Věznice Teplice

Vazební věznice Teplice

Adresa věznice Teplice:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Teplice
Daliborova stezka 2233
415 01 Teplice

Najít spoj do věznice

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-78543881/0710

Přidat vlastní hodnocení zde

známka od  Obase

 

Telefonní čísla:

Telefonní ústředna: 417 593 111

Vaše hodnocení  1,3 (17 hodnotitelů r.2019)

 

Web věznice Teplice:

http://www.vscr.cz

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 415 01 Teplice

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha, vazba

Kapacita: 66 VT

Informace pro muklíky: vaše známky k 1.2.2020

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 44,4 %

Chování zaměstnanců – velmi dobré

Strava – slušná

Návštěvy- lepší průměr

Šance na vycházky přerušení trestu – velmi vysoká

Práce – perfektní

Míra násilí – perfektní

Drogy – zcela bez drog

Režim – přísnější

Zasílání hygienických balíčků – ano

Přepážka na návštěvě – ne

Intimky –  ne

Vycházíme z Vašich hodnocení

Oficiální informace zdroj vzcr.cz

Vazební věznice Teplice je zřízena Nařízením ministra spravedlnosti č. 6/2000 ke dni 1.1.2001, podle ustanovení § 1 odst.4 zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů, jako jedna ze základních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky.

Důvodem zřízení Vazební věznice Teplice je zajištění úkolů Vězeňské služby ČR ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 555/1992 Sb. v dané územní působnosti, která je :

  1. v oblasti zajištění výkonu vazby u obviněných mužů, žen a mladistvých, včetně příjmu, pro okres Teplice a Děčín v plném rozsahu daném zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, v objektu vazební věznice s ubytovací kapacitou 80 míst pro obviněné. Územní působnost vazební věznice je zakotvena v dané instrukci MS,
  2. v oblasti zajištění výkonu trestu odnětí svobody je ubytovací kapacita 81 míst s následující strukturou:
    • 39 míst je vyčleněno pro pracovně zařazené odsouzené, zařazené k výkonu trestu do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, kteří se podílí na pracovních činnostech v objektu vazební věznice, popř. dochází na pracoviště mimo areál vazební věznice.
    • 7 míst vyčleněno pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné ženy, odsouzené k výkonu trestu do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení.
    • 6 míst vyčleněno pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné ženy, odsouzené k výkonu trestu do věznice s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení
    • 29 míst slouží k průběžnému umístění odsouzených, kteří byli do vazební věznice umístěni dočasně za účelem soudního jednání atd..

Vazební věznice též zajišťuje nástup odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody z civilního života i příjem odsouzených dodaných do výkonu trestu orgány Policie ČR. Výkon trestu odnětí svobody je zabezpečován plně v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.