Přání do roku 2021

Všem našim klientům, přátelům, kolegům a podporovatelům přeji do nového roku jen dobré. Přeji Vám, ať jsou vaši blízcí tak blízko, jak si přejete a umíte si vzácnost těchto okamžiků uvědomit, stejně tak všechny další pěkné věci, jež Vám přejí ostatní. OPZ  

Petice za zlepšení podmínek ve věznicích

Dovolujeme si vám zpřístupnit petici, kterou připravilo několik našich čtenářů a přispěvatelů, kterým nejsou osudy blízkých i blízkých mnoha z vás lhostejné. Nejedná se o projekt Obase.cz, nicméně jde o velmi zajímavou iniciativu, proto jsem se rozhodl vám jej zpřístupnit zde na webu. Text petice v odkazech níže. Možnosti podpisu petice máte dvě. Tou první je vyplnění […]

Návštěvy stále zakázány

Je mi líto, ale nemám pro vás dobrou zprávu. V režimu 3 vládního programu PES jsou návštěvy vězněných osob stále zakázány. Jsou tedy jen dvě možnosti, jak by se situace mohla změnit. Tou první je zlepšení situace a přesun do stupně 2 a druhou možností pak skončení nouzového stavu, pokud by poslanecká sněmovna neprodloužila nouzový stav. […]

Má zákaz návštěv smysl?

Zamýšlím se nad tím, zda má opravdu zákaz návštěv vězněných osob vyhlášený vládou nějaký smysl. Ve světle propuknutí epidemie ve věznici Heřmanice, kde jsou stovky nakažených, se mi spíše zdá, že nikoli. Návštěvy vězněných osob probíhaly před jejich úplným zákazem zpravidla za nepropustným sklem bez kontaktu s vězněnými osobami a návštěvní místnosti byly desinfikovány. Z hlediska návštěv […]

Zvýšené testování a více ředitelských půlek

Máme zatím neověřené informace ovšem z mnoha různých zdrojů, že vězeňská služba nechala testovat v průběhu víkendu stovky odsouzených z různých věznic. Výsledky testů nejsou známy a dosud se k tomu vězeňská služba nijak nevyjádřila. Zároveň jsme zaznamenali větší nárůst podání žádosti o podmíněné propuštění řediteli věznic. Zda se jedná o metodický pokyn Generálního ředitelství, nebo jde o iniciativu […]

Dopis generálního ředitele vězeňské služby

Od jednoho z našich přispěvovatelů jsme dostali kopii dopisu, kterým se obrátil na předsedy soudů v České republice. Samotný dokument máme k dispozici. Text níže. OPZ Vězeňská služba české republiky vrchní státní rada JID: VSETRfo1244544 genmjr. PhDr. Petr Dohnal generální ředitel         Praha 13. října2020 Č. j. VS-57802-94/ČJ-2020-8000-0G1Ř     Vážený pane předsedo,     dovolte […]

,,Vzpoura“ v Bělušicích

Většina z vás jistě zaznamenala informaci o nepokojích ve věznici Bělušice. Sdíleli jsme tuto zprávu na sociálních sítích. První incident nastal v pátek večer, kdy odsouzení hromadně odmítli jít k výdeji stravy z obavy z nakažení COVID. Věznicí se rozběhla fáma o větším počtu nakažených. Nutno říci, že se vězňům nelze příliš divit, že jsou náchylní věřit fámám. S ohledem na […]

Překvapivě rychlá odpověď z kanceláře prezidenta republiky

Ve středu 28. října jsem se obrátil na prezidenta republiky s žádosti o zvážení dílčí amnestie. Odpověď jsem dostal hned druhý den od ředitele Odboru legislativy a práva. Ředitel odboru poukázal na to, co prezident říkal dříve a doporučil vycházet z předpokladu, že amnestii nevyhlásí. Nicméně to zcela nevyloučil a upozornil, že u vyhlášení amnestie nelze předem odpovědět […]

Statistika podmíněného propuštění vždy aktuální

Zefektivnili jsme pro vás statistiku podmíněného propuštění. Nově bude aktualizovaná každý měsíc podle aktuálních dat za poslední uveřejněný měsíc a vypočítána vždy za posledních 6 měsíců. Tedy jak a jak rychle se propouští  jednotlivých věznicích. Věřím, že mnozí z Vás tuto možnost ocení. Vždy aktuální statistika zde https://obase.cz/aktualni-statistika-podmineneho-propusteni/.