Zasílání elektroniky do vazby

Do vazby lze zasílat tuto elektroniku:

 • radioprijímače s těmito omezeními
  Vlnové rozsahy Velmi krátké VKV – FM 87,5 – 108 MHz

  Velmi krátké VKV – FM 66 – 73 MHz

  Střední vlny SV – MW 526,5 – 1606,5 kHz

  Dlouhé vlny DV – LW 148,5 – 283,5 kHz

  Radiopřijímač musí splňovat tyto další parametry :

  – musí být napájený z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor

  – nesmí obsahovat vlnový rozsah krátkých vln – KV( SW )

  – nesmí umožňovat detekci a automatické vyhledávání (skenování) signálů

  – nesmí obsahovat paměťové médium pro záznam a přehrávání dat a hlasové komunikace

  – nesmí umožňovat příjem digitálního rozhlasového vysílání

 • CD přehrávače
  CD přehrávače musí být nepoškozeny a musí mít svůj zdroj el. energie – baterie. Nesmí být napájeny transformátorem.
 • Elektrické holící strojkyElektrické holící strojky musí být napájeny buď ze sítě 230V nebo akumulátorové s podmínkou, že mají transormátor integrovaný uvnitř přístroje.
 • TV přijímačeVe vazebních věznicích, ve kterých nejsou instalovány TV přijímače, se umožňuje obviněným mít vlastní TV přijímač. Je zapotřebí počítat s tím, že přijímač musí mít integrovaný set top box nebo je třeba jej zakoupit zvlášť.

Všechna elektronickéá zařízení zaslaná do vazby podléhají před vydáním kontrole odborné firmy. Tato firma přístroj zkontroluje a zapečetí. Tuto kontrolu hradí příjemce a stojí 50 Kč/ks. Proto je důležité, aby příiemce ve vazbě měl na svém účtu finanční prostředky.