Okresní soud v Olomouci

OKRESNÍ SOUD V OLOMOUCI

Ulice: tř. Svobody 16
Obec: Olomouc
PSČ: 771 38
Tel: 

585 503 111 – spojovatelka

Fax: 585 225 250
WWW: http://www.justice.cz/osolc

ID datové schránky: mqiabfg
E-mail: posta@osoud.olc.justice.cz
Kontaktní osoba: 
Tato adresa je určena pouze pro el. podání bez zaručeného el. podpisu

 INFORMAČNÍ KANCELÁŘ OS OLOMOUC

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 

585 503 324
585 503 325

Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 
Tento telefon je určen veřejnosti pro poskytování telefonických informací.

 ELEKTRONICKÁ PODATELNA OS V OLOMOUCI

Okresní soud v Olomouci

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 585 503 111
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.olc.justice.cz
Kontaktní osoba: 
Pouze tato adresa je určena pro el. podání se zaručeným el. podpisem

 TRESTNÍ ODDĚLENÍ

Okresní soud v Olomouci

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 
585 503 309
585 503 308

Fax: 585 229 417
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

 OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Okresní soud v Olomouci

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 
585 503 111 

Fax: 585 503 246
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

 OPATROVNICKÉ ODDĚLENÍ

Okresní soud v Olomouci

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 
585 503 106 (P a Nc)

Fax: 585 503 115
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

 EXEKUČNÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ EXEKUCE

Okresní soud v Olomouci

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 
585 503 210
585 503 217 

Fax: 585 225 250
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

 EXEKUČNÍ ODDĚLENÍ SOUKROMÉ EXEKUCE

Okresní soud v Olomouci

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 
585 503 203
585 503 233
585 503 211 

Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: