Změna zákona o výkonu trestu

Vláda ČR schválila změnu zákona o výkonu trestu. Tato změna má od 30. 11. 2017 modernizovat výkon trestu v českých zemích a přiblížit je tak moderním standardům věznění. Aktuální změna však jen výrazně posiluje postavení vedení věznic oproti soudům a především omezuje práva vězňů na odvolání.

Za situace, kdy valná část managerů věznic považuje odsouzené jen za obtížný odpad, je tato změna dosti nebezpečná. Hlavním rozdílem oproti stávajícímu zákonu bude přenesení rozhodovací pravomoci ohledně přemísťování vězňů do jednotlivých typů věznic ze soudů na věznice samotné. To soudcům ulehčí práci a věznicím dá nástroj. Nově o tom tedy bude rozhodovat vedení věznice a odvolání se bude směřovat ke Generálnímu ředitelství. Teoreticky se věznice rozdělí na dva typy, místo čtyř. Nicméně, v plánech vězeňské služby tyto čtyři druhy stále figurují a chtějí je používat jako účinný prostředek výchovy. Má obava však vychází z toho, že pokud se nějaký odsouzený zaměstnanci znelíbí, může mu udělat ze života doslova peklo. Nechat ho přeřadit k nebezpečnějším vězňům s horšími podmínkami, a věřte mi, že to není nereálná obava, ale vyplývá to ze zkušeností s některými zaměstnanci a reálných situací. Vězení je mnohem víc o osobních vztazích než o čemkoli jiném. Pokud v nějakém předpisu čtete slova „zpravidla“, „může“, atd. pravděpodobně to vůbec neprobíhá, nebo jen pro určité odsouzené. Nejasná pravidla dávají obrovský prostor. Stejně tak, jako je manipulátor schopný si prostřednictvím zaměstnanců zajistit příjemnější podmínky, tak člověk opravdu se snažící chovat slušně, může narazit na odpor (ze strany zaměstnanců) a rozhodnutí ředitele věznice bývá často, především rozhodnutím jednotlivých šedých eminencí. Ředitelé často nemají vůbec tušení, co se ve věznicích děje. Mnoho zaměstnanců pracuje ve vězeňství ještě od dob minulého režimu a právě tito dnes často zastávají vysoká postavení a názory i zvyky si stále nesou. Více – celý text ke stažení změnazák.

Autor příspěvku: Obase

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *