Telefonování ve V.T.

Jak je to s telefonováním ve vězení

S několika málo výjimkami platí nová pravidla. Telefonování je možno zatím uskutečňovat každý den na povolená čísla v maximální době 20 minut.

Telefonování od 17.3.2017

Zapomeňte na stávající systém telefonních karet, které si vězni kupovali, případně nechávali posílat z domova. Nový systém funguje na principu předplaceného kreditu na virtuálním telefonním účtu vězně vedeném u poskytovatele telefonních služeb.
Každému vězni (který bude chtít telefonovat) bude vydána stíratelná kartička, na které po setření najde unikátní číslo svého telefonního účtu a PIN k tomuto účtu, které mu budou sloužit pro přihlášení do telefonního automatu.
Telefonní automaty budou umístěny na příslušných odděleních odsouzených, ve výkonu vazby nebo výkonu trestu s celovým systémem pak na určených místech věznic. Provozní doba automatů by měla být systémem nastavena na dobu vyhrazenou časovým rozvrhem dne na telefonování vězňů (zde bude zřejmě individuální úprava dle podmínek jednotlivých věznic).
Kredit na telefonním účtu vězně půjde dobíjet třemi způsoby:
1. vězeň si prostřednictvím vychovatele nebo dozorce může zažádat o převod částky ze svého osobního, ve věznici vedeného účtu (pokud bude mít na tomto účtu k dispozici peníze, se kterými bude moci volně nakládat) na telefonní účet,
2. v průběhu dubna 2017 je plánováno zprovoznění vyhrazeného účtu provozovatele, na který budou moci být zasílány platby na dobití kreditu přímo „z civilu“, a to buď bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou typu „A“ – účet má být pro všechny vězně společný, jako identifikátor platby bude sloužit jméno a příjmení vězně uvedené ve zprávě pro příjemce, jako variabilní symbol platby se bude uvádět unikátní číslo telefonního účtu dotyčného vězně (viz výše),
3. v průběhu května 2017 by mohla být zprovozněna internetová platební brána, kde budou platby prováděny pomocí platební karty (podobně jako při platbách v e-shopech).
Částka bude na telefonní účet vězně připisována během 5 pracovních dnů. Výchozí minimální výše platby by měla být nastavena na 50 Kč (ale může dojít ze strany vězeňské služby k úpravě tohoto limitu), kredit bude možno dobít do maximální výše 2000 Kč. Platby s neúplně nebo nesprávně uvedenými údaji budou do 30 dnů vraceny zpět odesílateli/plátci. Zpracování platby na dobití kreditu nižší než 500 Kč bude zpoplatněno částkou 3 Kč.
Cena hovoru do mobilních i pevných sítí na území ČR bude 1,98 Kč za minutu (včetně DPH), hovory budou účtovány po vteřinách. Volání do zahraničí bude rozděleno do tří pásem dle cílové země s cenami 25,50/49/98 Kč včetně DPH za minutu hovoru, účtování opět po vteřinách
V případě nevyčerpání předplaceného kreditu bude mít vězeň po propuštění možnost zažádat si u provozovatele služby o vyplacení nevyčerpané částky – žádost bude muset být podána do 36 měsíců po propuštění, součástí žádosti musí být potvrzený formulář o propuštění (o jehož vydání si musí vězeň před propuštěním sám ve věznici zažádat). Vrácení bude provedeno do 30 dnů, vracet se budou pouze částky vyšší než 10 Kč. Poplatek za vrácení částky bankovním převodem bude 10 Kč, v případě vrácení poštovní poukázkou pak 30 Kč.

Přechodné období pro vyčerpání starých telefonních karet v automatech od O2 by snad mělo běžet do května až června 2017.

Upřesnění informací o dobíjení kreditu:

  1. z účtu vězně – vězeň při provádění nákupu požádá dozorce nebo vychovatele o dobití kreditu (mělo by jít o částky od 50 Kč výše – 50, 100, 150 atd.) v takové výši, aby dobíjená částka v součtu s útratou za nákup nepřekročila dostupné (volné) finanční prostředky vězně,
  2. převod na bankovní účet poskytovatele – mělo by být k dispozici od dubna 2017; bude možné provést buď bezhotovostní platbou bankovním převodem, nebo hotovostně poštovní poukázkou typu A; kredit bude vězni navýšen do 5 dnů po obdržení platby, při platbě nižší než 500 Kč bude ze zaslané částky stržen poplatek za zpracování platby ve výši 3 Kč; zaslat bude možné libovolnou částku do maximální výše 2000 Kč, platba (nebo část platby) převyšující tento limit bude do 30 dnů od obdržení buď použita na dodatečné dobití vyčerpaného kreditu, nebo bude vrácena zpět odesílateli, stejně tak bude do 30 dnů vrácena platba, kterou nelze připsat na účet z důvodu nesprávně nebo neúplně uvedených údajů, poplatek za vrácenou platbu bude 3 Kč u bankovního převodu, respektive 30 Kč u poštovní poukázky; číslo bankovního účtu pro zasílání plateb: 1121014892/5500 (Raiffeisenbank), variabilní symbol: číslo telefonního účtu vězně, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení a datum narození vězně, název/adresu majitele účtu nebude potřeba vyplňovat,
  3. platební brána (webová aplikace) – k dispozici od května 2017; bude možné provést pomocí platební karty na stránce  https://mojetelio.cz/TopupInstructions       pro provedení platby bude potřeba znát číslo telefonního účtu vězně; bude možné dobít libovolnou částku do výše 2000 Kč, na maximální možnou výši platby bude systém upozorňovat, při částce nižší než 500 Kč bude opět stržen poplatek ve výši 3 Kč, kredit však bude navýšen okamžitě.

Co se týká provozu starých automatů od O2 – zdá se, že by přechodné období nakonec mohlo být kratší, než bylo původně avizováno (květen až červen 2017), neboť tyto automaty jsou nasmlouvány do konce dubna 2017.

Číslo vězně

Každému vězni, který má zájem o telefonování, je vydávána „Karta telefonního účtu“, na které jsou dvě stíratelná pole – po setření ochranné vrstvy v jednom poli najde PIN kód, ve druhém pak číslo telefonního účtu. Vězni tyto dva údaje slouží pro přihlášení k telefonnímu automatu před realizací hovoru, u čísla telefonního účtu je pak potřeba, aby jej sdělil také těm blízkým, kteří by mu chtěli dobíjet kredit bankovním převodem nebo přes platební bránu.

Mobilní telefony ve vězení

Další kapitolou je potom telefonování z mobilních telefonů, což je nejen zakázané, ale dokonce může být kvalifikováno jako trestný čin maření úředního rozhodnutí a rozhodně to není bezpečné, jak pro odsouzené, tak jejich blízké. Obě strany v tu chvíli porušují zákon. Tedy, pokud vám někdo z vězení zavolá, ohrožuje i Vás a pokud někomu vy voláte, ohrožujete jeho. Nicméně nutno dodat, že výklady této problematiky se různí, stejně jako samotná rozhodnutí soudců. (Většina žaloby zamítá) Vězňům telefony nedoporučuji z ještě jednoho důvodu, ač se vám to nemusí zdát, přibyde oběma stranám mnohem více stresu a vztahy vám to rozhodně nezlepší.