Problém s čekáním na nový zákon o VT

Problém s čekáním na nový zákon o VT

Dle informací Obase se vězeňská služba aktuálně potýká s naprostou roztříštěností v pohledu na výklad aktuálního zákona o výkonu trestu i vyhlášky ministerstva spravedlnosti. V praxi tak každá věznice přistupuje k vězňům a organizaci jejich života ve věznici naprosto jinak, což je naprosto nešťastná situace. Věznice se tak staly samostatnými jednotkami, s vlastními pravidly. Situace se vyhrotila […]

Mimo pobaltských republik má ČR nejvíce vězňů na přepočet obyvatel

Mimo pobaltských republik má ČR nejvíce vězňů na přepočet obyvatel

V současné době se nachází v českých věznicích přibližně 22 tisíc vězňů, což je v přepočtu na počet obyvatel nejvíce ve vyspělé Evropě. V ČR je tak téměř dvaapůlkrát více vězňů než v Německu a čtyřikrát více než ve Švédsku. Obecně lze říci, že je to tím, že Česká trestní politika je stále represivnější. Soudy ukládají delší tresty než dříve, což je vzhledem ke klesající kriminalitě zjevně neopodtstněné.

Více podmíněného propuštění obase.cz.

Více ,,půlek“

Dle informací Vězeňské služby a PMS roste počet podmíněně propuštěných a to meziročně o 5%. Tedy za minulý půlrok bylo propuštěno více než 1200 odsouzených. Recidiva takto propuštěných je cca 30 %, zatímco u propuštěných na konci trestu cca 70%. Tedy si přeji, aby podmíněně propuštěných přibývalo. Ostatně, když podmínku poruší, jdou zpět. Věřím tomu, že to je dostatečná […]

Pan Barták oběť?

Dr Barták nejspíš věznici neodpustí, ale . . .

Že je Dr. Barták odsouzený zločinec a nějaký trest si zaslouží, je jednoznačné a správné, že si svou přezdívku Dr. Čuně zaslouží, o tom jsem přesvědčen. Dokonce si myslím, že není ani zcela duševně zdráv. Co mě ale zaráží je jedna okolnost ohledně jeho kauzy. Tedy, jak je možné, že se před soudem jako důkaz […]

Změna zákona o výkonu trestu. Obrázek.

Změna zákona o výkonu trestu

Vláda ČR schválila změnu zákona o výkonu trestu. Tato změna má od 30. 11. 2017 modernizovat výkon trestu v českých zemích a přiblížit je tak moderním standardům věznění. Aktuální změna však jen výrazně posiluje postavení vedení věznic oproti soudům a především omezuje práva vězňů na odvolání. Za situace, kdy valná část managerů věznic považuje odsouzené jen […]

Anna Šabatová VOLP, obase.cz

Zpráva veřejné ochránkyně

Veřejná ochránkyně práv shrnula návštěvy věznic v dokumentu se kterým se zcela ztotožňujeme a jsme velmi příjemně pekvapeni, jak přesně dokázal tento úřad vyjádřit a fungování věznic a popsat hlavní problémy, které je v možné upravit.

Albert Žirovnický konečně uspěl s žalobou proti vězeńské službě. Obase.cz

Albert Žirovnický konečně uspěl s žalobou proti vězeńské službě

Tento pro někoho věčný stěžovatel, se s vězeňskou službou léta soudí pro poškozování vlastního zdraví vlivem sdílení místností s kuřáky. Vězeň vysoudil 200 tis. na VS Albert Žirovnický konečně uspěl s žalobou proti vězeńské službě. Tedy až po intervenci ústavního soudu. Tento pro někoho věčný stěžovatel, se s vězeňskou službou léta soudí pro poškozování vlastního […]