Věznice Horní Slavkov

Adresa věznice Horní Slavkov

Vězeňská služba ČR
Věznice Horní Slavkov
Hasičská 785
357 31 Horní Slavkov

Najít spoj do věznice

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

Neuvádí

Místně příslušný soud (pro podání PP, či přeřazení)

Okresní soud v Sokolově

K. H. Borovského 57, 356 01 Sokolov

Vaše hodnocení  4,2 (63 hodnotitelů)

Přidat vlastní hodnocení zde

 známka od Obase

Telefonní ústředna:+420 352 660 111

Web věznice Horní Slavkov:

http://www.vscr.cz/

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha

Kapacita: 710

Informace pro muklíky: vaše známky (1.2.2020)

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 21,9 %

Chování zaměstnanců – špatné

Strava – mizerná

Návštěvy- horší průměr

Šance na vycházky přerušení trestu – žádná

Práce – horší průměr

Míra násilí – vysoká míra

Drogy – absolutně mimo kontrolu

Režim -přísný

Zasílání hygienických balíčků  – ne

Přepážka na návštěvě -ano

Intimky – ne

Shrnutí:

Dlouhodobě nejhorší ze všech věznic v ČR. Umísťují se sem, především problémoví odsouzení a můžou Vás sem poslat pokud někoho hodně naštvete. Pro prvovězněného je to peklo. Jediná možná záchrana je, dostat se na údržbu věznice, případně na nekuřácký oddíl.

Z Vašich hodnocení:

Drogy v měřítku 1:10 ( 10 nejhorší ) = 10 !!!!
Násilí na bílých vězních ze strany vězňů alternativní pleti !
Hygiena vězňů jako ve středověku – koupání 1x týdně, zbytek žlaby a ešusy ve studené vodě!
Budíček ve 4h i pro nezaměstnané vězně 7 dní v týdnu!
Známka 3 pro zaměstnance z důvodu toho, že nešikanují, oni nepracují s vězni a pro ně vůbec !
Neexistuje civil v době osobního volna.
Neexistuje návštěva lékaře mimo jediný den tj. středa a z kapacitních důvodů jsou vězni na pořadníku!
Návštěvy probíhají jen ve všední dny, kdy osoby blízké pracují !!

Věznice se jeví jako nejhorší z toho, co jsme doposud měli možnost navštívit jako osoby blízké. 85% zaměstnanců jsou důchodci z období komunismu a podle toho se také chovají nejen k vězňům, ale i k návštěvám. Prvo-trestaní tu zažívají doslova peklo!!!! V těchto podmínkách přežijí jen silní jedinci, ostatní pojedou na drogách.
Co se týká drog – neskutečné !! To co se děje na celách v době, kdy jsou na nich uzamčeni vězni je pro sepsání knihy. 99% vězňů „sněží“ a kdo na drogách závislý není, se bojí o svůj život. Kdo drogy do věznice vnáší je zcela jasné!
Program zacházení neexistuje.
Vyhlazovací tábor, ne nápravné zařízení – pro prvotrestaného.
Přeřazen jsem byl z důvodu konfliktu s vedením předchozí věznice ( upozorňování na chyby v systému ).
Vězni velmi problémoví, 98% cikánů, drogy ve VELKÉM !!! ( po uzamčení se cel – sněžení ).
Program zacházení existuje jen na papíře.
Nedostatek jídla, šmelí s ním kuchaři a možná to samotné sahá až „nahoru“! Za 2 měsíce jsem zhubl 9 kg.

Zdravím. Přítel nesedí poprvé a říká, že tohle ještě nezažil. A dokonce tam měl zdravotní problém u kterého dostal z Nemocnice dietu a vězeňský lékař mu jí bezdůvodně vzal. Potřebovala bych ho z tama dostat. Žiju v Ostravě a je pro mě velice náročné jak fyzicky, tak časově a finančně jezdit na návštěvy. Samozřejmě tam na tu návštěvu jedu protože ho mám ráda o pomáhá to oběma. Stojí mě to, ale měsíčně 2.000,- cesta a ubytování na tamním příšerném penzionu a plus jídlo. A kde je kredit a známky. Píšeme si každý den. Je tam v projektu jmenuje se 3Z. Tohle by mu mělo pomoct, ale za jak dlouho. Chci mu nějak pomoct ať je blíž ať se můžeme vidět dvakrát měsíčně a ať mě to nezrujnuje. Mám doma předškolačku a taky to bude něco stát. A hlavně se te male chci taky věnovat. A neříkat pořád dokola, že nemám penízky. Budu doufat, že mi přijde od Vás nějaká rada. Moc děkuji předem I.K.

