Věznice Liberec

Vazební Věznice Liberec

Adresa věznice Liberec:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Liberec
Pelhřimovská 3
460 62 Liberec

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-15737881/0710

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

Vaše hodnocení  1,7 (16 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Telefonní číslo:

Telefonní ústředna: 482 426 111

Web věznice Liberec:

 

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha,(B,C) vazba

Kapacita: 259 míst (VT), 101 (vazba)

Vaše hodnocení ke 12.8.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Liberec 1,7 2,3 2,5 1,2 2,1 3 1,2 1,8 2,2 ano ne ano

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 24%

 

Návštěvy:

Návštěvy probíhají v důstojném prostředí, pro maminky s dětmi je zřízen i hrací koutek. Dvě místnosti se stoly s židlemi na návštěvníky diskrétně dohlíží zaměstnanci. V automatu možno zakoupit občerstvení. Věznice umožňuje za odměnu i návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly (navrhuje komise schvaluje ředitel).

Shrnutí:

Jedna z nejpokrokovějších věznic s velikou snahou o profesionální přístup k odsouzeným, bez ponižování a pod. Jediným větším problémem je trvající nedostatek práce pro odsouzené v ostraze, což zvyšuje napětí. Pokud vězeň chce změnu života, zde mu pomůžou a může se vrátit do života jako slušný člověk.

Prosíme o vaše zkušenosti.

 

Doporučení advokáti pro PP a pod:

Mgr. Martin Hanke

724 381 420

 

