Základní rozdíly ve výkonu trestu mezi SR/ČR

Mnozí z vás se na nás obracejí s žádostí o poskytnutí informací ohledně výkonu trestu na Slovensku. Proto jsem se pro vás rozhodl připravit několik základních a asi největších rozdílů mezi výkonem trestu na Slovensku a v České republice. Obecně bych řekl, že je režim slovenských věznic stejně jako trestní politika poměrně přísnější. Slováci to, jak bych to jen řekl, berou více vážně.

 

Typy věznic na Slovensku

Věznice se dělí na tři typy. Každý je dále diferencován na 3 diferenční skupiny.

 1. Věznice s nejnižším stupněm střežení
 2. Věznice se středním stupněm střežení
 3. Věznice s nejvyšším stupněm střežení

O zařazování do jednotlivých stupňů i přeřazování rozhoduje soud.

 

Podmíněné propuštění na Slovensku

 

Na Slovensku je možné žádat o podmíněné propuštění nejdříve po ½ trestu, a to jen u odsouzených pro přečin a odsouzených za zločin, kteří dosud nebyli ve výkonu trestu. Odsouzení za zločin pak mohou být po ½ trestu propuštění jen na návrh ředitele věznice.

Ostatní odsouzení za zločin mohou být propuštění nejdříve po 2/3 trestu.

Odsouzení za zvlášť závažný zločin mohou být propuštění nejdříve po ¾ trestu.

Osoby odsouzené na doživotí mohou být  podmíněně propuštěné nejdříve po 25 letech trestu. (ČR 20/30 let).

Žádost o podmíněné propuštění lze opakovat nejdříve po roce od zamítnutí žádosti, v případě na doživotí odsouzeného až po 3 letech.

Odsouzený, který již byl v minulosti podmíněně propuštěn, nemůže v případě nařízení zbytku trestu požádat znovu o propuštění z tohoto trestu.

 

Přeměna trestu odnětí svobody na domácí vězení na Slovensku

 

O přeměnu trestu odnětí svobody na trest domácího vězení může odsouzený požádat po 1/3 trestu, pokud je prvotrestaný a nezbývá mu více než 3 roky trestu.

 

Návštěvy ve Slovenské věznici

 

Odsouzený má nárok jen na 2 hodiny návštěv do měsíce. Navštívit je může jen vyjmenovaný okruh osob blízkých. V počtu 5 osob, výjimkou může být, pokud má odsouzený více dětí. Tento limit nelze navýšit. Neexistuje ani možnost opuštění věznice v souvislosti s návštěvou. Ředitel věznice může povolit návštěvu osob jiných než blízkých osob. Tato návštěva pak není započítána do limitu návštěv. Zároveň však musí být věznice vybavena dětským koutkem.

 

Civilní zaměstnanci vězeňské služby

 

Zatím co v České republice jsou vychovatelé, pedagogové, psychologové, tedy zaměstnanci, kteří jsou v přímém kontaktu s odsouzeným v pracovním poměru k vězeňské službě. Na Slovensku jsou ve služebním poměru a tedy v uniformě. Prostředí slovenských věznic je tak ještě méně civilním. Na druhou stranu pro zaměstnance vězeňské služby tím vznikají určité výhody a povinnosti.

 

Samospráva

 

Ve slovenských věznicích, s mírným a středním střežením stále funguje vězeňská samospráva, která do jisté míry supluje zaměstnance vězeňské služby. Čímž se formálně staví jeden odsouzený nad jiného.

 

Korespondence

 

Odsouzený má možnost přijmout jen jeden 2 kg balíček za 3 měsíce. Odsouzení mladiství pak 1 do měsíce. Pravidla korespondence jsou významně přísnější než v České republice. Mimo klasického dopisu, pohledu a psacích potřeb nic dalšího posílat nelze.

 

Elektronika

 

Odsouzení mají nárok na používání vlastní televize napájené z vlastních zdrojů nebo ze sítě. Platí si však náklady na elektřinu. Stejně tak je povolený elektronický holící strojek a rádio. Za stejných podmínek. Náklady na televizi jsou pak cca 3 EUR měsíčně.

 

Použití telefonu

 

Zákon stanovuje právo odsouzeného na minimálně 20 minut telefonního hovoru osobě blízké v měsíci. V praxi mají odsouzení volání obvykle omezeno volání jen okruhem osob a dostatkem financí na telefonním účtu. Každý odsouzený pak při nástupu dostává kredit 2EUR, což v případě volání na Slovensku vystačí na 20 min. hovor. Cena volání na telefonní číslo v ČR je 0,27 EUR za minutu.

 

Zasílání peněz

 

Odsouzení na Slovensku jsou mnohem výrazněji limitováni v možnostech nakládání s prostředky posílanými do věznice. Celý proces je natolik složitý, že si zaslouží vlastní článek a souvisí i s hrazením nákladů výkonu trestu.

 

Prostor pro odsouzené

 

Odsouzení muži mají jen 3,5 m osobního prostoru, zatím-co odsouzené ženy a mladiství 4 m. V ČR mají všichni 4m bez rozdílu.

 

Přerušení trestu

 

V České republice může ředitel věznice umožnit přerušení trestu, až na 20 dní během kalendářního roku v důvodech není zákonem omezený. V praxi se pak toto využívá jako  motivační prvek. Na Slovensku má ředitel možnost udělit přerušení trestu jen v případě narození potomka, nebo úmrtí osoby blízké v maximální délce 5 dní.

 

 

 

Autor příspěvku: obase.cz

2 komentáře v “Základní rozdíly ve výkonu trestu mezi SR/ČR

 • Jiri

  (24.9.2020 - 9:12)

  Elektronika
  Odsouzení mají nárok na používání vlastní televize napájené z vlastních zdrojů nebo ze sítě. Platí si však náklady na elektřinu. Stejně tak je povolený elektronický holící strojek a rádio. Za stejných podmínek. Náklady na televizi jsou pak cca 3 EUR měsíčně……………

  A co rádio?Trošku divočina ne ?

  • obase.cz

   (24.9.2020 - 10:51)

   Nerozumím otázce. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.