Věznice České Budějovice

Adresa věznice České Budějovice:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice České Budějovice
Goethova 1
371 56 České Budějovic

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-33134881/0710

Místně příslušný soud (pro PP a přeřazení):

Okresní soud v Českých Budějovicích

Lidická tř. 98/20, 371 06 České Budějovice

Celkové hodnocení věznice:

 Vaše hodnocení  2,8 (16 hodnotitelů) 

hodnocení Obase 

přidat vlastní hodnocení 

Informace pro muklíky: vaše známky k 11.10.2017

celkově Půlky PT:  ?; zaměstnanci 2,4; strava 2,33; telefonování 3; návštěvy 3; vycházky 3; práce 4,34; program zacházení 2,5; násilí  1,5;drogy 2;komunikace s věznicí 4;šikana od zaměstnanců 1;přísnost režimu 4;pošta 1;

Občerstvení na návštěvě – ne

Intimky – ano

Vycházky- jen vyvolení

Hygienický balík- ano

(vycházíme z vašich hodnocení)

Telefonní čísla:

telefonní ústředna: 386 706 111

Web věznice České Budějovice:

http://www.vscr.cz/ceske-budejovice-71/

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha, vazba

Kapacita: 167 míst (VT), 108(vazba)

Shrnutí:

K této věznici máme zatím jen minimum ověřených aktuálních informací, proto budeme rádi za podněty. Každopádně pátráme po ověřených zdrojích.

Doporučení advokáti pro PP a pod:

Prosíme o vaše zkušenosti.

Diskuze k Věznicím

Věznice České Budějovice

Zdroj vscr.cz

VAZEBNÍ VĚZNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vazební věznice je spolu s krajským soudem umístěna v budově bývalého justičního paláce, vybudovaného v roce 1905. Celý stavební komplex se nachází v centru jihočeské metropole.

V  posledních letech prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Ubytovací kapacita je 275 míst, z toho 108 pro obviněné ve vazbě a 167 pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody. Výkon vazby je zabezpečován ve standardních celách a v oddělení se zmírněným režimem. Trest odnětí svobody vykonávají odsouzení v oddělení s dozorem, kam se vybírají vězni splňující zdravotní, profesní a další požadavky nutné k zařazení do pracovního procesu.

Především pro obviněné mladistvé a mladé dospělé se v souladu s možnostmi vazební věznice realizují pracovní, vzdělávací, sportovní, poradenské, psychoterapeutické, náboženské a další aktivity, zaměřené na snížení stresu z uvěznění a dosažení pozitivních osobnostních změn. Na těchto aktivitách se dlouhodobě vedle odborných zaměstnanců (pedagogové, psycholog, sociální pracovnice) zapojují i zástupci šesti církví a náboženských společností.
Programy zacházení, individuálně zpracovávané pro všechny odsouzené, vycházejí v prvé řadě z dlouhodobé tradice smysluplného zaměstnávání užitečnou prací. Vězněné osoby zajišťují pomocné práce související s provozem (úklid, kuchyně, prádelna, údržba apod.). Ve spolupráci s firmami působícími v krajském městě i mimo něj se zaměstnávají u stavebních, dřevozpracujících a potravinářských subjektů a rovněž při třídění a odvozu komunálního odpadu. Odsouzeným, kteří spolehlivě plní své pracovní i další povinnosti, se umožňuje účastnit se spolu s odbornými zaměstnanci věznice různých sportovních a kulturních akcí ve věznici i mimo ni. Mají rovněž možnost využít přerušení výkonu trestu či krátkodobého opuštění věznice v souvislosti s návštěvou s cílem upevnění sociálních vazeb v rodině. Odsouzení se aktivně podílí na spolupráci s neziskovými organizacemi.
Vazební věznici se daří pro náročnou práci zaměstnanců postupně zlepšovat podmínky, a to nejen na pracovišti, ale i při využívání volného času. Od roku 1991 se rozvíjejí přátelské profesní, sportovní a společenské kontakty se zaměstnanci rakouské věznice Stein-Krems. V roce 2009  byla uzavřena Dohoda o podmínkách rozvoje spolupráce s Ústavem pro výkon vazby Levoča.

Vložit dotaz/komentář