Zasílání elektroniky do vazby

Do vazby lze zasílat tuto elektroniku:

  • radioprijímače s těmito omezeními
    Vlnové rozsahy Velmi krátké VKV – FM 87,5 – 108 MHz

Velmi krátké VKV – FM 66 – 73 MHz

Střední vlny SV – MW 526,5 – 1606,5 kHz

Dlouhé vlny DV – LW 148,5 – 283,5 kHz

Radiopřijímač musí splňovat tyto další parametry :

– musí být napájený z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor

– nesmí obsahovat vlnový rozsah krátkých vln – KV( SW )

– nesmí umožňovat detekci a automatické vyhledávání (skenování) signálů

– nesmí obsahovat paměťové médium pro záznam a přehrávání dat a hlasové komunikace

– nesmí umožňovat příjem digitálního rozhlasového vysílání

  • CD přehrávače
    CD přehrávače musí být nepoškozeny a musí mít svůj zdroj el. energie – baterie. Nesmí být napájeny transformátorem.
  • Elektrické holící strojky- Elektrické holící strojky musí být napájeny buď ze sítě 230V nebo akumulátorové s podmínkou, že mají transormátor integrovaný uvnitř přístroje.
  • TV přijímače – ve vazebních věznicích, ve kterých nejsou instalovány TV přijímače, se umožňuje obviněným mít vlastní TV přijímač. Je zapotřebí počítat s tím, že přijímač musí mít integrovaný set top box nebo je třeba jej zakoupit zvlášť.

 

Všechna elektronická zařízení zaslaná do vazby podléhají před vydáním kontrole odborné firmy. Tato firma přístroj zkontroluje a zapečetí. Tuto kontrolu hradí příjemce a stojí 50-140 Kč/ks. Proto je důležité, aby příjemce ve vazbě měl na svém účtu finanční prostředky.