Syn sem byl přemístěn se statusem :nežádoucí z důvodu toho, že při návštěvě z GŘ podal pravdivé (nikoliv naučené) informace o situaci odsouzených ve věznici Bělušice.
Pro výstrahu byl nejprve na oddíle D. Vězni jsou zde z 99% na tvrdých drogách. Spal denně hodinu a bál se, aby přežil! Strava je nedostatečná, kuchaři kšeftují s jídlem. Lékařská péče je nevyhovující – zdejšího lékaře vězni nazývají Mengele! Program zacházení existuje jen na papíře. S návštěvami je zacházeno jako při výsleších STB.
Je to skutečně problém se vším všudy.

Když je někdo hlupák, tak si udělá ,,peklo“ i z dovolené. Pokud si jdu odsedět trest, tak jdu sedět a ne si dělat nepříjemnosti…byl jsem tam 18 měsíců a potkal jsem hromadu idiotů, co si hrají na hrozný mafiány a drsňáky, v civilu jsou to chudáci, zatím, co v base jsou ohromní boháči, kteří vlastní miliony a několik domů včetně 10ti mercedesů v několika barevných provedeních podle počasí…kdo seděl je debil včetně mě…jinak, normální basa, vše záleží na vězních, bachaři kriminál nedělají, jen ,,muklové“ mezi sebou…

Informace z VS ČR

Návštěvy odsouzených ve věznici

Vstup do věznice je povolen v případě oprávněného zájmu osoby na základě platného občanského průkazu, služebního průkazu nebo jiného osobního průkazu, z něhož je zřejmý výkon funkce opravňující pro vstup do objektů Vězeňské služby a ze kterého lze věrohodně ověřit totožnost vstupující osoby. Rovněž je možný vstup na základě potvrzení o ztrátě nebo zcizení osobního dokladu, pokud je opatřen fotografií.

Při střežení objektů je příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže, oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci. Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla ohrozit výkon trestu odnětí svobody, může tento příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo věc po dobu jejího pobytu v objektu odebrat. Do prostoru není povolen vstup osobám zjevně podnapilým, pod vlivem toxických látek a drog, osobám ozbrojeným a s mobilním nebo záznamovým zařízením.
Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu celkem 3 hodiny během jednoho kalendářního měsíce.

Ve věznici probíhají návštěvy zejména ve všední dny v tyto určené hodiny:

Dopoledne: 10.00 – 13.00 hod.

Návštěvy se provádí na základě příslušné povolenky odeslané blízkým osobám, kde je uveden den konání, doba průběhu návštěvy a čas, kdy se nejpozději musí návštěva do věznice dostavit. Dále zde musí být uvedeny jmenovitě osoby, kterým je návštěva povolena.
Odsouzeného mohou navštívit současně nejvýše 4 osoby, včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti za přítomnosti zaměstnance věznice.
U odsouzených, kteří si vzorně plní své povinnosti, může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec povolit návštěvu bez přímého dohledu zaměstnance, která se provádí v oddělené místnosti.

U odsouzených zařazených do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a u odsouzených, u nichž z bezpečnostních důvodů rozhodl ředitel věznice, se návštěva uskuteční v místnosti, kde jsou návštěvníci odděleni od odsouzeného přepážkou.
Před započetím a po skončení návštěvy se u odsouzeného provede důkladná osobní prohlídka osobou stejného pohlaví.
Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním osobám přítomných při návštěvách. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem ( vedoucím oddělení výkonu trestu). Zaměstnanec věznice je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.
V návštěvní místnosti (v prostorách kinosálu) je zřízen dětský koutek pro ty nejmenší, kteří zde mají k dispozici hračky nebo si mohou zapůjčit například pastelky a mohou si krátit chvíle malováním.

Věznice Horní Slavkov

(čerpáno z www.vscr.cz)

je určena pro výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů a je profilována pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených zařazených do typu věznice s ostrahou, včetně doživotního trestu. Celková normová ubytovací kapacita činí 710 osob. Ve věznici je zřízeno specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, výstupní oddělení a oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením pro odsouzené zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou, ostrahou a dozorem.

