Potvrzeni o bydlení

 ke stažení-Potvrzení o bydlení majitel vzor-obase

 

Okresní soud v Kladně

nám. Edvarda Beneše č. 1997

272 55  Kladno

 

trestní oddělení

V Plzni, dne 07. 01. 2017

 

věc: odsouzený Jan Novák, nar. 20. 01. 1912, řízení o podmíněném propuštění

 

Potvrzení o zajištěném ubytování.

 

Odsouzený Jan Novák, nar. 20. 01. 1912, trvale bytem ul. Nová č. 278, 301 01 Plzeň 1, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Vinařice, požádal ve smyslu ust. § 331 odst. 1 tr. řádu o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

 

O žádosti odsouzeného rozhodne Okresní soud v Kladně.

 

K shora označené trestní věci potvrzuji soudu, že jsem majitelkou rodinného domu na adrese Školní č. 225, 301 01 Plzeň, kde bezplatně ubytuji odsouzeného Jana Nováka, nar. 20. 01. 1912, a to v návaznosti na jeho propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

 

Pavlína Marnivá, nar. 17. 07. 1914

trvale bytem Školní č. 225, 301 01 Plzeň

 

Příloha: fotokopie výpisu z katastru nemovitostí. (nevyžaduje se – údaje jsou veřejné v el. podobě)

V případě nájemního bydlení

ke stažení- Potvrzení o bydlení vzor-obase

 

Okresní soud v Kladně

nám. Edvarda Beneše č. 1997

272 55  Kladno

trestní oddělení

 

Plzeň, dne 07. 01. 2017

 

věc: odsouzený Jan Novák, nar. 20. 01. 1912, řízení o podmíněném propuštění

 

Potvrzení o zajištěném ubytování.

 

Odsouzený Jan Novák, nar. 20. 01. 1912, trvale bytem ul. Nová č. 278, 301 01 Plzeň 1, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Vinařice, požádal ve smyslu ust. § 331 odst. 1 tr. řádu o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

O žádosti odsouzeného rozhodne Okresní soud v Kladně.

K shora označené trestní věci potvrzuji soudu, že na základě nájemní smlouvy ze dne 01. 09. 2010 mám v řádném užívání byt na adrese Školní č. 225, 301 01 Plzeň, kde bezplatně ubytuji odsouzeného Jana Nováka, nar. 20. 01. 1912, a to v návaznosti na jeho propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Majitel(ka) bytu s mým záměrem souhlasí.

 

Pavlína Marnivá, nar. 17. 07. 1914

trvale bytem Školní č. 225, 301 01 Plzeň

 

Příloha: fotokopie Nájemní smlouvy ze dne 01. 09. 2010  (vyžaduje se, jinak nelze prokázat užívací právo)