Věznice Jiřice

Adresa věznice Jiřice

Vězeňská služba ČR
Věznice Jiřice
Ruská cesta 404
289 22 Jiřice

Najít spoj do věznice

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-504143881/0710

Přidat vlastní hodnocení zde

známka od Obase

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení)

Soudní 996/10, 288 62 Nymburk

Telefonní čísla:

tel.: 325 558 111 (ústředna)

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

  Vaše hodnocení  3,8  (61 hodnotitelů r. 2019)

(významné zhoršení oproti roku 2017)

Web věznice Jiřice:

http://www.vscr.cz/

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha

Kapacita: 725 míst

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 20,5 %

Chování zaměstnanců – Nic moc

Strava – katastrofa

Návštěvy- špatné

Šance na vycházky přerušení trestu – dobré

Práce -velmi špatné

Míra násilí -vysoká

Drogy – horší průměr

Režim – velmi přísný

Zasílání hygienických balíčků – ne

Přepážka na návštěvě – ano

Intimky – ne

Věznice má oddělení tzv. otevřené věznice.

Návštěvy:

Od vás: …Byla jsem tam 2x,mám tam bráchu a on má trest s dozorem,návštěva je v jídelně jsou přes vás dva stoly…Vubec nic neslyšíte jak tam každý křičí :/ koupit si tam mužete v automatu čokoladu,kafe nebo colu….

z IP 212.67.68.*** | 30.1.2017 11:37
Dobrý den, přikládám jen zkušenost z první návštěvy v Jiřicích. Na návštěvní místnosti jsou stoly a s tím svým sedíte proti sobě (ne přes plexi), držení za ruku je OK. Dají v automatu koupit nápoje – kafe, cola apod.) Od vlaku z Lysé doporučiji použít taxi za 400,- dohromady za obě cesty. Pěšky je to cca 6 km cestou mezi poli, nedoporučuji jít pěšky  Přítel říkal, že „nahoře“ je to dobrý, docela moderní. Dámy, já jsem byla strachy bez sebe, když jsem tam jela, ale dá se to zvládnout, je to tam podle mne lepší jak ve VV Ruzyně.
Držte se
Alice

Jak to vidíme: Jedna z horších věznic. S předčasným opuštěním věznice příliš nepočítejte. Na půlky se chytá jen málokdo. Režim je velmi přísný až šikanózní. Velmi často se dostává na samou hranu zákonných norem. V zásadě je horší dohled než ostraha. S prací to není katastrofální, ale je tu zvýšené riziko, se do něčeho zaplést, tedy ze strany zaměstnců.

Vaše postřehy:

Vše hrůza!! Jako za doby kamenné! Automaty věčně nefungují, jen poziraji peníze! Bachaři řeknou, že to není jejich problém., ať si zavoláme na číslo co je uvedeno v případech reklamace. Někdy tam sedite i 3 hod. bez pití…nebo vás vezmou do dalsi haly, která je vzdálená asi 400 metrů pres celé nádvoří a buzeruji vás za to, že se vám to nelíbí. A to podotýkám i v druhé budově jsou automaty k.o..Podotýkám, že můj muž sedí za přečin. Neni možné, tam přinést vůbec nic. Návštěva probíhá v místnosti
, kde je zima a vezni jsou od Vas oddělení stoly, ktere jsou poskládané za sebou. Sedí tedy návštěvy na jedné straně a vězni na straně druhé. Šířka stolů je tak velká, že se vam podaří držet za ruku, tedy, vlastně jen dotýkat se prsty v případě, že jeden z vás klečí na židli. Tak jsme se natahovali, abychom se mohli alespoň párkrát dotknout, že me od stolu jak jsem se natahovala, rozbolela žebra. To už se mi ano nechce popisovat wc . Další věc nemohu opomenout. Nemohou si zajít v průběhu dne, kam chtějí. Jsou po dvou hod. zamykání. No a to, kolik mě stojí času, sil a hlavně peněz, než se tam dostanu je to úplně nejvíc hrůza. Jsme z Ostravy a Jiřice jsou na konci světa NVÚ je umístěn v lese, kde nejezdí žádný dopravní prostředek, krom taxi služby. Telefonovat mohou jen domů, byť to stejně platíme my. Neexistují drogerie balíčky, než se dostanou k lékaři, tak uz jsou zdraví. Také jako první se ptají, jestli mají kc na zdravotní péči. Co to sakra jeeee? Stejně když jsou propuštění, dostanou účet za pobyt, který musí uhradit , pak tedy nechápu proč otazky na peníze!!! Nehledě na to, že každý lék, ma svuj náhradní lék bez doplatku. Co bych ještě dodala, vlastně už mě přešla chuť, mám opět tlak 200. To my doma jsme potrestáni.

