Odpovídá právník

Zuzana Candigliota logo

Právníci z advokátní kanceláře Mgr. Zuzany Candigliota zde odpovídají na vaše otázky týkající se právních otázek.  Jsou situace, ve kterých jsme s rozumem v koncích a tak jsme velmi vděční za ochotu právní kanceláře k tak úzké spolupráci. Tedy s nám poprvé podařilo spustit skutečnou on-line právní poradnu pro osoby postižené výkonem trestu. Zde tedy můžete zanechat své dotazy v právních věcech.

můžete kontaktovat i na mail pravnik@obase.cz

4 174 komentáře v “Odpovídá právník

 • Simona

  (5.5.2024 - 7:41)

  Dobrý den,
  je reálné podat žádost o PP v případě vícetrestané osoby?
  Jedná se o maření a porušení podmíněného trestu.
  V podstatě nám to rozmlouvají, že je to vyhazování peněz za advokáta , protože soud v tomto případě nevyhoví a rady jsou typu ať si to odsouzený odsedí.
  Trest je necelý 2,5 roku.
  Moc děkuji za názor.

  • právník

   (6.5.2024 - 9:29)

   Vážená paní Simono,
   šance na podmíněné propuštění je vždy.
   U vícekrát trestaných osob podmíněné propuštění komplikuje ta trestní minulost, to je pravda, ale rozhodně to neznamená, že by šance nebyla vůbec žádná. Naše advokátní kancelář kdysi zastupovala osobu, která měla 21 záznamů v rejstříku trestů z toho 11 nepodmíněných trestů odnětí svobody – také jsme si mysleli, že šance se blíží nule, váhali jsme zda obhajobu vůbec převzít, a tato osoba nakonec byla podmíněně propuštěna, byť až stížnostním (krajským) soudem.
   V těchto případech je potřeba bojovat – a ano, může se stát, že úspěch se nedostaví, ale to nevíte nikdy, jak soud rozhodne – soud mnohdy zamítne návrh na podmíněné propuštění prvotrestaného a naopak vyhoví u recidivisty, tam je mnoho proměnných…

 • Dana

  (5.5.2024 - 8:06)

  Dobrý den, pěkně prosím je možné zažádat o mimořádnou návštěvu z rodinných důvodů? Je to velmi naléhavá, důležitá věc. Děkuji

 • Dana

  (5.5.2024 - 8:06)

  Dobrý den, pěkně prosím je možné zažádat o mimořádnou návštěvu z rodinných důvodů? Je to velmi naléhavá, důležitá věc. Děkuji

  • právník

   (6.5.2024 - 9:35)

   Vážená paní Dano,
   ano, je to možné, mimořádná návštěva bývá povolena zpravidla na kratší dobu (třeba na 1 hodinu), nicméně toto si musíte vykomunikovat s konkrétní věznicí, kde odsouzený vykonává trest odnětí svobody. Záleží jenom na věznici, zda návštěvu povolí, v jakém termínu a na jak dlouho. Ze zákona mohou, ale nemusí.
   Přeji Vám, abyste uspěli a věznice návštěvu povolila.

   • Dana

    (7.5.2024 - 15:10)

    Děkuji velice, za odpověď. Takže mimořádnou návštěvu si musim zařídit ja, nikoli odsouzený. Prosim vás o radu, na koho se tel.obrátit? Či jak se postupuje ? Děkuji

    • právník

     (7.5.2024 - 17:06)

     Vážená paní Dano,
     zpravidla o mimořádnou návštěvu žádá sám odsouzený, ale ve Vašem dotazu uvádíte, že „je to velmi naléhavá, důležitá věc“, takže pokud věc opravdu nesnese odkladu, pak se můžete obrátit na věznici i Vy. Zkuste kontaktovat vedoucího oddělení výkonu trestu – samozřejmě bude třeba vysvětlit důvody, proč je věc velmi naléhavá. Pokud existuje možnost, že dokáže o mimořádnou návštěvu dostatečně rychle požádat sám odsouzený, pak bych to nechal na něm. Toto nedokáži posoudit, nemám k tomu informace. Nevím, zda jste s odsouzeným v telefonickém kontaktu. Z textu Vašeho dotazu mi vyplývá značná časová tíseň, proto jsem uvedl, ať komunikujete s věznicí Vy.

