Pomoc obase.cz

Bez vás to nedokážeme – přispějte prosím obase.cz

Někteří z Vás si asi všimli výpadků našeho webu v uplynulém měsíci. Posledním z nich byl výpadek včera a předevčírem, výpadky jsou z různých příčin ale všechny mají jednoho jmenovatele, nutnost aktualizace. Web vznikl za pomoci finančních prostředků tvůrců a dárců na počátku roku 2016 od té doby prošel jednou větší aktualizací v roce 2017. V tuto chvíli web nutně potřebuje […]

jak fungují školáky

Školáky ve věznicích

Vzdělávání ve věznicích Věznice umožňují poměrně široký okruh možností vzdělávání odsouzených v rámci svého školského vzdělávacího střediska, kde je možné získat formální vzdělání v mnoha rozličných oborech středního vzdělávání v rámci rekvalifikačních kurzů a vyučení. V minulých letech byly aktivní i maturitní obory. Vzdělávání se v zásadě neliší od klasického vzdělávání ve škole. Odsouzení zařazení do těchto programů navíc získávají […]

amnestie a korona

Koronavirus a čekání na amnestii

S každou velkou událostí, která se v našich končinách děje jsou spojená mnohá očekávání vězňů a jejich blízkých na amnestii. President republiky v mnoha svých prohlášeních v minulosti sdělil národu, že vyhlášení amnestie nepřichází v úvahu a udělování individuálních milostí bude přísně omezeno jen na ty, kteří mají vážné zdravotní důvody. Minimálně druhou část p. prezident nedodržel. Tedy ve […]

videohovory ve věznicích

Video hovory ve věznicích

Vězeňská služba spustila projekt umožnění video hovorů ke komunikaci s blízkými ve věznicích. Jedná se o určitou náplast za zákaz návštěv a další omezení v souvislosti s epidemií koronaviru. Aktuálně vězeňská služba nakupuje komunikační techniku a v současné době již projekt již běží v 6 věznicích od minulého týdne. Jednou z nich je VV Liberec, kde videokonference probíhá i pro kontakt […]

Koronavir obase.cz

Koronavirus zatím nezastavil návštěvy ve věznicích

Vězeňská služba vydala dnes vyjádření o opatření proti šíření koronaviru COVID-19. V praxi to znamená, že rozdala větší množství desinfekčních prostředků a vydala instrukce k zabezpečení šíření. Pokud jde o návštěvy. Návštěvy jsou zakázané pro všechny osoby v karanténě a při vstupu do věznice je všem návštěvám měřena teplota. Pokud je vyšší než 37,5 °C, osoby nejsou vpuštěny. […]

změna u podmíněného propuštění

Zamítnutá žádost po 1/3 trestu již lze po 1/2 opakovat (někdy)

Již na konci roku 2018 došlo judikátem městského soudu v Praze sp. zn.  6To59/2018 k úpravě podmíněného propouštění u odsouzených, jež nejsou odsouzení za zvlášť závažný zločin, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé. Tedy těch odsouzených, kteří mohou žádat podmíněné propuštění již po 1/3 trestu. Zákon stanovuje, že v případě zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění lze takovou žádost […]

nedostupnost obase

Výpadky obase

Většina z vás si nejspíš všimla většího výpadku Obase v tomto týdnu. Na webu probíhaly aktualizace informací k věznicím a opravy některých funkcí tak, aby pro vás byl web příjemnější. Zároveň server přetížil větší počet návštěvníků vašich stránek. Server jsme posílili a stránky jsou nyní i bezpečnější. Děkuji za důvěru a velký zájem. Věřím, že se podobná situace […]

Nejlepší věznice Teplice, beznadějně nejhorší Horní Slavkov

Chci Vám návštěvníkům Obase poděkovat za přízeň a důvěru, kterou nám dáváte. To díky Vám a vidíme za zdi. Za uplynulý rok se nám sešlo neuvěřitelných 2159 relevantních hodnocení jednotlivých českých věznic, což už je pěkná řádka informací a má to jistě vypovídací hodnotu. Díky tomu Vám můžeme předávat aktuální informace k dění ve věznicích podle […]

Psočka, vztah rodiče a dítěte obase

Vězení může být příležitostí pro vztah rodiče a dítěte

O lidech, kteří se ocitli ve vězení, se obvykle uvažuje v mnoha kategoriích. Viny, dluhů, uplatnění v práci, vztahu k obětem trestné činnosti, recidivy. Prakticky nikdy ale v jedné velmi významné. Jako o rodičích. Přitom odsouzených rodičů je v českých věznicích plno. Řádově několik tisíc, na které připadá několik desítek tisíc dětí. Čísla vysoká, že? Jde být rodičem z vězení? Nebo […]