Vazební Věznice Liberec

(zdroj vscr.cz)
Město Liberec leží v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. Leží blízko trojmezí státních hranic s Německem a Polskem. Jeho historie sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty do Německa a Polska. Jelikož přechod Ještědského hřebene byl pro obchodníky se zbožím příliš náročný, bylo nutné vytvořit místo pro odpočinek. Liberec tedy vznikal jako otevřená tržní obec. První zmínky o městě jsou z roku 1352 a v první polovině 16. století se postupně změnilo na poddanské městečko. Liberec býval druhým největším městem v Čechách. Byly zde 3 konzuláty, 50 textilních továren a 60 továren kovoprůmyslu.
V současné době nabízí Liberec řadu turistických zajímavostí. Město se pyšní mnoha významnými budovami, například radnicí, divadlem F. X. Šaldy, Severočeským muzeem, rozhlednou Ještěd, odpočinkovým centrem Babylon a dalšími kulturními a historickými památkami. Mezi významné stavby se zcela jistě řadí i budova vazební věznice, která spolu s moderním justičním palácem a státními zastupitelstvími tvoří ucelený komplex poskytující zázemí všemu, co s výkonem spravedlnosti souvisí. Vazební věznice byla postavena podle plánu vrchního stavebního rady Johanna Kaura v toskánském slohu v roce 1877. V minulosti sloužila vazební věznice pouze k účelu výkonu vazby. Dnes je vazební věznice detenčním zařízením sloužícím jak pro výkon vazby, tak pro výkon trestu odnětí svobody. V souvislosti s touto změnou, vyvstala potřeba vytvoření větší ubytovací kapacity. Vazební věznice prošla náročnou rekonstrukcí, na jejímž konci stojí historická budova s moderním vnitřním vybavením, odpovídající beze zbytku dnešním vysokým nárokům. V současné době tvoří ubytovací kapacitu 123 míst na oddělení výkonu vazby a 249 míst na oddělení výkonu trestu. Provoz věznice zajišťují jednotlivá oddělení (ekonomické, logistiky, personální atd.). Na zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti se podílí zejména oddělení vězeňské a justiční stráže, které rovněž zajišťuje eskorty všeho druhu. V posledních letech dochází ke stabilizaci počtu eskort jak k soudům, tak i do zdravotnických zařízení. Větší výkyvy nezaznamenává ani počet přepravovaných vězněných osob v souvislosti s mezikrajovými eskortami. Vzhledem k poloze věznice, která se nachází v bezprostřední blízkosti centra města Liberce, je otázka bezpečnosti jednou z klíčových. Systém moderních bezpečnostních prvků zajišťuje maximální bezpečnost uvnitř i vně objektu věznice. Mechanické překážky v kombinaci s elektronickým a monitorovacím systémem, detekční rámy a rentgenové zařízení minimalizují bezpečnostní rizika. Podíl na bezpečnosti uvnitř věznice má rovněž oddělení výkonu vazby a trestu, které se zároveň podílí na organizování činností obviněných a odsouzených. Náročnost dnešní doby přináší i nárůst trestných činů páchaných narušenými osobami, které vyžadují specifický přístup. I vazební věznice dokázala zachytit tento narůstající trend a vybudovala specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, kteří jsou zařazeni do věznice s dozorem. V měsíci listopadu 2008 bylo toto oddělení uvedeno do provozu. Kapacita vazební věznice se navýšila na 374 míst. Současný trend klade důraz nejen na kvalitu ubytování, ale zvyšují se i nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Dnes již prakticky není možné zaměstnat nikoho, kdo nesplňuje minimálně úplné střední vzdělání. Ve vazební věznici pracuje bezmála 250 zaměstnanců, přičemž 72% tvoří příslušníci a 28% občanští zaměstnanci. Z tohoto počtu dosahuje 5% příslušníků bakalářského vzdělání a 3% příslušníků magisterského vzdělání. Práce s obviněnými a odsouzenými je psychicky velmi náročná,a proto je dnes více než kdy jindy, kladen velký důraz na výchovu a celoživotní vzdělávání vězeňského personálu. Ve výčtu studijních aktivit nelze skončit pouze doplňováním vzdělání. Nezbytnou nutností se stává účast na různých odborných kurzech pořádaných zejména Akademií VS ČR ve Stráži pod Ralskem. S ohledem na účinnost novely zákona o výkonu vazby se významně zvýšily nároky na odborný personál, který musí být připraven nabídnout každému z obviněných některý z preventivně – výchovných, vzdělávacích, sportovních, zájmových, kulturních a duchovenských programů. Vazební věznice se může pyšnit týmem, který zahrnuje speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, vychovatele, vrchní dozorce a pedagogy volného času, kteří pro obviněné připravují různé skupinové aktivity. K těmto aktivitám slouží dvě tělocvičny, posilovna, kulturní místnosti, modelářská a keramická dílna, ale i kaple. Zvláštní pozornost je věnována mladistvým, kteří mají dokončené zvláštní nebo základní vzdělání. Pod vedením speciálních pedagogů a vychovatele pro mladistvé se zdokonalují v psaní mateřským jazykem, v matematice, ale i v dalších základních dovednostech v životě nezbytných. Aktivity přispívají ke snižování vnitřního napětí obviněných a nepochybně pozitivně ovlivňují výskyt agresivních projevů. Cílem aktivit obviněných je smysluplně vyplnit čas a přispět tak alespoň částečně k omezení patologických jevů ve výkonu vazby. Jak jsme již zmiňovali, součástí vazební věznice je také výkon trestu. I zde se tým odborníků stará o vytvoření podmínek, které usnadňují návrat odsouzených do běžného občanského života. Podstatnou složkou práce s odsouzenými je i jejich zaměstnávání. V rámci již zmíněné rekonstrukce, byla vytvořena pracoviště uvnitř objektu věznice, kde je v současné době zaměstnáno zhruba 40 odsouzených. Další desítky odsouzených pracují na vnějších nestřežených pracovištích nebo na pracovištích s volným pohybem. Ve vnitřním provozu věznice je zaměstnáno zhruba 30 odsouzených. Průměrná zaměstnanost odsouzených se pohybuje okolo 70%. Zájem firem o zaměstnávání odsouzených neustále narůstá. Nezbytnou součástí vazební věznice je i kvalitní knihovna sloužící potřebám obviněných i odsouzených. Knihovna obsahuje vedle literatury právnické, o kterou je největší zájem, i literaturu s vážným obsahem. Nedílnou součástí knihovny jsou i díla cizojazyčná (např. v polštině, ukrajinštině, romštině apod.). Zaměstnanci vazební věznice realizují i další typy speciálních výchovných postupů, z nichž mezi nejoblíbenější patří zejména extramurální aktivity. Odsouzení spolu s vychovateli, speciálními pedagogy nebo psychology navštěvují zejména kulturní akce, avšak výjimkou nejsou ani sportovní utkání, návštěva bazénu, ZOO nebo botanické zahrady. Také opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo přerušení trestu má jistě velmi kladný motivační efekt a zároveň pomáhá udržovat odsouzeným sociální vazby s rodinami a blízkými. Do programu zacházení musíme zařadit též vzdělávací, speciální výchovné a zájmové aktivity. Ve vzdělávacím programu zacházení je kromě výuky cizího jazyka zahrnut i kurz přírodních a historických zajímavostí. V oblasti speciální výchovné aktivity se zejména psychologové zaměřují na individuální terapii dle potřeb a aktuálních stavů odsouzených. V oblibě nezůstávají stranou ani zájmové aktivity a to zejména práce v keramické dílně, sportovní aktivity, kondiční cvičení a práce na PC. Aktualizaci programů zacházení provádějí speciální pedagogové nejen s ohledem na závěry jednotlivých vyhodnocení programů, ale též s přihlédnutím k aktuálním změnám potřeb odsouzeného. Tradici ve vazební věznici má rovněž duchovní služba, kterou využívají jak obvinění, tak odsouzení. Od roku 2007 se této činnosti věnuje kaplanka Mgr. Renata Wachová a dva dobrovolní duchovní, Mgr. Radek Jurnečka – liberecký arciděkan Církve římskokatolické, a dále Miloš Klámrt z Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Těžiště duchovní služby je v pastoračních rozhovorech, v bohoslužbách a skupinových aktivitách. Kaplanka dále spolupracuje se zdejšími specialisty a podílí se na terapeutické činnosti. Pro vězněné osoby kaplanka v rámci své činnosti také organizuje extramurální aktivity – návštěvy kostelů a bohoslužeb v Liberci.

