Zasílání elektroniky do výkonu trestu

Do výkonu trestu lze zasílat tuto elektroniku:

  • radioprijímače s těmito omezeními
    Vlnové rozsahy Velmi krátké VKV – FM 87,5 – 108 MHz

Velmi krátké VKV – FM 66 – 73 MHz

Střední vlny SV – MW 526,5 – 1606,5 kHz

Dlouhé vlny DV – LW 148,5 – 283,5 kHz

Radiopřijímač musí splňovat tyto další parametry :

– musí být napájený z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor

– nesmí obsahovat vlnový rozsah krátkých vln – KV( SW )

– nesmí umožňovat detekci a automatické vyhledávání (skenování) signálů

– nesmí obsahovat paměťové médium pro záznam a přehrávání dat a hlasové komunikace

– nesmí umožňovat příjem digitálního rozhlasového vysílání

  • CD přehrávače
    CD přehrávače musí být nepoškozeny a musí mít svůj zdroj el. energie – baterie. Nesmí být napájeny transformátorem.
  • Elektrické holící strojkyElektrické holící strojky musí být napájeny buď ze sítě 230V nebo akumulátorové s podmínkou, že mají transormátor integrovaný uvnitř přístroje.

V žádném elektrickém zařízení nesmí být zdroj radiového vysílání. V některých věznicích jsou povolená specifická zařízení, televize Playstation, Gameboy apod. Pokud je povolena televize, nesmí mít funkční teletext.

 

Všechna elektronická zařízení zaslaná do výkonu trestu podléhají před vydáním kontrole odborné firmy. Tato firma přístroj zkontroluje a zapečetí. Tuto kontrolu hradí příjemce a stojí 50 – 140 Kč/ks. Proto je důležité, aby příiemce ve výkonu trestu měl na svém účtu finanční prostředky.

51 komentáře v “Zasílání elektroniky do výkonu trestu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.