Adresa:

Vězeňská služba ČR

Věznice Horní Slavkov

Hasičská 785

357 31 Horní Slavkov

Tel.:  + (420) 352 660 111

Fax:  + (420) 352 660 211

Nástupní oddělení

Po přijetí do věznice se nově přijatí odsouzení ubytují odděleně od ostatních odsouzených, a to v nástupním oddělení. Délka pobytu na tomto oddělení zpravidla nepřevyšuje dva týdny. Odsouzení se seznamují se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, řádem výkonu trestu, s obsahem vnitřního řádu pro odsouzené této věznice a s prostředím, ve kterém bude trest vykonávat.

Dále se provede proškolení v oblastech: bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, manipulace s vlastními finančními prostředky, způsobu dostupnosti a zabezpečování zdravotnické péče, stanovených opatření v protidrogové prevenci, materiálního vybavení a stravovacích náležitostí, možnosti a způsobu zařazování do pracovního procesu, možností řešení osobních a sociálních problémů s příslušnými zaměstnanci věznice, o možnostech a způsobech řešení při vlastní žádosti o přemístění. O seznámení a provedením poučení se provede záznam v osobní kartě odsouzeného, který jej stvrdí svým podpisem.

V průběhu zařazení v nástupním oddělení zpracuje odborná komise komplexní zprávu o odsouzeném a návrh programu zacházení s ním. Po zpracování komplexní zprávy a programu zacházení je odsouzený předvolán před odbornou komisi, která s ním projedná obsah programu zacházení a určí vychovatele, kterému bude svěřen do péče.

Výstupní oddělení

ve zdejší věznici realizuje svou činnost v souladu se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody. Cílem pobytu odsouzených na tomto oddělení je zajištění plynulého přechodu jedince z vězeňského prostředí do společnosti po dlouhodobém pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody, a to zejména formou vytváření a prohlubování návyků a dovedností potřebných pro pozitivní přístup k životu na svobodě.

Umístění odsouzeného do výstupního oddělení je realizováno na návrh odborných zaměstnanců po schválení ředitelem věznice. Dle platných norem jsou zde umisťováni odsouzení, kteří mají delší trest než 3 roky a ti, kterým je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života a odsouzení před eventuelním podmíněným propuštěním, zpravidla 6 měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu.

Výstupní oddělení ve věznici má vybavení internátního typu s televizorem na každé ložnici. Součástí je mimo ubytovacích prostor kulturní místnost, sušárna, kuchyňka a prostor pro stolování vybavený stolním prádlem, porcelánovým nádobím, el.sporákem, chladničkou, mikrovlnou troubou s možností přípravy teplých i studených pokrmů a víceúčelová terapeutická místnost, kde se provádí speciální , výchovné a terapeutické aktivity. K realizaci sebeobslužných činností je dále vybaveno výstupní oddělení v samostatné místnosti přístroji, prostředky a pomůckami pro praní, žehlení, sušení prádla a dalšími pomůckami pro úklid. Chod života tohoto oddělení , činnost zde umístěných odsouzených a jejich podíl na řešení otázek souvisejících se životem ve věznici se řídí časovým rozvrhem dne, plánem realizace programu zacházení s odsouzenými stanovovaným po kalendářních týdnech. Při realizaci programu zacházení s odsouzenými je dbáno na individuální přístup za účasti a vzájemné spolupráce odborných zaměstnanců. Jejich každodenní potřeby zajšťují: vychovatel, speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog, pedagog volného času a stálá dozorčí služba.

V souladu s § 53 odst.6 ŘVTOS jsou realizovány extramurální aktivity s odsouzenými, které je s ohledem na délku trestu nutno formou kontaktu s civilním světem připravit na život po výkonu trestu odnětí svobody za doprovodu zaměstnanců věznice.

1 komentář v “Věznice Horní Slavkov

    Holomek Stanislav

    (18.3.2020 - 9:17)

    Čus Slavkov no popravdě sem nikdy do Slavkova nechtěl velký respekt, ale pokud nejste vyloženě blbec tak se nemusíte bat. Byl sem na F. Od. a nemůžu si nanic stěžovat doživotní vezni ok. A dozorci vám vysvětlí pravidla hry hned ze startu . Sedělo se mi tu nejlíp ze všech těch věznic kde jsem byl a nebylo jich málo prostě basa!!! A rada odeme je nepáchej tr činnost a nemusíš v base trpět když nato nemáš.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.