60 komentáře v “Věznice Liberec

 • Petra

  (9.3.2021 - 0:47)

  Dobrý den, mohu se zeptat jestli je možné poslat přítelovi do vězení v Liberci léky. Predepsal mi je muj lekař i pro partnera. ke pro mě docela dulezite aby je také bral. Děkuji Petra

  • obase.cz

   (9.3.2021 - 19:06)

   Dobrý den. Bez domluvy s vězeňským lékařem určitě ne. O.

   • MICHALA.B

    (23.5.2021 - 0:40)

    Dobry den chtela sem se zeptat muj manzel mel tetno mesic nastup trestu kdy je mozna nasteva?

    • obase.cz

     (24.5.2021 - 9:28)

     Dobrý den nárok má na 3 hodiny do měsíce. Zpravidla po 2 týdnech.

    • obase.cz

     (24.5.2021 - 9:33)

     Dobrý den. Zpravidla do dvou týdnů. O.

    • MICHALA.B

     (25.5.2021 - 7:05)

     Dobty den jeste bych se rada zeptala pro doruceni dopisu vezneneho je smerovaci cislo 46001? Nebo 46062 nevim jake tam mam napsat aby sem dopis poslala spravne dekuji moc za vasi odpoved

     • obase.cz

      (26.5.2021 - 19:45)

      Použit můžete obě ale základní je 46001.

      • kateřina

       (9.8.2021 - 8:32)

       Dobry den chci se zeptat volal jsem na gerelalni ředitelstvi aby Muj druch Rudolf herman ktery je u vas ,,aby ho dali do rynovich nebo do starže pod ralske,,nechci aby ho vezli do Jiřice,,to je pro nas daleko ale hlavne finance dekuji urbanova

    • Nikola

     (27.11.2021 - 22:42)

     Ahoj můj přítel taky nastoupil do vykonu trestu tento měsíc a poslal mi už žadanku na 1 prosince na 3hod

    • Jiřina Exnerová

     (30.1.2022 - 10:01)

     Dobrý den 29.1.2022 měl můj manžel nástup je možné se sním nějak spojit?prosim děkuji za odpověď Exnerová

     • obase.cz

      (30.1.2022 - 20:03)

      Dobrý den. Můžete mu poslat dopis. O.

