Okresní soud v Mělníku

Krombholcova 264
276 46 Mělník

IČO: 00024546

Předseda soudu: Mgr. Oldřich Kajzr
Ředitelka správy soudu: Bc. Jitka Machová Nová

Kontakty:

Informační centrum:  +420 315 648 111
Sekretariát: Monika Zaňáková +420 315 648 214
Elektronická podatelna: podatelna@osoud.mel.justice.cz
Fax:  +420 315 622 476
ID Datové schránky: ub5abxf


 Okresní soud v Mělníku

Pracovní doba:

Informační centrum:

pondělí

7.00 – 16.00 hod.

7.00-11.00 / 12.00-16.00

úterý

7.00 – 15.30 hod.

7.00-11.00 / 12.00-15.30

středa

7.30 – 17.00 hod.

7.30-11.00 / 12.00-17.00

čtvrtek

7.00 – 15.30 hod.

7.00-11.00 / 12.00-15.30

pátek

7.00 – 14.00 hod.

7.00-11.00 / 12.00-14.00

Návštěvní den u předsedy soudu:

středa 13.00 – 15.00

 Okresní soud v Mělníku

– Podání s kolkovými známkami se přijímají v podatelně číslo dveří 122
– Elekronická podatelna soudu: ePodatelna
– Elekronická úřední deska soudu: infoDeska
– Informace o jednání: infoJednání
– Prodej kolků: Informační centrum – číslo dveří 122 (Pouze kolky v menších hodnotách pro pořízení fotokopií)
– Příjem návrhů na nařízení předběžného opatření po celou pracovní dobu – číslo dveří 122
– Seznam znalců a tlumočníků: Informační centrum – číslo dveří 122
– Stížnosti účastníků se přijímají písemně v podatelně soudu č.dveří. 122 a osobně v úřední den u předsedy soudu číslo dveří 215


Elektronická podatelna Okresní soud v Mělníku
adresa elektronické podatelny: podatelna@osoud.mel.justice.cz
Pouze tato e-mailová adresa soudu je určena pro přijetí podání s elektronickým podpisem.
přijímaná datová média: CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW
formát datových zpráv:  PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT, RTF
formát příloh: ZIP, RAR
V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.
Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený těmito certifikačními úřady: První certifikační autoritou, a.s.PostSignum QCAeIdentity a.s.

podrobné informace o elektronickém podání zde


Bezbariérový přístup Okresní soud v Mělníku
Přístup osob s omezenou schopností pohybu je u Okresního soudu v Mělníku zajištěn bezbariérovým přístupem z ulice Fibichova. Dále je nutné požádat justiční stráž o pomoc překonat vstupní schody uvnitř budovy soudu, pomocí speciálního výtahu pro elektrické a invalidní vozíky.


Kamerový systém Okresní soud v Mělníku
Objekt Okresního soudu v Mělníku je střežen kamerovým systémem. Snímány jsou vstupní dveře, chodby, jednací síně a prostory soudního dvora.