Nevíte ve kterém je vězení

Způsobů, jak takovou věc řešit je několik. Oficiální postup je však tento a s pomocí jedné  z vašich kolegyň čerpáme že stránek vězeňské služby.

Nachystat dvě obálky jedna větší do druhé  menší napsat dopis tomu koho hledáme zalepit napsat dozadu zpáteční adresu a do předu jméno příjmení  a pokud známe datum narození. Na obě nalepit známky, do té druhé asi vložit co požadujeme  společně s napsaným dopisem. Odeslat  na tuto adresu:

Vězeňská služba České republiky

Generální ředitelství

Odbor správní

Centrální evidence vězněných osob

P.O.  BOX 3     Soudní 1672 / 1a

PRAHA  4    140 67

Ofrankovat a do rohu napsat   ŽÁDÁM O DORUČENÍ