     • Iveta

      (11.2.2022 - 10:30)

      Dobrý den, táta byl zařazen s ostrahou do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení? Můžu se zeptat, co to znamená ??

   • Monika

    (23.2.2022 - 12:37)

    Dobrý den, mám dotaz zda musí mít děti PCR test

    • obase.cz

     (23.2.2022 - 20:39)

     Dobrý den. Každý návštěvník.

  • Martina Kommova

   (12.2.2022 - 9:46)

   Dobrý den,15.2.2022 mám jít synovi na návštěvu,stačí občanský průkaz nebo musím mít certifikát o ockovani nebo potvrzení i prodělání nemocí covid a testy ?

   Děkuji za odpoved

   • obase.cz

    (14.2.2022 - 19:52)

    Dobrý den. Potřebujete občanský průkaz a potvrzení o očkování, prodělaném COVIDu, nebo negativní prctest.

 • Petra

  (15.3.2021 - 0:49)

  Dobrý den, nyní k předchozímu komentáři….
  již jsem léky do věznice poslala. Přítele jsem o tom telefonicky kontaktovala. Má se tedy obrátit na vězenského lékaře on sám a o lécích ho informovat ? Já jsem k těm lékům přidala lékařskou zprávu tak snad se toho nejak ujmou. Jedná se o mé gynekologické potíže, tak je pro mě opravdu ,(když už na něj čekám) důležité aby byl vyléčen semnou zároveň. Lékař mi to jistě nepředepsal i pro partnera jen tak. Jinak děkuji. Petra

 • Petra H.

  (19.3.2021 - 21:41)

  Dobrý den, mohu se zeptat kam poslat stížnost řediteli veznice Liberec? A jeho jméno? Děkuji Petra

  • obase.cz

   (20.3.2021 - 19:49)

   Dobrý den. Ředitel věznice Liberec se jmenuje Plk. Mgr. Jan Hladík. Poslat mu to můžete na adresu věznice. PP 400, Liberec 1.

 • Petra

  (19.3.2021 - 21:42)

  Dobrý den, mohu se zeptat kam poslat stížnost řediteli veznice Liberec? A jeho jméno? Děkuji Petra

 • Jan

  (29.4.2021 - 13:54)

  Dobrý den chtěl bych se zeptat, věznice v Liberci je i pro ženy nebo jen může. A ještě jeden dotaz chtěl bych poslat kamarádovi nějaké peníze popř. dobít kredit ale vůbec netuším kde je ve výkonu kde se mám v tomto případě obrátít děkuji.

 • Jan

  (29.4.2021 - 14:56)

  Dobrý den chtěl bych se zeptat, věznice v Liberci je i pro ženy nebo jen může. A ještě jeden dotaz chtěl bych poslat kamarádovi nějaké peníze popř. dobít kredit ale vůbec netuším kde je ve výkonu kde se mám v tomto případě obrátít děkuji.

 • vanessa

  (8.6.2021 - 12:59)

  Dobry den mam pritele ve veznici v liberci a chtela sem se zeptat zda jde zjistit jestly vola jine osobe nez co mi rika on .. dobila jsem mu kredit v sobotu dneska je utery a me nevola vzdy to dorazilo do druheho dne a vse v poradku vsechny cisla jsem kontrolovala nejmin 5× sem tak nejista nevim co mam delat …tak si.myslim ze tech dvacet minut provolava s nekym jinym .. a kredit mu prisel.

  • obase.cz

   (8.6.2021 - 20:11)

   Dobrý den. To se určitě zjistit nedá. Ale není tak snadné nechat si chválit telefonní číslo někoho mimo rodiny nebo družky. Myslím, že se stresujete naprosto zbytečně. O.

   • vanessa

    (9.6.2021 - 6:45)

    Moc vam dekuju jsem proste zoufala dekuju vam za vasi odpoved trochu me to uklidnilo .

