrý den, je potřeba počkat. Om

     • Sarka

      (7.11.2020 - 8:36)

      Dobrý den jak dlouho musím čekat když mi má volat přes Skype děkuji za odpověď

      • obase.cz

       (7.11.2020 - 8:43)

       Dobrý den. Záleží na velmi mnoho okolnostech. O.

  • Aley

   (8.7.2021 - 17:08)

   Chtěl bych se zeptat jestli je u vás zavřená Vanda firehtiva dekuji

   • Jirka

    (10.7.2021 - 9:13)

    Dokud Vám tam nespadne mýdlo, nebo sprcháč na zem, tak je všecko v klídku…

   • obase.cz

    (10.7.2021 - 9:20)

    Dobry den. Ve Valdicích určitě ne.

 • Sarka

  (7.11.2020 - 8:38)

  Dobrý den jak dlouho trvá než mi zavolá pres Skype už oněm nic nevím děkuji za odpověď

 • Sarka

  (8.11.2020 - 9:28)

  Dobrý den už sem klidnější už mi volal zaplať pánbůh že můj druch je pořádku

 • Petr

  (24.12.2020 - 17:55)

  Docela mne zde dostává, že vězeň ve Valdicích má přístup ke Skype. Dle mého by tam měl vězeň trpět 24/7 bez návštěv, tabáku a podobných výhod. Každý den by měl přemýšlet o své vině a trpět, nikoliv se napravovat. Dle mého, balík jedenkráte za 7 let cca 500 gramů, spát max. cca 3 hodiny denně, neustále být ve stresu a na celý týden mít cca 200 g. chleba a 1 litr vody. Vycházky 1 x za cca za 8 měsíců na dvoře na 10 minut. Z Valdic musí odejít lidská troska, která již v životě nebude mít chuť ani zvýšit hlas. Za každý kázeňský přestupek musí mít přidán 1 rok!

  • obase.cz

   (24.12.2020 - 20:21)

   A co přesně udělaly osoby blízké vězňům například jejich děti, že by se nesměli vidět s rodičem?

   • ÁJA

    (9.3.2021 - 18:43)

    VY jste TUPEJ UBOŽÁK , léčíte si nějaký mindrák? protože tohle normální člověk nemůže napsat, natož to myslet vážně a ještě k tomu na Štědrý den, to nebyla lepší zábava? I ten odsouzený má rodinu děti, rodiče a ten trest prožívají sním , že je v base. Není důvod proč by se měla vracet troska, měl by se vrátit napravený člověk, který se může zařadit a znovu fungovat. Na šikmou plochu se můžete dostat i vy ani nevíte jak. Když jste tak přející, tak se modlete ať si to taky nevyzkoušíte nebo vaše děti, poznal by jste jaký to je ! Tedy jestli vůbec někoho máte když tento den trávíte tím, že jste jedovatý .
    PŘEJ BUDE TI PŘÁNO

    • Jirka

     (10.3.2021 - 5:27)

     Zas to tak neprožívejte. České báně jsou dovolená oproti jiným na východ.
     Ale je pravda, že vám nesmí spadnout mýdlo, anebo sprcháč….

   • Pavel

    (12.7.2021 - 20:43)

    Ty seš kokot chlape.

   • Anonym

    (28.12.2021 - 10:47)

    skoda zes nesedel za komaru na odd ,3 ty pico

  • Sandra

   (30.7.2021 - 15:37)

   Ty kretene narusenej ty kdyby si tam skoncil ty bys tam byl mistr v kouření lofasu … tohle cos napsal dokaze napsat jen narušena osoba ktera by mela podstoupit Dobřany oddělení 13.
   Ono se rika podle sebe soudim tebe … Ps Karma je zdarma

  • ich

   (14.8.2021 - 13:46)

   Pokud je někdo takový gauner, že zaslouží zacházení, jaké popisujete, pak je už lepší mu dát rovnou oprátku. Nemluvě o tom, že po litru vody na týden by v létě zemřel.

