Výklad dle zákona

Použili jsme otevřených zdrojů stránky VS ČR a muklservis, vypustili a upravili dle aktuální legislativy (tyto zdroje uvádějí stále 3 roky neplatné předpisy).