 • dotaz

  (13.6.2021 - 12:56)

  Dobry den, chtela jsem se zeptat jestly opravdu se muzou posilat baliky veznum jednou za pul roku pritel ktery je ve veznici v liberci mel balik minuly mes. A volal mi ze mu doslo par veci se tak nevim jak to vyresvyresit.kdyz mu poslu penize tak muzu na to cislo uctu co tam mame uvedene? a staci napsat jmeno a datum narozeni? Nebo jak je to? Prosim napiste dekuji predem.

  • obase.cz

   (14.6.2021 - 15:17)

   Dobrý den. A ano balíček lze odsouzenému poslat jednou za 6 měsíců.

 • anonim

  (20.8.2021 - 18:21)

  Dobry den chtela bych se zeptat muj drzh je ve vykonu na 2 roky volaly jsme si pravydelne kazdy den po dobu 20 min kredit mu dosel vzdy do druheho dne ted uz je to tyden co jsem mu dobila a jeste mi nevolal prosim nevite proc? Snad je v poradku nevim kojo se zeptat a co mam delat strasne mi chybi a detem porad se ptaji jsem zoufala dekuji za vasi odpoved..

  • obase.cz

   (22.8.2021 - 17:43)

   Dobrý den. Je mi líto, ale opravdu nedokážu odhadnout, proč Vám partner nevolá. O.

   • Antonín

    (29.8.2021 - 10:18)

    Dobrý den chtěl jsem se zeptat tato věznice v Liberci je sloučena s ženskou věznici ?je možné kontakt s muži že jsou tam nějak pospolu?

    • obase.cz

     (29.8.2021 - 19:46)

     Dobrý den. Nikoli v žádné české věznici není možnost fyzického kontaktu mezi odsouzenými muži a ženami. Například v Liberci ale je možnost komunikace přes okno na vychazkový dvůr. O.

 • Zuzana

  (6.9.2021 - 15:58)

  Dobrý den mohu se zeptat jak se mohu informovat na syna který je ve věznici nový?Děkuji za odpověď

  • obase.cz

   (9.9.2021 - 23:20)

   Dobrý den. Věznice vám nemůže poskytovat informace o vězněných osobách. Je mi líto. O.

 • Mlelissa

  (29.10.2021 - 9:16)

  Dobrý den chtěla bych se zeptat zda je možné se s odsouzeným v liberecké věznici oddat výkon trestu má ještě na rok a půl cca.. zda hraje nějakou roky výše trestu jestli jsou nějaké podmínky prosím o odpověď děkuji

  • obase.cz

   (1.11.2021 - 19:08)

   Dobrý den, možné to je. O povolení svatby je ale třeba požádat ředitele věznice. Podmínky stanovené nejsou. Je to jen na jeho rozhodnutí. O.

   • Mlelissa

    (2.11.2021 - 6:23)

    Děkuji za odpověď

 • Michaela

  (9.11.2021 - 9:28)

  Dobrý den dneska přítel nastupuje na 204 můžu se optat kdy a kam mu můžu zavolat ?

  • obase.cz

   (13.11.2021 - 22:35)

   Dobrý den. Zavolat mu nemůžete, ale on Vám ano. O.

 • Nikola

  (16.11.2021 - 23:37)

  Dobrý den měla bych prosbu dnes přítel Ondrej Kováč nastoupil do víkonu trestu ze zvisenou ostrahou na 6mesicu za vizivne je teď v Liberci …chtěla bych vědět jestly ho budou převážet někam jinam nebo jestly zůstane v Liberci. A chci vědět jak dlouho bude trvat nastivenka než mi ji pošle děkuji…

 • Meliss

  (14.3.2022 - 16:19)

  Dobrý den prosím vás už jsou povoleny intimky? Zpravidla píšete že po 2 týdnech jsou návštěvy pořád to trvá?

  • obase.cz

   (19.3.2022 - 23:52)

   Dobrý den. Ano ale MBSZK jsou zpravidla jednou za 2-3 měsíce. O.

 • Alena

  (2.6.2022 - 14:14)

  Dobrý den prosím vás je v liberecké veznici také speciální pedagog?

  • obase.cz

   (4.6.2022 - 22:44)

   Dobrý den. Ano několik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.