  • Eliška

   (26.2.2022 - 15:26)

   Petře,
   váš přístup je naprosto nesmyslnej a nenávistnej. Spoustu lidí tam nesedí za vraždu apod. Vaše poznámka připomíná nějakého radikalistu, kterých už jsme v naší historii mohli vidět spousty. Divil byste se kolik lidí je na svobodě a spáchali horší činy.

 • Petr

  (5.2.2021 - 9:33)

  jako myslíte, že děti se mají potkávat s gaunerem, zlodějem, násilníkem a vrahem? A že absolutní lidský odpad z Valdic by se měl setkávat ve výkonu trestu se svými dětmi? Opravdu si myslíte, že slušná společnost má zájem aby tento odpad společnosti měl lidské zacházení, nebo si myslíte, že společnost bude litovat nějakého gaunera, který tam „natáhne bačkory“? To asi těžko, nikoliv náprava – ale trest- ta hovada a lidské zrůdy tam musí trpět každý den , zažívat absolutní lidské ponížení a nemít jistotu, že pro ně každý den vyjde a nebo zapadne slunce… Zeptejte se obětí trestných činů, jak se na se na ten dobytek z Valdic dívají…

  • obase.cz

   (5.2.2021 - 20:56)

   Přej a bude Ti přáno. O.

   • Jiří

    (15.5.2021 - 2:28)

    Petr,
    Co si léčíš za komplex ty pablbe ? Četl sis komentáře, že rodiny mají o ty lidi strach, nikdy to neprožívá ,.jen odsouzený , ale celé rodiny. Já se dostal na šikmou plochu ve 23 letech , odseděl jsem si 5 let a za dobré chování jsem byl propuštěn. Nyní mi je 32 let , žiji spořádaný život, mám manželku , malé dítě a dva roky podnikám. Potřeboval jsem prostě dostat tuhle životní ránu , abych se probudil a začal nový život. Celý trest mě podporovala moje výborná rodina a věřili mi , že to zvládnu a změním se. Také jsem si myslel , že ve vězení jsou , jen nejhorší lidé, ale není tomu tak. Je tam spoustu vzdělaných lidí a obecně chytrých lidí co udělali špatnou věc a svůj trest si odpykávají. Nikdy nevíte co se může stát a vy se tam ocitnete pane Petře. Věřím , že jste psychicky nemocný člověk ,.nebo opravdu moc zlý a zahořklý člověk, a víte jak to je….karma je zdarma a dožene vás. Doufám, že již brzy a spravedlivě vás odmění. Ti lidi ve vězení byli za své činy odsouzeni podle českých zákonů a svůj trest si odpykávají, proto nemáte vůbec právo , je jakkoliv soudit na to zde máme soudy, jistě taky nesnáším pedofily, vrahy apod. A ve vězení je spoustu zlých lidí, ale hodně lidí je tam naprosto v pohodě. Petře ať se vám daří co nejlépe a karma ať vám ukáže svoji moc , snad jen na vás, protože si stejně myslím , že žádnou rodinu nemáte, s takovým dementem by nevydržel nikdo.

  • ich

   (14.8.2021 - 13:53)

   Vážený pane, pokud je někdo nenapravitelný, pak bych mu dal spíš trest smrti zastřelením, než ho nechal umírat hladem a žízní. Jinak třeba v Horním Slavkově na některých odděleních jsou úmrtí či vážná zranění vězňů poměrně častá, ale rukou spoluvězňů, ne dozorců.

