Vzor žádosti odsouzeného o přemístění do jiné věznice

V Brně … 

(jméno, adresa podavatele)

Vězeňská služba ČR

ADRESA VĚZNICE

 

K rukám:        ředitel věznice xxx

 

Odsouzený:

Jméno příjmení datum narození

 

Věc:    Žádost osoby blízké o přemístění odsouzeného do jiné věznice

 

 

Vážený pane řediteli,

 

odsouzený xxxxx, v současné době vykonává trest odnětí svobody ve Věznici xxxx. Značná vzdálenost mezi xxx a xxxx, kde má můj (manžel, otec, druh, syn…) rodinu, velmi znesnadňuje navazování kontaktu s ní.

 

Přemístění mého (manžela, otce, druha, syna…)  do Věznice xxx, kde mu rodina může být větší oporou a silně na něj výchovně a společensky působit, jednoznačně napomůže výchovnému účinku výkonu trestu odnětí svobody. Pozitivní vliv jeho rodiny je v souladu s účelem trestu, který byl mému muži uložen.

Domnívám se, že případné přemístění je v souladu s účelem výkonu trestu.

 

Z tohoto důvodu Vás zdvořile žádám o přemístění xxx, narxxx, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve xxx, do xxx.

 

Děkuji za vyřízení této žádosti.

 

 

________________

Xxx Podpis

Vložit dotaz/komentář