 • Luboš

  (6.5.2024 - 14:46)

  Dobrý den. Prosím o zodpovězení dotazu. Nejbližší rodinný příslušník byl pravomocně odsouzen k výkonu trestu na 5 roků za daňový delikt. Trpí ale těžkou formou klaustrofobie a nesnáší stísněné prostory a stavy. Jen pro příklad, před několika lety měl zlomenou ruku a po třech dnech si musel sám sundat sádru. Už to sevření prostě nešlo vydržet. Nikdy nikam neletěl, nejezdí výtahem, metrem, atd atd. Soud lékařský posudek ignoroval s tím, že pokud jezdí autem, zvládne i celu. Existuje nějaká možnost odkladu ze zdravotních důvodů? Zde jde skutečně nejen o zdraví, ale doslova o život.
  Děkuji

  • právník

   (6.5.2024 - 15:59)

   Vážený pane Luboši,
   možnost odkladu výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů sice existuje (ustanovení § 322 odst. 1 trestního řádu), ale v tomto případě mám za to, že soud žádosti nevyhoví. Smyslem tohoto institutu totiž je odložit na nějakou dobu (v řádu jednotek týdnů či měsíců) nástup výkonu trestu v situaci, kdy aktuální stav odsouzeného vylučuje jeho věznění, ovšem je tady reálný předpoklad, že zdravotní stav odsouzeného se zlepší natolik, že odsouzený bude moci do výkonu trestu nastoupit a trest ve věznici vykonávat. Ve Vámi popisovaném případě ovšem nelze předpokládat, že odsouzený se z těžké formy klaustrofobie v dohledné době vyléčí. Jinými slovy, soud zřejmě neshledá, že odklad výkonu trestu by řešil tuto situaci, neboť za pár týdnů či jednotek měsíců by tento problém ve stejné míře nadále přetrvával a odklad výkonu trestu by vlastně nevyřešil vůbec nic. Existuje ještě institut upuštění od výkonu trestu nebo jeho zbytku z důvodů onemocnění odsouzeného nevyléčitelnou životu nebezpečnou nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí duševní, což tedy je řešením pro ty situace, kdy se již vůbec nepředpokládá zlepšení zdravotního stavu odsouzeného (ustanovení § 327 odst. 3 trestního řádu), nicméně tuto možnost již soud zřejmě zvažoval, jak sám uvádíte, ale podmínky pro tento postup neshledal. Doporučuji, aby se Váš rodinný příslušník obrátit ještě před nástupem do výkonu trestu na Vězeňskou službu ČR a pokusil se s nimi najít nějaké vhodné řešení, pro obě strany akceptovatelné. Snad vězeňská služba bude mít možnost umístit tohoto odsouzeného do nějakých větších prostor, kde nebude až tolik trpět. Lépe Vám nyní poradit nedovedu.
   Je mi líto, že pro Vás nemám příznivější zprávy.

 • Anonym

  (11.5.2024 - 14:05)

  Dobrý den,
  pokud odsouzený vykonává výkon trestu , má z vězení dobře hodnocení a na svobodě práci i zázemí je možné žádat o zkrácení trestu dříve než jeho uplyne polovina ? Bere se v tomto v potaz prvotrest a vicetrest? Pokud ovšem je vůbec tato možnost propuštění. Díky moc.

  • právník

   (13.5.2024 - 17:29)

   Dobrý den,
   soud může osobu odsouzenou za přečin podmíněně propustit i předtím, než vykonala část trestu zákonem vyžadovanou pro podmíněné propuštění, pokud tato osoba prokázala svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu již není třeba. Návrh na podmíněné propuštění v tomto případě však MUSÍ PODAT ŘEDITEL VĚZNICE a zdůrazňuji, že tato možnost se vztahuje pouze pro osoby odsouzené ZA PŘEČIN – tedy úmyslné trestné činy s horní hranici trestní sazby do pěti roků nebo trestné činy spáchané z nedbalosti. Pokud jsou splněny shora uvedené podmínky, pak zákon již nezohledňuje, zda je osoba ve výkonu trestu poprvé nebo opakovaně.