Věznice Jiřice – z oficiálních stránek

Věznice Jiřice

1. Historie a charakteristika:

Celková kapacita věznice je 766 míst. Věznice Jiřice se nachází v okrese Nymburk, nedaleko obce Jiřice. Vznikla rekonstrukcí kasárenských objektů v bývalém vojenském prostoru, které sloužily jako hlavní velitelství Sovětské armády. Historie se datuje od roku 1994, kdy byla pozastavena dostavba Věznice Říčany. Ve spolupráci s Ministerstvem obrany byl jako náhrada vytipován objekt po bývalé Sovětské armádě nedaleko obce Jiřice. Rozkazem ministra spravedlnosti č. 22/91 byl dne 1. 8. 1991 zřízen útvar Sboru nápravné výchovy Jiřice. Již v průběhu roku začaly probíhat operace na zabezpečení získaných objektů a byla vypracována koncepce výstavby, která byla chválena vedením SNV dne 26. 2. 1992. Tato koncepce předpokládala vybudování Institutu vzdělávání pro 500 posluchačů, objektů výkonu trestu odnětí svobody s kapacitou 500 míst a objektů výkonu vazby s kapacitou 200 míst. V roce 1993 došlo ke změně koncepce výstavby, kdy tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák navštívil věznici a po přehodnocení situace s přihlédnutím k budoucímu využití, rozhodl o zastavení výstavby Institutu a zahájení výstavby polootevřeného oddělení s kapacitou 120 míst pro odsouzené, rekonstrukce kuchyně a vybudování plynové přípojky pro věznici. S výstavbou věznice dle takto schválené koncepce, nazývané jako I. etapa, bylo započato 1. 10. 1993. V jejím průběhu byla provedena rekonstrukce bývalého obytného domu na objekt pro výkon trestu odnětí svobody, kanceláře, kuchyně, vstupní vrátnice s vjezdovou branou. Tato etapa výstavby byla ukončena v červnu 1994 a 17. 6. 1994 byl zahájen provoz věznice s kapacitou 120 odsouzených ve věznici s dohledem a dozorem. Již v průběhu roku 1993 bylo započato s přípravou projektové dokumentace pro II. etapu výstavby. Ta byla započata v červnu 1996. Nově byl zbudován vstupní objekt s vrátnicí, objekt pro příjem vazby, dílny údržby se sklady, dílny a sklady automobilní služby, čerpací stanice, dílny pro odsouzené, objekty energetického hospodářství a objekt psince. V říjnu roku 2000 byly stavební práce pozastaveny z důvodu vyhlášení konkurzního řízení na dodavatelskou firmu. I přesto, že II. etapa výstavby věznice nebyla řádně dokončena, byla věznice zprovozněna 10. 7. 2000. Samostatné objekty, na kterých byla zastavena práce z výše uvedených důvodů, byly v říjnu 2001 dokončeny a v současné době jsou v užívání věznice.

V rámci zaměstnávání odsouzených osob má Věznice Jiřice zřízenou provozovnu hospodářské činnosti, která je zaměřena na výrobu kancelářského nábytku a poskytování některých pomocných technických a provozních služeb s ročním obratem cca 27 mil. Kč. Dále v rámci vlastní výroby je ročně vyroben nábytek pro organizační jednotky v hodnotě cca 6 mil. Kč.

