Dopis generálního ředitele vězeňské služby

Od jednoho z našich přispěvovatelů jsme dostali kopii dopisu, kterým se obrátil na předsedy soudů v České republice. Samotný dokument máme k dispozici. Text níže. OPZ

Vězeňská služba české republiky vrchní státní rada
JID: VSETRfo1244544

genmjr. PhDr. Petr Dohnal generální ředitel

 

 

 

 

Praha 13. října2020

Č. j. VS-57802-94/ČJ-2020-8000-0G1Ř

 

 

Vážený pane předsedo,

 

 

dovolte mi, abych se v návaznosti na naši předchozí korespondenci na Vás obrátil s žádos tí, která bezprostředně souvisí s aktuální epidemickou situací šíření onemocnění COVID-19 a nově celorepublikově přijatými opatřeními proti šíření infekčních onemocnění.

 

V dubnu tohoto roku v souvislosti vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR a z důvodu trvajícího stavu ohrožení zdraví obyvatel české republiky  v důsledku epidemie koronaviru  SARS-CoV-2 a nebezpeční zavlečení tohoto infekčního onemocnění do vězeňských zařízení, jsem Vás požádal o zvážení možnosti, zda by příslušné soudy při stanovování nástupů do výkonu trestu odnětí svobody z tzv. civilního života nemohly zohlednit vysoká bezpečnostní a celospolečenská rizika a dobu nástupu do výkonu trestu odnětí svobody oddálit či pozastavit.

 

Na základě sběru dat, která průběžně shromažďujeme a vyhodnocujeme, bych Vám  chtěl poděkovat za proaktivní přístup všech předsedů soudů, kteří svým rozhodnutím  oddálili  či pozastavili nástupy odsouzených do věznic a vazebních věznic, a tak zabránili masivnímu šíření infekčních onemocnění ve vězeňských zařízeních. Také díky těmto omezeným nástupům odsouzených se nám společně podařilo situaci velice dobře zvládnout. Například v měsíci květnu jsme evidovali pouze 83 těchto nástupů oproti lednu roku 2020,  kdy nastoupilo  294  odsouzených. K měsíci září evidujeme nástup 198 odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

 

Nicméně současná situace je pro Vězeňskou službu ČR ještě závažnější  než ta na jaře roku 2020. Z tohoto důvodu bych Vás chtěl opětovně požádat o zvážení možnosti, zda by příslušné soudy při stanovování nástupů do výkonu trestu odnětí svobody z tzv. civilního života nemohly dobu nástupu do výkonu trestu odnětí svobody oddálit či prozatím pozastavit a také, zda by nástup osob, které podléhají karanténnímu režimu či jsou pozitivní na COVID-19 taktéž neodložily.

 

Nově nastoupivši odsouzení jsou vzhledem k inkubační době onemocnění aktuálně zásadní potencionální hrozbou šíření nákazy. Mohlo by se tak stát, že pozitivně nakažení bez příznaků nakazí další odsouzené na oddílech a tím se spustí nekontrolované šíření nemoci COVID-19. Jakákoliv nestabilita, například exponenciální šíření infekčních nemocí v rámci organizačních jednotek může mít nedozírné následky v oblasti zajištění bezpečnosti a zdraví vězněných osob, zaměstnanců a příslušníků sboru.

 

Vážený pane předsedo, vzhledem k nově vyhlášeným krizovým opatřením, jejichž cílem je zvrátit nepříznivý vývoj  pandemie  nemoci  COVID-19  v  celé  české  republice  si  Vás  dovoluji  požádat o zvážení uvedené možnosti. Toto ulehčení by jistě snížilo další rizika zavlečení nákazy COVID-19 způsobované virem SARS-CoV-2 zvenčí do vězeňských zařízení.

 

Děkuji za pochopení.

 

 

S úctou

 

 

Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Petr Dohnal

generální ředitel Vězeňské služby ČR

 

podepsáno elektronicky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dle rozdělovníku

 

 

11 „- – „‚· -1 „. , .. .. _…

,.. ,, ,. -· – “ “ ‚ “ · · “ — rálnl reditelstvl Praha Kancelár generálnlho feditele

 

genmjr. PhDr. Petr Dohnal                       •aha 4

13.10.2020 16:04:42

Olgitéloé pode psal:

genmir PhDr. Petr Dohnal

Vězeflská slu.2:ba C es ké republiky

Důvod :                                                                                                                                                                                                                  2

Autor příspěvku: obase.cz

66 komentáře v “Dopis generálního ředitele vězeňské služby

  • agri escort bayan

    (14.6.2023 - 16:19)

    agri escort bayan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.