   Obecně, největší problém v ČR nejsou ani grázlové, co si jdou za svým a neberou žádné ohledy na druhé. Ti se umí prosadit i v base. Nejsou to ani lidi, co si při nějaké bitce řekli, že je nikdo mlátit nesmí, přehnali to, a někoho zabili. Nejsou to ani lidé, které naštval jejich šéf (bývalá, její milenec apod.) tak moc, že ho zabili v afektu. A už vůbec to nejsou žádní podvodníčci, na ty stačí mnohem mírnější tresty, aby se začali bát, bohužel naše věznice s dohledem pro prvotresty jsou zřejmě mírně až moc. Ale do Valdic se tito tak jako tak nedostanou.

   Největší problém jsou feťáci. Ti tvoří dnes už téměř polovinu osazenstva věznic a nikdo nezná cestu, jak je odradit od dalšího páchání trestné činnosti. Na druhé straně, tito páchají obvykle příliš málo závažné věci na to, aby jim bylo možné s čistým svědomím dát trest smrti, i kdyby byl zaveden.

   Ostatně i tady to tak vychází, že hodně drog = hrozná basa, a platí to zejména o těch třech na severozápadě Vykmanov, Kynšperk a Horní Slavkov.

 • Anonym

  (17.5.2021 - 0:44)

  JIŘÍ, super napsano. Líp bych to nenapsala. Jsem si jista, ze pan Petr jednou pozna jak funguje karma. a budu uprimna jemu to preji, parazitovi hnusnymu::::

  • Anonym

   (19.6.2021 - 9:39)

   Spoustu hodných, chytrých lidí co udělali špatnou věc ???? Jelikož je recidiva v ČR 70% tak těch 30% hodných mi jako spousta nepřipadá… Asi je ve věznicích něco špatně když si z nich 70% lidí žádné ponaučení neodnese…

   • obase.cz

    (21.6.2021 - 5:07)

    Dobrý den. 30% věznů je asi 6000 lidí. To mi jako spousta připadá. Je taky otázka, proč je to v ČR 70% a v jiných zemích 15 %. Evidentně náš system trestní politiky nefunguje.

    • Jirka Neubauer

     (21.6.2021 - 17:03)

     Tady v tomto Absurdistánu je totiž všecko v píči!!!

     • Jirka

      (11.7.2021 - 6:34)

      BÁÁÁÁÁÁÁÁŇŇŇŇŇ 🙂

 • Romana

  (1.6.2021 - 17:32)

  Dobry den rada bych se chtela zeptat Mam druha ve Valdicich a neco se tam stalo jak mam podat stiznost na tu osobu dekuji

  • obase.cz

   (2.6.2021 - 20:54)

   Dobrý den. Napište na oddělení prevence a stížností věznice. O.

  • Jirka Neubauer

   (4.6.2021 - 4:37)

   V báni je krásně. A ve Valdicích úplně.

 • Monika Biharyova

  (16.9.2021 - 21:11)

  Zdravým prosím vás 13.9.2021jsem příteli poslala dopisy a balík. Dnes je čtvrtek a pořád nedostal balik za jak dlouho dorazí do Valdic

 • Lucie

  (13.10.2021 - 13:00)

  Dobrý den hledám svého otce snad my někdo z vás pomůže mohlo by mu bít kolem 60 až do 70 let je silnější postavy je celý potetovany od z hora až dolů má vytetované i linky líčka říkaly mu hrobař kdo by ho znal nebo něco o něm věděl prosím dejte my vědět děkuji

 • Anonym

  (28.12.2021 - 10:45)

  v roce 1986 jsem nastoupil na odd,3 do roku 89 peklo od bacharu pak jeste 6 let a sel jem domu od te dobx nic mladistva nerozvaznost ublizeni na zdravy par,222 od 2 atd cus

 • Anonym

  (26.5.2022 - 8:12)

  Dobrý den,dnes 26.5. převáží přítele do věznice Valdice.Prosim co má a máme udělat,aby jej převedli co nejdříve na Mírov? Děkuji za odpověď

  • obase.cz

   (30.5.2022 - 19:57)

   Dobrý den. Podat žádost řediteli věznice Valdice. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.