V roce 2016 bylo zahájeno jednání a byly provedeny nezbytné administrativní úkony týkající se vybudování pilotního projektu tzv. „Otevřené věznice“ s cílovou kapacitou 104 ubytovacích míst.   Architektonická studie předpokládá vybudovat celkem 17 stavebních objektů s celkovou zastavěnou plochou cca 4.000 m2. Jedná se o 13 ubytovacích objektů, jeden vstupní multifunkční objekt, jeden objekt pro provozní a technické zázemí a jeden objekt pro administrativu a odborné zacházení. Vlastní realizace 1. etapy, která zahrnuje 4 ubytovací objekty a jeden administrativní objekt, byla započata začátkem roku 2017 výběrem projektanta. Stavební práce byly zahájeny po výběru dodavatele stavby v červenci 2017 a dne 13. 10. 2017 byla stavba dokončena a dne 16. 10. 2017 byla předána do užívání.   Kapacita 1. etapy otevřené věznice činí 32 lůžek a celkové náklady na její zhotovení činily 29,9 mil. Kč.

Věznice Jiřice vzhledem k celkové rozloze (cca 50 ha pozemků) a své poloze má velmi dobré podmínky pro realizaci některých speciálních projektů odborného zacházení s odsouzenými zaměřených na pěstitelství a chov zvířat. Aktuálně jsou ve věznici realizovány projekty zaměřené na včelařství, farmový chov daňků, zemědělskou činnost a chov hospodářských zvířat.

Ve Věznici Jiřice je dále dislokováno Sběrné eskortní středisko, které zajišťuje dva dny v týdnu (úterý a čtvrtky) eskorty k umístění a přemístění vězněných osob v rámci celé České republiky.

Při Věznici Jiřice je zřízeno Výcvikové středisko služební kynologie pro Vězeňskou službu ČR, které zajišťuje výcvik služebních psů a psovodů pro výkon služby u VS ČR.

Kapacita:

 • Celková VTOS                       766 (4 m2), max. 944 (3 m2)

Věznice s ostrahou

 • Nízký stupeň                          32 (max. 48 na 3 m2)
 • Střední stupeň                     187 (max. 232 na 3 m2)
 • Vysoký stupeň                     547 (max. 664 na 3 m2)

Věznice se zvýšenou ostrahou       0

Výkon vazby                                        0

 

Profilace Věznice:

 • věznice s ostrahou (nízký stupeň zabezpečení, střední stupeň zabezpečení, vysoký stupeň zabezpečení)
 • v rámci vysokého stupně zabezpečení je zřízen oddíl specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování a oddíl bezdrogové zóny
 • krizový oddíl
 • uzavřený oddíl
VedeníŘeditel věznice1. zástupce2. (služební) zástupce
plk. Mgr. Petr Sukplk. Mgr. Bc. Jan NovákIng. Antonín Krahulec
Telefon325 558 200325 558 201325 558 202

 

Personální složení (systemizovaná místa):

PříslušníciObčaniCELKEM
Věznice Jiřice – ostraha celkem (bez Justiční stráže)170131301
Justiční stráž000
Věznice Jiřice – ostraha celkem (včetně Justiční stráže)170131301

 

  2.  Různé – problematika:

V rámci programů zacházení při resocializačním působení na odsouzené a zejména odstranění nežádoucích návyků a projevů chování, které je vedly k páchání trestné činnosti a eliminaci rizika možné recidivy trestného jednání jsou věznicí realizovány tyto projekty:

Projekt „RESTART -II“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „RECOVERY“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „REVENANT“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „RESURGENT“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Polytechna Consulting a.s., sdružení Volonté Czech. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF. Tento projekt řeší získání odborných kvalifikací v zemědělských oborech (chovatel, pěstitel, včelař) .

Program „ Zastav se, zamysli se a změň se„

Ve Věznici se 2x za rok realizuje standardizovaný program zaměřený na změnu myšlení a chování v souvislosti s pácháním trestné činnosti. Jedná se o výcvikový skupinový program, který vychází ze zákonitostí KBT, kdy v průběhu něhož si odsouzení formou nácviku sociálních dovedností osvojují ad

 

Specializovaný oddíl pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování (SpO)

Posláním SpO ve Věznici Jiřice v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou je usilovat u odsouzených, zařazených do SpO o změnu způsobu myšlení, postojů, potažmo chování, podmiňující jejich selhávání.