 • Renata

  (11.5.2024 - 14:05)

  Dobrý den,
  pokud odsouzený vykonává výkon trestu , má z vězení dobře hodnocení a na svobodě práci i zázemí je možné žádat o zkrácení trestu dříve než jeho uplyne polovina ? Bere se v tomto v potaz prvotrest a vicetrest? Pokud ovšem je vůbec tato možnost propuštění. Díky moc.

  • právník

   (13.5.2024 - 17:37)

   Vážená paní Renato,
   soud může osobu odsouzenou za přečin podmíněně propustit i předtím, než vykonala část trestu zákonem vyžadovanou pro podmíněné propuštění, pokud tato osoba prokázala svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu již není třeba. Návrh na podmíněné propuštění v tomto případě však MUSÍ PODAT ŘEDITEL VĚZNICE a zdůrazňuji, že tato možnost se vztahuje pouze pro osoby odsouzené ZA PŘEČIN – tedy úmyslné trestné činy s horní hranici trestní sazby do pěti roků nebo trestné činy spáchané z nedbalosti. Pokud jsou splněny shora uvedené podmínky, pak zákon již nezohledňuje, zda je osoba ve výkonu trestu poprvé nebo opakovaně.

 • Anonym

  (12.5.2024 - 9:11)

  Dobrý den , chtěla bych se zeptat když přítel podal odpor proti trestnému příkazu ( šest měsíců odnětí svobody s odkladem na rok )
  Může soude v Hl.líčení rozhodnout o přísnějším trestu než byl původně dán v tom trestném příkazu proti kterému podal odpor ?

  • právník

   (13.5.2024 - 17:36)

   Dobrý den,
   ano, pokud je podán odpor do trestního příkazu, pak v dalším řízení soud není vázán druhem trestu ani jeho výměrou, jak byl trest původně uložen v trestním příkazu. Jinými slovy, soud může v hlavním líčení rozsudkem uložit i trest přísnější. Zásada zákazu reformace k horšímu se v tomto případě vůbec neuplatní.

   • Anonym

    (15.5.2024 - 12:53)

    Dobrý den , mockrát děkuji za odpověď.
    Měla bych ještě jednu otázku je možné podat žádost o propuštění z předávací vazby ?

    • právník

     (17.5.2024 - 10:34)

     Dobrý den,
     podle mého názoru záleží na tom, zda byla podána stížnost proti rozhodnutí soudu o předání vězněné osoby do vyžadujícího státu. Pokud ano, pak by mělo být možné požádat o propuštění z předávací vazby.

     • Lenka

      (17.5.2024 - 11:04)

      Dobrý den mockrát děkuji , ano stížnost podával ale zamítla se. V rychlosti vysvětlím on je slovak minulý rok 2.5.2023 dostal trestný příkaz na ten podal odpor hl.liceni bylo zahájeno 2.11.2023 a 18.1.2024 na oba termíny se nedostavil protože od 4.10.2023 pobýval v ČR přechodný pobyt nemá u nás. 18.3.2024 na něj vydal soud na SR evropsky zatykač. A termín dalšího jednani dal na dobu neurčitou. Na vazbe je od 28.3.2024 s předáním nesouhlasí.
      Tak podal žádost o propuštění z vazby s s návrhem že by věc vyřešil na svobodě a že se dostaví na SR v co nejkratší době + Slib, ja jsem k tomu dodala písmenou záruku že věc kterou navrhl splní. Akorát nevím jestli pro ně budu důvěryhodná osoba nevím jak to chodí jestli nemám mít nějaký titul aby mě braly v potaz trestáná jsem nikdy nebyla , pracující jsem no víc jim nabídnou nemohu než jen moje čestné slovo ale kdyby to propuštění nevyšlo tak po 3 měsících ho stejně musí propustit že je to tak ? Když nedošlo k předání. Předem vám děkuji za veškeré vaše odpovědi a přeji příjemný zbytek dne ☺️☺️

