Okresní soud v Rakovníku

Adresa           Okresní soud v Rakovníku

Sixtovo nám. 76/II.

269 23 Rakovník

IČ                    00024601

Telefon           (+420) 313/285347 nebo (+420) 313/285322

Fax                 (+420) 313/512049

                              Email              podatelna@osoud.rak.justice.cz

ID DS            7kfabvc

pracovní doba kanceláří

informační centrum

pokladna

pondělí

7:00 16:00 8:00 15:30 7:30-11:00 12:00-15:45
úterý 7:00 15:00 8:00 14:30 7:30-11:00 12:00-14:45
středa 7:30 17:00 8:00 16:30 7:30-11:00 12:00-16:45
čtvrtek 7:00 15:00 8:00 14:30 7:30-11:00 12:00-14:45
pátek 7:00 15:00 8:00 14:30 7:30-11:00 12:00-14:30

Infomační centrum je uzavřeno v době polední pauzy, tedy 10:30 – 11:30.

Od 27.6. do 30.6. a od 2.7. do 24.7. bude informační centrum OS v Rakovníku uzavřeno.

V období od 2.7. do 31.8. bude informační centrum dále uzavřeno každý pátek

návštěvní doba u  předsedy Okresního soudu v Rakovníku:

pondělí 13:00 – 15:00 (po předchozím objednání)

umístění soudu na mapě

Příjem podání Okresní soud v Rakovníku

Veškerá podání u Okresního soudu v Rakovníku se podávají na podatelně v vestibulu soudu – v přízemí budovy soudu. V případě, že je podatelna uzavřena, přijímá podání Infocentrum Okresního soudu v Rakovníku, které je taktéž umístěno ve vestibulu.

Co se týče elektronických podání, veškeré informace naleznete v dokumentu ve formátu pdf – Informace o příjmu elektronických podání.

K elektronickým podáním se ještě vztahuje pokyn předsedy Okresního soudu v Rakovníku, s.z. 27 Spr 555/2013, který je k dispozici ve formátu pdf zde.

Informační centrum: Je umístěno v přízemí ve vestibulu, hned za hlavním vchodem. Podává informace o stavu řízení, nařízeném ústním jednání a nabytí právní moci, včetně vyznačování doložky právní moci na soudní rozhodnutí pro všechny úseky.

Nahlížení do spisů:  Do spisů je možné nahlížet a pořizovat si z nich kopie v informačním centru.

K nahlížení do spisů je nutné se předem objednat na tel. čísle 313285347 či osobně. V odůvodněných případech – tělesné postižení apod. – se lze objednat i emailem na podatelna@osoud.rak.justice.cz či infocentrum@osoud.rak.justice.cz , je však třeba toto učinit s dostatečným předstihem a vyžádat si odpověď s potvrzením, že  spis bude v tu kterou dobu dostupný a bude dostatečná i kapacita „čítárny“ .

Kolkové známky: Prodej kolkových známek na Okresním soudu v Rakovníku není zajištěn.

Bezbariérový přístup: U Okresního soudu v Rakovníku není vybudován bezbariérový přístup do budovy, avšak pro občany se zdravotním hadicapem je přístup zajištěn, zejména k jednání. Pokud  se má taková osoba zúčastnit jednání, ohlásí tuto skutečnost při vstupu do budovy Justiční stráži, která zajistí bezproblémový přístup do jednacích síní, případně k výslechu a to pomocí nájezdových plošinek. Jednací síně jsou k dispozici v přízemí budovy.

Pokud jde o hygienické zařízení, přístup je rovněž v přízemí, avšak rozměry dveří jsou 80cm a 60cm.

Jiné pomůcky pro handicapované osoby u zdejšího soudu k dispozici nejsou.

 

Kamerový systém: Objekt Okresního soudu v Rakovníku je střežen kamerovým systémem. Snímány jsou chodby a jednací síně, dále pak vestibul a vstupní dveře soudu, rovněž vrata tvořící vstup do areálu/dvora soudu a bezprostřední okolí obou výše uvedených vstupů.

Další informace:  Více informací o Okresním soudu v Rakovníku lze nalézt na následujících odkazech a adresách:

infoSoud – informace o průběhu řízení a nařízených jednáních

infoDeska – elektronická úřední deska  soudu

Rozcestník s informacemi o OS v Rakovníku

Vedení soudu Okresní soud v Rakovníku

Předseda

Mgr.  Marcel Lehečka

Místopředseda

Mgr. et Mgr. Eva Pechlátová

Ředitelka správy

Jana Wachtlová