Typy věznic

Do 30.9.2017

Trest odnětí svobody se vykonává v příslušném typu věznice. Trestní zákon, zatím rozlišuje čtyři základní typy věznic:

 • Věznice s dohledem
 • Věznice s dozorem
 • Věznice s ostrahou
 • Věznice se zvýšenou ostrahou

O zařazení do jednotlivých typů věznice rozhoduje soud v rozsudku a je potom možné v průběhu trestu požádat o přeřazení do mírnějšího typu věznice. O přeřazení nyní rozhoduje soud.

Zvláštním typem věznice je věznice pro mladistvé, kam se zařazují odsouzení, kteří spáchají trestný čin před plnoletostí 15-18 let. Odsouzení jsou poté zařazeni do jedné ze čtyř skupin věznic podle stupně mentálního vývoje a narušení, dále probíhá klasické členění, dle diferenčních skupin.

Nutno dodat, že samotná oficiální profilace věznic dost často nevypovídá příliš o samotném životu v nich, nicméně je to věc důležitá a přeřazování do mírnějšího typu věznice je významný motivační faktor.

 • věznice s dohledem: odsouzení za nedbalostní trestný čin, kteří dosud nebyli ve výkonu trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin, se zpravidla zařazují do věznice s dohledem.
 • věznice s dozorem: odsouzení za nedbalostní trestný čin, kteří již byli ve výkonu trestu za úmyslný trestný čin a odsouzení za úmyslný trestný čin do dvou let, kteří ještě nebyli ve výkonu trestu za úmyslný trestný čin, se zpravidla zařazují do věznice s dozorem.
 • věznice s ostrahou: odsouzení za úmyslný trestný čin, pokud byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na dobu převyšující 3 roky nebo pokud již byli v minulosti za úmyslný trestný čin ve výkonu trestu odnětí svobody, a zároveň není dán důvod pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou, se zpravidla zařazují do věznice s ostrahou.
 • věznice se zvýšenou ostrahou: odsouzení na doživotí, osoby, jimž byl uložen trest odnětí svobody na dobu nejméně 8 let, nebo odsouzení za úmyslný trestný čin, kteří v posledních pěti letech uprchli z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby. Osoby výrazně problémové z věznice s ostrahou.

Zvláštní věznice pro mladistvé

Jedná se o speciálni druh věznice. Mladiství vykonávají trest odnětí svobody ve zvláštních věznicích pro mladistvé, nebo alespoň ve zvláštním oddělení věznice. V některých věznicích je vykonávána i vazba obviněných, kteří jsou odděleni od osob již pravomocně odsouzených. Přes snahu VS jsou věznice pro mladistvé paradoxně nejobávanějším typem věznice. Je to dáno mnoha faktory, které lze jen těžko ovlivnit.

Nutno dodat, že jsou to kritéria pouze orientační, soud má poměrně veliký prostor pro rozhodování dle vlastního uvážení a toho v zařazení do typu věznic plně využívá.

Nově

Ruší se dva nejmírnější typy věznic, ta s dozorem a dohledem. Zůstávají tedy již jen dva typy věznic, tedy ty dva obávané zvýšená a standartní ostraha. Plyne z toho mnoho nového, i když základní parametry se vlastně nemění. Oddělení s ostrahou se totiž bude dál dělit na tři nové typy, které by měly v zásadě kopírovat stávající stav.

Pokud bude vězeňská služba brát nový zákon doslovně, budou nyní všichni odsouzení do věznice s dozorem přeměněny na odsouzené s ostrahou s nejpřísnějším režimem a odsouzení, kteří jsou nyní zařazení do věznice s dohledem, budou dále roztříděni do středního a nejnižšího střežení. V nejnižším střežení zůstanou jen odsouzení za nedbalostní trestné činy, kteří jsou nyní zařazení v dohledu.

Starý Nový
Dohled (nedbalostní) Nejnižší stupeň střežení (Ostraha)
Dohled (ostatní) Střední stupeň střežení
Dozor Nejpřísnější stupeň střežení
Ostraha Nejpřísnější stupeň střežení
Zvýšená ostraha Zvýšená ostraha

 

Nový řád věznic

Lze předpokládat, že věznice využijí možnosti zařadit odsouzené podle vlastního uvážení, což jim zákon umožňuje, lze přitom očekávat, že budou využívat stejného klíče jako u nových odsouzených, viz níže.

Nově odsouzení

Ostraha:

Mírný stupeň střežení:

 • Nedbalostní skutky s trestem do 3 let,
 • úmyslné skutky do 1 roku trestu, pokud se nejedná o sexuálního násilníka, ,,drogového dealera“, násilníka pod omamnou látkou, pachatele jiného násilí. Nebo někoho o kom vězeňská služba rozhodne jinak.

Střední stupeň střežení:

 • Nedbalostní trestné činy s trestem nad 3 roky, pokud se vězeňská služba nerozhodne jinak.
 • Za úmyslný trestný čin nepřevyšující 3 roky, pro odsouzeného který je ve výkonu trestu nanejvýše po třetí pokud se nejedná o sexuálního násilníka, ,,drogového dealera“, násilníka pod omamnou látkou, pachatele jiného násilí. Nebo někoho o kom vězeňská služba rozhodne jinak.

Nejvyšší stupeň střežení:

 • Nemá smysl rozepisovat. Všichni ostatní

 

Další změny:

 • Na nástupáku budou odsouzení o týden déle (v praxi jen bylo uzákoněno, co už dávno probíhá).
 • Na nástupácích bude probíhat ucelenější psychosociální hodnocení odsouzených.
 • Během vycházek budou moci všichni odsouzení nosit sportovní oblečení.
 • Dohledářům kteří zůstanou v nejnižším stupni se zpřísňuje pohyb po věznici.
 • Dohledáři mohou častěji na 24h ven.
 • Dozorářům (nyní střední stupeň) se zpřísňují návštěvy. Nově budou probíhat z pravidla za dohledu. (Jen se tak uzákoní, co už v praxi probíhá).
 • Nejpřísnější stupeň bude mít volnější pohyb po věznici.
 • věznice se zvýšenou ostrahou: odsouzení na doživotí, osoby, jimž byl uložen trest odnětí svobody na dobu nejméně 8 let, nebo odsouzení za úmyslný trestný čin, kteří v posledních pěti letech uprchli z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby. Osoby výrazně problémové z věznice s ostrahou.

Zvláštní věznice pro mladistvé

Jedná se o speciálni druh věznice. Mladiství vykonávají trest odnětí svobody ve zvláštních věznicích pro mladistvé, nebo alespoň ve zvláštním oddělení věznice. V některých věznicích je vykonávána i vazba obviněných, kteří jsou odděleni od osob již pravomocně odsouzených. Přes snahu VS jsou věznice pro mladistvé paradoxně nejobávanějším typem věznice. Je to dáno mnoha faktory, které lze jen těžko ovlivnit.

Nutno dodat, že jsou to kritéria pouze orientační, soud má poměrně veliký prostor pro rozhodování dle vlastního uvážení a toho v zařazení do typu věznic plně využívá.