      • právník

       (20.5.2024 - 20:16)

       Vážená paní Lenko,
       předávací vazba má svá specifika – jedná se o institut upravený v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zákon č. 104/2013 Sb.). Z tohoto důvodu si nemyslím, že tento druh vazby by bylo možno nahradit slibem a/nebo písemnou zárukou důvěryhodné osoby (k tomu podotýkám, že jakákoliv osoba nezískává důvěryhodnost tím, že má nějaký akademický titul – jde spíše o to, zda osoba, která poskytuje záruku, je reálně schopna ovlivnit chování vězněné osoby po propuštění z vazby, a to zejména v tom, že z vazby propuštěná osoba neuprchne a nadále bude součinná s dalším postupem orgánů činných v trestním řízení). Podle mého názoru však propuštění z předávací vazby přichází v úvahu pouze z důvodů, pro které nelze předání realizovat. Předání by mělo být (až na výjimky) realizováno ve lhůtě 10 dnů od právní moci rozhodnutí o předání – viz ustanovení § 213 zákona č. 104/2013 Sb. Já mám tedy za to, že na základě slibu či záruky důvěryhodné osoby, by mohlo dojít k propuštění „pouze“ z vazby předběžné, která zpravidla (časově) předchází vazbě předávací.

       • Lenka

        (21.5.2024 - 15:15)

        Dobrý den , děkuji za odpověď takže nejspíš přijde zamítnutí žádosti.
        Tak mám tedy otázku je nejaka lhůta po uplynutí EU zatykače po které se EU zatykač zruší a on by byl propuštěn z vazby ? Nebo nikoliv a k předání dojde i bez jeho souhlasu ? Předem děkuji. Lenka

        • právník

         (22.5.2024 - 9:49)

         Vážená paní Lenko,
         pokud chcete, zašlete mi Vaše telefonní číslo na e-mail: pravnik /zavináč/ obase.cz
         Probereme celou věc telefonicky – pro zodpovězení Vašeho dotazu potřebuji další informace.
         Telefonická konzultace bude bezplatná.

         • Lenka

          (22.5.2024 - 11:33)

          Krásný den přeji, mail s tel.číslem jsem odeslala budu čekat na váš telefonát. Mockrát děkuji za vše 🙂

 • Míša

  (21.5.2024 - 21:29)

  Dobrý den,
  přítel podávala 17.4. ve vězení žádost o PP. Žádost ale na soud nedorazila. Kdo za to zodpovídá? S kým to řešit dál? Děkuji za odpověď.

  • právník

   (22.5.2024 - 10:11)

   Vážená paní Míšo,
   návrh na podmíněné propuštění musí podat odsouzený prostřednictvím věznice, jiná možnost není. Z Vašeho dotazu vyplývá, že Váš přítel postupoval správně, tzn. věznice má povinnost tuto žádost doručit soudu poté, co vypracuje na odsouzeného hodnocení a k návrhu připojí další dokumenty a informace. Zpravidla by měla věznice odeslat návrh odsouzeného o podmíněné propuštění s přílohami soudu do 10 dnů ode dne, kdy odsouzený návrh podal. Přimlouval bych se však za jistou časovou benevolenci, neboť hodnocení odsouzeného a další zprávy pro soud připravuje několik zaměstnanců věznice, takže lhůtu 10 dnů považuji za poměrně šibeniční. Pokud byl ovšem návrh na podmíněné propuštění zcela ztracen, pak toto musí Váš přítel řešit s věznicí – doporučuji, aby se obrátil přímo na vedoucího oddělení výkonu trestu, který má vysoké kompetence a je schopen celou věc rychle prošetřit.

   • Míša

    (22.5.2024 - 14:29)

    Děkuji za odpověď. Já sama právě nemám možnost na soudu ověřit, zda tam je žádost podána. Nemůžou mi to sdělit. Zkoušela jsem to dohledat i na Justici, ale tam to chce cislo jednací, které nemám. Nevím, zda je možnost to vyhledat jen podle jména.
    Veznice pak žádost posílá poštou doporučeně?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.