SpO a jeho terapeutický program si klade za hlavní cíl napomáhat ke změně či ovlivnění přístupu odsouzených s poruchou osobnosti směrem ke zlepšení sociálního, pracovního a vztahového fungování a současně nekriminálnímu způsobu chování ve věznici i po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

 

Oddíl s rozšířenou psycho-spirituální péčí (ORP)

Oddílu s rozšířeným programem o pastorační a psychospirituální péči pro věřící odsouzené a odsouzené hledající duchovní hodnoty. Účel a poslání oddílu je obohacení odsouzených o duchovní hodnoty související s prožíváním víry (případně s osobním hledáním), resp. i související se znalostmi, získanými studiem religionistiky, teologie, etiky, historie, filosofie, a dále pomoc na cestě směřující k morálnímu a samostatnému způsobu života během výkonu trestu i po něm v rámci postpenitenciární perspektivy.

Aktuální projekty ve Věznici Jiřice:

Projekt „Pilotní projekt zacházení v Otevřené věznici“

Projekt „Včelařství“

Projekt „Farmový chov daňků“

Projekt „Ovocný sad“

V minulosti realizované reintegrační projekty:

Projekt „Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody“

Projekt „Restart“

Projekt „Transfer“

Tyto projekty byly financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt „ Na svobodu připraven“ Tento projekt byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha. Jednalo se o vzdělávací program zaměřený na rozšíření znalostí v oblasti PC gramotnosti a komunikativních dovedností.

Projekt „Okrasná zahrada“

90 komentáře v “Věznice Jiřice

  Luciee

  (18.7.2019 - 22:33)

  Dobrý večer, chci se zeptat. Přítel je také v Jiricich a už asi měsíc pracuje v tom jejich call centru. Kdy má možnost dostat nějakou první vycházku ven? Případně jakékoliv zkušenosti s touto věznicí uvítám. Moc děkuji

  Karla

  (7.11.2019 - 16:37)

  Dobrý večer dnes jsem volala věznici Jiřice okres Nymburk chápu to že Vaše profese Vám zakazuje vyřídit informace odsouzenýmu, ale mě je teprve 27 let mám 31 leteheho přítele zavřeného a nemám možnost mu dobít kredit, ale přeci by Vám nic neudelalo Vám vyřídit vzkaz odsouzenemu, když sam odsouzen Vám muze psát dopisy, nemám tu možnost příteli přidělit než jednou za zkurveny měsíc za nim přijet, a sotva mu dát pusu…prosím vyridte odsouzenýmu Danielovi Kučerovi že ho moc MILUJU A ZE MI MOC CHYBI… MOC vás prosím jsem jeho přítelkyně jezdím za nim DLOUHO. Ale vy si to neumíte představit jaké to je …
  Děkuju moc i když mu to nevyridite… VOCTÁŘOVÁ

  Karla

  (7.11.2019 - 16:39)

  *omlouvám se za pravopis telefonu…teprve 17 let A příteli 31

  Karla

  (7.11.2019 - 16:40)

  Omlouvám se za pravopis * teprve 17 let a příteli je 31 Daniel Kucera

  Karla

  (7.11.2019 - 16:43)

  Neumíte ani odpovědět natož chápat

   Obase

   (8.11.2019 - 7:50)

   Dobrý den,
   omlouvám se, ale nepíšete do věznice ale na diskuzi, která se věnuje pomoci lidem postiženým výkonem trestu radou, případně podporou. Nemáme žádnou možnost spojení s konkrétním odsouzeným ve věznici.
   O.

  Ivana

  (8.1.2020 - 13:55)

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mého druha je možné přemístit do Věznice poblíž trvalého bydliště.?

   Obase

   (9.1.2020 - 6:16)

   Dobrý den, určitě je, ale musíte se obrátit přímo na věznici, kde vykonává trest.
   O.

  Veronika

  (10.1.2020 - 10:24)

  Dobrý den,prosim vas jake je to v Jiřicích? Myslim návštěvy a tak celkove ,jestli nekdo mate zkušenost?

  Lenka

  (13.1.2020 - 20:43)

  Dobry den,mam manzela v Jiricich,muze mi nekdo prosim napsat kdo tam nekoho mate nejake zkusenosti a rady,treba kdy by se mohl poprve dostat na vychazku? Mame dve male deti a do vezeni je brat nechci. Dekuji za odpoved.

   Veronika

   (14.1.2020 - 8:35)

   Dobry den p.Lenko,jestli chcete na fb je stranka Vězení nejsi v tom sám,jsem v ni taky a jsou tam lidi se zkusenostma a radi poradi 🙂

  Lenka

  (15.1.2020 - 8:30)

  Dekuji pani Veroniko,najdu se to.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.