Okresní soud v Ústí nad Labem

Název a adresa:

Okresní soud v Ústí nad Labem
Kramoly 641/37
401 24  Ústí nad Labem

IČO: 00024911

e-mail pro elektronická podání: podatelna@osoud.unl.justice.cz

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Více informací o elektronických podáních zde

 Telefon:   +420 477 047 590
+420 477 047 591
+420 477 047 592
+420 477 047 593

Datová schránka: r9uabnh

Odkazy pro rychlé vyhledání informací o stavu řízení (např. právní moci):

INFOSOUD

Odkaz pro rychlé vyhledání o nařízeném jednání ve věci:

INFOJEDNÁNÍ

Odkaz pro elektronickou komunikaci se soudem

ePODATELNA

INFOCENTRUM

Okresní soud v Ústí nad Labem

Úřední hodiny infocentra a nahlížení do spisu:

                  pondělí           8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 16:30  hod.

úterý               8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 14:00  hod.

středa             8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 15:30  hod.

čtvrtek            8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 14:00  hod.

pátek              8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 14:00  hod.

Poslední klient bude přijat 15 minut před koncem úředních hodin.

NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ 

K zajištění bezproblémového nahlížení do spisů se, prosím, řiďte následujícími pokyny:

Za účelem nahlédnutí do spisu je třeba se telefonicky (477 047 590, 477 047 591, 477 047 592, 477 047 593), osobně nebo e-mailem (na adrese info@osoud.unl.justice.cz) objednat, a to nejméně dva dny předem.

Pokud se objednáváte prostřednictvím e-mailu, vyčkejte sdělení vhodného termínu.

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svou návštěvou soudu, nelze vyloučit, že spis nebude v daný okamžik k dispozici.

Sjednaný čas je nutné dodržet. Děkujeme za pochopení.

POKLADNA

Okresní soud v Ústí nad Labem

Úřední hodiny pokladny a úřední hodiny pro příjem podání:

               pondělí          8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 16:30  hod.

úterý               8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 15:00  hod.

středa            8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 15:30  hod.

čtvrtek            8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 15:00  hod.

pátek              8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 14:30  hod.

Podání se přijímají i během polední přestávky.