Prison wings, dopisování s vězni, představení projektu

PRISON WINGS – dopisování s uvězněnými
projekt Oblastní charity Třebíč
„…byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou…“ (J.K.)

Pokud máte na srdci pomoc osobám ve výkonu trestu a nechcete nebo nemůžete je
osobně navštěvovat, PRISON WINGS je možná varianta pro Vás.
Projekt probíhá díky vyškoleným dobrovolníkům, kteří si cca 1x měsíčně dopisují s
uvězněnými osobami. Dobrovolníci jsou přísně anonymní a korespondence probíhá
výhradně přes adresu Charity, což slouží (spolu s dalšími opatřeními) k jejich ochraně.
Veškerý kontakt automaticky končí propuštěním vězně na svobodu.
Proč pomáhat uvězněným osobám?
Jsme si vědomi toho, že uvězněné osoby spáchaly trestný čin, mnohdy velmi závažný.
Zároveň jsme si ale vědomi i toho, že mnohdy k trestnému chování druhotně vedly
okolnosti, které vězeň nemohl úplně ovlivnit – špatná výchova, zažití týrání a šikany,
nedostatek hmotného či emocionálního zázemí v době jeho dětství, nezažití normálních
vztahů a přijetí, atd., které by mu umožnily vybudovat si zdravý vztah ke světu, ostatním
lidem i sobě samému. A věříme tomu, že lidé se mohou změnit – už jsme to mnohokrát
viděli 🙂
Formou anonymní korespondence se snažíme vězně doprovázet, podporovat jejich
dobré stránky a lidské hodnoty, pomoci jim podívat se na různé oblasti jejich života z
nového úhlu pohledu (někteří se snáze svěří někomu, s kým se osobně neznají), pomoci
jim hledat naději ke změně a novému začátku, nezabřednout do vězeňské mentality,
udržovat kontakt se světem venku, motivovat je k práci na sobě a napravování vztahů s
blízkými, dát jim zažít přijetí a podporu navzdory špatným věcem, které udělali.
Podporujeme uvězněného člověka, ale jeho čin neobhajujeme.
Pro vězně nic nazařizujeme, nekontaktujeme na jeho žádost žádné další osoby.
Možnosti pomoci:
Pokud chcete projekt podpořit finančně, číslo účtu Oblastní charity Třebíč je
1520431319/0800, do poznámky napište „Prison Wings“.
Pokud se chcete stát dobrovolníkem – dopisovatelem, napište e-mail na
prison.wings@trebic.charita.cz
Pokud jste věřící, prosíme o modlitební podporu.
Více informací na https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/prison-wings

Autor příspěvku: obase.cz

2 komentáře v “Prison wings, dopisování s vězni, představení projektu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.